sv

Vägen mot de djupa vattnen!

Vägen mot de djupa vattnen!

2024-04-19

Detta är den samme lärjunge som en gång fick namnet "klippa" Denna gång såg Jesus i Simon en människa vars karaktär genom Guds nåd och fostran vunnit granitens fasthet. Men i denna text ser vi föga av denna orubblighet. Petrus liknar nu mera en vacklande man än en fast klippa.

En tjänsteflicka mumlar några ord och strax skapar hans fega hjärta en lögn och han förnekar sin Herre. Petrus förnekade mästaren, inte av girighet såsom Judas, för det var ju guld han åtrådde, men av människofruktan för han var rädd för en rynkande panna och hånleenden.

Han fikade inte efter ära men sökte undkomma svärdet.

Fegheten bestämde över hans ord och handlingar, han ryggade tillbaka för korsfästelsen. Han skymtade korset och genast sökte han undvika det med en lögn.

Men Jesus har ännu inte slutat sitt verk med Petrus. En gång skall det heta: När de såg Petrus mod förundrade de sig. En gång darrade han inför en tjänstekvinna, nu är han upphöjd till hög tjänst, stadig och orubblig.

Från feghetens ande från undanflykter och all ohelig människofruktan. Så vill nu Herren göra med oss alla att han får vaska fram guldet i oss eftersom det går genom ett lidande och en överlåtelse helt och fullt till vår Herre.

När vi står kvar och inte viker av när vi kommer i svårigheter så blir vi fastare och mera rotade och grundande i hans nåd där det finns bara en enda väg och den går genom korset, att stå kvar och låta Herren strida för oss.

När insikten om av vad Guds ord talar till oss att vara stilla, menar Herren inte att vi skall vara ineffektiva och bekväma i vårt kristna liv utan vi finner Nådens och trons vila i att Herren får leda oss där troheten och trofastheten är den verkliga tron på Herren Jesus Kristus!

När Petrus hade fått en innerligen djup vetskap om vem Herren var i hans liv och när den insikten landade rätt i Petrus hjärta om att allt handlade om Nåd och inte egen självisk tro.

Där hade nu Petrus förlorat sig själv i att bara vara Petrus med alla fel och brister och där han insåg att ingenting kan jag göra förutom Herren som verkar i vilja och sanning i ett samvete som formas av Hans egen vilja, lyda genom lidanden för Herrens Jesus Kristus skull.

Det är likadant idag för oss att finna trons vila så som Petrus fick namnet klippan där insikten och vördnaden av Herrens Nåd och liv var allt det som landade i ett kärl som hade uppgivet sina egna strävanden och villkor för sin mästare och frälsare!

Om du i dag vill bli en Kristi görare så krävs det en Guds lyssnande hörare för att så möjliggöra Herrens Guds kallelse synlig!

Så spring inte före Han som vill föra dig in i Hans egen vilja och uppenbara den sanna vägen som går genom trons vila, där du inte på några villkorsvis själv kan hitta den rätta vägen om inte Herren för dig så sakteligen in i medvetandet om ett sant barnaskap.

Däri består beroendet och medvetandet av Gudsfruktan att i egen svaghet finna kunskap och vishet genom att lära känna Honom som då villkorslöst genom trofasthet ger dig Nåd av trohet för att lära känna den enda sanna levande Guden!

Det finns inga genvägar i Guds rike och liv där vi själva kan sätta upp en egen standard som bygger på "över tro" eftersom Petrus själv hävdade att han minsann aldrig skulle svika sin mästare genom egen övertygelse. Sålunda kan vi lära oss genom dem som övergivit sin "övertro" till att begrunda och vara eftertänksamma vad Herren vill säga genom sitt eget ord.

Jesaja. 30.15: "Genom stillhet och förtröstan blir ni starka". Men ni vill inte. "För så säger Herren Gud, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta!

Det jag nu skriver är att många Kristna tyvärr förblir krymplingar och aldrig lär känna Herren i sina liv eftersom de aldrig kommer in i förberedda redan upptrampade vägar där Herren redan förberett en väg som går mot de djupa vattnen där ingen människa kan stå och gå utan Herrens deltagande omsorg om våra liv!

Den tid som nu ligger framför oss kommer att vara så anmärkningsvärd och så annorlunda av svek och lögner att om inte den kristna själen finner sin vedertagna plats där man är rotad och grundad i Herrens och trons vila och vilja så kommer man inte att kunna förstå vad som hänt och det som kommer att ske, förrän man är indragen och bunden i illusionernas och världens system och tankar!

Tyvärr så har det gått så långt att man inte förstått att omvända sig från de mest avskyvärda synderna som tagit sitt insteg djupt in i de Kristna församlingarna där homoäktenskap och HBTQ är en vedertagen fakta som fastslagits av ett korrupt ledarskap!

Man har vänt sig bort från Herren och satt sin tro till att vara vän med värden och satans system och tankar, där omvändelse och förlåtelsen i ett drabbat och förstört samvete inte längre existerar.

Du säger att du ser, men därför att du säger att du ser så förblir du kvar i mörker och det är bara omvändelsen och förlåtelsen som befriar den kristna själen från satans bojor och band där Herren idag väntar på att få förlåta en skadad och vingklippt själ som behöver Nåd utöver Nåd för att inse att hon vänt den levande Guden ryggen!

1: Petrus brev: Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis i utsvävningar och begär, i fylleri och sup-kalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter.

Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar.

Men de skall stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder!

Snart är det slut på denna tidsålder och Herren vill att du skall få vara med då Han kommer på skyarna och varje öga skall se honom, också de som genomborrat honom och alla jordens stammar skall jämra sig över honom.

Jag är Alfa och Omega begynnelsen och änden säger Herren han som är och som var och som skall komma den Allsmäktige.upp1:7-8

/Jan-Åke Henriksson