sv

Ett Svärd Går Genom Kristenheten!


Jag skulle här vilja skriva lite om det vi upplever nu i kristenheten där nästan varje kristen person och församling öppnar upp för denna sataniska strategiska vaccinations kampanj där det andliga ledarskapet blint följer myndigheternas åtgärdspaket och där man tappat all kritisk och saklig granskning om vad denna injektion innebär.

 Det finns idag inga tvivel överhuvudtaget om dess skadeverkningar och dödsfall som inträffar efter man tagit denna dödsinjektion.

Det är så många vetenskapsmän och läkare idag som beskrivit och varnat för denna mRNA injektion och alla dessa meningslösa åtgärdspaket som ligger till grund för denna falska pandemi.

Vill bara nämna kort om några läkare i Sverige och världen som går emot denna vansinniga och hysteriska kampanj för vaccination av alla folk. Hanna Åsberg som är specialist i allmänmedicin och Professor Björn Hammarskjöld och Dr David Martin från Amerika och Dr Vladimir Zelenko från Israel.

Det var bara några av flera tusen vetenskapsmän och medicine doktorer som offentligt gått ut till allmänheten om detta folkmord.

Jag har beskrivit tidigare i mina inlägg om vad detta egentligen handlar om och jag kommer inte att vidare gå in på just de aspekterna utan mera på mekanismerna som gör att kristna människor tror mera på lögnen än på sanningen.

Vi får börja nu vår resa med att kika på vad det kan vara för orsaker och konsekvenser som gör att människan fattar sina fatala och ödesdigra beslut i sina liv. Vad ligger i begreppet TRO och vad var det för avsikt Herren hade när Han skapade människan?

Herren sade låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika 1 Mos 1.26 Människan själv var alltså tänkt från första början att vara Guds avbild men ormen lyckades fresta Eva där ormen sade till Eva, ingalunda skall ni dö men Gud vet att när ni äter av den förbjudna frukten så skall era ögon öppnas så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är.

Så frestelsen bestod i att bli som Gud! Men människan var ju redan Guds avbild och hur kommer det då sig att detta var en frestelse, då hon redan var Guds avbild från första början. Det som hände nu var att människan upphörde att vara Guds avbild och att hon upphörde att genomstrålas av Guds härlighet där hon förut hade full gemenskap med Honom.

Ormens strategi var att locka med möjligheten att kunna utstråla en alldeles egen härlighet som skulle bli människans egen egendom, frånvarande från Guds härlighet där hennes egna prestationer blev det som betydde allt.

Konsekvensen av detta beslut som syndafallet förde med sig var att hon ville bli något annat än det hon var skapad till i full gemenskap med Gud.

Nu blev deras ögon öppnade och de såg inte längre Guds härlighet utan nu såg de vad som fattades i deras personlighet och de strävade efter ambitionen och ambitionerna att bli Guds jämlike.

Där tror jag att det faktiskt börjar.

Ambitionerna som är liktydigt med begäret i människans liv och där kraven ställs mot prestationerna i Guds församling där man förmedlat och predikat och lärt ut något som aldrig kan och blir annat än en "lära" och aldrig till att skapa en Gudsupptagenhet, som istället blivit utbytt till en självupptagenhet där fokus läggs på något som blivit så skevt och helt vinklat och förstört genom att bara sätta TRO till det vi skall göra.

 Om vi bara kavlar upp ärmarna och tar nya tag för att frigöra Guds favör över våra liv genom att vi själva besitter en egen kunskap som kommer av att vi blir matade med "instruktioner" istället för att upptäcka vem Gud är.

Tron är en Guds gåva och inte människans prestation! Tron är den attityd hos människan som gör det möjligt för Gud att ge villkorslös kärlek till henne.

Det är först när vi upptäcker Guds kärleksförklaring till oss som kärleken kan nå in i våra hjärtan och det får en förvandlande kraft som inte beror på våra kopplingar till oss själva.

Begreppet TRO är en sann gemenskap med varandra och Gud, där vi till slut får en identitet och en karaktär som utstrålar Guds villkorslösa kärlek till varandra och till vår omgivning.

När man talar om tro så menar många att om man bara "står" i tro och inte tvivlar på det du tror då har du det redan i ditt liv bara för att du tror.

Det synsättet är så förödande för det fokuserar på dig och placerar dig med hur mycket du själv kan frigöra genom att du bara tror på det som du sätter din tilltro till.

Det kan inte undantagas att nämna trosrörelsen i detta sammanhang som så har skapat en vilseledd förödande inverkan på kristenheten i början av åttiotalet då det kom en lära som var till stora delar avskild från den Nådefyllda intima gemenskapen med Gud eftersom man menade att bara om du tror och inte tvivlar i ditt hjärta så har du det redan genom DIN tro.

Detta är vad jag egentligen vill komma fram till där vi har en stor förklaring till att det ser ut som det gör idag i kristenheten eftersom man hela tiden skapar ett JAG tänkande genom att det handlar om att frigöra Guds favör i den kristnes liv och där det till stora delar handlar från vår sida sett om en trofasthet till Gud och intim gemenskap som bygger allenast på nåd och inte genom att tänka i termer på vinst intresse och där man endast i NÅD genom TRO kan få vad Gud har gett till människan.

Paulus talar om detta i Hebr 11:1 om de som vandrade i tro fick utstå lidanden och martyrskap och där det talas om de hjältar som genom tro tilltäppte lejonens gap och de räddades ur flammande eld och undan svärdet egg.

Här ser vi två uttryck för tro där olika händelser beskriver samma slags tro, å ena sidan de som blev söndersågade och de som täppte till lejonets gap och undgick svärdets egg och ändå fick vittnesbördet från Gud att detta skedde i och genom tro.

Då är inte tron sålunda direkt kopplat till framgång utan till en trofasthet som bygger på nåd och inte endast på tro enbart. Vad jag vill komma till är att kristenheten varit TROLÖS och man har varit allierad med världens synsätt som bygger på en humanistisk lära där människan själv står i centrum.

Låt mig säga så här att när de mänskliga "rättigheterna" och" toleransen" fått sitt insteg i den kristna församlingen och där man inte förstår vad nåden är utan man tar det som en självklarhet i sitt kristna liv och om vi tror att bara vi gör en massa saker för Herren och är hans armar och ben : apg 17:-24 så har vi ju helt kommit galet i en prestationsidentitet där allt vilar på vad vi borde och skulle göra inför Herren.

Vi har inga rättigheter inför den Allsmäktige och vi kan inte begära och frigöra utifrån en tro som bygger på oss själva där vi tror att vi kan åstadkomma resultat bara jag står i tro och drivs av resultatets mål.

Det står ingenstans i ordet att vi har en rättighet att vara friska, fria från fattigdom eller sjukdom i denna tid då vi lever här med Herren på denna jord .

Detta är det stora problemet som Kristenheten har idag att humanismen fått ett helt insteg i den Kristna läran och där förkunnelsen förbytts av gärningar istället för Nåd.

Man tror att toleransen och acceptansen för det goda i människan är det gällande och man förespråkar goda gärningar som vi skall göra eftersom resultatet är viktigare än förståelsen av att nåden som är den verkliga drivkraften i den Kristnes liv.

Paulus talar i rom 4: och 4: att den som håller sig till gärningar honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd utan på grund av förtjänst.

 När vi stillar ner oss och förstår att nåden är ingen självklarhet och att ingen människa förtjänar nåden genom laggärningar utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Det är det här som blivit riktmärket och uttrycket för gängse uppfattningar om något som inte handlar om en relation eller en innerligen trofasthet till Gud där det handlar från Guds perspektiv till stora delar om en Gudsfruktan som ger människan vishet och visshet om vem egentligen Gud är som så ofta uteblir eftersom man aldrig lärt känna Herren som en allsmäktig och trofast kärleksfull Gud.

Där vill Han att vi samverkar tillsammans med Honom och med den troende.

Man fruktar för ett virus som inte är farligare än en influensa och vänt Gud ryggen till världens system och tankar som är och blir en fruktan för att dö.

Sålunda du som tar denna dödsspruta undgår inte att fysiskt dö eller skadas allvarligt och inte nog med det att du ställer dig utanför Guds beskydd i ditt liv eftersom du varit trolös och vänt dig bort från den evige och inte velat lyssna på kärleken till sanningen om alla de varningar som så många har skrivit om och varnat att inte frukta för denna världens system och tankar och dess illusioner.

Det är inte jag som dömer utan det är enbart Herren som gör det och nu går ett svärd rakt igenom hela kristenheten och det är som jag skrivit i ett tidigare inlägg om att Herrens ande flytt från många kristna där de är omedvetna om att antikrists ande regerar och utövar sitt välde i det tempel som den helige ande tidigare besuttit som sitt eget tempel i ditt eget liv.

Det beskriver Paulus i 2 Tess och i det sammanhanget så talar Aposteln om Guds tempel som vi är bärande av den Helige Ande och som i den grekiska grundtexten kallas (Naos) där vi är ett Guds tempel där Paulus talar om Guds Ande som bor i oss troende nio gånger i bibeln.

Däremot så talas det om ett tempel som i grekiska grundtexten kallas (Hieron) där Paulus beskriver ett fysiskt tempel femtionio gånger och sedan skriver att nu vet ni vad som hindrar så att han först kan uppenbaras i sin egen tid.

För laglöshetens hemlighet är redan verksam men bara till dess att han som nu hindras har tagits bort.

Detta är det som Herren uppenbarade för mig där den helige ande röjs ur vägen genom den kristnes otrohet och synd mot Gud som Herren visade mig för många år sedan.

Då skall den laglöse uppenbaras han som Herren skall döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst.

Det är som det är en tvåstegsraket där det första steget är att bana väg för antikrist återkomst fysiskt och dess gärningar.

Det här ville jag skriva till en kristenhet som är förförd och intagen av antikrist ande.

Det finns så få kristna som idag fattar och förstår vad som händer i vår samtid just nu och därför så manar Herren till att förmana och tillrättavisa om de möjligtvis omvänder sig och bekänner sin synd och på nytt vill vandra på den rätta vägen som Kristna lemmar i Kristi kropp.

/Jan-Åke Henriksson