sv

Min dotters dröm!


Min dotter som knappt läst bibeln fick en förunderlig dröm i natt att många kristna försökte i sig själva att vara goda och snälla där ingen såg att de var på väg åt ett fel håll och avvikit från den smala vägen.

Alla följde den fagra och sköna kvinnan som hade ett otroligt vackert utseende och som förförde en stor del av hela kristenheten och de följde henne blint utan eftertanke och prövning. När min dotter sa att hon visade sig i spegeln så fick hon se hennes rätta jag.

Hon var så ond och full av ondska och där på sitt huvud bar hon ormar som krälade och människorna trodde blint att man gick på den smala vägen och att man var så rätt i sin övertygelse och överlåtelse och man var så glad och segerrik av att följa henne.

Den kristne hade ett val av att välja så som hon själv ville och de valen förde med sig oerhörda konsekvenser. De trodde att de gjorde goda gärningar och var så duktiga och präktiga över de förmågor den kristne hade i sina liv.

De blev alla bedragna och de som hade somnat in kom till en plats där de inte var döda men där de alla önskade sig döden men fick den inte för där skulle de plågas i all evighet.

Sedan så såg min dotter en bokrulle och ett sigill i skinande silver och ingen kunde öppna bokrullen. De kristna ville alla komma med sitt blod in i bokrullen men det gick inte hur de än försökte.

Sedan så såg hon i drömmen skålar som var utlagda och i de så var det saker som folket själva hade valt. Alla försökte vara duktiga och goda men ingen förstod att de gick förlorade. Denna dröm hade hon inatt där hon gråtande väcktes av sin man.

Det stora avfallet är idag mitt ibland oss kristna och detta är med sorg jag skriver denna dröm som min dotter haft.

Jag tror att snart är denna tidsålder slut och vår underbara frälsare kommer tillbaka i härlighet och makt och bara de som tvagit sina kläder i lammets underbara blod och som försakat sitt eget liv kommer att räddas i den tid vi lever här på denna fördömda jord.

Läran om Herren bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig.

Han behöver överhuvud taget inte vår hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva. Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar.

Vi får låta Guds "nåd" verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller. Det ser vi idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det.

Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårt kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

/Jan-Åke Henriksson