sv

Skrivet av Professor Lennart Bengtsson!LENNART BENGTSSON: VAD HÄNDER NÄR GALENSKAPEN TAR ÖVER

1 oktober, 2019

Lennart Bengtsson

Barn och ungdomar, och i vår tid även unga vuxna, är lätta att påverka och entusiasmera. De flesta känner till vilka under som skickliga lärare eller energiska sportledare kan genomföra även med till synes hopplösa ungdomar.

 Skickliga politiker i Sovjet och Nazityskland och inte minst i Kina under Mao var mycket framgångsrika att engagera ungdomen för sin politik. I Kina känner vi detta från det stora språnget 1958-1962 och i kulturrevolutionen något decennium senare.

Vid det stora språnget ville man på rekordtid genomföra en massiv ökning av såväl agrarproduktion som tillverkning av stål.

På bynivå tillverkades primitiva masugnar där även folks kastruller och stekpannor hamnade.

Resultatet blev en ekonomiskt och försörjningsmässig katastrof och det hemmagjorda stålet var dessutom oanvändbart.

Den följande massvälten krävde lika många liv som första världskriget. Kulturevolutionen, som hyllades inte minst av svenska intellektuella, blev en annan slags katastrof och lidande som försenade Kinas modernisering med flera decennier.

 Det finns mycket att läsa om detta inte minst av den holländske historikern Frank Dikötters detaljrika skildringar.

I vår tid har jordens klimat seglat upp som en huvudfråga och allt fler inte minst i västvärlden har vänt sig till de unga för att skapa den rätta handlingsberedskapen.

Svenska tidningar och media svämmar över av artiklar och appeller med förslag hur klimatet skall räddas och flickan Greta Thunberg har blivit en symbol för klimatkampen.

 Nyligen beskrev UNT hur större delen av lantbruksuniversitetet, SLU, mangrant ställer sig bakom radikala klimatlösningar.

Det viktigaste är att snarast få stopp på fossila utsläpp.

Helst måste detta ske inom en 10-års period för annars är det för sent. Hur man praktiskt skall ersätta världens 130 000 miljarder kilowattimmar fossil energi (130 000 Terawattimmar (TWh)) energi per år diskuteras inte.

Man vill bara driva fram politiska beslut och sedan fixar förstås ingenjörer och andra till detta. Om det sedan är möjligt eller inte är man inte direkt intresserad av. Aktivister tänker i stort och sysslar inte med tekniska detaljer.

Helst skall man också behöva ersätta 16 000 TWh från biomassa som också producerar koldioxidmolekyler. Dessa molekyler hänger kvar åtskilliga decennier i luften innan de återgår till biosfären.

Att det behövs pengar för ett sådant åtagande är inte heller något som ungdomar och media är särskilt intresserade av. Här ligger tänkandet på samma intellektuella nivå som vid Maos stora språng.

Nu är klimatmötet över, Greta Thunberg har talat och uttalat sin fatwa över västvärldens ledarskap och och igår, fredagen den 27 september 2019, gick även de vuxna ut på gatorna. Vad de protesterar för har de inte tänkt igenom - de vill bara slippa undan en inbillad skräck och oro för att väder och klimat kan komma att ändra sig.

Kanske vill de stänga
av hela världsekonomin för att försäkra att inte klimatet ändras- sådana förslag saknas inte på protestplakaten.

Nu visar klimatforskare att havet kan stiga med drygt 5m. Det är förvisso ingen som händer inom 10 år utan år 2300 och med 5 % sannolikhet.

Detta under antagandet att koldioxidutsläppen bara fortsätter att stiga i 281 år till. Självklart finns det ingen ansvarsfull forskare som kan ställa sig bakom en dylik meningslös beräkning som inte har med seriös vetenskap att göra.

Vad som kan hända om 281 år är som de flesta säkert inser inte lätt att veta.

Det är jämförbart med att förflytta sig tillbaka lika långt i tiden till år 1739 eller 50 år före den franska revolutionen, och vid denna tid uttala sig om vad som skulle kunna hända år 2020.

För de som kan lite historia vet att även en hel del annat har hänt de senaste 281 åren. Att se in i framtiden med sådan säkerhet är knappast något som ens IPCC:s skarpaste hjärnor eller profetiska barn kan gå i land med.

Efter att ha sett fredagens klimatparader och lyssnat på våra egna knäppiga kändisar från kulturjournalister till ärkebiskopen under bokmässan i Göteborg kan man verkligen fråga sig om det finns något hopp kvar.

Okunnighet, fördomar och allsköns stolligheter har föst förnuft och sund vetenskap åt sidan och utelämnat mänskligheten åt samma villfarelser som plågat människorna under tidigare perioder i historien.

Om inte vuxet, förnuftigt folk sätter stopp för galenskaperna är jag rädd att loppet är kört.