sv

Leva i Herren

            

Jag vill uppmana er alla att leva och tacka Honom för vad Han gjort och gör i våra liv. Jag vill säga att bara att tala om Jesus hur vi skall leva och göra skapar ingen frukt i våra liv.

Det är när vi lever ut vår tro på Honom som är allsmäktig och finner trons vila i våra liv som det blir en avslappnad tro.

Jag ser hur många som är ensamma och upplever sig missförstådda och frustrerade över att man inte förstår betydelsen av en krav lös prestations lös tro på Jesus och att man inte förstår att gå via korset och in i nåden och avsäga sig sin själviskhet och sin egen väg från sig själv.

Den upprepning som vi vill dela om kravlöshet och prestations lös tro kan mycket väl bliva en egen prestation och skapa frustration över att inte andra kristna och människor ser det man vill förmedla som man fått uppenbarat i sitt eget liv. 

Det går inte att försöka att ständigt tala om hur det ser ut i församlingarna och att ledarna och lemmarna i Kristi kropp lider och längtar efter väckelse som inte kommer till stånd av att tala i makt och i köttslig önskan av att få en förändring som aldrig kommer.

 Det vi nu ser i Sverige och i övriga länder är två olika väckelser som parallellt verkar vid sidan av varandra.

En väckelse där man försöker att med kampanjer och olika metoder frambringa en förändring som faller platt och skapar frustration.

Sedan har vi de människor som förstått att väckelse inte kommer av egen prestation och vilja.

Idag reser Herren upp ett folk som har försakat sina liv och vandrar i nåden och kärleken till vår frälsare Herren Jesus och lärt sig vara stilla och saktmodiga och leds av den Helige ande i deras liv.

När lemmarna i Kristi kropp fogas samman av mänsklig påverkan skapas inga resultat. Idag reser Herren upp sanna profeter och förkunnare för att skapa enhetlighet genom nåden och inte genom maktstrukturer.

Där har vi den väckelse som Herren vill skapa genom att vi har en kärleks nöd för de som går förlorade och inte själva tror sig kunna kontrollera skeendet av det Herren vill göra.

/Jan-Åke Henriksson