sv

Händelsernas språk!

                Händelsernas språk!


APG. 13: 14-23

En tanke som får mig att stanna upp ett slag är om vi uppskattar tillräckligt historiens vittnesbörd och lyssnar vi med eftertanke till den store rösten! Det är ju Gud som talar genom händelserna dag efter dag och förkunnar Hans stora råd!

Vittnesbörden i en nations liv kan likna en blommas ljuvliga doft, eller en härjande fruktans storm där man genom oheliga konstellationer skapar "illusioner" för folken och där både frälsta och ofrälsta idag är så otroligt grundlurade och bedragna grovt.

Man har satt sina liv till ett orättfärdigt system där man cementerat och hjärntvättat medborgarna genom en helt korrupt rutten journalistik, där mainstream media upprepar gång på gång fatala lögner som man sätter och satt sin tilltro till!

Det är nu dags att vakna upp från en genomsyrad lögnaktig pågående långsiktig strategi för dig som sover och för att se igenom lögnerna som presenteras och paketeras för att du skall svälja och tro på alla lögner istället för att se igenom deras strategi och att välja kärleken till sanningen som sätter dig fri att tänka kritiskt och och använda ditt förstånd som du fått av Herren!

Det framkommer mer och mer läkarstudier världen över, dödsfall och autonoma sjukdomsbilder där cancer och tumörer är en framskjutande sjukdomsbild där forskare och läkare chockas över den lavinartade prognos från de som tagit de så kallade covid 19 vaccinationerna!

En nyligen publicerad studie från Sverige där överläkare och forskare Ute Kruger slagit larm där hon själv sett en lavin ökad turbocancer som hon uttrycker sig om dessa covidvaccinationer med snabbt växande tumörer i människors kroppar som tagit skotten.

Lägger in länken här så kan ni själva lyssna vad hon säger! https://www.friatider.se/overlakarens-varning-vaccinen-kan-ge-dig-turbocancer.

Det ligger i globalisternas strategi och syfte som jag skrivit tidigare om att avpollettera en stor del av mänskligheten där folken själva tar sina egna liv genom fruktan och rädsla för något som man planerat att starta upp år 2020- i världen genom denna buffplandemi.

Sedan så har vi det mycket lägliga uppkomna kriget i Ukraina som i en blixtrande snabb handvändning eskalerade efter bluffpandemin där USA anfört NATO och Väst över både kriget och den ukrainska statsapparaten.

Det skedde inför öppen ridå - under absolut tystnad. Utan återkommande massiva stödpaket från USA och andra länder skulle Ukraina i dag nämligen inte fungera, vare sig civilt eller militärt.

Det är samma krafter som ligger bakom detta orättfärdiga krig som ligger bakom starten av bluffpandemin där media rapporterar bara lögner och svek till folken som sväljer det mesta som rapporteras via media.

Ukrainas president Zelensky är bara en marionett och zombie: en politiskt död aktör som återupplivats som animerad nickedocka för en front i det amerikanska imperiets fortsatta expansionskrig i Europa.

Sedan när vi återgår till vad som händer idag i många församlingar, som verkar idag genom (SKR, Sveriges Kristna råd) som är medlemmar och verkar i paraplynätverket Concord som är FN:s agendas 2030- och där det Kristna ledarskapet kompromissar slaviskt och orättfärdigt genom att följa en orättfärdighet som förblindat ledarskapet.

Där blir det då till synd och där man lurar och bedrar Kristna församlings medlemmar med riktlinjer som leder till en förödande och cementerad falsk bild av en verklighet som är och förblir en stor lögn och där de en dag skall få stå till svars för sina handlanden inför en rättvis och allsmäktig Gud.

Sanningen är den att sanningen har slutat att helt existera genom de så kallade demokratiska politiska system vi ser av idag där de är helt nedmonterade och där makten och girigheten förflyttats till de antikristliga system som leds av en skara av giriga globalistiska luciferianer som har för avsikt att skapa en ny världsordning genom de organ som verkar för bl.a. World Economics Forum, EU, och FN:s agenda 2030- med många fler aktörer världen över som arbetar för FN:s agenda sjutton delmål!

Den enda existerande sanningen är och förblir personen personifierad, Jesus Kristus som är kärleken till sanningen och vad dessa globalister fruktar och avskyr mest av allt är att bli avslöjade med lögnerna och sveket mot mänskligheten!

Betyder då allt detta något just för mig, eller är det då något som har sin fasta rot i de heligas rådslag, vilket leder och formar mitt eget liv.

Skall vi då be för dessa maktens och orättfärdighets klädda människor och den falska ekumeniken, där det falska kristna ledarskapet förför och förleder sin nästa och där de som lever och när sin själ av ren ondska? Ja det skall vi göra!

Vi skall be för dem att de omvänder sig från sina onda vägar och överlåta domen åt Han som råder i himmelen och på jorden och som har full kontroll över allt som just nu sker över vår jord.

Jag ser när jag själv går på stadens gator en verksam verklig löjlig, men så lurig och farlig dekadans där jag ser att var och varannan människa är fyllda av märken och tecken på sina kroppar och där kvinnorna liksom männen täckt sina kroppar av vedervärdiga symboler.

Där har man inte en blekaste aning vad eller varför man gjort sådana val i livet. En sekulär och humanistisk Gudsfrånvänd livssyn där människan själv står i centrum och där man hyllar sin egen avgudning är idag ett synnerligen vedertaget faktum.

Kommer vi då ihåg såsom vi borde göra, att Gud sörjer för oss och att Han hela vägen går med mig och låter jag den gångna dagens erfarenheter av Guds hjälp stråla mig till mötes vid den nya dagens morgon!

Lär jag mig då vad Gudsfruktan är och vad den innebär och tar jag emot den visdom av vad som händer och sker där Herren helt visst vill att den ena dagen skall fogas till den andra så att det hela bildar en strålande krans av heliga minnen för då skall det även vara ljust om aftonen i mitt eget liv!

Kommer vi ihåg att även i vårt frälsta liv skapa ett stycke historia och vilket vittnesbörd då vårt eget liv har att ge till andra eller är det en dyster varning likt saltstoden eller ett ljuvligt tempel, som är uppbyggt för att sprida sitt kärleksbudskap om en mästare som vill vägleda alla människor till en säker hamn för att finna det verkliga målet för våra själar.

Där får vi be Herren om att vårt liv får lysa av godhet och att alla som då komma ihåg oss, tillber Guds stora mildhet och barmhärtighet!

När vi komma till en slutsats om livets rätta värden då har en människa lärt sig inse tingens inbördes förhållanden där Herren själv säger att ta emot min tuktan hellre än silver och kunskap hellre än utvalt guld. Visheten är bättre än pärlor och där Han väger tingens rätta inneboende värde och utväljer det Han finner vara bäst för våra liv.

Låt oss komma ihåg att allt inte är guld som glimmar och bly asken är ofta det skrin som innesluter den ovärderliga heliga rullen!

Prål och stora åthävor har ofta en mycket mörk avigsida och tål knappt att skärskådas, och där kan människan vara omgiven av mycket yttre prål och glans där hon ändå känner sig ensam fastän hon äger mycket rikedom och ändå känna sig tom på mening och glädje.

Alla hennes egna boksamlingar kan fylla många rum och ändå vara utan ljus och förståelse för vad som händer runt omkring henne där insikten och kunskapen uteblir, eftersom den sanna kunskapen inte kan finnas i ett akademiskt flöde av uppblåsthet och titlar och där människan tror sig vara något stort i sig själv.

Å andra sidan kan en människa ha ett ljus, eller ett bord och en säng och ha en hjärtligen innerligen gemenskap med den Evige Guden där eftertänksamhet och begrundande vilar i att upptäcka vem den store allsmäktige skaparen är och där det som ingenting är i denna värdens ögon utvalde Gud själv för att ge vishet och förstånd där råds och kunskapens alla skatter ligga fördolda.

För de som är stora i sig själva och kan själva glänsa över sina titlar och utmärkelser, kvarbliva en förstockelse och en barnslig strävan att bli något stort i denna världen.

Dessa ovärderliga ting vill jag eftertrakta och detta redan i min ungdom då jag dröjer så ofta med att söka och använder dagens tidiga timmar med att söka denna världen silver och guld, medan dagens sista trötta stunder ägnas åt Gud i mitt liv.

De som söka mig, de finna mig och där din skatt är där finner du ditt hjärta min vän, sök först Guds rike och Hans rättfärdighet och smaka och se att Herren är god.

Med kärleken tränger en ny underbar insikt fram där luften släpper in en ljus och varm och livgivande fläkt av liv där allt blir nytt. Det är som att släppa in våren i våra liv och vad som varit slaget i vinterns bojor vaknar och stiger upp ur sin grav.

Så kommer jag då in i Guds rika Nåd och jag blir invånare i ett nytt underbart rike där jag börjar bli acklimatiserad i dess saliga närvaro och där jag får se Guds godhet och nåd och där jag så småningom börjar att uppfatta och förstå andliga ting och där jag skådar Guds rikes underbara glans som påverkar så min fortsatta vandring tillsammans med Herren.

Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige.

Ljuvlig är denna mans styrka som längtar efter Nåden och kärlekens rike där han eftertraktar den förmån som den lilla sparven har, vilken bygger sitt bo under den heliga takfoten.

När han så upptäcker och finner sitt liv vara omgärdat av en outsäglig kärlek och omsorg i Nådens rika mylla så strömmar det levande vatten in i hans hjärta och dess brus av ljuvlig musik flödar i hans själ och sinne.

Dess ständiga maning följer honom vid hemmets slutmål och i hans hjärta flödar outsläcklig Nåd! Denna ständiga längtan att få smaka Herrens goda gör att varje plats gör tåredalen till en plats för källsprång.

Ofta beror det på vårt sinnelag vad vi tycka om den ena eller den andra platsen. Det är ju förvånande vilka skatter vi finna när vår själ är full av Guds strålande ljus i våra liv.När vi föra med oss av den anda som råder i Nådens rike förvandla vi varje plats till en helig mark.

Jag vill hellre vakta dörren i Herrens hus än att vara med i de ogudaktigas hyddor där det är bättre att vara besjälad av den Ande som råder i Hjärtat.

Även om man är ringa i världens ögon är det bättre än att ha ett oheligt hjärta på syndens glittrande höjder där Herrens ringaste är så mycket bättre en djävulens förnämste.

/Jan-Åke Henriksson