sv

Att Finna Sanna Nycklar!

Livets stora hemlighet är att älska Gud och vår nästa såsom oss själva. Men hur skall vi kunna älska Herren då?

Vi kan ju inte tillverka kärlek själva och vi kan inte älska på befallning.

Nej på dessa vägar skapar man ingen kärlek för kärleken är inget verk utan en naturlig frukt och den växer i lämplig jordmån och då är det ju vår sak att sörja för den jordmånen.

 När förhållandena är gynnsamma spirar kärleken fram alldeles som krokusen och snödroppen sticker fram sina huvuden om våren då luften lämpar sig för det. Men vad skall vi då göra?

Jo det vill jag säga dig att vi skall söka gemenskap med Herren själv och tänka på Honom och läsa om Honom så vi kan fylla våra sinnen med den Nåd som var drivkraften i Hans liv och gärning.

Där vi i bön och lovsång sjunger till Hans ära och tala med Honom om vår själs längtan att få bekänna våra felsteg och nederlag och inte förrän då föder det fram en kärlek i all tysthet.

För det är på det sättet som kärleken mellan hjärtan vaknar när två människor som umgås mycket med varandra börjar att älska varandra och när vi söker gemenskapen med Herren möter vi en som redan älskar oss med en överflödande och evig kärlek.

Vi kommer då nära Honom som så mycket längtar efter vår kärlek och som gör allt för att vinna den. Vi älskar Honom för att Han först älskat oss och älskar vi Gud i sanning så görs vi därmed skickliga att älska andra med helig kärlek.

Har vi källan så har vi också dess utflöden av strömmar och levande vatten bryter fram inom oss där källsprånget aldrig sinar.

Herren har visat mig på betydelsen av sanna vänner och kontakter och nätverk där vi tillsammans med Herren skapar förutsättningar för att verka för kärleken och sanningen till människan.

Vi har alla olika inriktningar och kunskapsbaserad fakta där vi alla verkar utifrån egna erfarenheter och förutsättningar till andlig mognad och för att verka för att sanningen skall komma fram i ett skeende som idag är väldigt farligt och prekärt.

 Det är ingen ide att kasta pärlor till svin. De människor som redan har bildat en uppfattning om dessa skeenden som nu sker i vår värld och i Sverige där man sakligt pragmatiskt och lögnaktigt blivit lurade att tro på en värld som styrs av goda krafter och en regering som är full av "dynga" och samt de kristna och icke kristna som agerar också efter de falska villkoren det får man nu lämna därhän!

Man kan inte annat än bli arg och ledsen över det som sker i kristenheten idag och den ljumhet och fördumning som slår sina klor i de som inte kan tänka självständigt och bara lyssnar till fel källor som är allvarligt förödande och fullkomligt ödesdigert för människan.

Jag kan bara säga att det som nu händer i världen är att makthavarna har för avsikt att förvirra och skapa intrikata händelser för att man inte skall få något konkret att lägga till på kartan!

De folk som inte fattar ett dyft av det som händer och sker i vår värld kommer inte heller att märka något runt omkring dem eftersom de förlitar sig på myndigheter och media.

 Jag kan bara säga att det som nu händer i världen är att makthavarna har för avsikt att förvirra och skapa intrikata händelser för att man inte skall få något konkret att lägga till på kartan!

Det är människor som inte fattar ett dyft av det som händer och sker i vår värld kommer inte heller att märka något runt omkring dem eftersom de förlitar sig på myndigheter och media.

Tyvärr så är det de människorna som kommer att med glädje få skada och sarga de som säger att man är konspiratorisk och att man sprider lögner och falsarium.

Det är väldigt smart av dessa arkitekter som täckt hela det spektra av olika scenario som utspelas just nu och de behöver göra väldigt lite eftersom det sovande folket gör allt detta möjligt för att gå globalisternas ärenden tyvärr!

I uppenbarelse boken 13: står det att vem är lik vilddjuret och vem kan strida mot det? Det fick en mun sig given som talade stora ord och som var hädiskt och det fick makt att så göra under (fyrtio två månader som är tre och ett halvt år) och det öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud till att häda Hans namn och Hans tabernakel och dem som bo i himmelen.

Det fick makt att föra krig mot de heliga och övervinna dem: och de fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja en var som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i Livets bok det slaktade Lammets bok. Den som har öra han hör.

Den som för andra bort i fångenskap han skall själv bli bortförd i fångenskap och den som dräper andra med svärd han skall själv bli dräpt med svärd.

Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet och tro. Det är så lätt att själv ta till svärd eller vapen för att rikta missilen mot det uppkomna hotet som är ett försvar för att inte själv så drabbas.

När vi nu ser att myndigheter och regering medvetet har dödat och dödar människor med vaccin av ondskans hantlangare och där man inte på något vis visar empati och medkännande för offren så kan man inte annat än bli fruktansvärt arg och ledsen.

Det är en helt omöjlighet att älska sin fiende i sig själv! Förlåta sin fiende kan man enbart göra i Herren som fyller ens hjärta med den Helige Andes kärlek!

Låt dig inte luras att titta blint på denna bluff pandemi med dessa alla sjuka restriktioner och åtgärder som man skapat fram som en illusion över världen.

Det är vad man vill att vi skall uppehålla oss vid, granskningen av denna bluff pandemi och inte se det man med full kraft idag möjliggör för att flytta fram sina positioner och lagar för det rike som är dess planenliga slutgiltiga strategi för mänskligheten.

Detta sista stora rike Babylon som var dess första största rike på jorden kommer sålunda att bli det slutgiltiga sista antikristliga riket på vår jord i mänsklighetens historia.

 Det har historiskt sätt varit sju stora riken på vår jord och det sista åttonde tror jag personligen är sammanslagningen av alla det riken som ingår i den sista stora babyloniska föregångaren. Det första riket som blir det sista stora Babylon!

Den som älskar sitt liv han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen han skall behålla det och skall ha evigt liv.

Det är så mycket viktigare i den Kristnes liv att finna trons vila och förtröstan att det är Gud som har den fulla kontrollen. Filipperbrevet 3:8

Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.

Ty det är för hans skull som jag har övergett alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus. 1 kor:

Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blivit frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet:

Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigast förstånd skall jag slå ned. Vad säger Paulus till oss från sina brev i bibeln?

Paulus hade funnit de nycklar som genom försakelsen och korsets lidande fört honom genom Guds nåds kärlek till den stora uppenbarelsen som Herren själv gav i hans liv.

Det han vill säga är att när man inte längre försöker i sig själv att uppnå någon styrka eller standard i sitt liv, utan finner att man dött bort från sina egna krav och måsten.

Då kan man finna tröst och kraft i sin svaghet och överlåta allt till vår Herre som bereder en vila till alla sina barn som inte bara "hör" utan "gör" vad Herren sagt till oss att göra för att träda in i trofasthet och trons vila som är berett för alla hans barn som lyder Honom och gör vad Han sagt i deras liv.

Hur självrannsakande är inte denna befallning!

Då jag förlåter min nästa måste förlåtelsen vara fullkomlig. Ingen surmulenhet får finnas kvar och ingen tryckande luft som så ofta föregår åskvädret. Inte heller någon kylig tillbakadragenhet och inte heller ett förmätet förakt gentemot den forne ovännen.

Då jag förlåter får jag inte längre bära med mig explosiva saker, ingen ammunition av vrede och hämnd. Jag får inte ens hysa agg. Men denna befallning är alltför omöjlig och krävande för mig.

Det är lätt att uttala förlåtelsen, men mycket svårt att sedan vara strålande ljus som sommarhimmelen utan det minsta tecken som förebud till storm.

 Men nådens Herre kan göra detta han kan förvandla mig. Han kan nyskapa min själs luft. Han skall låta en ny ande komma i vårt hjärta och i denna heliga atmosfär skall inget ont kunna skada mig.

Själva agget skall smälta bort som morgondagg för solen.

Hämnden som så lätt spirar upp i en oren febersjuk själ skall vika för den kärlek som fyller och värmer det nya hjärtat.

 Det kan tyckas vara en omöjlighet att kunna vara så fri från sig själv och att kunna från djupet av hela sitt hjärta förlåta de som svikit och bedragit och åstadkommit en så stor skada genom en tyst och ignorerande likgiltighet.

Det är bara de som lagt ner svärdet som får en ny klädnad en "härlighetskropp" där vi tillsammans med alla de heliga får vara tillsammans i det nya Jerusalem, där Herren själv vandrar mitt ibland oss och torkar bort allas våra tårar och döden skall inte vara mer inte heller sorg, inte heller gråt och ingen smärta skall finnas mer för det som förr var, är nu borta.

Dessa ord är trovärdiga och sanna, se jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar och Anden och bruden säger: kom!

Den som tager bort något från ordet i Guds eget skrivna ord skall Gud ta bort hans del från livets bok.

Han som betygar detta säger: Ja jag kommer snart Amen. Ja kom Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla.

/Jan-Åke Henriksson