sv

Den sista tiden av denna värld!

Jag är helt övertygad efter studier jag haft där jag tagit fram fakta baserat på vetenskaplig grund angående 5G. Hemoglobinet i de röda blodkropparna binder inte och kan inte transportera syremolekyler till blodet som gör att det skapar syrebrist och det blir liknande symtom som höjdsjuka som man kan få vi för hög höjd.

 Det är kanske det som patienterna dör av även om de får syrgas som inte har någon effekt eftersom det inte finns några syremolekyler i blodet.
Det andra som händer i kroppen är att de spänningsberoende jonkanalerna i cellernas membran, eller hölje, påverkas.

De här kanalerna styr in- och utsläpp av olika ämnen till cellen. Resultatet blir ett ökat flöde av kalcium in i cellen och en för hög kalciumsignal.

Det kan störa kroppen så mycket, utan att man egentligen märker det, att immunförsvaret kraschar. Om immunförsvaret kraschar och du sedan får viruset, så är man mycket mer sårbar för att få en mycket allvarlig reaktion på viruset.

De frekvensband man verkar ifrån är 60-95ghz och de frekvenserna använder sig militären till sina högteknologiska vapen idag.

Jag ser med oro de master som man redan satt upp på olika ställen i Örebro där jag bor. Tyvärr så har jag ingen mätare som jag kan mäta strålningen idag.

Jag skulle gärna vilja kolla spänningen eftersom min fru blött näsblod och där jag själv för någon dag sedan hade ont i huvudet i två dagar och mådde inte alls bra och skulle vilja ta reda på om vi befinner oss i ett för högt gränsvärde.

Det är FN:s agenda 2030 som ni alla kommer att mer och mer höra talas om i media där jag hörde kronprinsessan Victoria lovorda denna sataniska planläggning med dess 17 delmål som man satt som agenda.

Man måste förstå detta i dess rätta ljus annars så kan man tycka att de delmål som räknas upp för mänskligheten är ju jättebra att all fattigdom och alla krig och sjukdomar skall utplånas genom människan egen styrka och makt. Då har vi ju kommit till paradiset där människan själv skall lyckas med det som mänskligheten aldrig lyckas skapat fram genom egen styrka och makt.

För att de skall lyckas med detta spektakel så måste en tredjedel av mänskligheten först avpolletteras sedan tror man att vi alla som är kvar skall leva lyckliga alla våra dagar i detta utopiska ondskans rike.

Det är det här som är agenda 2030 mina vänner och det är inte jag som hittat på detta utan det är en lång och pragmatisk planläggning som utförs av dessa få för oss alla andra för att ingå i den nya världsordningen som just nu tar sin form.

 Denna tid som nu är är har man längtat efter i många generationer för att kunna nu skapa detta världsrike. De som väntar att få komma tillbaks till den tid innan Covid19 kommer att tyvärr att bli grundligt besvikna!

Allt planlagt och registrerat av världens ledare för den överenskomna strategin att skapa den nya världsordningen där 5G ligger som en fast plan och struktur för att kunna skapa kontroll över ekonomi och den stora massan av oss människor.

Det man gör är så vidrigt att man törs knappt omtala det för människor att man vill mörda och få bort en stor del av mänskligheten för att kunna skapa dessa 17 delmål i FN:s agenda 2030.

De som bara stirrar sig blinda på 5G och dess skadeverkningar blir bara desorienterade i en specifik enskild händelse.

Det som nu händer kommer att få en helt och fullt långtgående konsekvenser för mänskligheten där våra liv blir helt kontrollerade av dessa få ondskefulla typer som inget annat vill att folken skall vara sovande och tröga att förstå sammanhangen i dessa planläggningar för det kommande riket.

Att det är skapat av människan som ett biologiskt kemiskt virus är den största sannolikheten om det nu är ett framställt skapat virus.

Det är som jag skrivit i mina tidigare inlägg att detta är planen för agenda 2030 och dessa styrningar.

Hur kan människor tro att man på frivillighetens väg ska klara att uppnå dessa 17 globala mål under en 15-årsperiod?

Det verkar vara ett utopiskt projekt. Skulle man mot förmodan klara av det, då har man nått fram till paradiset.

Var det inte det man försökte när människosläktet var ungt, då en stad och ett torn byggdes som skulle nå upp till himlen. Ett uttryck för mänskligt högmod och vilja att klara sig själv utan inblandning av Gud.

Från detta uppror mot Gud kommer namnet Babel som betyder förbistring, förvirring, splittring. 1 Mos. 11:1-9. Och som Gud tog itu med det dåtida Babelsbygget så kommer Han att ta itu med samma typ av uppror bland människorna i den sista tiden. Jes. 2:12-22.

Globala mål för hållbar utveckling, kommer att användas som ett legitimt redskap för den globala maktelitens oheliga syften.

Jordens kungar (läs den globala makteliten) har för avsikt att göra upp med den judisk-kristna kulturen och tron på Bibeln. Se Psalm 2.

Detta är en profetisk psalm som får sin uppfyllelse i Uppenbarelsebokens beskrivning av slutet på denna tidsålder. Upp. 11:15f.; 12:1-6;16:17.

Detta scenario utmärker ändens tid enligt Bibelns profetiska ord, den tid Jesus kallar för Människosonens dagar och som han liknar vid Noas och Lots tid. Luk. 17:26-30.


Då kommer antikrist att vara synligt verksam och regera över jordens kungar och Babels onda väsende i ett sista försök att besegra Kristus och omintetgöra Guds rikes inflytande. Upp.17 och 18.

Kommer politiska, kulturella och religiösa ledare i Sverige att tillhöra "Jordens kungar" i den sista tiden? Ser vi på den utveckling som varit de senaste 25 åren måste vi konstatera att våra ledare har gått i riktning mot Babel. Den riktningen tycks man inte vilja ändra på i närtid, som jag påvisar i denna skrift.

Men det betyder inte att läget inte kan förändras. Vi har färska exempel på att politiska ledare vänder sig till Gud för sitt folks och lands bästa.

Mycket beror på om Guds folk i Sverige är aktiva i sin kallelse att vara ljus och salt och med allvar går in i förbön för "konungar och all överhet, och för alla människor ", som Paulus skriver i 1 Tim.2:1-4.

/Jan-Åke Henriksson