sv

Tydliggöra!

Jag samtalade med Herren idag och frågade Honom om just att tydliggöra de olika frågeställningar om de världsliga och ondskans plattformer som läggs idag och där man flyttar fram sina positioner och vill förvilla folken med lögner.

 Jag ser en fara i att man kan bli så uppfylld av de krafter som verkar så att de tar överhanden och budskapet om Herren förminskas och man lägger sitt fokus på de olika ockulta och antikristliga strukturerna.

Det jag fick till svar var att avslöja och synliggöra till den Kristna publikum där de inte förstår vad som nu håller på att ske i världen, där Herren snart är på väg att uppenbara sig för sin "brud" där vi är upptagna i Israels förbund.

Innan något händer så skall jag "säger" Herren uppenbara först för mitt folk mitt älskade förbundsfolk som jag slutit ett evigt förbund med innan jag talar om vad som skall hända för de som blivit inympade i det sanna olivträdet där mitt heliga blod frälst de som tror på min nåd.

Ni vill inte lyssna och ni vill inte försaka era liv för mitt namn skull, utan ni vill själva stå och diktera villkoren utan mig och därför så vill jag uppenbara sanningen för de som ödmjukar sig inför mitt ansikte säger Herren och i Gudsfruktan lever i renhet och i helighet inför mitt namn och liv. 


/Jan-Åke Henriksson