sv

World Economic Forum! The Great Reset!

World Economic Forum The Great Reset!

FNs: Agenda 2030!

På min dotters skola där hon jobbar som förskolelärare så hade någon av hennes kollegor fått en förkylning där vederbörande diagnostiserades Covid19. Min dotter som var helt frisk och symptomfri gjorde ett misstag att vilja testa sig där man sticker upp tops i svalg och i näsa. Man måste ha symptom för att få göra en test men hon mörkade och skrev in att hon hade symptom då hon var helt frisk.

Efter hon tagit testet så diagnostiserade man henne positiv för Covid19 och hela familjen sattes i karantän där jag med det bestämdaste avrått henne att ta denna PCR test. Detta resulterade i att hon blev sjuk med hosta och rinnande snuva och med feber efter provtagningen.

Ingen övrig i hennes familj är sjuk, varken barn eller man! Eftersom man måste ha symptom innan man testar sig för Covid19 så är det klart man kan mörka testerna och slumpvis överföra smitta till människor som går i parti och minut för att göra en provtagning. I vilket fall som helst om de medvetet gör detta så är dock testerna helt värdelösa och har bara syfte för att skapa ett större resultat i statistiken över smittade.

Ingen i min dotters familj är smittad förutom henne själv som fick denna smitta när hon genomförde topsningen. Allt handlar om genomförandet av vaccinprogramet det är precis som jag skriver om vad som hände 1918 där man införde denna fruktansvärda medvetna förödelse för människor i världen där man avpolletterade människor genom vaccination programmet 1918.

Låt ingen få sticka upp en tops i er för att överföra smitta. Skall man testa sig för denna falska Covid19 så ta då och begär ett blodprov istället om ni nödvändigtvis låter er testas. Kan man stänga ned en hel värld för att nollställa den för att sedan upprätta en helt ny världsordning. Då kan man med lätthet också göra så som jag beskrivit detta med den planenliga strategin i agenda 2030 som är för (som det heter) förbättra världens tillstånd (World Economic Forum The Great Reset-initiativ) till denna sjuka agenda.

Detta som man nu planerar är att man inte skall kunna äga sina egna bostäder och inte äga sitt transportmedel utan allt skall man kunna ta del av genom hyresavtal för de som accepterar den nya världsordningen och dess avtal för att kunna tillgodogöra sig denna form av diktatur.

Redan idag så äger de flesta inte sina bostäder och bilar, utan det gör storbankerna och eftersom det är fördelaktigt att låna så har den stora massan av befolkningen upplåningar och skulder där man är långivarens träl och bankerna vet att de kan diktera villkoren för medborgarna.

Lagen säger att man som bostadsköpare måste stoppa in minst 15% av bostadens pris i egen kontantinsats. Resterande 85% kan man låna av banken som ett bolån (tidigare kallat bottenlån). Eftersom banken inte har någon underliggande säkerhet i ett kontantinsatslån så betalar man en betydligt högre ränta för det lånet än för ett bottenlån/bolån. För ett bolån har banken säkerhet i bostaden vilket gör att det är ett säkrare lån för banken. Riksbanken i Sverige idag bestämmer vad den så kallade reporäntan, ofta känd som styrräntan, ska ligga på. Pengar är till största delen bankernas skuld till allmänheten. När en bank beviljar ett lån, ökar både dess skulder och dess fordringar. Den långivande banken ber kunden skriva under ett skuldebrev och tar upp fordran bland sina tillgångar.

Den ligger sedan 2016 på minus en halv procent och innebär att vi har en negativ ränta - minusränta. I praktiken betyder det att bankerna måste betala för att ha pengar hos Riksbanken. Eftersom det blir en kostnad för banken att ha inlånade pengar kan det få påföljder för de som är kunder i banken. Även om Sveriges banker idag inte infört minusränta på privatkunders sparkonton så har det hänt i till exempel i Danmark att kunder valt att lämna sin bank efter att räntan bestäms vara under noll procent, vilket medför att de skulle betala 5 kronor för varje 1000 sparade kronor. Förövrigt så kraschade hela banksystemet år 2008 och hålls nu enbart uppe med konstgjord andning!

Jag förundras storligen över den okunnighet som man har om denna planenliga strategi som kommer att bli förödande för mänskligheten.

Jag säger till er att vakna och inse det vansinniga i detta förfarande som ligger mycket långt framskridet planenligt genom agenda 2030. Jag har skrivit om detta i ett annat inlägg på min blogg men jag lägger in på nytt eftersom jag tycker det är så otroligt relevant och viktig information så väljer jag att publicera det en gång till.

Där har man som strategi att alla världens befolkningar tvingas att vaccinera sig och där det handlar om i stora stycken om att mörklägga den sataniska planläggningen att eliminera en stor del av jordens befolkning. Om nu större delen av befolkningen vaccineras så kan man skylla på att det är viruset som dödar utan att fokus läggs vid vaccinationen av befolkningen. Under första världskriget vaccinerades alla krigsförande soldater med ett influensaliknande vaccin som skulle verka mot influensan.

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor. Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5 procent, vilket kan jämföras med mer normala influensaepidemier, där högst 0,1 procent dör. Spanska sjukan hade tre olika influensavågor.

Den första vågen började i mars eller april 1918 och spreds över världen i samma takt som en vanlig säsongsinfluensa. Åtminstone USA, Frankrike, England och Tyskland drabbades tidigt, i maj följda av bland andra Spanien, Italien, Skottland, Grekland, Egypten och Balkan. I juni fanns rapporter från England, Tyskland, Schweiz, Österrike och Norge.

Influensavågen liknade en vanlig säsongsinfluensa där symptomen var milda, dödligheten låg och de som dog oftast riktigt gamla eller riktigt unga.

I augusti kom den våldsamma och förödande andra vågen, vilket är en ovanlig tidpunkt för en influensaepidemi. Dödligheten var hög (5-25 gånger högre än normalt) och drabbade i ovanligt hög grad personer i åldersgruppen 20-40 år. Drygt hälften av dödsfallen inträffade i denna åldersgrupp. Denna andra våg spreds i ovanligt hög hastighet över världen. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktober 1918.

Pandemin mattades av kring årsskiftet, men tog sedan ny fart i en tredje våg i början av 1919. Återigen drabbades åldersgruppen 20-40 år mest, även om dödstalen inte kom i närheten av den andra vågen. Efter dessa tre huvudvågor förekom spridda utbrott här och var, bland annat i Sverige våren 1920.

De tre influensavågorna kom med ovanligt korta mellanrum. Alla uppstod inom cirka ett år, och man vet inte exakt hur virusstammarna i de tre vågorna var besläktade säger man.

Man gjorde tester där man lade döende människor liggande på britsar där friska personer ställde sig över de dödssjuka och lät de andas ut sin utandningsluft varpå de friska andades in dess utandning. De friska som var test personer blev inte en enda smittade eller uppvisade några som helst symptom på sjukdom. Ni får själva bilda er en uppfattning om det jag skriver men verkligen skrämmande likt detta scenario vi har just nu över vår värld eller vad säger ni?

De och andra rikaste i världen planerar nu att skapa en helt ny värld där de anser att vi är för många på jorden och att de vill se till så att en tredjedel av jordens befolkning dör och det säger just Bill Gates själv i en video till världens befolkning. Ta inte detta gift som är en produkt av satan själv jag har nu varnat er och mer kan jag inte göra tyvärr.

Sverige som experiment land har under flera generationer utprovat olika strategier och agendor innan man i övriga världen implementerat och fastställt sin utprovning genom ett folk som cementerat och hjärntvättats till att tro på myndigheter och där de förslavats genom en massiv lögnpropaganda. Det är mainstream media (MSB eller folkhälsomyndigheten samt Socialtjänsten) som agerar som ett folkligt organ där man skapar illusioner för medborgarna.

De som skall vara till för att skydda Sveriges befolkning när det nu är helt tvärt om där dessa samhällsorgan skapas fram för att möjliggöra deras onda planenliga strategier där vi bara sett början av ett totalitärt styre där likheterna med Nazitysklands indoktrinering av det tyska folket är väldigt slående likt.

Urvalsprocessen av etniciteter och oliktänkande där man idag har lärt sig genom decennier att verkställa mördande av jordens befolkning genom att genomföra den planenliga strategin att skrämma befolkningen där man till slut accepterar de åtgärder som leder till en fruktansvärd konsekvens och utplåning av människor där etnicitet och oliktänkande av ideologiska aspekter är irrelevanta.

Det är ingen Corona virus och är det mot förmodan ett virus så är det konstruerat som en säsonginfluensa och det är bara en benämning på denna falska konstruktion och det är definitivt ingen pandemi. För att klassificera en pandemi måste den vara tjugo procent av befolkningen i ett land! Jag har bevis och dokument där PCR testerna köptes in av världens regeringar (2017) och det var innan någon alls visste officiellt om detta falska Covid19. Sedan så har vi denna förnedring av masker som man använder sig av för att klä denna sjuka psykologiska världsoperation i en manifestation och förnedring av mänskligheten. Det har inget annat syfte än att förnedra och synliggöra agendan.

Munskyddstvång leder till syrebrist och att man tvingas andas in luft innanför munskyddet som innehåller för mycket koldioxid och för lite syre. Eftersom hjärnan är en av kroppens största konsumenter av syre, (speciellt hos barn vars hjärna är i utveckling) är munskyddstvånget en allvarlig risk för hälsan. Kronisk syrebrist framkallar demenssjukdomar och förlust av nervceller. Framöver kommer vi se en epidemi av demenssjukdomar som resultat av att bära munskydd.

Allt är en planenlig strategi för Deep State att lura världens befolkning med denna covid19 för att implementera den nya världsordningen för en kontantlös värld bl.a och att få världens befolkning att gå med på alla 17 delmål som ligger i agenda 2030.

Det finns helt klara dokument och strategier för att vaccinera hela jordens befolkning med detta vaccin som kommer att verka så att människor med stor sannolikhet kommer att dö istället för att hjälpa och rädda människor. Detta vaccin sponsras av Bill Gates Foundation som i förläggningen är en produkt av Bill & Melinda Gates, Rockefeller Foundation.

/Jan-Åke Henriksson