sv

En liten stare!

Vi ser ej skönheten i en liten stares fjäderdräkt förrän solljuset faller därpå. En plikt avslöjar inte heller sin skönhet i våra gärningar om den inte ställs i Guds ljus. Det är märkvärdigt vad en tråkig väg kan bli förvandlad då solskenet faller däröver. Guds nåd uppenbarar alltings skönhet även det fördolda vilket framstår klart då den sätts i samband med Herren. Därför uppmanar aposteln Paulus till lydnad i Herren.

Han vill att vi skall veta hur härliga helt vanliga ting kunna bli om det sammanbindas med Kristus. Vad han här säger om lydnaden säger han om allting i det han förkunnar för oss. I Pauli undervisning uttryckes en av de stora hemligheterna med de orden: i Herren och i Kristus.

 Det betyder helt enkelt en kraftkälla av ljus som lyser upp vägens alla lyktor hoppet, tron, och kärleken det dagliga arbetet och tjänande av andra. Detta är det Kristna livets hemlighet. Alla andra hemligheter inneslutas i denna enda. Om vi stannar inför det lilla ordet "i" så kunna vi intränga i det oändligas värld. Om vi är "i" Kristus är vi i det kungarike där allting skall förbliva i evighet och där vi har allt utom synd i våra liv.

När vi går utanför Hans nåd i Honom så kommer vi att falla och vi ser att vi inte förmår att upprätthålla någon slags egen rättfärdighet där vi försöker att skapa egna resultat utanför Honom. 

Det finns inga gränser för vad en människa kan få vara med om när hon fått en uppenbarelse av att vara död "i" Herren för då kan vi säga som Aposteln Paulus säger Filipperbrevet 4.13 allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.

Då kan vi möta alla livets hårda prövningar och krav för då är det inte längre det egna JAGET som har herraväldet i våra liv. Jag vet att det är på grund av Guds styrka att jag är den jag är och gör det jag gör. Det finns inget sätt jag kunde göra ens hälften av vad jag gör i min egen styrka! Jag kan inte göra det. . Om Gud allsmäktig inte är vid din sida, vem kommer du då att kunna luta dig mot när världen omkring dig faller. Endast i honom finner vi fullkomlig frid, hopp och kärlek.

/Jan-Åke Henriksson