sv

Våra Egna Ansträngningar!

Det är så att när man själv vill skapa förutsättningar som man tror är rätt och att man proklamerar en falsk bild av Herren som egentligen inte bygger på sann kristen grund, då blir sannolikheten den att man gärna går över gängse bibliska gränser för att nära de köttsliga och sinnliga begären i människans liv.

 Så har det alltid varit med människans beskaffenhet att det är så svårt att "be" till nådens Gud om helande och befrielse.

Vi är så benägna att hela tiden "begära" saker av Herren för att istället be till vår frälsare som gav sitt liv av nåd till hela mänskligheten.

Typiskt västerländskt tänkande i trossammanhang i trosrörelsen att bara jag hoppar och skriker lite så löser sig det mesta av problemen.

Vi får vackert lägga oss ner i ödmjukhet och be vår frälsare om de saker som han lägger på våra hjärtan.

Det vi egentligen strävar efter i våra liv är att finna livet i Honom för när vi försöker att i vår egen strävan efter resultat och mening i detta liv så kommer det bara att bli besvikna och frustrerade krav som uppnås i oss själva och resulterar i ett hopplöst eget jagande efter meningen med livet.

När vi har insett att resultaten inte kommer av att vi själva skapar egna förutsättningar i vår strävan efter meningen och sammanhangen.

Då först kan vi säga att när jag dött bort från mig själv och har sett min egen ofullkomlighet och strävan efter meningen med mitt liv kan jag säga att nu lever inte jag själv utan Kristus lever i och genom mig och jag finner trons vila i Honom och prestationen som plågat och vakat över mitt liv har nu dött bort från mig.

Genom honom som nu lever i mig kan jag bara i nåden finna tröst och hjälp. Lagens krav på rättfärdiggörelse kan ingen människa hålla och leva med i sig själv.

Nu var det ett krav från Herren att leva genom lagen och det kravet kunde bara en person åstadkomma åt oss genom ett erbjudanden av att nåden som ges fritt av ett kärleksbudskap till den som tror på att Han tagit lagens krav på sig en gång för alla på sitt kors.

Han kom inte för att upphäva lagen utan att fullborda lagen i Honom.

Därför så kan vi inte själva nå fram till ett avgörande i vårat liv för det är bara genom en död människa som vi kan upptäcka livet i Honom och leva genom Honom där allt handlar om min älskade Jesus.

Jag tror att Himmelen är Jesus och att allt är genom Honom och vi lever för Honom genom våra döda liv som uppstått till Honom i härlighet.

Vi är ju främlingar och gäster på denna jord och vi har hopp och längtan. 1kor 1:13 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder.

I så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor.

Vi skådar upp till himmelen för där har vi vårt hopp och längtan. 1: Johanesbrevet 3:3 Var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren.

Jag tror att det finns inga gränser för vad en människa kan få vara med om när hon fått en uppenbarelse av att vara död i Herren för då kan vi säga som Aposteln Paulus säger Filipperbrevet 4.13 allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.

Då kan vi möta alla livets hårda prövningar och krav för då är det inte längre det egna JAGET som har herraväldet i våra liv. Jag vet att det är på grund av Guds styrka att jag är den jag är och gör det jag gör.

Det finns inget sätt jag kunde göra ens hälften av vad jag gör i min egen styrka!

Jag kan inte göra det. .

Om Gud allsmäktig inte är vid din sida, vem kommer du då att kunna luta dig mot när världen omkring dig faller.

Endast i honom finner vi fullkomlig frid, hopp och kärlek.

Läran om Herren bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss.

Det är inte jaget som har en plats till något i läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig.

Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva.

Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar.

Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller.

Det ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav."

 Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det.

Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

/Jan-Åke Henriksson