sv

Dra i handbromsen min vän!

Dra i handbromsen min vän!
Jag tror nu att det är högst angeläget för alla Kristna att vi behöver stanna upp och dra i handbromsen och starkt fråga sig själv vad man vill i sitt Kristna Liv.

2023-08

Det finns nu två världar ett är världens rike och ett är det rike du har i ditt hjärta. Om du vill vandra fullt ut med Herren i ditt hjärtan så kostar det allt och lite till.

Jag ser att många Kristna brottas och försöker att nå fram till en egen lösning på det som man ser som ett hinder i sina liv och att man vill komma igenom och komma vidare med Herren där man nu står stilla och stampar!

Avsikten är att hjälpa och trösta och att förmedla till bröder och systrar om korset och hur viktigt det är att begrunda och vara stilla till att förstå det man skriver från sitt hjärta där den Helige Ande lotsar och uppenbarar Guds skrifter!

Ta det inte som ett krav utan se det som ett erbjudande till förvandling av ett liv till helgelse och en vandring i kärlek.

Jag upplever att många inte har en fast grund i ordet och att man hellre rycker olika sammanhang och verser från bibeln och bygger sin trosuppfattning utifrån sitt ryckta sammanhang och det kan inte annat bli än en instabil grund som skapar frustration och oro i den Kristna själen.

När ordet och Kristi liv uppenbaras till ens vilja och en överlåtelse där efterföljelse i Jesu liv inte på något sätt kan frambringas i vår egen kraft utan som Jesus själv säger i (Johannes 12:25.

Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall få behålla det och ha evigt liv.

Det är så mycket viktigare i den Kristnes liv att finna trons vila och förtröstan och att det är Han som har den fulla kontrollen. (Filipperbrevet 3:8)
Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.

Ty det är för hans skull som jag har övergett alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus. (1kor:) Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

Det är ju skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet och de förståndigast förstånd skall jag slå ned.

Vad säger nu Paulus till oss från sina brev i Guds ord!

Paulus och de andra apostlarna hade funnit de sanna nycklarna, visheten från Herren som vi alla måste begrunda och finna i våra egna liv.

Det Paulus vill säga är att när man inte längre försöker förbättra något i sig själv och att uppnå några egna resultat eller egen vinning, utan finner till slut att man har dött bort från sina egna krav och måsten och accepterat sig själv i befintligt skick så att säga, så kan man nu finna tröst och kraft i sin egen svaghet.

Överlåta allt till vår Herre som bereder en vila till alla sina barn som inte bara "hör" utan "gör" vad Herren sagt till oss att göra för att träda in i trons vila som är berett för alla hans barn som lyder Honom och gör vad Han sagt i deras liv.

Det är det som Paulus ständigt förkunnar en nådens förkunnelse där vi själva dött bort från vårt stora JAG.

Detta jag skriver om är egentligen de första grunderna i det Kristna livet och vi kan inte komma vidare i vår strävan att frigöra Guds kraft över våra liv med mindre än att vi börjar att sträva åt det hållet som jag här skrivit om.

Allt i hela skriften handlar om att dö bort från oss själva och älska varandra så som Han har älskat oss. Han råder oss inte att älska varandra utan Han befaller oss starkt att älska varandra så som Han älskar oss (Joh15:17.)

Gör vi nu detta som en regel i våra liv så kommer vi att få se stora förändringar i både ditt och mitt liv.

Det finns inget gott i vår syndanatur och du kan sluta att försöka att bli av med de synder och hinder i kraft av dig själv, för det blir du inte min vän.

Det goda jag vill göra det gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag och det funkar inte att försöka att åstadkomma en förbättring genom späkningar och krav.

Det är bara när vi bekänner våra synder inför vår företrädare Jesus Kristus som våra synder blir förlåtna genom att Han dömer synden i oss och när vi gör det med en helhjärtad överlåtelse så får "Han" en möjlighet att läka och hela och förlåta en själ som behöver fyllas med så mycket kärlek och Nåd.

Varför skulle vi behöva Jesus som företrädare om vi själva skulle kunna åstadkomma resultaten i våra ansträngningar för att bli befriade från krav och prestation och den förhatliga lagiskheten som förpestar och stryper Nådens och kärlekens urkraft.

Jag tror att det är så många i Kristi kropp som har en stor längtan till en sann frihet, men där själsskador och felaktiga tankar tar en stor del av kraft och tid och blir till ett hinder där man går varje dag och bär på saker och grubblar och aldrig kommer att få uppleva sann frihet och ro i sin själ.

Hur skall den kristna själen någonsin kunna finna frid och ro i sitt hjärta och få ett renat samvete genom Kristi blod och där man längtar till att få samveta med Honom själv och få uppfyllas av en inre frid och stillhet.

Ingen av oss är hela eller befriade från olika saker vi gått igenom i livet där vi formats att tänka i fel banor genom synd och felaktiga vanor som vi präglats av under en längre fas i våra liv. Herren vill gå på djupet med oss i våra själsliv och få oss att lämna våra sår och misslyckanden i Hans hand.

Då kan vi säga med ett uppriktigt hjärta att nu dör jag på riktigt och lämnar min själ i din vård och allt som jag gjort tidigare för att försöka åstadkomma förändringar i mitt eget liv bekänner jag som synd inför ditt ansikte.

Jag ställer inte dig Herre utanför mitt liv utan jag släpper taget om mitt eget JAG och vill nu leva i dig och genom dig och vandra i din Nåd.

En avslappnad trons och Nådens vila infinner sig och du kan vara förvissad om att dina tidigare tillkortakommanden kommer att blekna bort och du kommer att finna att du nu bärs på Faderns armar så som ett barn och av den som älskar dig till evig tid.

Varför jag nu skriver detta är att jag ser att så många Kristna försöker själva att uppnå inre frid och strävar efter helanden som aldrig infinner sig.

Vi behöver hjälpa varandra och vara ärlig mot sig själv och andra att inte säga att allt är bara bra när det inte förhåller sig så i våra liv.

Därför har Herren satt oss till varandra för att vi skall kunna komma till insikt att vi inte tillhör oss själva utan vi är en kropp med många lemmar och när en lem gråter så gråter också de andra lemmarna och hjälper den andre brodern eller systern att fästa sin blick på Herren vår frälsare.

Tyvärr är detta idag det stora problemet i Kristi kropp att man med metoder och tekniker felaktigt undervisar i Guds ord och försöker att verka fram en prestationslära som ytligt ser ut som om det var Guds eget ord, men där man är avkopplad från de rätta grunderna från de heliga skrifterna där man också är frånvarande av insikt och eftertänksamhet.

Man sätter Jesus i karantän och låter sitt eget kött och vilja prestera fram en resultatinriktad lagiskhet med en klyschig tros undervisning som är i sig själv ett tomt och innehållslöst mål.

Jag personligen har sett på nära håll vad dessa herrar som kallar sig "profeter" och förkunnare idag gör och verkar för dessa felaktiga inriktningar!

De förför människor och de skadar lemmarna i Kristi kropp där man för länge sedan frångått Guds heliga ord och man ingår och inför oheliga allianser med världens doktriner.

Där har man beslutat sig för att (HBTQ) som idag ligger i framkant som är en del i församlingsgemenskapen och där de kollektiva och världsliga sataniska värdegrunderna är ett faktum i många församlingar idag!

Idag är det högst angeläget att starkt välja det rike som finns i ditt hjärta och att själv stå upp för en sanning i kärleken som måste predikas och spridas till en Kristi kropp som djupt avfallit till onda andars läror där Nåden och kärleken till vår Herre djupt förvanskats.

/Jan-Åke Henriksson