sv


              I det var liv!


Joh. 1: 1-18.

2023-04-24

Jag har hört människor säga, att de vill se en smula av livet och jag har funnit, att vad de egentligen åtrådde i sig var fröet till döden. Det är som om en människa skulle gå till sjukhuset för att få hälsa eller till ett blodigt slagfält för att se fredens frukter eller söka en örtagård på en soptipp. Livet kan du inte söka på själsvåldets sida och mark inte heller bland ett lättsinnigt leverne!

Nej, livet finner du bara i Kristus och vill vi se något av det sanna livet måst vi gå ödmjukt till Honom för I det var liv. Meningen är att vi inte skall betrakta detta liv utan att få del av livet självt där Han är källan, där var och en kan få sin bägare fylld och bägaren utgöts just för vårt behov av Honom.

Det enda Han fodrar av oss är att vi lova Honom för detta människosläktets behov och i det som Nåden levnadsgör som vissnat och dött. Svaga viljor utan Honom få ny styrka genom detta liv, den inbilske får ny styrka och återvinner där i Honom fullkomlig hälsa. Då kan vi utropa O, du Nådens rika källa, över mig ditt flöde utgjut!

Ursprunget till all vishet och kunskap har sitt flöde genom Honom och detta var undret framför andra under där man hittills hade trott, att det rätta ljuset var enbart bara ämnat åt Israel, men nu föll en himmelsk glans över hedningarnas värld där Gudsfruktan är vishetens begynnelse!

Hittills hade det ljuset mest liknat en lampa, som upplyste just en begränsad plats; nu skulle det istället likna solen, som gjuter sitt härliga sken över en hel värld.

Det folket som vandrade i mörkret, skulle få se ett stort ljus och nya områden skall erövras och ljuset skall bryta fram överallt där rättfärdighetens sol uppgår med läkedom under sina vingar.

Det var för att upplysa hedningarna och därför har det nått även dig och mig och även i Europa och Amerika och alla jordens nationer och den underbara förmånen är vårt personliga arv där vi är födda till livet i Kristus.

Men en sann arvinge kan även försumma detta dyrbara arv och vi kunna hysa ljuset men försumma vår trädgård och vi kan leva under ett i andligt mening gynnsamt liv och ändå kan vårt liv likna en vildmark och hedningarna kan ha ljuset och ändå vara i mörkret.

Så världens kunskap och insikt är ingen garant för att bringa fatt i livet som är dolt för de som tro sig vara något stort i denna sjuka värld. Även om du har all kunskap och insikt om denna omställning i världen och alla dessa Narrativ som utspelar sig i lögnerna och illusionernas tecken och inte har Herrens Nåd i ditt liv och inte är frälst, så har du i varje fall ingenting annat än din egen kunskap att förlita dig på!

Den kan inte rädda dig från att möta din skapare där Han vänder sig bort från de som vänt Honom ryggen. Utan det är bara när vi ödmjukat oss för att ta emot insikt och kunskap i Honom som vi kan säga att vi befinner oss på rätt plats och där vi själva finner att vara utgivande i kärlek och Nåd som det verkliga livet börjar så sakteligen att bära frukt.

För vem och vad och vilken riktning har ditt liv just nu och var är du nu på väg? Hur skall vi nu avsluta den ovangivna meningen?

Vi lever för pengar och oss själva "slut citat!"

Så måste många avsluta denna sats, för pengar är deras huvudmål och målet bestämmer deras strävan och nöjen skulle många svara på denna fråga och andra skulle säga att vi lever för äran och våra fina titlar och ha det gott och bekvämt.

De flesta skulle om de vore sanningsenliga ge sina liv för dessa överskrifter!

Det är den rannsakande fråga som blottar själens innersta begär och lever vi så skall vi leva för Herren och detta var apostlarnas absoluta fasta mål och strävan och de blev bara visare och fastare för varje dag.

De allierade sig inte med världens barn och inte med villkor och beroenden för att få ekonomiska bidrag av staten för församlingsgemenskapen och för att följa en medveten ogudaktig strategi för att göra sig beroende till orättfärdiga krav bara för att göra avkall på Guds eget ord.

Men med detta härliga mål för ögonen genombröt de varje hinder som kom i deras väg.

Genom allt och i allt sökte man Gud villkorslöst och då man hamnade i nya förhållanden och svårigheter var alltid apostlarnas första fråga den: var är Kristus nu i allt detta och genom varje stiglöst träsk fann man alltid en framfartsväg emedan man tveklöst sökte Herren i varje fråga.

I vår tid ligger det nu nära till hands att förringa skillnaden mellan heliga och oheliga värden och förringa skillnaden mellan dessa ting. Det som är heligt blandas samman med det som är oheligt så att vi får svårigheter att urskilja någon särskild gräns och där svart och vitt bildar många nyanser i grått; lika många skickliga sammanblandningar av nyanser finns av falskhet och sanning.

En ren människa kan gripas av orena lustar genom dåligt kamratskap, glada fester och dylikt och så småningom så blir det heliga oheligt, eller genom konstellationer och allianser där församlingarna i dag suddar ut det som från början var heligt men som blivit orenat och fläckat av synd där gränserna helt fördunklats.

Det finns bara ett sätt varpå vi kan hålla skillnaden tydlig mellan dessa kontraster och det är att leva i Herrens omedelbara heliga närhet. I Hans ljus ser vi klart och kan bedöma skillnaderna, för bara invid Guds vita tron kan vi se tingen rätta färger.

Olika vävnader har ju ofta olika schatteringar vid ett lampljus än vid dagsljus och vi får inte rätta oss efter denna världen sätt att se och värdera, nej vi måste göra våra val inför Honom vars strålglans inte ens änglarna uthärda; och där kan vi se tingens rätta värde och där kunna vi skilja mellan heligt och oheligt.

Saligt är det folk som älskar ljudet av trumpeten, som kallar till helig samling och som väntar med otålighet efter umgängelse med de heliga och saliga är de hjärtan som vända sig mot Sion!

Var i består då deras salighet, jo i klarhet! De som vandrar i Herrens klarhets ljus skall Herrens ansikte lysa över dem, när de vandra på ojämna och svåra stigar.

Alltid finna de en solig stig där deras själar är nära Herren, då får de fröjda sig alltid. Intet gör sinnet så ljust och glatt som solsken och ljus som är en stor frigörare, en väldig kraft, som förmår att bryta tunga bojor.

Ljuset tinar upp själens frusna land och fyller den med liv och lovsång till Herren. För i upphöjelse genom din rättfärdighet upphöjas de frälsta och de lyfts upp över sina fiender och bara där finna de sin säkerhet. Gud själv höjer oss upp över våra passioner, bekymmer, vår fruktan och vårt häftiga humör, och bara där på höjderna finna vi outsäglig frid för våra själar.

/Jan-Åke Henriksson