sv

De unga!

                                                                              

Vi kommer att få se en våldsam anstormning av de unga människor som kommer att förledas under den tid som ligger framför oss. Det är de som inte har fått en sann grund att stå på.

De lockas och förförs av ledare som använder sig av musiken och lovsången som är ett plagiat av världens sätt att förhålla sig till i den kristna församlingen.

När man inte längre använder sig av Guds ord och ställer fram korset, syndabekännelsen och omvändelsen så hur kan man tro att dessa unga människor skall få en sann grund att stå på.

Jag har själv varit med i många olika sammanhang i trosrörelsens undervisning och bibelskolor. Där har jag aldrig sett en gråtande eller en överlåtelse som bygger på att man omvänder sig från sina fel och brister i gråt och ånger.

 Det är snarare så att man "smilar" upp sig inför varandra och inte vågar att visa svaghet för då är det något fel med din tro som du har i ditt liv.

En prestations och en krav "tro" som måste hållas upp av ett sken inför varandra. Vi talar om ett framgångs tänkande och ett system som bygger på metoder som skall appliceras på den troende för att du skall kunna frigöra dina krav i tro.

Jag kikade igenom vilka böcker som säljs hos trosförsamlingen Arken. Det är en skrämmande läsning bara man tittar igenom titlar och beskrivningar för de flesta av böckerna.

Man ser direkt att det handlar om just metoder och åter metoder. Ordet "hur" är ett nyckelord där metoderna härskar och det återkommer ofta i dessa beskrivningar.

Likaså utlovas tillgång till de hemliga kunskaperna, det förborgade, till helande och framgång!

Allt detta är väldigt lockande för den köttsliga naturen. Det behövs talas om en nådefull Gud som älskar alla människor lika mycket oavsett om man tror eller inte men som inbjuder dig att ta emot honom för att förlåta dig och mina synder och att ha en gemenskap med Jesus genom tron på Honom.

 Han som gav sitt liv för hela mänskligheten och blev upphängd på ett kors för tvåtusen år sedan. Den sunda läran bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss.

 Det är inte "jaget" som har en plats till något i den sunda läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva.

Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina egna ansträngningar.

Det ser vi vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det.

 Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

/Jan-Åke Henriksson