Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där anden får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

Herrens härlighet!


2021-10-13

Tänk att Herren gjort jorden genom sin kraft och Han gör fortfarande sitt verk fortgående och även i den materiella världen är Hans nåd var morgon ny. Ibland när jag går ut i naturen så försöker jag att kika på det stora och underbara som finns i Herrens trädgård där Herren skapat allt så vidunderligt vackert där hela skapelsen inte är en enda händelse utan ett fortgående skapande vars oräkneliga händelser fortgår så länge vi nu kan betrakta naturen och dess skiftningar som råder. Varje soluppgång är en ny skapelse som utgår i den Allsmäktiges hand. För många av oss är Skaparen fjärran från sitt verk där Han inte omedelbart är närvarande och där naturens skiftningar och färger inte längre är en helig plats.

Låt oss nu min vän kunna erfara Herrens närvaro och låt oss se Hans kärlek och makt i varje blomma då skulle vi kunna säga medan vi röra oss i naturens härlighet att Herren är i sitt eget  tempel. Jag vill fråga dig, och du må ge mig svar svarade Herren Job! 38: 1-15. När Herren börjar ställa frågor förödmjukas vi snart i vårt övermod för gränserna för vår kunskap och makt är snart uppnådda där dimman ligger tätt inpå våra dörrar och efter några få steg så har vi förvirrat oss ut på en farlig väg utan slut!

Det är en sådan vishet som vi inte själva behärskar med våra egna sinnen där Herren så utlägger att vem kan uppdaga den verkliga källan till en tår på en kind, och sätta fingret på den känsla som alstrade den? Vem kan föra oss in i den skimrande värld där leendet föds? Vem kan förklara pannans bistra rynkning, eller vem kan uppdaga fruktans hemlighet?

Ingen levande varelse kan förklara din egen andedräkt eller förstå den outrannsakliga lag som behärskar rörelsen av sitt eget finger!

Eftersom det finns så mycket hemlighetsfullt så måste förvisso det helighetsfulla vara en stor NÅD. Ovissheten är en stor välsignelse från vår Herre och om inte så vore, så skulle Han ha uppenbarat tingen för oss. Herren säger jag har ännu mycket att säga er, men ni kan ännu inte fatta det. Om det vore bäst för oss att dimman avlägsnades så skulle han veckla ihop den som  ett klädesplagg och skänka oss den molnfria dagens ljus, men dimman ligger kvar och gömmer sig i välsignelsen!

Han kommer i ett tätt moln och molnen de drypa av fetma och det kan man verkligen säga om David som på de äldre dagarna i sitt liv, efter många långa svåra år där Saul eller han egen son Absalom jagade och kringrände David som ville döda honom och David som så förlitade sig helt på sin Herre som alltid hade allt under kontroll men inte under Davids.

När nu David hade uppnått den erfarenhet som bygger på självförglömmelse där den intima relationen handlar om det totala reservationslösa beroendet där han säger Herre, mitt hjärta är inte högmodigt,
mina ögon är inte stolta!
Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Psalm: 131.

Så vill jag säga till dig min vän att genom eftertänksamhet och begrundande där din egen svaghet  till lika med ett sant barnaskapsförhållande skapar den sanna och innehållsriktiga relationen med din skapare där (tron ser till Guds vilja i ditt liv och hoppet till Guds godhet) och när denna insikt landat börjar man så sakteligen förstå Jesu ord i Matteus 16:25.

Därefter sade Jesus till sina lärjungar: Om någon vill efterfölja mig, så försaka han sig själv och tager sitt kors på sig: så följe han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ.

Under många år och i början av mitt Kristna liv så försökte jag att komma på vad som gjorde att jag aldrig kände mig bekväm  till församlingsgemenskapen och undervisningen, där jag många gånger såg att man värjde sig för konstruktiv kritik och att man skulle anpassa sig till vad pastorn och ledningen talade och insätta sig i ledet och vara tyst och lydig. Detta ledde mig djupast till insikt där jag trodde att det jag såg och upplevde i den Kristna gemenskapen inte framställdes som ett Nådens kärleksbudskap, utan där gemenskapen i församlingen så ofta uteblev, och där jag såg att många människor dignade inunder krav och prestation där man aldrig kom fram till ett sant avgörande och ett liv i nära gemenskap med Herren.

Idag så har man på många sätt i många församlingar utövat en "informativ" påverkan genom otaliga tekniker och metoder för att komma närmare vår skapare där den intima kärleksrelationen faller platt och uteblir eftersom det inte bygger på NÅD utan frigörelse genom TRO enbart och har sin grund i en felaktig trosutövning, där människan själv skall stå centrum och där man läser i Guds Ord som om det handlade om våra egna liv för att kunna finna svaret och livet i oss själva.

Man kan få höra av Kristna (vad vi är i Herren) och vilka löften vi kan frigöra och det är ett helt fel sätt att se på Herren med de glasögon som speglar ett självförverkligande genom detta synsätt och genom att få del av löftena i Herren så behöver man bara stå fast i  tro, så får jag förr eller senare det jag bad om.

Det är så i själva verket att kunna se (Herren I oss) och att genom Nåd mottaga löftena i tacksamhet som finns förvarade för var och en av oss utan att vi själva behöver frigöra några egna löften i Herren.

När jag såg allt detta som bara fråntog mig glädjen i Herren och där jag så småningom accepterade mig själv som Gud skapat mig med fel och brister så började också en process där jag sökte enbart Herren och där jag förlorade mig själv i Hans underbara omsorg och kärlek där jag till slut fann enbart Nåden som drivkraften i mitt liv.

Tyvärr så måste jag säga att det är ledarskapet som förleder fåren i församlingarna idag, de som skall vara föredömen och där kunna ge en undervisning som rätt framställer Herrens Ord och leda dem in i en sund intim relation till Herren. När de inte ens förstår de första grundera utan år ut och år in predikar ett urvattnat evangelium som fråntar lemmarna istället för att frigöra dem in i en Guds gemenskap, så kommer domen att bli desto hårdare för dessa så kallade herdar. När vi en gång alla skall stå inför vår Konung och få vår lön eller dom för det vi gjort eller inte har gjort blir en härlig tid må jag säga och då får vi se vad som är kvar av det som Herren nedlagt som vi fått att förvalta.

Den kommande tiden kommer att bli mycket svår och lögnerna har blivit till sanningar där man enbart följer slaviskt det man blir tillsagd att göra och där man förleds till att begå självmord genom att blint lyssna på falska lärare och herdar som enbart har som syfte att kontrollera och förslava de som man är satt att göra genom det inflytande man har som ledare i församlingarna idag. För att kunna bli fri från sig själv är att omvända sig och be om förlåtelse för att man vandrat och velat bli något annat än den jag är skapad till så underbart av Herrens Hans hand där jag är högt aktad och älskad i Herrens ögon utan att jag själv bättrar på något som bara blir en frustration och en kamp i självförakt. Det är Herren själv som förvandlar ditt liv till att bli lik Honom utan din egen medverkan till förvandling och förändring.

Jag vill till slut uppmana dig min vän att lyfta ditt huvud och tacka Honom oavsett dina omständigheter hur svåra de än är för du vet att du bara kan förbättra det du är nöjd med och det säger jag för att Herren ser och vet dina svårigheter. Han vill  skyndsamt få bära dig på sina fadersarmar så som ett litet barn bärs av sin fader och frukta inte för ditt liv för i hoppet är vi frälsta och där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så låt dig varsamt ledas in i en underbar vilsam insikt om att ditt liv är i Guds underbara omsorg och beskydd.

/Jan-Åke

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där anden får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

                 Att Finna Insikt!


2021-09-12


I dessa sista dagar vi lever i så behöver vi verkligen insikt att upptäcka vem Herren Jesus är och vilka underbara löften vi har i Honom där Han har fullkomlig omsorg om oss. Han för sin hjord i bet liksom en herde och Han känner de ängar där min själ finner ro och kan finna helig näring. Jag kan själv ibland bli bestört av Hans val i mitt eget liv där Han ibland tar mig till synes till en ofruktbar ödemark men just där upptäcker jag att jag finner bete på den slätt som ser helt ofruktbar ut. Jag kan upptäcka i den ofruktbara ödemarken att det inte handlar om min egen vilja att stå i en situation som allt annat ser hoppfull ut.

Men just där och då kan Herrens lydnad frigöra mig till insikt att Gud själv ombesörjer för att det skall gå mig väl och att genom att Han själv bestämt att göra så för att jag skall komma in i en reservationslös trofasthet. Vi ser genom Herrens nåderika löften att Hans val i våra liv för oss sakteligen mot målet som är evig gemenskap med Herren och med alla de heliga, men tyvärr är det få som finner den vägen eftersom man aldrig har lärt känna den Evige.

Genom vishet har Herren lagt jordens grund, himmelen har Han berett med förstånd och genom Hans insikt bröt djupens vatten fram och genom den låta skyarnas dagg drypa ned! Min son låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt: så skall de bli din själ till liv och bli ett smycke för din hals. Du skall vandra din väg fram i trygghet och din fot skall du då inte stöta. När du lägger dig skall intet förskräcka dig och sedan du har lagt dig skall du sova sött. Ords:3-19.

Vi måste förstå att den vägen kan vi omöjligtvis själva vandra eftersom det är Han som vill skapa i oss och genom oss en färdväg som beror på att vi i allt överlåter oss till Honom där paradoxen i Herrens ord är att "den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det" Matt. 10:39; Först kommer orden som Herren uttalade precis innan han sa:

"Den som vill bevara sitt liv skall mista det." Matt.16:25. Enligt sina egna ord i evangelierna sa Jesus: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig." Matt. 16:24. Lukas lägger till orden varje dag - han skall "varje dag ta sitt kors" Luk. 9:23. I Matteus utökas uttalandet med Herrens definition av vad det innebär att ta sitt kors: "Och att en människa tar upp sitt kors innebär att hon avstår från all ogudaktighet och varje världslig lusta samt håller mina bud.

I det förra inlägget skrev jag om detta som kommer att ske enligt skriften och "har" redan skett där den helige Ande röjs ur vägen genom den kristnes och församlingens otrohet och synd mot Gud där man sätter sitt hopp och "räddning" till en satans giftspruta som med största sannolikhet är det "märket" som ställer människan utanför Guds gemenskap och till evig skilsmässa.

Det handlar inte om ett fysiskt märke i den bemärkelsen att det har en innebörd inför Gud i ett fysiskt bevis om att man har tagit det. Utan det är en inre konsekvens där ditt eget blod speglar din egen själ inför Guds ögon och om det sedan blir ett synligt märke så är det bara bekräftelsen på att du är märkt med satans sigill. Sålunda kan jag bara komma fram till den enda riktiga slutsats att detta är det märke som bibeln talar om i Upp 13:16. Därpå skall den laglöse uppenbaras han som Herren skall döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst. 2: Tess 6. Det är att bana väg för antikrist återkomst fysiskt och dess gärningar till en kristenhet som är förförd och intagen av antikrist ande.

Vi har fått den helige Ande vilken är en underpant på vårt arv till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, Hans härlighet till pris. Idag så skrivs det så mycket om mirakler och manifestationer som man lyfter fram som bevis för Gudsgemenskap där ordet talar helt tvärtom att börja lära känna Herren som förvandlar och skapar en intimitet med den högste.

Jag kan frimodigt säga att det andliga tillståndet vi idag befinner oss i där det är få som förstår vad Gudsfruktan innebär i den Kristnes liv där man fruktar en Gud, men tjänar en annan. Då kan det inte stå rätt till med dem som skilja fruktan från lydnaden och begynnelsen till det onda ligger i fruktan själv. Fruktan  i den mening som ordet har här, är ett falskt mynt utan fast mening. Fruktan betyder här endast yttre vördnad i en formsak, en artighetsbetygelse, som inte motsvaras av hjärtats innerliga värme, en tom sed utan den minsta vördnad.

En sann Gudsfruktan innebär en andlig atmosfär där ett heligt liv är alldeles oundvikligt. Herrens fruktan är ren och den sanna Gudsfruktan består inte i ord utan i hjärtats  hyllning och en människa som fruktar Herren rätt, böjer alltid i sitt inre knä inför Herren. Genom Herrens fruktan undflyr du det onda och denna fruktan håller allt som är förhatligt för Herren fjärran ifrån oss. Gudsfruktan innebär delaktighet av Guds helige Ande men den själ som inte kan frukta Herren på rätt sätt och som inte dyrkar Gud i Ande och sanning får ta de oerhörda konsekvenserna av sina felaktiga beslut.

Det som så oftast utmärker så kallade stora förkunnare är just mirakler och helande där stora överdådiga kampanjer annonseras och proklameras för helandekonferenser där någon upphöjd kändispredikant springer fram och tillbaka på podiet och lovar stort men håller tunt. Jag säger inte att det är något fel med mirakler och helande men man bör börja i rätt ände eftersom man alltid springer förre Herren i sina liv och aldrig låter infinna sig till att höra och göra vad Herren egentligen menar och har för syfte.

Det stora problemet handlar inte om att man alltför lite predikar tro utan vi predikar inte Kristus så människor kan få en personlig relation till Honom och ta emot en verklig kärleksidentitet utan människor blir bara desorienterade och förvirrade till att se på sig själva där man tappar helt orienteringen. Man blir ett lätt offer för att bedraga och lura mänskligheten till att sätta tilltro till en värld som kommer att brinna upp och dömas för sin otrohet!

Denna tids kännetecken är att man vänder sina öron från sanningen eftersom de inte tål den sanna sunda undervisningen just för att man har ett sken av Gudsfruktan och att man har en otrolig förmåga att bedra och predika ett urvattnat evangelium som bygger på prestations inriktningar och en lära som inte annat förblir en osund lära eftersom det handlar om vad du själv skall uträtta! Där infinner sig fördömelsen som kommer som ett smygande brev på posten när det landar in i människors föreställningar om att vi själva skall vara Herrens händer och fötter.

Det jag nu vill säga är att när du omvänder dig och bekänner din egen oförmåga att göra Herrens vilja synlig och där efterföljelsen bygger till stora delar på förmågan att lyssna in vad Herren säger kommer många oklara frågeställningar att falla på sin plats.

Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige. Ljuvligt är detta när man längtar efter Nåden och kärlekens rike där man eftertraktar "efterföljelsen" av Herren när man så upptäcker och finner sitt liv vara omgärdat av en outsäglig kärlek och omsorg. I Nådens rika mylla så strömmar det oundvikligt levande vatten in i människans hjärta och av dess brus fylls vi av outsäglig tacksamhet  som flödar till själ och sinne.

Denna ständiga maning följer vi vid hemmets slutmål och i vårt hjärta flödar outsläcklig Nåd! Denna ständiga längtan att få smaka Herrens goda gör att varje plats gör tåredalen till en plats för källsprång. Ofta beror det på vårt sinnelag vad vi tycka om den ena eller den andra platsen.

Det är ju förvånande vilka skatter vi finna när vår själ är full av Guds strålande ljus i våra liv. När vi för med oss av den anda som råder i Nådens rike, förvandla vi varje plats till en helig mark.

Då till sist vill jag säga att  jag hellre vaktar dörren i Herrens hus än att vara med i de ogudaktigas hyddor där det är bättre att vara besjälad av den Ande som råder i Hjärtat. Även om man är ringa i världens ögon är det bättre än att ha ett oheligt hjärta på syndens glittrande höjder där Herrens ringaste är så mycket bättre en djävulens förnämste.

/Jan-Åke Henriksson

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där anden får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

Ett Svärd Går Idag Genom Kristenheten!


2021-08-21

Jag skulle här vilja skriva lite om det vi upplever nu i kristenheten där nästan varje kristen person och församling öppnar upp för denna sataniska strategiska vaccinations kampanj där det andliga ledarskapet blint följer myndigheternas åtgärdspaket och där man tappat all kritisk och saklig granskning om vad denna injektion innebär. Det finns idag inga tvivel överhuvudtaget om dess skadeverkningar och dödsfall som inträffar efter man tagit denna dödsinjektion.

Det är så många vetenskapsmän och läkare idag som beskrivit och varnat för denna mRNA injektion och alla dessa meningslösa åtgärdspaket som ligger till grund för denna falska pandemi. Vill bara nämna kort om några läkare i Sverige och världen som går emot denna vansinniga och hysteriska kampanj för vaccination av alla folk. Hanna Åsberg som är specialist i allmänmedicin och Professor Björn Hammarskjöld och Dr David Martin från Amerika och Dr Vladimir Zelenko från Israel. https://odysee.com/@handersson:8/v-z-samtal-aug-2021:b

Det var bara några av flera tusen vetenskapsmän och medicine doktorer som offentligt gått ut till allmänheten om detta folkmord. Jag har beskrivit tidigare i mina inlägg om vad detta egentligen handlar om och jag kommer inte att vidare gå in på just de aspekterna utan mera på mekanismerna som gör att kristna människor tror mera på lögnen än på sanningen.

Vi får börja nu vår resa med att kika på vad det kan vara för orsaker och konsekvenser som gör att människan fattar sina fatala och ödesdigra beslut i sina liv. Vad ligger i begreppet TRO och vad var det för avsikt Herren hade när Han skapade människan? Herren sade låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika 1 Mos 1.26 Människan själv var alltså tänkt från första början att vara Guds avbild men ormen lyckades fresta Eva där ormen sade till Eva, ingalunda skall ni dö men Gud vet att när ni äter av den förbjudna frukten så skall era ögon öppnas så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är.

Så frestelsen bestod i att bli som Gud! Men människan var ju redan Guds avbild och hur kommer det då sig att detta var en frestelse, då hon redan var Guds avbild från första början. Det som hände nu var att människan upphörde att vara Guds avbild och att hon upphörde att genomstrålas av Guds härlighet där hon förut hade full gemenskap med Honom.

Ormens strategi var att locka med möjligheten att kunna utstråla en alldeles egen härlighet som skulle bli människans egen egendom, frånvarande från Guds härlighet där hennes egna prestationer blev det som betydde allt. Konsekvensen av detta beslut som syndafallet förde med sig var att hon ville bli något annat än det hon var skapad till i full gemenskap med Gud. Nu blev deras ögon öppnade och de såg inte längre Guds härlighet utan nu såg de vad som fattades i deras personlighet och de strävade efter ambitionen och ambitionerna att bli Guds jämlike.

Där tror jag att det faktiskt börjar. Ambitionerna och kraven ställs mot prestationerna i Guds församling där man förmedlat och predikat och lärt ut något som aldrig kan och blir annat än en "lära" och aldrig till att skapa en Gudsupptagenhet, som istället blivit utbytt till en självupptagenhet där fokus läggs på något som blivit så skevt och helt vinklat och förstört genom att bara sätta TRO till det vi skall göra. Om vi bara kavlar upp ärmarna och tar nya tag för att frigöra Guds favör över våra liv genom att vi själva besitter en egen kunskap som kommer av att vi blir matade med "instruktioner" istället för att upptäcka vem Gud är.

Tron är en Guds gåva och inte människans prestation!  Tron är den attityd hos människan som gör det möjligt för Gud att ge villkorslös kärlek till henne. Det är först när vi upptäcker Guds kärleksförklaring till oss som kärleken kan nå in i våra hjärtan och det får en förvandlande kraft som inte beror på våra kopplingar till oss själva. Begreppet TRO är en sann gemenskap med varandra och Gud, där vi till slut får en identitet och en karaktär som utstrålar Guds villkorslösa kärlek till varandra och till vår omgivning.

När man talar om tro så menar många att om man bara "står" i tro och inte tvivlar på det du tror då har du det redan i ditt liv bara för att du tror. Det synsättet är så förödande för det fokuserar  på dig och placerar dig med hur mycket du själv kan frigöra genom att du bara tror på det som du sätter din tilltro till. Det kan inte undantagas att nämna trosrörelsen i detta sammanhang som så har skapat en vilseledd förödande inverkan på kristenheten i början av åttiotalet då det kom en lära som var till stora delar avskild från den Nådefyllda intima gemenskapen med Gud eftersom man menade att bara om du tror och inte tvivlar i ditt hjärta så har du det redan genom DIN tro.

Detta är vad jag egentligen vill komma fram till där vi har en stor förklaring till att det ser ut som det gör idag i kristenheten eftersom man hela tiden skapar ett JAG tänkande genom att det handlar om att frigöra Guds favör i den kristnes liv och där det till stora delar  handlar från vår sida sett om en trofasthet till Gud och intim gemenskap som bygger allenast på nåd och inte genom att tänka i termer på vinst intresse och där man endast i NÅD genom TRO kan få vad Gud har gett till människan. Paulus talar om detta i Hebr 11:1 om de som vandrade i tro fick utstå lidanden och martyrskap och där det talas om de hjältar som genom tro tilltäppte lejonens gap och de räddades ur flammande eld och undan svärdet egg.

Här ser vi två uttryck för tro där olika händelser beskriver samma slags tro, å ena sidan de som blev söndersågade och de som täppte till lejonets gap och undgick svärdets egg och ändå fick vittnesbördet från Gud att detta skedde i och genom tro. Då är inte tron sålunda direkt kopplat till framgång utan till en trofasthet som bygger på nåd och inte endast på tro enbart. Vad jag vill komma till är att kristenheten varit TROLÖS och man har varit allierad med världens synsätt som bygger på en humanistisk lära  där människan själv står i centrum. Låt mig säga så här att när de mänskliga "rättigheterna" och" toleransen" fått sitt insteg i den kristna församlingen och där man inte förstår vad nåden är utan man tar det som en självklarhet i sitt kristna liv och om vi tror att bara vi gör en massa saker för Herren och är hans armar och ben : apg 17:-24 så har vi ju helt kommit galet i en prestationsidentitet där allt vilar på vad vi borde och skulle göra inför Herren.

Vi har inga rättigheter inför den Allsmäktige och vi kan inte begära och frigöra utifrån en tro som bygger på oss själva där vi tror att vi kan åstadkomma resultat bara jag står i tro och drivs av resultatets mål. Det står ingenstans i ordet att vi har en rättighet att vara friska, fria från fattigdom eller sjukdom i denna tid då vi lever här med Herren på denna jord .

Detta är det stora problemet som Kristenheten har idag att humanismen fått ett helt insteg i den Kristna läran och där förkunnelsen förbytts av gärningar istället för Nåd. Man tror att toleransen och acceptansen för det goda i människan är det gällande och man förespråkar goda gärningar som vi skall göra eftersom resultatet är viktigare än förståelsen av att nåden som är den verkliga drivkraften i den Kristnes liv. Paulus talar i rom 4: och 4: att den som håller sig till gärningar honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd utan på grund av förtjänst. När vi stillar ner oss och förstår att nåden är ingen självklarhet och att ingen människa förtjänar nåden genom laggärningar utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Det är det här som blivit riktmärket och uttrycket för gängse uppfattningar om något som inte handlar om en relation eller en innerligen trofasthet till Gud där det handlar från Guds perspektiv till stora delar om en Gudsfruktan som ger människan vishet och visshet om vem egentligen Gud är som så ofta uteblir eftersom man aldrig lärt känna Herren som en allsmäktig och trofast kärleksfull Gud som vill samverka tillsammans med den troende. Man fruktar för ett virus som inte är farligare än en influensa och vänt Gud ryggen till världens system och tankar som är och blir en fruktan för att dö.

Sålunda du som tar denna dödsspruta undgår inte att fysiskt dö eller skadas allvarligt och inte nog med det att du ställer dig utanför Guds beskydd i ditt liv eftersom du varit trolös och vänt dig bort från den evige och inte velat lyssna på kärleken till sanningen om alla de varningar som så många har skrivit om och varnat att inte frukta för denna världens system och tankar och dess illusioner.

Det är inte jag som dömer utan det är enbart Herren som gör det och nu går ett svärd rakt igenom hela kristenheten och det är som jag skrivit i ett tidigare inlägg om att Herrens ande flytt från många kristna där de är omedvetna om att antikrists ande regerar och utövar sitt välde i det tempel som den helige ande tidigare besuttit som sitt eget tempel i ditt eget liv. Det beskriver Paulus i 2 Tess och i det sammanhanget så talar Aposteln  om Guds tempel som vi är bärande av den Helige Ande och som i den grekiska grundtexten kallas (Naos)  där vi är ett Guds tempel där Paulus talar om Guds Ande som bor i oss troende nio gånger i bibeln.

Däremot så talas det om ett  tempel som i grekiska grundtexten kallas (Hieron) där Paulus beskriver ett fysiskt tempel femtionio gånger och sedan skriver att nu vet ni vad som hindrar så att han först kan uppenbaras i sin egen tid. För laglöshetens hemlighet är redan verksam men bara till dess att han som nu hindras har tagits bort. Detta är det som  Herren uppenbarade för mig där den helige ande röjs ur vägen genom den kristnes otrohet och synd mot Gud som Herren visade mig för många år sedan. Då skall den laglöse uppenbaras han som Herren skall döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst.

Det är som det är en tvåstegsraket där det första steget är att bana väg för antikrist återkomst fysiskt och dess gärningar. Det här ville jag skriva till en kristenhet som är förförd och intagen av antikrist ande. Det finns så få kristna som idag fattar och förstår vad som händer i vår samtid just nu och därför så manar Herren till att förmana och tillrättavisa  om de möjligtvis omvänder sig och bekänner sin synd och på nytt vill vandra på den rätta vägen som Kristna lemmar i Kristi kropp.

/Jan-Åke Henriksson

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där anden får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

Sök och du skall finna!

Jag är sanningen och livet!

2021-07-27

Om jag skulle likna David Psalmisten måste jag ju känna till faran då jag möter den! David ser strömmarna och den annalkande faran och känner igen fienden med sina dödliga vassa tänder, fulla av ondska och illusioner som hotade att ta hans liv. Vi får inte tillsluta våra ögon och sinnen och göra oss fullkomligt blinda för den fara som nu stundar i världen. En av de stora nådegåvorna är den oförvillade blicken som inte bara upptäcker gömda skatter men också den dolda fienden som lurar runt hörnet för att slå sina ondskefulla klor i oss.

Djävulen är mycket listig att föreställa sig som en godhetens och kärlekens representant där ljuset är och förbliver evigt mörker. Därför måste vi bli skickliga och upptäcka de snaror och illusioner som förvillar en stor del av kristenheten idag. Vidare måste vi förstå vem vi har som bundsförvant i våra liv där  våra hjärtan fylls med förtröstan och glädjetoner då vi ser att Herren är vid vår sida i farans stund.

Herren står mig alltid bi, och jag skall icke frukta, förstår vi detta så är vi vissa om vår stora Gud som är vår evige bundsförvant, för då är segern redan vunnen! Vi får inte glömma att tacka och prisa Honom, för många gånger glömmer vi att tacka Honom då vår bön blir hörd. Det går mycket lättare att bedja om en specifik sak än att tacka för den, för då kan den besegrade fienden smyga obemärkt in i det otacksamma hjärtat och skapa en lögn istället för att vi förstår vad kärleken till sanningen vill säga oss i dessa yttersta tider.

Herren vill undervisa om den väg vi skall vandra och Han vill föra oss in i Guds hemligheter om vem vi har att göra med. Det finns dock endast en skola för denna undervisning och det är kärlekens akademi och denna finns endast i Getsemane och Golgata . Herren Jesus själv är läraren och det finns rum i den skolan för dig och mig. Men lärjungarna hade inget intresse för att lära sig, de strävade inte efter himmelsk kunskap utan efter världsligt beröm och inte efter visdom, utan en ställning och position.

De tvistade med varandra om vem som var störst och ett sådant sinnelag är alltid förödande och ödesdigert för den som önskar framgång i Jesu skola. Våra egna futtiga strävanden stänger till våra själars dörrar och fönster, och det himmelska ljuset kan inte tränga ditin för vi förvandlar Getsemane till en tävlingsplats och vårt skryt och larm når ända fram till Golgata. Bevara mig Herre från detta och all syndig dårskap som vi Kristna människor befattar oss med för att göra i vår egen styrka och kraft synlig inför Gud och människor.

Bevara oss från denna dårskap min käre Herre och låt oss vilja bli goda lärjungar i din skola där vi blir som små barn och genom ett barnsligt sinnelag få finna gudomlig vishet där jag i ödmjukhet finna att du ser till att jag skall finna livets krona i dig. Många människor idag är så vilseledda och fruktar för sina liv eftersom de lyssnar på fel kanal där de bara blir ännu mera frustrerade och cementerade i sina sinnen och man vet varken ut eller in och man sätter sin tilltro till vad myndigheter och beslutsfattare talar om för dem vad de skall göra.

De böja sig för minsta vink de säger åt oss att göra och de kommer aldrig att kunna stå fasta och rotade i stormen som väntar runt hörnet. Andra är grundade i Herrens mylla och har lärt sig att stå i en hemlighetsfull gemenskap med den oändlige och det är som att sätta en havssnäcka till örat där den eviges röst ljuder som musik i våra öron vad Han helst säger till oss.

Denna tidsålder lider med hast mot sin undergång och ojämnheterna skall falla bort och dalar skall höjas och berg sänkas och det skall bli en utjämning där människorna skall bli lika i frihet och få uppleva en sann och äkta kärlek till Honom som gav denna frihet till de barn som gjort sig lika sin mästare där Nåden och tron blivit den verklighet som vi längtat och hoppats på. Vad lögnen och synden gjort mot människan där ondskans hantlangare försökt att föra människan in i slaveri där lustan och det egna begäret varit de stora drivkrafterna.

När Herren kommit på sin tron skall hettan förgå och det vrånga brödraskapet skall bli ett rätt brödraskap där en sann kärlek i vänskap infinna sig i varje person och där varje gnissel upphört att gälla och där de olika samhällsklasserna arbeta mot varandra och Guds folk går beständigt blödande. Dessa ojämnheter skall utjämnas och vi skall gripa in i varandra i ett lent samförstånd utan gnissel och denna vår Herre kommer varje dag oss tillmötes där vi alla möts i sann kärlek och glädje.

I denna sena tid där vi i "efterföljelse" vandrar tillsammans så skall vi i ande och sanning få möta det som komma emot oss där vi ofta lurar oss själva att tro att vi undslippa lidanden och faror på vår väg med Herren. Att följa Herren Jesus är att trotsa den hänsynslösa hopens hån och vara redo för Golgata förfärande händelser. Sålunda är det ingen lek att efterfölja Jesus för det kan även bli ett martyrskap.

Men om jag beslutar mig för att gå skall frälsaren bistå mig med livets ljus och den hjälpen skall inte komma ryckvis och oberäkneligt, jag skall äga den oavlåtligen. Var trogen intill döden så skall jag ge dig livets krona och livet skall flöda in i min själ liksom den syremättade luften som flödar ner till dykaren som är troget sysselsatt med att bärga skeppsvraket från att hamna bland skatterna på det mäktiga havets botten. Må jag bli trogen så att frälsaren varje ögonblick får fylla mig med sin ande och kraft där jag i min egen svaghet åberopar Herrens lugna stungna hand i mitt liv.

Sådan är Herrens väg att Han använder mänskliga medel och krafter för att nå sina gudomliga ändamål där Han tar människor i arbete för att välsigna och kalla dem till det som ser hopplöst och omöjligt att utföra där Han gjuter styrka och kraft i en liten mask så att denna blir en tröskvagn fylld av Nåd och kraft. Denna Gud vill även använda även dig och mig min vän till att tala om att det finns hopp och kärlek även i de mörkaste tider för att ge människor hopp i denna sena tid. Gå nu åstad för jag vill sända dig! Så sa Herren till Moses, och han som ger befallningen skall även ge dig kraften att utföra den.

Tyvärr så kan man inte längre tänka självständig utan någon måste tala om vad man skall tänka och hur man skall handla. 

Det är en ofantlig skillnad mellan en ytlig förening och en inre levande harmoni. Medlemmar av samma familj bär samma namn är samma blod och äter vid samma bord och ändå kan det hända att gemenskapen mellan dem inte är mera levande än mellan några stenkulor. Men låt Anden av gemensam kärlek fylla deras hjärtan och de binds tillsammans med oslitliga band. Levande gemenskap måste därför grundas i Anden och bara där finna vi outsäglig förening i kärlek och sanning i en och samma Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Detta är hemligheten av Andens gemenskap då Guds Ande bor i oss och förenar oss alla till en harmonisk enhet och så blir våra toner sammanflätade till ett och samma lov till ära till vår frälsare och Gud.

Det gamla löftet gäller mig även i dag då den är lik en gammal källa vars vatten vederkvickt generationer och som ännu fortfar att flöda fram av evigt liv. Må jag då dricka av den källan där Helig inspiration låter mig blicka in i Guds rika rådslag. Era söner och döttrar skall profetera och Guds ande skapar en ren atmosfär där det är lätt att urskilja de andliga verkligheterna och som där liknar luften i en storstad en söndagsmorgon då all rök och alla ångor för en stund är försvunna och ni skall då få skåda det nya landet där i fjärran.

Denna världens ting kunna på intet sett låta hindra mig att skåda Guds tankar och planer med allt hur ofullkomligt de än blivit förverkligade av människorna. Nej jag blir i stånd att kunna se dem efter de mönsterbilder som har blivit mig visade på berget. På min egen ålderdom skall de heliga inspirationerna ge mig nya drömmar för att era äldre män skall då få skåda heliga drömmar!

Vad skall de då drömma om? Inte om någon flummig utopisk tidsålder som man nu försöker åstadkomma genom dessa planenliga och strategiska manövrar som vi nu kan skåda över hela vår värld, utan om en gyllene tidsålder i en mycket nära framtid då vi skall se framåt mot ett nytt Jerusalem som kommer ner från himmelen från Gud. Jag vill avsluta med att säga dig min vän att tiden nu är mycket kort och vi kommer att få möta stora och översvallande svårigheter men Herren har redan övervunnit alla svårigheter som har varit och skall komma. Frukta inte utan kliv in i Herrens omedelbara vila och stå fast rotad och grundad i Hans kärlek som Han berett för var och en som har sina namn skrivna i livets bok och se till så du inte blir lurad att tro på lögnen som verkar idag i alla olika skepnader.

/Jan-Åke Henrikssons

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där anden får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

Ondskans Psykopater!


2021-06-16

Just nu, håller en andra Nürnbergdomstol på att förberedas, med en grupptalan som inrättas under beskydd av tusentals advokater över hela världen bakom den amerikansk-tyska advokaten Reiner Fuellmich, som åtalar de ansvariga för
Covid-19-skandalen manipulerad av Davos Forum. Denna rättegång man håller på att nu genomföra tror jag personligen  inte man kommer att hinna med att genomföra eftersom dessa ondskans hantlangare ligger så långt före genom dessa strategiska genomförda strategier som dessa psykopater har planerat för mycket länge sedan.

Syftet med hela denna bluffpandemi och nedstängning av hela världen är just att få människorna att ta detta biokemiska stridsvapen som kommer i slutänden att decimera mänskligheten.

Det revolutionära genombrottet kom till en kanadensisk forskare som heter Derek Rossi 2010 av ett rent misstag. Den nu pensionerade Harvard-professorn hävdade i en intervju med National Post att han hittade ett sätt att "omprogrammera" de molekyler som bär de genetiska instruktionerna för cellutveckling i människokroppen, för att inte tala om alla biologiska livsformer.

Dessa molekyler kallas 'budbärarribonukleinsyra' eller mRNA och den nyfunna förmågan att skriva om dessa instruktioner för att producera någon form av celler inom en biologisk organism har radikalt förändrat västerländsk medicin och vetenskap, även om ingen har märkt det ännu. Som Rossi själv uttrycker det: "Den verkliga viktiga upptäckten här var att du nu kunde använda mRNA, och om du fick det in i cellerna, så kunde du få mRNA att uttrycka vilket protein som helst i cellerna, och detta var den stora upptäckten att  ett virus med spikprotein har som uppgift att fästa på värdens celler, men om spikproteinet ändrar sina egenskaper och muterar får vaccinet, med sina antikroppar, svårare att fästa och blockera spikproteinerna i dina egna celler och omskapas och omstruktureras där din egen unika cellkärna förstörs och ditt immunförsvar kraschar för att vara helt i händerna på dessa sjuka vaccinnationer.

 Allt detta är  för Artificiell intelligens (AI)   den teknokratiska revolution och den högtekniska implementering i våra människokroppar där de sedermera kan ha full kontroll över allt vad vi företar oss med. 

Pfizers och Moderna har tagits fram denna sjuka teknik där man utprovar denna genteknik där ett så kallat budbärar-RNA, vanligen beskrivs som mRNA, sprutas in i kroppen som då själv förvandlas till en vaccinfabrik och skapar ett försvar i stället för det gamla sättet att spruta in ett levande eller avdödat antigen, som vid traditionella vacciner och därigenom kan de implementera olika nanopartiklar som integreras med elektromagnetiska fält där man vill att detta frekvens band på 60Ghz som är så kolossalt snabbare än 4Ghz där man använder sig idag på 2.4Ghz. Denna frekvens på 60Ghz med dess påverkan på syret och med många förbindelsevägar inom samma frekvensområde som undviker att störa ut varandras frekvens. Jag är helt övertygad efter studier jag haft där jag tagit fram fakta baserat på vetenskaplig grund angående 5G.

Hemoglobinet i de röda blodkropparna binder inte och kan inte transportera syremolekyler till blodet som gör att det skapar syrebrist och det blir liknande symtom som höjdsjuka som man kan få vi för hög höjd. Det är kanske det som patienterna dör av även om de får syrgas som inte har någon effekt eftersom det inte finns några syremolekyler i blodet.
Det andra som händer i kroppen är att de spänningsberoende jonkanalerna i cellernas membran, eller hölje, påverkas. De här kanalerna styr in- och utsläpp av olika ämnen till cellen. Resultatet blir ett ökat flöde av kalcium in i cellen och en för hög kalciumsignal. Det kan störa kroppen så mycket, utan att man egentligen märker det, att immunförsvaret kraschar.

När man nu tänker bygga ut 5G 6G nätet med dessa mångfaldiga basstationer. Nu är det bråttom för dessa krafter att implementera denna teknik innan folk märker vad som sker med 60GHZ mikrostrålning där vi kommer att se eskalerade tekniska lösningar som drönare och kameror och rörelsedetektorer i varje gathörn. Vill vi ha en sådan värld som man vill skapa fram genom att lura in folken i denna nya Världsordning. Vi kommer inte att kunna gå tillbaks till det som var innan denna planlagda agenda som är uttänkt långt före dessa händelser vi nu ser förverkliga sig inför hela mänskligheten. Desto större påverkan blir det på människokroppen som oavsett teknik blir följden att alla Covid-19 vacciner leder till svåra biverkningar och död.


(Jag lägger in vad KLas Scwab säger och det som

Isac Boman som är ledarskribent och redaktör på NyaDagbladet har skrivit.

Citat!

En tv-intervju från 2016 med den ökände ultraglobalisten Klaus Schwab och tillika grundare och ordförande för World Economic Forum väcker nu stor uppmärksamhet. Bland annat menar Schwab där att inopererade mikrochipp i människornas kroppar och hjärnor kommer att bli verklighet "definitivt inom tio år".

- Först kommer vi att sätta dem i våra kläder och sedan kan man föreställa sig att man opererar in dem i våra hjärnor eller i vår hud och i slutändan kanske det kommer att bli en direkt kommunikation mellan vår hjärna och den digitala världen, förkunnar Schwab.

Han menar vidare att mänskligheten ska vänta sig att den fysiska, digitala och biologiska världen "smälter ihop".

Programledaren för fram att människor som exempelvis vill komma i kontakt med någon med hjälp av den cybernetiska tekniken inte ens kommer att behöva röra någon digital enhet, utan att uppkopplingen automatiskt ska göras via inopererade mikrochipp i kroppen.

- Ja, du pratar och du säger att du vill kopplas upp med någon just nu och först har du personliga bottar och jag såg att Zuckerberg förutspådde att vid slutet av året skulle han ha sin egen robot, sin personliga butler som kan tjäna honom, fyller Schwab i.

Han talar också om personliga robotar som lär sig med hjälp av artificiell intelligens och som inte bara ska hjälpa människor vid fysiskt arbete utan snarare fungera som en "intellektuell partner" för dem.

Den profilerade teknokraten och transhumanisten har tidigare deklarerat att "människa och maskin ska smälta samman" och har blivit vida känd i världens fria medier för att ligga bakom slagordet "The Great Reset" och "Den fjärde industriella revolutionen" - något som Schwab fört fram som en "lösning" för coronakrisen.

Slagorden, framförallt The Great Reset - "den stora omstarten", har blivit mycket populärt bland globalistiskt sinnade politiker och var bland annat tema för årets profilerade World Economic Forum-möte Davos Agenda där Schwab konfererade med inflytelserika makthavare över hela världen. Begreppet åsyftar bland annat en omställning där det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre med långtgående digitalisering och robotisering - även av människorna själva.

Deltog i samtalen med Schwab gjorde bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Thedros Adhanom Ghebreyesus, Internationella valutafondens direktör Kristalina Georgieva, den amerikanska smittskyddsmyndighetshetschefen Anthony Fauci, den europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

"Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter", förklarade Schwab själv i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019.

Även i sin bok "Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution" förklarar Schwab på samma tema hur den nya teknologin exempelvis ska komma att användas för att tillåta myndigheter och andra samhällsaktörer att få tillgång till människors hjärnor för att avläsa deras tankar och styra deras beteende. Schwab menar dock att denna teknik, som kritiker menar är som hämtad ur en mörk dystopi, är någonting positivt och i stort sett oproblematiskt.

"I takt med att möjligheterna inom detta område utvecklas så kommer polis och domstol frestas att använda teknikerna för att bedöma sannolikhet för kriminella aktiviteter, avgöra skuld eller kanske till och med hämta minnen direkt från människors hjärnor", visionerar han.

Schwab och hans allierade har också arrangerat ett projekt som ska förbereda makthavare för att "digitalvaccinera" hela internet med världsomspännande tekno-totalitära lösningar. Detta, enligt en annan "profetia" från Schwab - för att kunna lösa en framtida "potentiell global cyberpandemi" av virusattacker och vad han benämner som falska nyheter och information.) slut citat.

När infrastrukturen och alla kommunikations vägar stängs genom att internet stängs ned så börjar helvetet att bryta ut och då blir det kaos och inbördeskrig med den konsekvens att antikrist kommer att träda fram på den offentliga arenan och återställa ett fiktivt lugn och därefter vad skriften säger så kommer de som inte tar märket på sin högra hand eller panna inte att längre kunna köpa eller sälja. Det blir En Tid, och Tider, och en Halv Tid, som är detsamma som 1260 dagar och 42 månader som motsvarar tre och ett halvt år och en mycket svår förföljelse på alla kristna bryter ut som vägrat att mottaga antikrist villkor. Sedan så kommer alla folk att gå mot Jerusalem och Judarna i Israel och femtio procent av dessa Judar kommer att föras bort för att slaktas och förgöras. Herren skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget gentemot Jerusalem österut och Oljeberget skall rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal i det att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Men återstoden av de femtioprocentiga Judarna som är kvar kommer att omvända sig till Honom och bli frälsta där alla de kvarvarande ser vem de stungit och korsfäst. Jag tror att när Herren med sin muns anda förintar alla som vänt sig mot Israel kommer Judarna själva att be Herren förlåta de som gjort och sargat och dödat Judarna under årtusenden komma att be Herren förlåta dessa människor och sedan så har vi det underbara tusenåriga riket där vi som är frälsta och som fått möta Honom på skyarna och sett Honom som Han är och där vi då i den stunden får en härlighetskropp där då allt som Herren representerar är vårt dyrbara liv.

Detta skeenden som då utspelas är på en och samma gång då allt får ett slut och en ny början då Han kommer som Evig Konung då Han ställer sina fötter på Oljeberget i denna nya tid där Herren skall vara EN och Hans namn Ett. Det finns så många olika tolkningar av dessa skeenden och denna är min tolkning av Herrens tillkommelse. Det finns mera att säga om detta men detta var en liten del av denna tolkning jag återgivit kort.

Det som förvånar mig storligen är hur en större del av den så kallade kristenheten är så fruktansvärt cementerad och bedragen där man fattar helt NOLL om av vad som just nu händer i vår värld! De som har biblisk kunskap och under många långa år förmedlat en sann riktig insikt av vad som står i Guds ord och varit föredömen för många, många andra människor som fått kunskap om olika villoläror och dogmer som skrivits i parti och minut!

En eloge till alla dem som känner sig berörda! Men här har jag inget att berömma dessa med som inte satt sig in i vad som händer just nu i vår värld om dessa händelser i fråga om denna sista tid med alla olika psykologiska operationer man skapar för att skapa det sista antikristliga världsriket som är dess huvudmål.

Man behöver inte vara så andlig eller ha en större intelligens för att förstå att detta med denna agenda är att vilseleda människor in i en illusion om att vaccinationerna i dessa kampanjer är för att hjälpa och föra människorna in i ett slut på denna covid19 bluff och att sedan kunna återgå till det normala!

"Du vaccinerar inte människor som inte riskerar en sjukdom. Du planerar inte heller att planera att vaccinera miljontals friska människor med ett vaccin som inte har testats i stor utsträckning på människor, " När man skulle utföra tester på djur där man injekterade mNRA i dessa testobjekt så dog alla djur efter de fått mRNA i sina kroppar.

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Jag har jämfört influensan i ett tidigare avsnitt på min hemsida där jag beskriver händelseförloppet 1918 efter att man injicerat hemvända soldater från skyttegravskrigen i Europa där utbrottet kom efter att man tagit vaccinet och där man gjorde tester där man lade döende människor liggande på britsar där friska personer ställde sig över de dödssjuka och lät de andas ut sin utandningsluft varpå de friska andades in dess utandning. De friska som var test personer blev inte en enda smittade eller uppvisade några som helst symptom på sjukdom. Ni får själva bilda er en uppfattning om det jag skriver men verkligen skrämmande likt detta scenario vi har just nu över vår värld eller vad säger ni?

När pastorer och församlingar går ut med att propagera för denna vaccinationskampanj så ryser man i hela kroppen av vilken total frånvändhet och dumhet man har i sina liv när man nu har gått på denna lögn och strategi. Jag har skrivit så mycket om dessa olika strategier och avsikter som ligger bakom denna agenda i världen men jag ser att många inte har det blekaste om vad som händer och kommer att hända i vår värld mycket snart.

Då kommer denna bluffpandemi att vara bara som en smekning jämförelsevis med vad som snart kommer att visa sig i hela vår värld. De som tagit denna vaccinspruta som inte är ett vaccin utan ett biokemiskt vapen som kommer att döda en stor del av mänskligheten där nästa fas i denna sjuka planläggning mörkas och döljs.

Snart går vi in i en total kollaps av infrastruktur och kommunikation där all elproduktion kommer att slås ut av dessa sjuka psykopater och där all matproduktion kommer att kollapsa där människor kommer att möta en tid som de aldrig tidigare fått vara med om i sina liv. Det här jag skriver mina vänner är att dessa psykopater själva säger vad som kommer att hända och ske inom en snar framtid och det finns hur mycket information som helst om det jag skrivit och skriver om denna sena tid vi befinner oss med.

Det finns nu en räddning och ett hopp att se fram emot mina vänner och det är att finna tro genom Nåden i denna sena tid som är att erhålla segerkänslan och i varje drabbning bringar den oss rika dyrbara erfarenheter och genom tron finner jag en sann glädje och tillförsikt. Den som tror på Guds son han har vittnesbördet inom sig själv, så kämpa många kristna i tvivel och villrådighet och deras ovisshet förminskar deras styrka och visshet i Herren. Det är den som lugnt kan säga att "JAG VET" som är fruktansvärd i striden och som driver sina fiender i oordning på slagfältet. Vår återlösnings källor finns i den oändliga kärleken där Herrens kärleks återlösning utgick inte ur vrede utan i enbart Nåd.

Vi har inte en vredgad Gud som fodrar offer, utan en medlidsam Fader som "gör" ett offer! Att tro på kärleken är att mottaga livet för när jag tror på en persons kärlek så öppnar jag villigt mina dörrar för honom och att tro på Guds kärlek är att släppa in den himmelske brudgummen i mitt liv.

Med kärleken tränger en ny underbar insikt fram där luften släpper in ljus och varm och livgivande fläkt av liv där allt blir nytt. Det är som att släppa in våren i våra liv och vad som varit slaget i vinterns bojor vaknar och stiger upp ur sin grav. Så kommer jag då in i Guds rika Nåd och jag blir invånare i ett nytt underbart rike där jag börjar bli acklimatiserad i dess saligast närvaro och där jag får se Guds godhet och nåd och där jag så småningom börjar att uppfatta och förstå andliga ting och där jag skådar Guds rikes underbara glans som påverkar så mitt liv.

Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige. Ljuvlig är denna mans styrka som längtar efter Nåden och kärlekens rike där han eftertraktar den förmån som den lilla sparven har, vilken bygger sitt bo under den heliga takfoten. När han så upptäcker och finner sitt liv vara omgärdat av en outsäglig kärlek och omsorg i Nådens rika mylla så strömmar det levande vatten in i hans hjärta och dess brus av ljuvlig musik flödar i hans själ och sinne.

Dess ständiga maning följer honom vid hemmets slutmål och i hans hjärta flödar outsläcklig Nåd! Denna ständiga längtan att få smaka Herrens goda gör att varje plats gör tåredalen till en plats för källsprång. Ofta beror det på vårt sinnelag vad vi tycka om den ena eller den andra platsen.

Det är ju förvånande vilka skatter vi finna när vår själ är full av Guds strålande ljus i våra liv. När vi föra med oss av den anda som råder i Nådens rike förvandla vi varje plats till en helig mark. Jag vill hellre vakta dörren i Herrens hus än att vara med i de ogudaktigas hyddor där det är bättre att vara besjälad av den Ande som råder i Hjärtat. Även om man är ringa i världens ögon är det bättre än att ha ett oheligt hjärta på syndens glittrande höjder där Herrens ringaste är så mycket bättre en djävulens förnämste.

/Jan-Åke Henriksson

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där anden får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

Att Finna Sanna nycklar!


2021-04-24

Livets stora hemlighet är att älska Gud och vår nästa såsom oss själva. Men hur skall vi kunna älska Herren då? Vi kan ju inte tillverka kärlek själva och vi kan inte älska på befallning. Nej på dessa vägar skapar man ingen kärlek för kärleken är inget verk utan en naturlig frukt och den växer i lämplig jordmån och då är det ju vår sak att sörja för den jordmånen. När förhållandena är gynnsamma spirar kärleken fram alldeles som krokusen och snödroppen sticker fram sina huvuden om våren då luften lämpar sig för det. Men vad skall vi då göra?

Jo det vill jag säga dig att vi skall söka gemenskap med Herren själv och tänka på Honom och läsa om Honom så vi kan fylla våra sinnen med den Nåd som var drivkraften i Hans liv och gärning. Där vi i bön och lovsång sjunger till Hans ära och tala med Honom om vår själs längtan att få bekänna våra felsteg och nederlag och inte förren då föder det fram en kärlek i all tysthet. För det är på det sättet som kärleken mellan hjärtan vaknar när två människor som umgås mycket med varandra börjar att älska varandra och när vi söker gemenskapen med Herren möter vi en som redan älskar oss med en överflödande och evig kärlek.

Vi kommer då nära Honom som så mycket längtar efter vår kärlek och som gör allt för att vinna den. Vi älskar Honom för att Han först älskat oss och älskar vi Gud i sanning så görs vi därmed skickliga att älska andra med helig kärlek. Har vi källan så har vi också dess utflöden av strömmar och levande vatten bryter fram inom oss där källsprånget aldrig sinar.

Herren har visat mig på betydelsen av sanna vänner och kontakter och nätverk där vi tillsammans med Herren skapar förutsättningar för att verka för kärleken och sanningen till människan. Vi har alla olika inriktningar och kunskapsbaserad fakta där vi alla verkar utifrån egna erfarenheter och förutsättningar till andlig mognad och för att verka för att sanningen skall komma fram i ett skeende som idag är väldigt farligt och prekärt. Det är ingen ide att kasta pärlor till svin. De människor som redan har bildat en uppfattning om dessa skeenden som nu sker i vår värld och i Sverige där man sakligt pragmatiskt och lögnaktigt blivit lurade att tro på en värld som styrs av goda krafter och en regering som är full av "dynga" och samt de kristna och icke kristna som agerar också efter de falska villkoren det får man nu lämna därhän!

Man kan inte annat än bli arg och ledsen över det som sker i kristenheten idag och den ljumhet och fördumning som slår sina klor i de som inte kan tänka självständigt och bara lyssnar till fel källor som är allvarligt förödande och fullkomligt ödesdigert för människan. Jag kan bara säga att det som nu händer i världen är att makthavarna har för avsikt att förvirra och skapa intrikata händelser för att man inte skall få något konkret att lägga till på kartan! De folk som inte fattar ett dyft av det som händer och sker i vår värld kommer inte heller att märka något runt omkring dem eftersom de förlitar sig på myndigheter och media.

Tyvärr så är det de människorna som kommer att med glädje få skada och sarga de som säger att man är konspiratorisk och att man sprider lögner och falsarium. Det är väldigt smart av dessa arkitekter som  täckt hela det spektra av olika scenario som utspelas just nu och de behöver göra väldigt lite eftersom det sovande folket gör allt detta möjligt för att gå globalisternas ärenden tyvärr!

I uppenbarelse boken 13: står det att vem är lik vilddjuret och vem kan strida mot det? Det fick en mun sig given som talade stora ord och som var hädiskt och det fick makt att så göra under (fyrtio två månader som är tre och ett halvt år) och det öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud till att häda Hans namn och Hans tabernakel och dem som bo i himmelen. Det fick makt att föra krig mot de heliga och övervinna dem: och de fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja en var som icke har sitt namn från världens begynnelse  skrivet i Livets bok det slaktade Lammets bok. Den som har öra han hör.

Den som för andra bort i fångenskap han skall själv bli bortförd i fångenskap och den som dräper andra med svärd han skall själv bli dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet och tro. Det är så lätt att själv ta till svärd eller vapen för att rikta missilen mot det uppkomna hotet som är ett försvar för att inte själv så drabbas. När vi nu ser att myndigheter och regering medvetet har dödat och dödar människor med vaccin av ondskans hantlangare och där man inte på något vis visar empati och medkännande för offren så kan man inte annat än bli fruktansvärt arg och ledsen.

Det är en helt omöjlighet att älska sin fiende i sig själv! Förlåta sin fiende kan man enbart göra i Herren som fyller ens hjärta med den Helige Andes kärlek!

Låt dig inte luras att titta blint på denna bluff pandemi med dessa alla sjuka restriktioner och åtgärder som man skapat fram som en illusion över världen. Det är vad man vill att vi skall uppehålla oss vid, granskningen av denna bluff pandemi och inte se det man med full kraft idag möjliggör för att flytta fram sina positioner och lagar för det rike som är dess planenliga slutgiltiga strategi för mänskligheten. Detta sista stora rike  Babylon som var dess första största rike på jorden kommer sålunda att bli det slutgiltiga sista antikristliga riket på vår jord i mänsklighetens historia. Det har historiskt sätt varit sju stora riken på vår jord och det sista åttonde tror jag personligen är sammanslagningen av alla det riken som ingår i den sista stora babyloniska föregångaren. Det första riket som blir det sista stora Babylon!

Den som älskar sitt liv han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen han skall behålla det och skall ha evigt liv. Det är så mycket viktigare i den Kristnes liv att finna trons vila och förtröstan att det är Gud som har den fulla kontrollen. Filipperbrevet 3:8

Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull som jag har övergett alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus. 1 kor: Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blivit frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigast förstånd skall jag slå ned. Vad säger Paulus till oss från sina brev i bibeln?

 Paulus hade funnit de nycklar som genom försakelsen och korsets lidande fört honom genom Guds nåds kärlek till den stora uppenbarelsen som Herren själv gav i hans liv. Det han vill säga är att när man inte längre försöker i sig själv att uppnå någon styrka eller standard i sitt liv, utan finner att man dött bort från sina egna krav och måsten så kan man finna tröst och kraft i sin svaghet och överlåta allt till vår Herre som bereder en vila till alla sina barn som inte bara "hör" utan "gör" vad Herren sagt till oss att göra för att träda in i trofasthet och trons vila som är berett för alla hans barn som lyder Honom och gör vad Han sagt i deras liv.

Hur självrannsakande är inte denna befallning! Då jag förlåter min nästa måste förlåtelsen vara fullkomlig. Ingen surmulenhet får finnas kvar och ingen tryckande luft som så ofta föregår åskvädret. Inte heller någon kylig tillbakadragenhet och inte heller ett förmätet förakt gentemot den forne ovännen. Då jag förlåter får jag inte längre bära med mig explosiva saker, ingen ammunition av vrede och hämnd. Jag får inte ens hysa agg. Men denna befallning är alltför omöjlig och krävande för mig.

Det är lätt att uttala förlåtelsen, men mycket svårt att sedan vara strålande ljus som sommarhimmelen utan det minsta tecken som förebud till storm. Men nådens Herre kan göra detta han kan förvandla mig. Han kan nyskapa min själs luft. Han skall låta en ny ande komma i vårt hjärta och i denna heliga atmosfär skall inget ont kunna skada mig. Själva agget skall smälta bort som morgondagg för solen. Hämnden som så lätt spirar upp i en oren febersjuk själ skall vika för den kärlek som fyller och värmer det nya hjärtat. Det kan tyckas vara en omöjlighet att kunna vara så fri från sig själv och att kunna från djupet av hela sitt hjärta förlåta de som svikit och bedragit och åstadkommit en så stor skada genom en tyst och ignorerande likgiltighet.

Det är bara de som lagt ner svärdet som får en ny klädnad en "härlighetskropp" där vi tillsammans med alla de heliga får vara tillsammans i det nya Jerusalem, där Herren själv vandrar mitt ibland oss och torkar bort allas våra tårar och döden skall inte vara mer inte heller sorg, inte heller gråt och ingen smärta skall finnas mer för det som förr var, är nu borta. Dessa ord är trovärdiga och sanna, se jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar och Anden och bruden säger: kom! Den som tager bort något från ordet i Guds eget skrivna ord skall Gud ta bort hans del från livets bok. Han som betygar detta säger: Ja jag kommer snart Amen. Ja kom Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla.

/Jan-Åke Henriksson

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där anden får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

Ett Nytt Liv!


2021-03-10

Denna tid som vi nu lever med har på ett sofistikerat sätt förbytts från sanning till lögn! Det har man gjort under hundratals eller rättare sagt tusentals år och skapat illusioner för folken där dessa maktgiriga hänsynslösa politiker utnyttjat människors godhet och naivitet och spelat på de psykologiska grundpelarna i människors liv där de maximalt och pragmatiskt vetat hur man designar och skapar illusioner och kaos för att sedermera komma med lösningarna som folken skriker efter.

Detta måste få ett snabbt uppvaknande! Dessa involverade i denna planläggning måste obönhörligen avslöjas! Vakna upp mina vänner! Vi lägger inte vårt hopp på en så kallad falsk och strategisk vaccinationskampanj!

Nu behöver vi alla sätta ner foten och säga Nej till allt som falskeligen händer i Sverige och i övriga världen där de olika läkemedelsföretagen med den största intressenten Bill & Melinda Gates Foundation i spetsen, förleder människor för sina sjuka och perverterade planläggningar för mänskligheten. 

De kommer att förfölja folket i Sverige och de som inte tar vaccinet kommer att separeras ifrån det "vanliga beskyddade vaccinerade folket" där man då blir stigmatiserad av de som tagit detta förhatliga mRNA.

Vi är inga boskapsdjur utan skapade av vår Gud och har rätt till att äga våra egna kroppar.

Tro inte på de korrumperade forskarna och vetenskapsmännen och regering med folkhälsomyndigheten och myndigheten för samhällsskydd och beredskap med likaledes Världshälsoorganisationen, som brukar förkortas WHO. Det kommer att bli nationell kris och kollektiva bestraffningar. Man kommer att tvingas till ett vaccin som med stor sakkunskap bekräftas av tusentals experter och läkare världen över inom nämnda områden dödar tusentals människor i världen och där de som tagit vaccinet har fått mycket skadliga och mycket långtgående bieffekter.

Allt handlar om (AI. Artificial intelligence) där Professor Klaus Schwab som är grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum, den internationella organisationen för offentlig-privat samarbete. Där vi alla människor skall intrigeras med den nya teknokratiska världen där agenda FNs2030 och deras 17 delmål för den perfekta människan utan sjukdomar. Klaus säger själv att vi måste bli integrerade med denna teknik i våra kroppar i ett offentligt möte i Davos.

Vi måste säga nej till ämnen som är helt skadliga och förödande för människan och dessutom också dessa samhällets psykologiska påverkansoperationer som man gör mot folket.

Våra Svenska grundlagar kommer inte att kunna ta oss ur detta slaveri eftersom man sätter dem ur spel. De kommer att använda ursäkter som att "tar du inte vaccinet" så är du en fara för samhället och företags Cheferna kommer att få krav utav folkhälsomyndigheten att begära Coronatest och vaccin av sina anställda. Det kan mycket väl vara så som jag skriver att man i själva verket också planlagt detta strategiskt, att när tillräckligt många människor börjar att se igenom denna bluff och det börjar brännas under fötterna på makthavarna att de då provocerar fram våld eftersom folket har fått nog av dessa sjuka och innehållslösa åtgärder där man kallar in militärt stöd och inför krigslagar. 

Sverige har försökt med 1,5 meters distans och munskydd och handsprit men detta har inte varit lösningen på denna Corona bluff. Även om dessa rekommendationer har varit, så har statistiken ökat.

Jag kan ge ett bra exempel, I matbutikerna begär de att man följer rekommendationerna och ändå så får alla i slutet vid kassan betala med sitt kort och slå in pinkoden. Vad är det för innehållslösa rekommendationer folkhälsomyndigheten kommer ut med. Det här är världens visdom mina vänner och det är en fullkomlig dårskap inför Gud.

Jag varnar er alla som lägger ert hopp och liv på ett vaccin som inte är säkerhets och kliniskt testat för detta så kallade vaccin gör så att ditt eget unika immunförsvar försvagas och förstörs där du blir ett lätt offer för en kommande infektion och smittor där resultatet gör att man dör av en enkel förkylning och detta är vedertagen vetenskaplig fakta av många läkare och forskare världen över bl.a Dr M Griesz-Brisson och Prof. Sucharit Bhakdi.

Sluta att lyssna på alla nyheter som sprider falska och subtila nyhetssammandrag som är en del av den planenliga strategin att hjärntvätta folken till att tro på lögnen.

Det är sådana som har arbeten inom olika yrkesgrupper som vågar stå upp och säga som det är och riskera sina jobb och i slutänden bli av med sina jobb och sedermera bli stigmatiserade. Du hör ju att det jag skriver är inte så vidare bekvämt och därför så säger man inget för att inte förlora sin inkomst och bli uthängd som en trasa och förlora vänner och respekt.

Men det är då man får respekt och ett patos där man står upp för sanningen i sina liv och ju fler inom olika yrkeskategorier med samhällsstatus som säger sanningen kommer fler och fler att lyssna och förstå hur grundlurade man varit i generationer. Tyvärr så kommer inte alla att kunna greppa detta eftersom det är för intrikat och subtilt att förstå för den vanliga Svensson!

Om vi kristna som vill så väl men så många gånger blir så missförstådda och föraktade utav det kristna etablissemanget som har cementerats och bildat sig en fel inriktning i sina kristna liv. Där har man i regel ett fokus som handlar om oss själva och hur vi skall genom konsten frigöra Guds favör i våra egna liv genom måsten, borden och skullen.

Skulle man sätta sig ner och begrunda och vara eftertänksam med det man förmedlar till många kristna där man inte kan göra skillnad på sak och person tyvärr. Jag har varit med så länge och sett hur man hela tiden försöker att i sig själv vara en god kristen där resultatet alltid uteblir.

Det är bara genom Herrens underbara nåd vi kan närma oss Herren genom tron på att det är Han som fyller alla behov och önskningar i våra kristna liv. Där vår egen strävan efter rättfärdighet faller bort från varje lem i Kristi kropp där en rätt Gudsfruktan infinner sig genom att vi varje dag bekänner våra tillkortakommanden och synder vi begår mot oss själva och varandra och mot Gud själv!

Det är inte många kristna idag som har insikt om denna tid och vad som händer i Sverige och i vår sjuka värld! Vi måste se den verklighet vi befinner oss med! Man blir kritiserad för inlägg som man skriver och uttrycker om en tid som så många sovande kristna och icke kristna lever med där de inte har en blekaste aning om vad som händer. Det är därför de lyssnat på fel källor där många pastorer och förkunnare sprider ett falskt och urvattnat evangelium där man inte har en blekaste insikt i Guds ord och där man förvanskar och talar om vad vi Kristna borde och skulle och måste göra för att uppfylla våra egna och Guds krav på den frälste.

Tyvärr så kan man inte längre tänka självständig utan någon måste tala om vad man skall tänka och hur man skall handla. Det är så sorgligt att se denna indoktrinering av många kristna och icke kristna idag! Det är inte nog om detta utan man talar också i egen sak om det som sker idag i Sverige och i världen om denna stora bluff pandemi och vaccination till människor som blir förledda av dessa herrar som vill många gånger vara stora och präktiga predikanter. När de nu i själva verket är verktyg för satan själv. Idag är det högst angeläget att skapa relationer med de människor som Herren drar till varandra och där vi tillsammans skapar nätverk för att hjälpa och styrka varandra. Det blir så mycket värre och då behöver vi varandra så mycket mera.

Jag har blivit så urless på dessa former och metoder man ideligen serverar till kritenheten av många förkunnare och pastorer som uttrycker att om vi gör på det ena eller det andra viset så skall det bli resultat och vi skall får inbärga en stor skörd! Jag säger tvärt om att sluta leta resultat och sluta att försöka åstadkomma villkor som kommer av att vi kavlar upp skjortärmarna. Den sunda påverkan i Guds ord bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss. Det är inte vårt eget jag som har en plats till något i den sunda relationen med Herren. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror att det beror på mig.

Han behöver överhuvud taget inte vår hjälp. Apg 17:24 Inte heller låter Han betjäna sig av människohänder som om Han behövde något, Han som åt alla ger liv och anda och allt. Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar. Där ser vi vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårt kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

Jag tror att vi inte skall ge satan för stort utrymme i våra liv och att börja förstå att Jesus vann en evig seger på Golgata. Jesus tog dödens nycklar och snuvade satan på hans inflytande på människorna. Det är inte vår kamp det beror på utan Herrens. Jesus strider för oss och striden är redan vunnen. Om vi är döda i Herren så vad kan satan göra mot en person som är död och har uppstått i härlighet i Herren.

Klart är att så länge vi ger utrymme till att tala om vad satan kan göra mot oss så blir det många gånger fokus på att vi måste strida själva för att få resultat. Det är Herren som strider för oss och går före för att bereda rum för våra liv. Fokusera på Jesus och att han gav alla människor sin kärleksnåd genom en evig seger som kommer av att Han försonade allt med sig på "korset".

När vi överlåter allt i våra liv i Herrens händer så beror det inte på "mig" utan på Honom som ger mig segern.

Det är inte fokus på människan själv som skall uträtta något. Då beror det ju på mig vad resultatet blir och då ligger kraven och prestationen och villkoren på mina egna resultat. Då blir man bara uppblåst och se på sig själv vad man klarar. Se på Herren som går före och finn vila i nåden som han berett för var och en som är död i Honom. När resultaten driver oss i kristenheten så kommer vi att famla i blindo och kommer helt bort från att det är Han som ger resultaten i våra liv.

Att lyssna i tro innebär inte bara att sitta i kyrkbänkarna och höra tills öronen trillar av. När vi nu förstår att ordet Tro har grundbetydelsen trofasthet, förstår vi också vilket sorts lyssnade det handlar om. Begreppet är ett uttryck för en Gudsrelation som är så personlig att människan själv kan lyssna in Guds tilltal och låta det forma hennes liv.

I Galatien hade man börjat att äta av kunskapens träd.

Man släppte Gudsgemenskapen och började handla efter den gammaltestamentliga lagen. Gal 3:3" Hur kunde ni vara så oförståndiga . Ni började i Anden men slutade i köttet". En väckelse dör inte genom att satan bjuder motstånd, utan den gör det när satan lyckas fresta Guds folk till att förbättra Guds verk. Det är överdriften som är det första steget bort från väckelsens överflödande liv. Jesaja 30:15-19 "Nej på hästar vill ni jaga fram därför skall ni också bli jagade".

På snabba springare vill ni rida iväg därför skall också era förföljare vara snabba. Det finns alltid en frestelse för den kristne att springa före och försöka åstadkomma resultat utan att Herren är med på det. Herren vill inte att vi skall springa före för att nära vårt kött. Han behöver sannerligen ingen draghjälp. Han vill göra det först i oss och sedan genom oss så utför han sitt goda verk.

Vi har inget att berömma oss av för vår kraft och styrka. Det är bara när vi ger upp våra egna strävanden efter att lyckas som vi kommer att förstå att det är inte genom vår egen kraft det skall ske utan genom Herrens ande. Matteus 10:39 "Den som söker att finna sitt liv i denna världen skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull skall finna det". Det är en väsentlig skillnad att dö bort från sin egen skötsamhet för att sträva efter något som vi själva vill åstadkomma utan Herrens Ande.

Verksamheter och metoder är jag så fruktansvärt trött på och det är inte undra på att kristna människor är så vilsna och trötta över att vi försöker att skapa resultat i oss själva. Det är ledarna idag som inte förstår att man kan inte göra allt själv, utan att vi behöver förstå att ledas av Anden i våra liv. När delarna i Kristi kropp kommer på plats genom Anden då kommer vi att se många människor komma till tro.

/Jan-Åke Henriksson

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Varningsklockor!

Matt. 27: 19-25

2021-01-31

Varningsklockor!

Matt. 27: 19-25

Pilatus blev varnad av sin hustru och i drömmen hade hon anat verkligheten och då hon vaknat kände hon sig orolig och bekymrad. Befatta dig inte med denna rättfärdige man! Även med mig har det ofta hänt att jag blivit varnad på helt märkliga sätt då jag vikit av och in på farliga vägar och ibland har varningen kommit till mig genom en vän eller en Herrens ängel som stått hindrande i vägen för min vedersakare. Ibland så talar mitt eget samvete som ljuder likt en stormklocka i nattens mörker, ja nog är varningarna tydliga och klara och Pilatus brydde sig inte om sin hustrus råd utan utlämnade Jesus till de hämndlystna prästerna. Pilatus orenade först sitt eget hjärta och tvådde sedan sina händer!

Vilket vanmäktigt försök att undkomma följderna av en så låg och skamlig handling och ändå är vi så likadana i våra fega undanflykter då vi själva har varit med att korsfästa Herren men bära korset som en yttre prydnad, då vi kränka Anden och leva efter bokstaven. Vi är med om att på nytt utlämna Jesus till att "korsfästas" men att sedan efterlikna de heliga i ord och gärningar, ja alla har vi genom våra yttre ceremonier och innehållslösa tomma handlingar sökt komma undan följderna av våra skamliga handlingar som vi begått.

Min själ lyssna till de hemlighetsfulla varningarna och var ståndaktig i frestelsen. Att leva i Herren är att leva i fullkomlig förening med Honom, jag i dem och du i mig Han betyder förening av människors liv och harmoni av olika sköna toner. Så skall det vara i det himmelska hemmet där våra olika personligheter fortfarande får vara varandra olika men ändå förenade till Ett och i denna fullkomliga harmoni skall vi sjunga lammets nya sång.

Denna harmoni skall komma till stånd därigenom att vi skåda Herrens härlighet i våra egna liv och att människorna då får se vårt härlighetshopp och därmed så kunna vi börja redan nu att lyfta våra ögon från människornas avskyvärda fel och svagheter och fästa vår blick på Kristi rena helighet. Vi kunna vända vår blick från det som är synd och mörker och betrakta Herrens renhet som gör oss vakna och ståndaktiga i vår gemenskap med varandra.

Genom att vi ser på Honom skall vi själva bli förvandlade och den härlighet som du har gett åt mig den har du också gett åt dem som följa Herren i sanning och kärlek. Hur underbart är inte detta att det gäller oss och just att vi får vara med bland dem som vakna upp där hemma och skåda Herrens härlighet för alltid. Du förstår mina tankar fjärran ifrån och tanken därpå fyller mig med fruktan och det finns inte en plats på hela jorden, där jag kan dölja mina hemliga synder. Det går inte att bygga en helgedom och där gömma synderna. Det går inte att gömma ulven genom att klä den i fårakläder och lika lite går det att söka dölja avundsjuka med smickrande ord. Du Herre ser mig och den minsta tanke i vårt allra innersta känner du och att ingenting väcker din förvåning, Han ser all vår synd och därför bävar jag.

Du ensam förstår mina tankar fjärran ifrån men din visdom där om fyller mig med hopp och glädje Han ser den svagaste längtan efter godhet och min flämtande låga och Han ser även min ånger och min längtan till fadershuset och varje obetydlig seger och varje val jag beslutar ser Han på livets väg. Ingenting går Han förbi för min Herre liknar inte en polis som enbart har sin uppmärksamhet riktad mot brottet, utan en god Nådig Gud som ser det goda inom oss och som finner sin glädje i att finna juveler i sin krona och jag får vara full av hopp och glädje att så befinna mig i Hans omedelbara närhet.

Vårt förflutna skall bli våra barns läromästare där vi skall visa dem på groparna och misstagen vi själva gjort och snarorna som snärja och bundit oss och att så visa på Nådens rika djupa källor och tala om för dem hur Herren varit oss nära och sörjt för oss där vi delar Hans outgrundliga kärleks Nåd i våra liv. Vårt liv skall vittna om Herren inför våra barn och när de ser tillbaka på vårt livs väg måste de finna den strålande av Guds underbara Nåd och godhet.

Det bästa arv vi kunna ge våra barn är ett kraftigt vittnesbörd om vår egen erfarenhet av att vandra tillsammans med en kärleksfull och Nådefull far om ett ljus som aldrig slocknat som förhoppningsfullt skall vara ett ljus för deras fortsatta fötter som går bakom Honom som utstakar deras färdväg genom livet även om det blir moln och mörker i våra barns liv.

Vilken underbar historia om den som talar om Herrens stora gärningar i en människas liv där vederkvickelse för trötta och förtvivlande själar och där den är en livgivande källa för den som inte orkar längta och som är på väg att förlora tron på livets mening. Låt oss följa gångna tiders härliga upplevelser och därmed hjälpa vår samtid .

Kom ni inte ihåg när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen! Havet är ju dock den väg där alla spår utplånas, havet är hemligheternas symbol och förvaringsplatsen för otaliga ting, som gått förlorade. Men Herrens väg korsar även denna värld, för Honom är inget fördolt av dolda mysterier eller förvirrade illusioner såsom det många gånger drabbar oss. Han utstakar sin väg överallt. Där vi går vilse där ser Han vägen från början till slut. Till och med havet är Herrens kungsväg. Vi kan inte alltid spåra denna väg för vi måste lära oss lydnad av att inte alltid kunna se vår väg i förväg och ovissheten vill fostra oss till en djupare visshet och förtröstan.

Vår själ tillväxer genom att vi står avklädda inför vår Herre. Därför är det oroliga havet vår vän vilket vi en dag klart kommer att se. Vi vill så gärna föras till gröna ängar och stilla vatten och Herren ger oss vad vi behöver av vila och vederkvickelse. Men vi behöver också komma ut på det hemlighetsfulla väldiga havet och de överväldigande erfarenheternas ocean där sorgerna strömmar utifrån och att vi inte förstår dem på en gång när det så sker.

Om vi aldrig kommer ut på havet skulle vi aldrig kunna bli riktigt starka i vår svaghet utan vi skulle förbli veklingar i hela vårt liv. Herren för oss ut på djupen men aldrig Han oss svika eftersom Han själv gått på de djupaste ställen genom havet och blivit förtrogen med all slags prövning så känner Han hamnens väg, dit vi alla en gång som renat sina kläder i lammets blod skall hamna en dag. När vi står mitt i stormen med allt som händer runt omkring oss så vill Han säga till oss att inte vara oroliga och börja handla efter våra känslor och handla i panik där besluten som vi då fattar blir ödesdigra konsekvenser i våra liv.

Så många gånger jag själv varit i verklig fara i mitt liv där man kunde tycka att mitt liv skulle tillsynes vara slut så har Herren haft helt andra planer och syften. Egentligen så skulle jag inte bli född till denna jord eftersom jag var ett sladdbarn och på den tiden så ansåg man att om någon blev gravid vid fyrtioårsåldern så ansågs man alldeles för gammal. Men min mor valde ändå att föda mig trots massivt motstånd. Vid mina första barndomsår så upplevde jag en ständig Gudsnärvaro i mitt liv där jag troget gick till söndagsskolan varje söndag. Mina föräldrar var inte själva troende utan levde som de flesta, ett så kallat sekulariserat liv där arbete och vardagliga bestyr styrde ens vardag.

När jag kom i puberteten så spårade allt ur och jag gick min egen väg där droger och kriminalitet blev en vardag och Jesus blev mer och mer diffus för mig. Jag fick vänta många år av mitt liv för en verklig djup förändring, där jag helt kapitulerade och lämnade mitt liv fullt ut i Jesu händer. Där i detta mörka liv som jag levt har jag gjort många illa och skadat och lurat och bedragit många människor däribland mina älskade nu bortgångna föräldrar.

Även i mitt kristna liv så har det varit stora och svåra omvälvningar där jag krampaktigt försökt att själv passa in i en församling där man många gånger har en kultur och en agenda som bygger på prestation och krav för att passa in i ett religiöst system. Där har undervisningen och inriktningen till stora delar byggt på att man själv skall bli en bättre och duktigare kristen för att passa in i ett sammanhang där krav och prestation är de drivande krafterna och där nåden och omvändelsen från sig själv hör till undantagen.

När man till slut börjat förstå att man omges av en allsmäktig och en kärleksfull far som har en mening och ett syfte med ens liv där det huvudsakliga målet är att lära känna den evige. Att bli påverkad och förvandlad av hans kärleksnåd och där de stora upptäckterna i livet med Herren är att med egen skötsamhet inte kunna skapa egna förbättringar och där man förstått att genom självförglömmelse är att ens egna styrkor överlämnas av fri vilja till Honom som varsamt leder en ut på de djupa vattnen. Där kan jag inte stå själv annat än med Herrens Jesu hjälp och med ett gott samvete verka och veta att jag ingenting kan göra utan min faders medgivande i mitt eget liv. När man börjat begrunda Hans ord och lärt sig att lyda och stillat ner sin själ genom att leva ett rent överlåtet liv, fri från skam och skuld så kommer en överväldigande tacksamhet som är den stora drivkraften i en frälst och förlåten själ.

/Jan-Åke Henriksson

Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Uppståndelsens morgon!

Matt. 28: 1-15


2021-01-02

Det är en mycket svår tid vi befinner oss i där sanningen har på ett mycket skickligt sätt satts ur spel genom en massiv lögnpropaganda där lögnen har blivit till sanning tyvärr. Det har så pågått under en mycket lång tid där man med olika metoder och tekniker skapat trosinriktningar genom att man förvanskat och urvattnat evangelium och där man riktat sin uppmärksamhet på sig själva och där man förkunnat att den kristnes rättfärdighet sitter fastklistrad på varje lem i Kristi kropp och att bara  om man får stor kunskap i Guds Ord och går bibelskolor så kan man lösgöra och frigöra genom sig själv den rättighet som den kristna besitter i sin trosuppfattning på det grövsta!

Det är inte konstigt att det ser ut som det gör i Kristi kropp där man anslutits till falska läror och dogmer och när  man skärskådar vad som händer i de så kallade kristna församlingarna idag så ryser man över den ljumhet och okunskap som man byggt upp genom att ingå i den ekumeniska konstellationen "Kristna rådet" med Daniel Alm som pingstledare och Peter Halldorf som knähund.

När man nu är med i den sataniska Concord som är Sveriges plattform för spridningen av Agenda 2030, där till stora delar olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige är medlemmar så häpnar man över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskapsnämnare jag skriver om. Just nu pågår för fullt den globala ekumeniska plan där FN och EU, samt katolska kyrkan driver fram lagar för globaliseringen där Sverige ingår i paraplynätverket för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera så kallade Kristna organisationer och församlingar b.l.a. ingår där de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa. Så långt har det gått mina vänner att man i dag tar fullt avstånd från de religiösa indoktrinerade församlingarna som verkar för denna ekumenik.

Det är idag så många som sätter sin tilltro till vad myndigheter och regering säger till folket och där till och med pastorer säger till sina medlemmar att de skall ta detta falska vaccin som nu lanseras över Sverige och övriga länder. Därför ser jag det som min uppgift att tala sanning om denna sena tid och inte göra åtskillnad och separera det som händer i vår värld där evangelium och sanningen till kärleken sätter människorna fria då de omvänder sig från sig själva och blir frälsta och pånyttfödda och får en relation med vår skapare. Så liten kunskap som människorna idag besitter om de ondsinta sataniska strategier är en konsekvens av en lång och strategisk propaganda och vilseledd sanning som cementerat medborgarna in i en Törnrosa sömn som får helt långtgående oerhörda konsekvenser för vårt land och folk.

Allt som nu händer i Sverige och i övriga världen kommer vi inte att kunna göra  något åt eftersom allt som händer är skrivet i ordet och profetiorna kommer att uppfyllas med råge. Herren har inte tappat kontrollen över det som sker idag eftersom det är Han som tillåter allt detta att ske i vår värld. Det som ligger på mitt hjärta är att varna och medvetandegöra det som nu händer och sker i vårt land och värld!

Nu går vi in i texten som jag skrivit om Honom som ger oss hoppet och kärleken och som sätter människorna fria från ångest, skuld och straff!

Låt oss i vördnad stanna inför vad som hände denna underbara morgon. När sabbaten hade gått till ända i gryningen till första veckodagen då det började dagas, det var det första tecknet på uppståndelsen. Det uppgick en ny dag för världen då allting höll på att bli nytt i Herren, himmelen, livet, arbetet och döden. Se jag gör allting nytt! Då blev det en stor jordbävning och det var sinnesbilden för den stora omvälvningen som var en nödvändig följd av uppståndelsens under.

Satans herravälde rycktes upp i sina grundvalar och allt hans till synes så storslagna välde störtades i grund, jag såg satan falla ned och en ängel vältrade bort stenen. Även detta säger något om uppståndelsen under. Det som förut varit en förskräckande skiljemur mellan detta livet och det kommande det fördes undan och graven blev då en genomfart. Detta är den dag Herren har gjort, underbar är den i våra ögon! De som såg allt detta greps av både stor förskräckelse och stor glädje. Inför uppståndelsens underbara verklighet fylls vi av helig vördnad och en jublande tacksam lycka.

Jag har undrat vem som skall vältra bort stenen åt mig. Ett stort hinder ligger i min väg och jag är alltför bräcklig för att kunna avlägsna densamma. Men när jag kommer till den punkt på vägen i mitt liv där jag sett hindret ligga där inför mina ögon, se då har redan en ängel redan varit där och tagit bort den. Tack Herre för att du uppenbarat din visdom och att du kunnat lära mig att vara stilla i din Nåd för de under som skedde i går där har jag lärt mig att begrunda och vara eftertänksam. Då får jag inte gripas av ängslan inför nästa sten som ligger på min väg då jag nu vet att mitt bekymmer för den förra var utan grund.

Se nu den unge mannen vid graven som är en bild av evig ungdom invid den nya graven han är en representant för det oförgängliga som befinner sig här i själva förstörelsens boning och detta inger mig nytt hopp i livet. För med Kristus får jag ärva oförgängligheten och efter en kort sömn skall jag iklädas i oförstörbar friskhet. Där vid flodens strand livets träd står med ett rikligt liv jag får ur Hans stungna kärleks hand. Redan nu kan jag vara fullt viss om denna kommande härlighet. Redan nu kan jag få en försmak av den himmelska måltiden och njuta av paradisets evigt friska blomster. Ja genom tidens alla sorger och lidanden har jag ett orubbligt hopp i Honom där tron, hoppet och kärleken för mig in i den eviges armar där jag finner ro för min själ.

Jag skulle aldrig kunna se och förstå om jag inte fördes ner i de djupa dalarna där smärtan och ångesten var mig övermäktig och där mitt liv och den stora önskan var att få dö från all smärta och kval. Just där bar Han med mig i de stora djupen där min egen kontroll var satt ur spel för att visa att kärleken till människan av Honom är så ofantlig stor att Han gjorde sig till att plågas och sargas för vår skull, för det var för våra missgärningar Han gav sitt liv där vi alla vände Honom ryggen. När den insikten landar i en förkrossad ande och där man ser tillbaka på sitt liv så väller en ofattbar tacksamhet fram inom ens hjärta där svårigheterna och de plågor man gått igenom var för att andra skulle bli välsignade genom det man själv gått igenom.

Den tid vi nu lever i är en tid där många människor dignar under ångest och oro inför framtiden och frågan alla ställer sig vad kommer att hända och vad är det som händer i vår värld. Du skall veta att tiderna blir så mycket svårare och värre än de är just nu och fruktan och ångesten och oron skall få människorna att kasta sig in i alla möjliga och omöjliga synder för att stilla den ångest som kommer över vår jord. Begäret i människors liv kan inte stillas och mättas eftersom ett begär är omättbart och krävande.

Ett behov däremot tillgodoses av att Herren mättar dina begär som blir ett behov i Herrens händer av sitt goda! Jag vill uppmana dig till att i dessa sista dagar kasta dig på Herren som vill uppdaga för dig vem Han själv är genom att du bekänner att du inte själv längre kan och vill försöka att bli fri från dig själv genom egen kraft och styrka. Det är bara när vi blir som barn hjälplösa och beroende till vår Far, som vill föra dig in på säker mark och som har allt i sin hand för den som ödmjukat sig till att ta emot frälsningens gåva som Han betalat så dyrt med sitt eget blod för dig och mig. Allt är NÅD och åter Nåd som Han vill uppenbara för sina barn som trofast håller fast vid Herrens löften i ditt och mitt liv.

Vilken sällsam och oväntad sammanställning blir inte detta! Lammet som är bilden av sann ödmjukhet där Nåden och tron sammanflätas till en underbar insikt om att det förra står alldeles nära det förra. Offret har blivit en konung och korset tecken ingår i tronen då Herren säger att då Jag blir upphöjd skall jag dra alla till mig. Ja tänk denna mäktige Herre som en gång offrats för mig skall ta emot hyllning och dyrkan av allt skapat både i himmelen och på jorden och under jorden där alla skall falla ned inför Honom i tillbedjan då allt detta inte skall ske genom yttre tvång utan på grund av en inre oemotståndlig längtan att få så göra detta i sina liv.

Vi drivs inte mot vår vilja utan vi dras av Anden av kärlekens tvång. Lammet som skall råda över människornas vilja för då kan jag ta och greppa min gitarr och sjunga en ny sång till Herrens ära och jag skall fylla de gyllene skålarna med tacksägelse för det är mitt tack och mitt lov och himmelen skall då bli än skönare därigenom att vi alla stämmer upp i ett heligt "Amen" under jubel och med en stor tacksamhet. Då skall jag böja min vilja under den stora Nådefulle Gudens kärlek. Redan nu min broder och syster kan vi få vara med i den stora skaran som ingen kan räkna och som med en ny sång lovar Lammet som var slaktat för vår skull.

Människorna i vår omedelbara närhet skall då få känna på vår Kristendom att vi har Kristi Ande inneboende i oss och de skall inte vilja ha något annat vittnesbörd i sina liv än det som verkar i våra kärl med Nåd och kärlek. Jag såg häromdagen en blomkruka som var full av jord, i vilken det inte fanns någon blomma, utan en sticka på vilket det stod tryckt ordet (Reseda  Gratis att använda)

Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Världen tar ingen notis om våra etiketter och våra titlar den uppmärksammar endast blomman och doften. Men den som inte har Kristi Ande han umgås med vad köttet tillhör. Det finns saker som bäst övervinnas genom att åsidosätta dem och att inte visa den uppmärksamhet som ger ny näring till köttets tillfredsställelse utan när vi upphör att ge köttet uppmärksamhet sjunker det och förtvinar och dör.

Vi söker Andens gemenskap och dennes vänskap som ger mig insikt om vem Han är! O min Herre gör mig besläktad med din Ande i min Ande och gör mig fullkomligt fri i dig och låt det innerliga förhållandet till dig bli så mycket djupare och dyrbarare. Närmare Gud till dig! Tills dess jag i din närhet finner en obeskrivlig frid, min glädje och krona jag finner till slut i dig.

/Jan-Åke Henriksson

World Economic Forum The Great Reset!

Agenda2030!

2020-12-8

   World Economic Forum The Great    Reset!

Agenda2030!

På min dotters skola där hon jobbar som förskolelärare så hade någon av hennes kollegor fått en förkylning där vederbörande diagnostiserades Covid19. Min dotter som var helt frisk och symptomfri gjorde ett misstag att vilja testa sig där man sticker upp tops i svalg och i näsa. Man måste ha symptom för att få göra en test men hon mörkade och skrev in att hon hade symptom då hon var helt frisk.

Efter hon tagit testet så diagnostiserade man henne positiv för Covid19 och hela familjen sattes i karantän där jag med det bestämdaste avrått henne att ta denna PCR test. Detta resulterade i att hon blev sjuk med  hosta och rinnande snuva och med feber efter provtagningen.

Ingen övrig i hennes familj är sjuk, varken barn eller man! Eftersom man måste ha symptom innan man testar sig för Covid19 så är det klart man kan mörka testerna och slumpvis överföra smitta till människor som går i parti och minut för att göra en provtagning. I vilket fall som helst om de medvetet gör detta så är dock testerna helt värdelösa och har bara syfte för att skapa ett större resultat i statistiken över smittade.

Ingen i min dotters familj är smittad förutom henne själv som fick denna smitta när hon genomförde  topsningen. Allt handlar om genomförandet av vaccinprogramet det är precis som jag skriver om vad som hände 1918 där man införde denna fruktansvärda medvetna förödelse för människor i världen där man avpolletterade människor genom vaccination programmet 1918.

Låt ingen få sticka upp en tops i er för att överföra smitta. Skall man testa sig för denna falska Covid19 så ta då och begär ett blodprov istället om ni nödvändigtvis låter er testas. Kan man stänga ned en hel värld för att nollställa den för att sedan upprätta en helt ny världsordning. Då kan man med lätthet också göra så som jag beskrivit detta med den planenliga strategin i agenda 2030 som är för (som det heter) förbättra världens tillstånd (World Economic Forum The Great Reset-initiativ) till denna sjuka agenda.

Detta som man nu planerar är att man inte skall kunna äga sina egna bostäder och inte äga sitt transportmedel utan allt skall man kunna ta del av genom hyresavtal för de som accepterar den nya världsordningen och dess avtal för att kunna tillgodogöra sig denna form av diktatur.

Redan idag så äger de flesta inte sina bostäder och bilar, utan det gör storbankerna och eftersom det är fördelaktigt att låna så har den stora massan av befolkningen upplåningar och skulder där man är långivarens träl och bankerna vet att de kan diktera villkoren för medborgarna.

Lagen säger att man som bostadsköpare måste stoppa in minst 15% av bostadens pris i egen kontantinsats. Resterande 85% kan man låna av banken som ett bolån (tidigare kallat bottenlån). Eftersom banken inte har någon underliggande säkerhet i ett kontantinsatslån så betalar man en betydligt högre ränta för det lånet än för ett bottenlån/bolån. För ett bolån har banken säkerhet i bostaden vilket gör att det är ett säkrare lån för banken. Riksbanken i Sverige idag bestämmer vad den så kallade reporäntan, ofta känd som styrräntan, ska ligga på. Pengar är till största delen bankernas skuld till allmänheten. När en bank beviljar ett lån, ökar både dess skulder och dess fordringar. Den långivande banken ber kunden skriva under ett skuldebrev och tar upp fordran bland sina tillgångar.

Den ligger sedan 2016 på minus en halv procent och innebär att vi har en negativ ränta - minusränta. I praktiken betyder det att bankerna måste betala för att ha pengar hos Riksbanken. Eftersom det blir en kostnad för banken att ha inlånade pengar kan det få påföljder för de som är kunder i banken. Även om  Sveriges banker idag inte infört minusränta på privatkunders sparkonton så har det hänt i till exempel i Danmark att kunder valt att lämna sin bank efter att räntan bestäms vara under noll procent, vilket medför att de skulle betala 5 kronor för varje  1000 sparade kronor. Förövrigt så kraschade hela banksystemet år 2008 och hålls nu enbart uppe med konstgjord andning!

Jag förundras storligen över den okunnighet som man har om denna planenliga strategi som kommer att bli förödande för mänskligheten.

Jag säger till er att vakna och inse det vansinniga i detta förfarande som ligger mycket långt framskridet planenligt genom agenda 2030. Jag har skrivit om detta i ett annat inlägg på min blogg men jag lägger in på nytt eftersom jag tycker det är så otroligt relevant och viktig information så väljer jag att publicera det en gång till.

Där har man som strategi att alla världens befolkningar tvingas att vaccinera sig och där det handlar om i stora stycken om att mörklägga den sataniska planläggningen att eliminera en stor del av jordens befolkning. Om nu större delen av befolkningen vaccineras så kan man skylla på att det är viruset som dödar utan att fokus läggs vid vaccinationen av befolkningen. Under första världskriget vaccinerades alla krigsförande soldater med ett influensaliknande vaccin som skulle verka mot influensan.

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor. Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5 procent, vilket kan jämföras med mer normala influensaepidemier, där högst 0,1 procent dör. Spanska sjukan hade tre olika influensavågor.

Den första vågen började i mars eller april 1918 och spreds över världen i samma takt som en vanlig säsongsinfluensa. Åtminstone USA, Frankrike, England och Tyskland drabbades tidigt, i maj följda av bland andra Spanien, Italien, Skottland, Grekland, Egypten och Balkan. I juni fanns rapporter från England, Tyskland, Schweiz, Österrike och Norge.

Influensavågen liknade en vanlig säsongsinfluensa där symptomen var milda, dödligheten låg och de som dog oftast riktigt gamla eller riktigt unga.

I augusti kom den våldsamma och förödande andra vågen, vilket är en ovanlig tidpunkt för en influensaepidemi. Dödligheten var hög (5-25 gånger högre än normalt) och drabbade i ovanligt hög grad personer i åldersgruppen 20-40 år. Drygt hälften av dödsfallen inträffade i denna åldersgrupp. Denna andra våg spreds i ovanligt hög hastighet över världen. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktober 1918.

Pandemin mattades av kring årsskiftet, men tog sedan ny fart i en tredje våg i början av 1919. Återigen drabbades åldersgruppen 20-40 år mest, även om dödstalen inte kom i närheten av den andra vågen. Efter dessa tre huvudvågor förekom spridda utbrott här och var, bland annat i Sverige våren 1920.

De tre influensavågorna kom med ovanligt korta mellanrum. Alla uppstod inom cirka ett år, och man vet inte exakt hur virusstammarna i de tre vågorna var besläktade säger man.

Man gjorde tester där man lade döende människor liggande på britsar där friska personer ställde sig över de dödssjuka och lät de andas ut sin utandningsluft varpå de friska andades in dess utandning. De friska som var test personer blev inte en enda smittade eller uppvisade några som helst symptom på sjukdom. Ni får själva bilda er en uppfattning om det jag skriver men verkligen skrämmande likt detta scenario vi har just nu över vår värld eller vad säger ni?

De och andra rikaste i världen planerar nu att skapa en helt ny värld där de anser att vi är för många på jorden och att de vill se till så att en tredjedel av jordens befolkning dör och det säger just Bill Gates själv i en video till världens befolkning. Ta inte detta gift som är en produkt av satan själv jag har nu varnat er och mer kan jag inte göra tyvärr.

Sverige som experiment land har under flera generationer utprovat olika strategier och agendor innan man i övriga världen implementerat och fastställt sin utprovning genom ett folk som cementerat och hjärntvättats till att tro på myndigheter och där de förslavats genom en massiv lögnpropaganda. Det är mainstream media (MSB eller folkhälsomyndigheten samt Socialtjänsten) som agerar som ett folkligt organ där man skapar illusioner för medborgarna.

De som skall vara till för att skydda Sveriges befolkning när det nu är helt tvärt om där dessa samhällsorgan skapas fram för att möjliggöra deras onda planenliga strategier där vi bara sett början av ett totalitärt styre där likheterna med Nazitysklands indoktrinering av det tyska folket är väldigt slående likt.

Urvalsprocessen av etniciteter och oliktänkande där man idag har lärt sig genom decennier att verkställa mördande av jordens befolkning genom att genomföra den planenliga strategin att skrämma befolkningen där man till slut accepterar de åtgärder som leder till en fruktansvärd konsekvens och utplåning av människor där etnicitet och oliktänkande av ideologiska aspekter är irrelevanta.

Det är ingen Corona virus och är det mot förmodan ett virus så är det konstruerat som en säsonginfluensa och det är bara en benämning på denna falska konstruktion och det är definitivt ingen pandemi. För att klassificera en pandemi måste den vara tjugo procent av befolkningen i ett land! Jag har bevis och dokument där PCR testerna köptes in av världens regeringar (2017) och det var innan någon alls visste officiellt om detta falska Covid19. Sedan så har vi denna förnedring av masker som man använder sig av för att klä denna sjuka psykologiska världsoperation i en manifestation och förnedring av mänskligheten. Det har inget annat syfte än att förnedra och synliggöra agendan.

Munskyddstvång leder till syrebrist och att man tvingas andas in luft innanför munskyddet som innehåller för mycket koldioxid och för lite syre. Eftersom hjärnan är en av kroppens största konsumenter av syre, (speciellt hos barn vars hjärna är i utveckling) är munskyddstvånget en allvarlig risk för hälsan. Kronisk syrebrist framkallar demenssjukdomar och förlust av nervceller. Framöver kommer vi se en epidemi av demenssjukdomar som resultat av att bära munskydd. 

Allt är en planenlig strategi för Deep State att lura världens befolkning med denna covid19 för att implementera den nya världsordningen för en kontantlös värld bl.a och att få världens befolkning att gå med på alla 17 delmål som ligger i agenda 2030.

Det finns helt klara dokument och strategier för att vaccinera hela jordens befolkning med detta vaccin som kommer att verka så att människor med stor sannolikhet  kommer att dö istället för att hjälpa och rädda människor. Detta vaccin sponsras av Bill Gates Foundation som i förläggningen är en produkt av Bill & Melinda Gates, Rockefeller Foundation.

/Jan-Åke Henriksson

Gud känn mitt hjärta!

Psaltaren139: 23-24.

2020-11-22

Jag sitter en ovanligt varm novemberdag i Örebro och skriver vid min dator och förundras över våra hjärtan som Herren talar så mycket om i sitt eget ord. Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat: vem kan förstå det? Dock jag Herren utrannsakar hjärtat och prövar njurarna och giver så åt var och en efter Hans vägar, efter Hans gärningars frukt. Jeremia 17-9. Jag kommer att tänka på den liknelse där den förlorade sonen återvänder till sin Far där han levde upp sin fars arv i sus och dus och där han önskade sig till slut att få äta fröskidor som svinen åt. Lukas 15:17.

Där kommer han till besinning (kommer till sig själv, Grekisk grundtext) där han säger, Far jag har syndat mot himmelen och inför dig och Fadern som såg honom skyndade bort till sin son medan han redan var långt borta och där Fadern säger att skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt på honom en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen han var förlorad men är nu återfunnen.

Den som inte blev särskilt glad var hans bror som knorrade och sade att han minsann aldrig fått ens en killing under alla dessa år som jag slavat under dig men när han där kommer hem din son, som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven.

Då sade Fadern till honom: Mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Man undrar ju såklart hur brodern kunde veta att han levt med horor och spenderat bort sin förmögenhet i sus och dus. Det förhåller sig nog så att brodern som gick hemma och hade allt han kunde önska sig men ville säkert innerst inne själv ta en sväng om med horor och leva i sus och dus där han höll upp en präktig god fasad och min inför sin Fader och där han i falsk ödmjukhet och egenrättfärdighet önskade sig något mera än vad Far hade gett honom.

Så illa kan det bli i sitt eget liv om man förlorar sin tacksamhet och ödmjukhet och håller upp en fasad av att allt står så rätt till där man med sin egen tjänsteplikt tjänar sin Far, men är så frånvarande långt borta från Faderns hjärta där man bara gör  massa saker och tjänster åt Herren och där man vill kunna beräkna och tjäna på det man offrar och ger. Hjärtats innersta är fullt av avundsjuka och missmod men Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande psalm 34:19. Var har vi vårt hjärta idag och kan du ärligt säga att du har ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande där den rättfärdige måste lida mycket men Herren räddar honom ur allt?

Skapa i mig Gud ett rent hjärta och giv mig på nytt en frimodig ande så att du Fader kan fylla dina kärl med ditt goda och där vi kan säga som vår käre Asaf i psalm73:25. Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig då frågar jag efter intet på jorden om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Där tror jag Herren vill föra oss in i ett sant barnaskapsförhållande för att vi skall så få lära känna Honom på djupet av våra hjärtan och där vi inte upptar all vår tid med oss själva att skärskåda varandra genom lärosatser och metoder utan låter Herren vara den allsmäktige Guden där vi är små som barn och i ett fullt beroende till Honom.

Problemet som jag ser idag är att man inte förstår och inser att allt är av Nåd och att inse och förstå vad tro är behövs en uppenbarelse vad Nåd är, där den som får en godhet som han inte själv har rätt till och som heller aldrig blir en rättighet. Det handlar till stora delar om att människan själv vill vara god och kunna frigöra sin egen vilja att kunna göra det goda gott och verkligt i sitt eget och andras liv. Men detta bygger till stora delar på humanismens synsätt att människan själv besitter en egen godhet där man talar om vad människan själv skall göra och säga.

Den som får Nåd får uppleva en kärlek som hon inte kan frigöra genom sina egna ansträngningar. Hon får en oförtjänt godhet för att givaren är god. Så länge vi kan se att Nåden är oförtjänt kan den göra oss tacksamma och då flödar Nåden vidare genom kärl som blivit befruktade av Honom genom ett tacksamt hjärta. Det verkliga livet i Honom handlar om att bli fri från sig själv och där omvändelsen från synd i människans liv och där efterföljelsen bygger på Nåd och inte prestation. Var har efterföljelsen tagit vägen där Herren Jesus visar vägen genom att vi finner livet som självklart genom att mista vårt eget för att finna livets sanna mening enbart i Honom som är att lära känna det innehållsrika fulla eviga livet. Det finns annars en stor fara för att lemmarna i Kristus aldrig kommer att växa upp till full mognad i tyvärr.

Idag är det än viktigare att tala om Jesu tillkommelse och att i kärlek få våra nära att förstå vad som är viktigt i livet. Pengar, självförverkligande och att satsa på sig själv kommer inte att betyda någonting. Vi luras så att tro att bara jag gör det här först så kan jag senare tänka på Jesus. Det är liknelsen om de tio jungfrurna fem hade olja men de andra hade inte så det räckte för dem. Det är bara när vi är fyllda med den Helige Ande som vi kommer att möta Jesus på "skyarna" och vi får se honom som Han är. Därför är det så otroligt viktigt att vara nära Honom så vi inte går fel i våra liv.

Det är en lurig tid vi lever i och så mycket annat vill få vår uppmärksamhet bort från Jesus. Vi behöver varandra så mycket mera tillsammans med de som är äkta bröder och systrar den här sista tiden för att uppmuntra och tillrättavisa i kärlek. Jag vill bara säga att vi bara kan be att den Helige Ande skall vidröra och uppenbara sanningen för våra nära och kära. Jag tror att genom vår trofasthet till Honom och våra innerliga  böner, så kommer Herren att svara oss och vi skall få se att många kommer att få vara med när Herren kommer tillbaks för att hämta sin brud vid denna tidens slut.

Ja detta var nu min dystra reflektion och erfarenhet att jag förslösat en del av mina bästa dagar. Jag har behandlat stunderna som värdelösa och de oskattbara tillfällena har gått mig ur händerna där det varit tillfällen då min Herre kommit mig "till" och jag där har avvisat Honom från min dörr. Han vandrar så ofta "inkognito" och om jag är tanklös så låter jag Honom gå och så förlorar jag fördelen av att ha himmelsk gemenskap och av att åtnjuta Hans välsignelser och gemenskap. Han knackar på mitt hjärtas dörr som en timmerman och den enkla dräkten som han bär bedrar mig och jag behandlar Honom med avmätt hövlighet och nästan med förakt.

Jag såg inte den tid då Han sökte mig då Han kom till mig med behövande människors längtan såsom sjuk eller hungrande eller som främlingen där jag inte ville bli störd av min egen självupptagenhet och där jag inte ville bli störd av Hans närvaro. Jag skickade bort Honom och inte anade jag att det var Honom som jag avvisade i mitt liv. Jag aktade inte den tid då Han sökte mig. Jag var hungrig och ni gav mig inte något att äta och så gick vi miste om livets bröd. Det finns inget annat bot för vår tanklöshet än att vara vakande och bedjande där jag måste behandla var och en som om han vore Kristus och behandla varje ögonblick i det dagliga livet som om det vore ett evighetstillfälle. Utrannsaka mig,
Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.

Så nu till slut det jag skrivit så handlar livet enbart om att det som du framför allt skall bevara är ditt hjärta, ty därifrån utgår livet mina älskade vänner!

/Jan-Åke Henriksson efterfoljelse.se

Kasta bort den sura mattan!

Apg17:24

2020-11-02

Det är ingen Corona virus och det är definitivt ingen pandemi. För att klassificera en pandemi måste den vara tjugo procent av befolkningen i ett land! Jag har bevis och dokument där PCR testerna köptes in av världens regeringar (2017) och det var innan någon alls visste officiellt om detta falska Covid19. Allt är en planenlig strategi för Deep State att lura världens befolkning med denna covid19 för att implementera den nya världsordningen för en kontantlös värld bl.a och att få världens befolkning att gå med på alla 17 delmål som ligger i agenda 2030. Det finns dokument och helt klara strategier för att vaccinera hela jordens befolkning med detta vaccin som kommer att verka så att människor kommer att dö istället för att hjälpa människor. Detta vaccin sponsras av Bill Gates Foundation som i förläggningen är en produkt av Bill & Melinda Gates, Rockefeller Foundation.

Där har man som strategi att alla världens befolkningar tvingas att vaccinera sig och där det handlar om i stora stycken om att mörklägga den sataniska planläggningen att eliminera en stor del av jordens befolkning. Om nu större delen av befolkningen vaccineras så kan man skylla på att det är viruset som dödar utan att fokus läggs vid vaccinationen av befolkningen. Under första världskriget  vaccinerades alla krigsförande soldater med ett influensaliknande vaccin som skulle verka mot influensan.

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor. Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5 procent, vilket kan jämföras med mer normala influensaepidemier, där högst 0,1 procent dör. Spanska sjukan hade tre olika influensavågor.

Den första vågen började i mars eller april 1918 och spreds över världen i samma takt som en vanlig säsongsinfluensa. Åtminstone USA, Frankrike, England och Tyskland drabbades tidigt, i maj följda av bland andra Spanien, Italien, Skottland, Grekland, Egypten och Balkan. I juni fanns rapporter från England, Tyskland, Schweiz, Österrike och Norge.

Influensavågen liknade en vanlig säsongsinfluensa där symptomen var milda, dödligheten låg och de som dog oftast riktigt gamla eller riktigt unga.

I augusti kom den våldsamma och förödande andra vågen, vilket är en ovanlig tidpunkt för en influensaepidemi. Dödligheten var hög (5-25 gånger högre än normalt) och drabbade i ovanligt hög grad personer i åldersgruppen 20-40 år. Drygt hälften av dödsfallen inträffade i denna åldersgrupp. Denna andra våg spreds i ovanligt hög hastighet över världen. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktober 1918.

Pandemin mattades av kring årsskiftet, men tog sedan ny fart i en tredje våg i början av 1919. Återigen drabbades åldersgruppen 20-40 år mest, även om dödstalen inte kom i närheten av den andra vågen. Efter dessa tre huvudvågor förekom spridda utbrott här och var, bland annat i Sverige våren 1920.

De tre influensavågorna kom med ovanligt korta mellanrum. Alla uppstod inom cirka ett år, och man vet inte exakt hur virusstammarna i de tre vågorna var besläktade säger man.

Man gjorde tester där man lade döende människor liggande på britsar där friska personer ställde sig över de dödssjuka och lät de andas ut sin utandningsluft varpå de friska andades in dess utandning. De friska som var test personer blev inte en enda smittade eller uppvisade några som helst symptom på sjukdom. Ni får själva bilda er en uppfattning om det jag skriver men verkligen skrämmande likt detta scenario  vi har just nu över vår värld eller vad säger ni?

De och andra rikaste i världen planerar nu att skapa en helt ny värld där de anser att vi är för många på jorden och att de vill se till så att en tredjedel av jordens befolkning dör och det säger just Bill Gates själv i en video till världens befolkning. Ta inte detta gift som är en produkt av satan själv jag har nu varnat er och mer kan jag inte göra tyvärr.

Sverige som experiment land har under flera generationer utprovat olika strategier och agendor innan man i övriga världen implementerat och fastställt sin utprovning genom ett folk som cementerat och hjärntvättats till att tro på myndigheter och där de förslavats genom en massiv lögnpropaganda. Det är mainstream media (MSB eller folkhälsomyndigheten samt Socialtjänsten) som  agerar som ett organ där man skapar illusioner för medborgarna.

De som skall vara till för att skydda Sveriges befolkning när det nu är helt tvärt om där dessa organ skapas fram för att möjliggöra deras onda planenliga strategier där vi bara sett början av ett totalitärt styre där likheterna med Nazitysklands indoktrinering av det tyska folket är väldigt slående likt.

Urvalsprocessen av etniciteter och oliktänkande där man idag har lärt sig genom decennier att verkställa mördande av jordens befolkning genom att genomföra den planenliga strategin att skrämma befolkningen där man till slut accepterar de åtgärder som leder till en fruktansvärd konsekvens och utplåning av människor där etnicitet och oliktänkande av ideologiska aspekter är irrelevanta.

Jag säger till er att vakna och inse det vansinniga i detta förfarande som ligger mycket långt framskridet planenligt genom agenda 2030.

Det finns idag genom lagförslag att kunna i hela världen utgå från Noahide Lagarna som är en del av detta FNs 17 delmål som skall implementeras i hela världen.

Amerika har sedan Jimmy Carter på 1970-talet varit de största vurmarna för denna lag och USA är det land i världen som har störst påverkan på andra länder, och därför anses USA vara viktigaste målet för att uppnå en Ny Världsordning - NWO. Om någon kan nå in i maktens korridorer i USA kan denne också nå in hos andra länders lagstiftning och utbildning. Ronald Reagan skriver under House Joint Resolution 447 to set aside April 4, 1982, as a "National  Day of Reflection."

Ronald Reagan skrev in bestämmelsen om En Tyst Minut i Amerikanska skolor, på initiativ av Chabad-Lubavitch. Ronald Reagan och Schneerson var goda vänner och Presidenten var en entusiastisk anhängare av Noahide-Lagarna, som senare President George H.W. Bush skrev in som Offentlig Lag 102-14. Likaledes den nuvarande presidenten i USA som själv undervisas i dessa lagar och skrivit på underlag för möjliggörande av dessa långt framskridande planer. Det finns spaltmil med mera underlag för att detta jag skriver är relevant och sant det är bara att söka så kan man själv börja få ihop en intrikat och sjuk upp och nedvänd värld vi befinner oss alla med.

Jag tackar min Herre för att Han idag vill öppna sinnena på de människor som vill kasta av sig den sura religiösa invanda föreställningen om att det är vi som kristna som skall vara Herrens fötter och armar och att vi skall kavla upp skjortärmarna och ta nya tag. Mitt andliga tillstånd bestämmer min själs förmåga att uppfatta de andliga verkligheterna. Om mitt hjärta är slött är också mina öron döva och mina ögon slöa. Det är när mina andliga sinnen som är skarpa eller slöa alltefter min själs beskaffenhet.

Är kärleken svag så är min andliga syn dunkel men är min kärlek klar som kristall då är min andliga värld lika klar som genomskinlig luft. Det farligaste med mörkret som synden skapar är att det framställer sig själv såsom ljus. Ljuset som är i dig är mörker. Vi tror att vi ser men är dock nattens barn, vi tro att vi befinner oss i Guds härliga morgongryning och se att alltsammans är ett verk av den onde.

Han har givit oss irrbloss och vi påstår helt övermodigt att detta är morgonstjärnan. Men Herren lov och pris att det finns hopp hur blinda och korkade vi än är om vi i ödmjukhet falla ned för Jesus fötter. Vi får ha den bönen rena mig Herre från mina hemliga brister! Fräls mig från självbedrägeri och från att förväxla himmelens klara ljus med helvetets fladdrande irrbloss! Åter och åter vill jag bedja dig Herre låt mig få min syn! Varje dag med Herren ständigt levande i Honom läsande i ordet och i bönen skapar ett sinne som är skarpt och avslöjar syndens konsekvenser i mitt liv.

Att infinna sig i trons vila och vara trygg där är ett måste för alla Kristna som vill vandra i Herren och finna segrar som Herren förbereder för oss. Det profana livets realiteter brukar vara att man först läser in saker som man slutligen får ett prov på att man är godkänd. Herren börjar många gånger med det praktiska i våra liv och lönen vi får är en fridsfrukt utan människofruktan och fördömelse. Vi behöver ingen bekräftelse eller ryggdunk att vi duger av människor. Inför Herren är vi så dyrbara och högt aktade och älskade så han gjorde oss till skapelsens krona i sitt verk. När vi själva vandrar i Honom så fyller Han alla våra behov och Han helar våra brister när vi lever och verkar efter de gudomliga principer som han gett oss i Guds ord. Där kommer vi bara att finna trons vila i våra egna liv.

/Jan-Åke Henriksson

Guds Härlighet!

Låt mig se din härlighet. 2 Mos 33: 12-23.


Mose visste inte vad han begärde i den stunden han bad den bönen, hade bönen gått i uppfyllelse skulle han ha tillintetgjorts. Han bad om bländande middagsljus då han ännu inte kunde se gryningens matta sken. Vår Herre släpper in så mycket ljus som vi för tillfälligt uthärda och uppenbarelsen avpassas efter vår andliga växt. När vi ställs inför en väldigt svår situation där all mänskligt hopp tillsynes vara helt borta där vi då i vår mänskliga kraft den vara helt uttömd och vår insikt om att jag inneslutes och bevaras helt i min Faders armar.

Då kan jag tryggt säga vem jag sätter mitt hopp till som fört mig ut ur den passage som försökte att tillsluta min vandring med den evige som alltid går bredvid och leder mig på sina vägar. Ja Herren avslöjar sin härlighet allteftersom vi är i stånd att ta emot den. Jag skall alltid vara med dig säger Han någon annan härlighet behöver vi inte på vår vandring med Herren för när Han är med har vi allt eftersom den verkliga härligheten är att äga Herren i sitt liv.

Då måste vi ge allt av vårt eget för att finna arvet av Hans helighet allt efter som det behagar Honom. Livets eviga lycka är att känna Hans närvaro. När man och hustru som älskar varandra uppriktigt är i varandras närvaro är detta för dem allt och äktenskapens lycka ligger i denna glädje över att vara tillsammans. Så är det också med den själ som blivit förenad med Kristus: Hans närvaro är själens högsta fröjd. Jesus allt mitt goda är och jag följer dig var du än går.

Det är bara enheten i Anden som är den förblivande och verkliga, varje annat slag av förening är förkonstlad mekanisk död. Vi kunna hopfoga många trästycken och på så sätt tillverka en möbel men vi kan inte skapa ett träd och dock är det detta det senare slaget av enighet vi behöver som skapas därigenom att den livgivande Anden är närvarande. En mängd människor förenas genom en och samma trosbekännelse men resultatet är att liknas vid en möbel som inte är någon levande gemenskap.

Det är en ofantlig skillnad mellan en ytlig förening och en inre levande harmoni. Medlemmar av samma familj bär samma namn är samma blod och äter vid samma bord och ändå kan det hända att gemenskapen mellan dem inte är mera levande än mellan några stenkulor. Men låt Anden av gemensam kärlek fylla deras hjärtan och de binds tillsammans med oslitliga band. Levande gemenskap måste därför grundas i Anden och bara där finna vi outsäglig förening i kärlek och sanning i en och samma Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Detta är hemligheten av Andens gemenskap då Guds Ande bor i oss och förenar oss alla till en harmonisk enhet och så blir våra toner sammanflätade till ett och samma lov till ära till vår frälsare och Gud.

Guds djupheter kan vi inte utforska med våra vanliga sinnen, vad intet öga har sett inte ens konstnärens intuition förmår att upptäcka dem, vad örat inte har hört: filosofernas resonemang kan inte avslöja dem, vad ingen människas hjärta kunnat tänka: skaldens inspiration räcker heller inte till. All mänsklig förmåga kommer här till korta. Vi behöver ett helt annat ljus som ger oss endast av Anden och den helige Ande ger åt oss för att vi skall veta vad som blivit oss skänkt av Herren.

Här tror jag att orsaken till att så många olärda människor är andligen visare än de så kallade lärda. De sakna många talanger men de har fått Nåd i sina liv, de sakna utbildning och boklig kunskap men de har den Helige Ande istället för kunskap om teknikaliteter och de har solljuset, och i stället för att vara vetenskapsmän är de helgon. Kanske de inte är teologer men de har dock den sanna drivkraften som för dem fram genom öppna ögon där de tillsammans vandrar sida vid sida där de vandrar tillsammans med Herren där Guds djupheter uppenbaras för deras själar.

Må vi förstå vad som är det rätta behovet i människans liv, det kan hända att vi mest tänker på att polera våra glasögon under det att vi sakna ljuset själva. Vi behöver framför allt Honom som vill vara vår bäste vän och upptäcka det som är ringa och föraktat för att vi skall kunna se det som Herren ställer framför oss där våra val kommer att föra oss till den insikt där vi bara förstår att det är genom Nåd vi får upptäcka livets stora upptäckter och hemligheter.

Där blir jag medveten om att min självtillräcklighet är ett oöverstigligt hinder för att föra mig vidare ut på de vidsträckta smala vägarna där jag aldrig kan vandra själv, utan att vara helt beroende till vår älskade frälsare och förlossare. Det är inte ögonens bekännelse som får oss att närma oss Herren utan det är hjärtats inre tro som skapar en innerlig förtrolighet med Honom som lovar att aldrig överge oss eller svika oss när prövningens stund infinner sig.

När vi stillat ner oss och gjort oss åtkomliga där eftertänksamhet och begrundande av Guds ord blivit en del av det liv som Herren skänkt till varje frälst som tagit sin tillflykt in i trons vila där vi ingalunda sitter och latar oss eller är ineffektiva. Utan tvärt om så kommer ett sant uppvaknande i våra egna och andras liv att börja där vi slutat att försöka att själva skapa egna förutsättningar i församlingar där vi bara springer före Herren och tror att verksamheter och metoder och tekniker kan möjliggöra Guds favör.

Där är den stora bristen idag där man inte förstått de första grundera i Guds ord utan man har genom en förkunnelse som bygger på att vi själva skall utföra och genomdriva det som falskeligen blivit prestation och krav där man skall se på sig själva hur duktig och skötsam man är genom en falsk Gudsfruktan där man bara har ett sken av denna gemenskap. Allt är av nåd och inte någon egen förtjänst har vi att berömma oss av.

Herren säger till dig just nu att du är högt aktat och älskad i mig för att du är skapad av mig där du inte i dig själv kan göra dig bättre och mera älskad inför mina ögon. Att acceptera dig själv i ett klart befintligt skick och att låta mig få förvandla ditt liv genom att du börjar lära känna min kärlek och att fyllas av insikt om min rika Nåd som är ditt eviga liv med mig, och där i din självförglömmelse är omedelbar närhet i mig och att din egen skötsamhet förpassas till de djupa utmarkerna. Just där är den stora upptäckten i ditt liv.

/Jan-Åke Henriksson

Sakarja:14

Herrens Dag!

Det är tyvärr sådan okunskap idag om framställningen i Guds ord att det man predikat och förvanskat är att man har en kunskap som inte når in till hjärtats uppenbarelse av den Helige Ande, utan man är så bibelsprängd att man inte förstår ens de första grunderna i Guds ord och så har man en tradition och en inlärd felaktig förkunnelse. Man pratar om Herren men man lär sig aldrig att lära känna Honom i sina hjärtan eftersom det handlar i stora stycken om att frigöra sitt eget JAG där man blir bara större och större i sina liv. Det är helt tvärt om där du lär dig att dö från dig själv där du blir mindre och mindre och där den sanna ödmjukheten böjer sig för Herren där du blir som ett barn i relationen till vår Far och där beroendet enbart handlar om Nåd.

Den struktur och församlingsinriktning liknar mer och mer idag ett företag och de grunderna har legat till grund i generationer för felaktigt utövande av församlingslivet än en levande församling där Anden får leda grenarna till tillväxt och där vi församlas tillsammans i Herrens namn utan att ha felaktig kontroll och utövande över de som församlas i Jesu namn. Det kommer nu en längtan att församla sig där Herren själv drar till sig människor till varandra och där Anden för oss tillsammans utan mänsklig påverkan så som det gjorde i den första tiden där man samlades i hemmen och lovade och prisade vår Herre. Den tiden är nu kommen där vi alla längtar efter en sann påverkan av Anden i våra liv.

Låt dig då inte bedragas och luras till att lyssna till de många röster idag som talar om stora väckelser och mirakler som skall ske i dessa sista tider av lögnpredikanter som använder Guds ord för sina egna syften och som förkläder sig i en mantel av fromhet där Gudsfruktan är milsvida från deras hjärtan. Där har man för länge sedan tappat bort den sunda och enkla undervisningen som bygger på Andens påverkan där man begrundat och förankrat Herrens ord i en mylla av trofasthet till Herren där sanningen till kärleken genom stillhet och förtröstan skapar en sund och ett enkelt barnaskaps förhållande till den evige.

Allt som är skrivet i ordet är summan av sanningen och det inkluderar även uppryckandet. Bland det som florerar är teorin om det så kallade "uppryckandet" av församlingen före vedermödan. Så denna tolkning innebär då att man tror att uppryckandet av de kristna skall ske före det att Antikrist träder fram och före den yttersta tidens lidanden som vanligen kallas för vedermödan. Pre-Trib-tolkningen innebär då faktiskt att man tror att Jesus kommer två gånger: en gång osynligt för att rycka upp de troende och en gång fullt synlig för att upprätta Tusenårsriket.

Denna lära har sedan 1800-talet varit allmänt förhärskande bland de flesta evangelikala och pingstkarismatiska kristna, så kallade väckelsekristna. Den säger i korta drag, att Jesus kommer i flera omgångar och som vi vet så kommer Han bara en gång då allt har utspelats och alla profetior är uppfyllda. Det är två sidor idag av kristenhet. De som går längre och längre i villfarelse och de som inte har sin grund i Guds ord och som lyssnar till det som kliar dem i öronen. Sedan har vi dem som genom Herrens ord och ande låter sig helgas och ledas av Guds Andes trofasthet och där man lever ett rent och gudfruktigt liv där Gudsfruktan skapar vishet och förståelse om vem Herren är.

Se, Herrens dag kommer! Då ska man plundra dig och fördela bytet.

Jag ska samla alla folk till strid mot Jerusalem. Staden ska intas, husen plundras, kvinnorna våldtas och halva staden föras bort i fångenskap, men resten av folket ska inte fördrivas.

Då ska Herren dra ut och strida mot dessa folk, så som han stred på drabbningens dag. Hans fötter ska den dagen stå på Olivberget, som ligger mitt emot Jerusalem, i öster. Olivberget ska dela sig mitt itu från öster till väster, till en mycket stor dal. Halva berget ska falla åt norr och halva berget åt söder. Ni ska fly genom dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig ända fram till Asal. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen på judakungen Ussias tid. Då ska Herren, min Gud komma och alla heliga med honom.

Den dagen ska det inte finnas något ljus, himlaljusen ska förmörkas. Det blir en unik dag, utan växling mellan dag och natt. När det blir kväll är det fortfarande ljust. Herren vet allt om hur den dagen ska bli.

Den dagen ska friskt vatten rinna fram från Jerusalem, hälften mot östra havet, hälften mot västra havet, både sommar och vinter ska det bli så.

Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara En och hans namn det Enda.

När nu detta underbara har utspelats sig när Herren står med fötterna på Olivberget så har de som dött i Herren först kommit Honom tillmötes i skyarna och sedan så har vi alla som har våra namn skrivna i livets bok fått se Honom sådan Han är! Vi är snart där mina vänner och jag längtar så fruktansvärt efter den dagen att få möra min förlossare och frälsare där alla frågetecken suddas ut och allt som Herren representerar i sig själv blir till slut att det enda jag vet är att nåden räckte enda hem till faderns hjärta.

Den tid vi lever i just nu är den tid där de gamla profeterna längtade att få vara med om och skåda in i den sista tiden innan Alfa och Omega kommer på skyarna och sätter ner sina fötter på Oljeberget. Jag säger att den tid som nu är har människan ett val att välja väg och inriktning i sina liv. Det är människors ondska och ovilja att lyssna till Kärleken till sanningen som gör att vi har den ondska som verkar i de ohörsamma. Han kommer att döma de som inte omvänt sig till Herren Jesus Kristus och det blir en sann verklighet inom en snar framtid.

Börja att se att det är människan själv som skapat det som nu är och att hon vill sätta sig som en gud och tro att hon själv kan leka allsmäktig. Bibeln beskriver andra tecken som också skall ske. Bibeln säger i Lukasevangeliet 21:25-26 Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Vilka moraliska förhållanden skall känneteckna samhället i den sista tiden?

Bibeln säger i 2 Tim 3:1-5 Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det enda som kan omvända en människa är syndanöd och den kommer av Gud själv eftersom ingen kommer till Jesus om inte Gud först drar i honom och där efterföljelsen till Herren är det som vi dagligen ber om skall ske till makthavare och medmänniskor i vår närhet.

/Jan-Åke Henriksson

Själens Törst!

Gå och hämta din man Joh: 16-30Aldrig anade jag att förvandlingen skulle börja här där vår Mästare säger här ett ord som endast ökar kvinnans levnadströtthet och retar såret efter hennes skavande ok. Vad är det han gör Han söker förvandla känslan av elände till en känsla av synd. Han söker förvandla levnadströttheten till en längtan. Han önskar få kvinnan att törsta och så sätter Han fingret på hennes synd. Han kan inte ge det himmelska vattnet åt läppar som endast be om det. Herre giv mig av detta vatten! Nej där måste också finnas en verklig törst och längtan i hennes liv att fyllas av det levande vattnet som sätter kvinnan fri.

Så riktar den nåderika Herren kvinnans ögon på hennes eget syndfulla liv på det att hon i sin våldsamma brännande skam utropa: Jag törstar efter Gud den levande Guden! Jag är säker på att innan Herren lämnade henne så hade detta stilla ensliga rop kommit över hennes läppar, och som ett omedelbart svar på hennes rop fick hon en djup klunk ur den eviga källan. Gode Herre väck min syndakänsla så att även jag må törsta efter ditt levande vatten!

Låt mig nu törsta efter det och mottaga det i mitt liv. En trött kvinna och en trött Herre men Herren var endast trött till kroppen. Kvinnan var förtorkad och utblottad i sin själ och hennes hjärta liknade ett förkolnat rum som efter en förödande eld. Alla möbler voro skadade och en del av dem voro nästan förbrända till oigenkännlighet. För synden hade lågat på den hemliga platsen och svett det veka i hennes själ och hennes inre tillfredsställelse var som bortblåst.

Nu var hon mycket trött och hennes dagliga gång hade blivit en mycket tröttsam vandring. Med sitt medlidsamma skarpsinne urskilde Herren hur förtorkad hon var i sitt inre där det inte fanns någon helig förnimmelse, där fanns ingen glad andlig sång som spirade upp ur hennes inre.

Där var endast dödens kalla fuktiga tystnad och det fanns ingen flod med livets vatten som flödade ur hennes inre som kunde vederkvicka denna kvinnosjäl. Vad Herren ville göra med denna vilsetrötta själ var att hon skulle finna det vattnet som flödar ut från en källa av nåd och där det vattnet springer upp ur hennes inre till evigt liv.

Där i ödemarken vid källan skulle hon finna en ström av inre frid och glädje som förvandlade denna kvinna till ett nytt och äkta vittnesbörd av det som hände henne vid fötterna av vår mästare. Herren står i begrepp att göra ett nådens under i det Han förvandlar dov själsmärta till helande läkande frid, och förkvävd längtan till hänförd Gudsgemenskap .

Han står i begrepp att förvandla en fredlös kvinna till en av de utvalda heliga där Han vill även till dig som bågnar av själsvånda och trötthet ge dig ro och frid i din själ. Herren gav av den sanna vederkvickelsen i att nära andra människor och genom att ge livskraft åt den samariska kvinnan så gav han således kraft åt sin egen själ.

Lärjungarna blev bestörta då de återvände och fann att varje drag av trötthet hade försvunnit från Hans drag och Hans ansikte strålade av glädje. Detta är livets lag att göra Hans vilja som har sänt oss till att dela det som är en hemlig näring i det bröd att ge bort till en trött själ för att sedan vederkvicka oss själva med det bortgivna brödet som en gåva av nåd. Herren själv ger oss av det fördolda mannat närhelst vi söka vederkvicka våra bröder. Utdelat bröd verkar som ett sakrament på våra egna själar och den som föder den hungrige skall själv vara mättad så som av märg.

Detta sätt att tjäna står mig till buds överallt där det finns människor och där Herren drar mig till min nästa för att utdela detta bröd till en trött och vilsen förlorad värld. De väntar liksom kvinnan vid brunnen där vi säger åt den trötta vilsna själen att lyfta upp era ögon och se att Herren vill möta och frälsa er.

Se på fälten hur de vitnat till skörd när Herren får gå före och bereder mark för det som Herren manat oss att utföra så vi alla bli utgivande i kärlek i Herrens hand och att vi vandrar på lydnadens väg. Där är självförglömmelse i sitt eget liv en sann och rätt väg som leder oss rakt in i vår mästares famn och att egen skötsamhet har förpassats till utmarkerna där ingen kan lära känna Herren i vår egen styrka och makt. Då finner jag sann glädje i att glädja min broder och syster och där vi tillsammans enas genom andens påverkan att räcka ut den utsträckta handen som ger livets bröd till den trötta och vilsna människan.

/Jan-Åke Henriksson

Den Ondsinta Strategin!

Uppenbarelseboken 17:1


Det är så vidrigt sjukt att lägga en skuld på ett offer som drabbas av andras våld för att sedan komma med en snedvriden sjuk förklaring som sätter förövaren i en bättre dager för att förminska en oerhört vidrig och skamlig gärning. Det kan bara vara rätt och konkret att kalla våldsverkaren vid sitt rätta namn där vederbörande får ta konsekvenserna för sitt handlande. Det spelar ingen roll vad man sätter för etiketter på en flaska om giftet i flaskan är ett och samma! Demokrati är tyvärr något som inte existerar utan det är något som man använder för sina egna syften för att skapa illusioner och verktyg som används för att kunna implementera och sublimera för folken sina sjuka strategier. Jag skulle nog kunna vidhålla att det som sker idag i Sverige är något som man planerat och designat under lång tid för att skapa detta oerhörda kaos som vi har i vårt land och i övriga länder i världen.

Psykologisk krigföring är dess rätta namn där medborgarna förstår väldigt lite av vad som sker bakom dolda kulisser eftersom man indoktrineras att tänka och förstå efter en uppdiktad och subtil strategi där man till slut kunnat lägga en dimridå över folken. Det finns många krafter idag som skulle vilja få till en statskupp i Sverige där man skulle lägga om hela kursen i detta genomsållade och förruttnade styre av vårt land. Tyvärr så handlar det om en global strategisk agenda där hela världen inbringas i denna planlagda strategi för ett frambringande av ett nytt världssystem som är så långt framskriden att även om en statskupp skulle hända i Sverige så skulle den ha ringa eller ingen effekt eftersom alla partiledare vet att de är marionetter i denna globala eskalerande ankdamm.

Detta är förskräckligt hur dessa En procentare designat och varit arkitekter till denna stora och sjuka omställning av världen för att implementera och skapa denna teknik som de vill införa i varje människa för att den gamla människotypen skapad av Herren inte passar och är lämpad för denna fruktansvärda teknik. Där vill man skapa den perfekta människotypen genom DNA manipulation. Det är för att sedan kunna styra och härska där man tror att detta är den ultimata och fulländade världsordning som människosläktet skall anamma.

Där har de fullständigt fel och att deras intuition för denna tid kommer att komma över dessa avskum där de kommer att få känna på Guds vrede där de förintas och går ett vedervärdigt slut till mötes genom Herrens utplånande av dessa vedervärdiga ondskans människa. Se upp och var stilla så att Herren kan göra det han vill genom sina grenar för om du tror att du själv kan skapa förändring så tror du helt fel. Det är bara genom Honom som allt kommer att ske i denna tid och det vi skall göra som grenar i Herren är att låta Han få göra det som han redan bestämt genom urtidens beslut med sitt allmakts ord!

Självklart så skall vi agera och sätta oss emot dessa strategier där vi synliggör och tydliggör denna tid för alla sovande i världen. Det är inte lätt att förklara det jag skriver eftersom jag först skriver att vi intet kan och att vi inte själva förmår att förändra det som sker. Begrunda och låt er uppfyllas av Anden i era liv så kommer en vila och en stillhet av insikt där Herren har fullständig och odelad kontroll över allt detta som nu händer i vår värld.

Det vi upplever i Sverige nu är att "landet slits isär,
med en politik som är så långt bort från folket det går att komma där alla viktiga frågor försvunnit. Istället har människor förlorat sin framtidstro, tilliten till varandra och förtroendet för våra samhällsinstanser.
Vi står inte enade mot ett etablissemang som söndrar allt vi strävat efter och byggt upp under många år.
Många människor har de senaste åren fått uppleva hur banden till sina närmaste brutits på grund av propaganda hets om värdegrund och en tsunami av hatretorik.
Vänner arbetskamrater, barn, föräldrar, syskon och andra släktingar har splittrats av den mest människofientliga politik vi skådat. Rätten att ha en åsikt finns inte längre.

En av medias uppgifter idag är att förfölja, hänga ut och döma människor som inte inrättar sig i den politiska korrekthetens mittfåra.
Människor i Sverige mår fruktansvärt dåligt. Man kan inte alltid lura hjärnan. Känsla och intuition, tillsammans med läckande sanningar, formar en övertygelse som kan vara svår att leva med. Konflikten uppstår när många missar detta.
När människor förlorat tillit, förtroende och framtidstro befinner sig samhället i en mycket farlig situation. Det påverkar precis allt i vardagen. Ett folk utan framtidstro och tillit kan inte bevara och bygga ett fritt land.

Det totalitära socialistiska styret, som också omhuldas av de andra partierna i denna alliansens snedvridna konstellation som nu lägger grunden till ett land, som miljontals människor i Europa kämpat för att komma bort ifrån.
Socialismens fula tryne visar sitt sanna jag när människor som tänker fritt fördöms som högerextremister, nazister, fascister och rasister. Ord som fungerar som redskap att tysta ned sunda och fullt befogade åsikter.
Det framkommer inte i media men oerhört många är i dag sjukskrivna i psykiska diagnoser. Allt härrör inte till en ökad arbetsbelastning utan många människor fungerar inte på grund av sin rädsla, oro och ångest.
Många yngre mår väldigt dåligt. De som på ett eller annat sätt drabbats av vår "nya" kultur får inte den hjälp och omhändertagande de behöver.

Hopplösheten finns så länge våra politiker vägrar inse vad de ställt till med och ställer till med. Valfläsk kommer att serveras. Men bara för att håva in bytet.
Om de inte förstår detta så är det nödvändigt att folket reagerar innan det är alldeles för sent.
Ett förlamat och sjukt folk är ett av målen i ett totalitärt samhälle.
Det är inte pest, kolera och krig som förintar vårt land. Det är en totalitär socialism som i tyst överenskommelse med fyra partier som nu ödelägger allt vi strävat efter.

När man idag skärskådar vad som händer i de så kallade kristna församlingarna idag så ryser man över den ljumhet och okunskap som man byggt upp genom att ingå i den ekumeniska konstellationen Kristna rådet med Daniel Alm som pingstledare och Peter Halldorf som knähund. När man nu är med i den sataniska Concord som är Sveriges plattform för spridningen av agenda 2030, där många olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige är medlemmar så häpnar man över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskapsnämnare jag skriver om. Just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och EU, samt katolska kyrkan som driver fram lagar för globaliseringen där Sverige ingår i paraplynätverket för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a. ingår för att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa .

Världen behöver ekumenik säger kyrkoledarna i Sveriges kristna råd (SKR) Det låter ju bra att SKR säger sig vilja arbeta för kristen enhet. Jesu bön i Johannes 17 om att "de alla skall vara Ett" lyfts upp som argument. Men vad är det för enhet som SKR:s ledning och teologer egentligen är ute efter om inte att föra alla kristna sammanhang till den katolska kyrkans lärosystem och dogmer. Vad vi behöver är Andens sanna gemenskap som inte kan genom människans egen styrka skapa enighet som för Kristi lemmar tillsammans och skapar en äkta sann gemenskap där kärlek och nåd får råda utan de falska dogmer och doktriner som råder i dessa lärosystem.

/Jan-Åke Henriksson

Trons och Nådens Verk!

1 Joh. 5: 1-3


Jag finner då mitt liv genom Nåden att genom tron erhåller inte den livgivande Anden genom tvist eller larm eller fåfäng klagan, utan genom att öppna fönstret för Herren i våra hjärtan och då öppnas själens dörrar och fönster för Guds son. Det kan ske  utan tårar, och de kan ske helt utan något som helst  känsloutbrott . Om någon upplåter dörren så skall jag gå in till honom och den som har sonen har sålunda också livet, och genom tron så vinner jag livet i Honom. Vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son. Det är inte genom blixtrande vapenrustning som vi slå djävulen och oss själva, utan genom ett oövervinnligt liv i Honom. På dessa slagfält åstadkommer Herrens andedräkt mera förödelse än alla våra så kallade fina och dyrbara hjälpmedel.

Att finna tro genom Nåden är att erhålla segerkänslan och i varje drabbning bringar den oss rika dyrbara  erfarenheter och genom tron finner jag en sann glädje och tillförsikt. Den som tror på Guds son han har vittnesbördet inom sig själv, så kämpa många kristna i tvivel och villrådighet och deras ovisshet förminskar deras styrka och visshet i Herren. Det är den som lugnt kan säga att "JAG VET" som är fruktansvärd i striden och som driver sina fiender i oordning på slagfältet. Vår återlösnings källor finns i den oändliga kärleken där Herrens kärleks återlösning utgick inte ur vrede utan i enbart Nåd.

Vi har inte en vredgad Gud som fodrar offer, utan en medlidsam Fader som "gör" ett offer! I början av vår text talas om evig kärlek och i slutet av densamma om evigt liv och vad mera om de två är att de är Ett! Att tro på kärleken är att mottaga livet för när jag tror på en persons kärlek så öppnar jag villigt mina dörrar för honom och att tro på Guds kärlek är att släppa in den himmelske brudgummen i mitt liv.

Med kärleken tränger en ny underbar insikt fram där luften släpper in ljus och varm och livgivande fläkt av liv där allt blir nytt. Det är som att släppa in våren i våra liv och vad som varit slaget i vinterns bojor vaknar och stiger upp ur sin grav. Så kommer jag då in i Guds rika Nåd och jag blir invånare i ett nytt underbart rike där jag börjar bli acklimatiserad i dess saligast närvaro och där jag får se Guds godhet och nåd och där jag  så småningom börjar att uppfatta och förstå andliga ting och där jag skådar Guds rikes underbara glans som påverkar så mitt liv.

Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige. Ljuvlig är denna mans styrka som längtar efter Nåden och kärlekens rike där han eftertraktar den förmån som den lilla sparven har, vilken bygger sitt bo under den heliga takfoten. När han så upptäcker och finner sitt liv vara omgärdat av en outsäglig kärlek och omsorg i Nådens rika mylla så strömmar det levande vatten in i hans hjärta och dess brus av ljuvlig musik flödar i hans själ och sinne.

Dess ständiga maning följer honom vid hemmets slutmål och i hans hjärta flödar outsläcklig Nåd! Denna ständiga längtan att få smaka Herrens goda gör att varje plats gör tåredalen till en plats för källsprång. Ofta beror det på vårt sinnelag vad vi tycka om den ena eller den andra platsen. Det är ju förvånande vilka skatter vi finna när vår själ är full av Guds strålande ljus i våra liv. När vi föra med oss av den anda som råder i Nådens rike förvandla vi varje plats till en helig mark. Jag vill hellre vakta dörren i Herrens hus än att vara med i de ogudaktigas hyddor där det är bättre att vara besjälad av den Ande som råder i Hjärtat. Även om man är ringa i världens ögon är det bättre än att ha ett oheligt hjärta på syndens glittrande höjder där Herrens ringaste är så mycket bättre en djävulens förnämste.

/Jan-Åke Henriksson

Världens lockelser!

Matt: 19. 23-30


Jordiska ägodelar är så mångfaldiga svårigheter för vår själ! Det är svårt för en rik man att komma in i himmelriket. För vad är nu himmelriket? Det är rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande! Det är ju lätt för en rik man att vara präktig, men hur svårt är det inte att vara helig! Han omger sig med all slags lyx men så svårt att finna verklig frid! Han försöker röra sig i den skimrande lyckans kalla glans men hur svårt är det inte att nå den förblivande glädjens rika varma lugn! Ja våra jordiska ägodelar blir så lätt ett hinder i vägen mellan oss och den andliga rikedom som är oss förberedd. Om vi nu finner att något jordiskt drar oss till sig att det gör oss till sina olyckliga slavar så måste vi offra det. Om ditt öga är dig till förförelse så riv ut det och kasta det ifrån dig! Om något hinder reser sig mellan oss och vår Herre så måste det bort för att vi inte skall gå alldeles vilse i våra liv.

Det kan tyckas vara en omöjlig och svår väg i oss själva att vandra men i Herren så leder den dig till sund strålande vakenhet och glädje i den Helige Ande och vi får så mångfaldigt igen! Vi förlorar flyktiga intryck men vi finner stor kärleks NÅD och andlig kraft och styrka i vår svaghet, vi förlorar världen men just då finner vi Herrens omedelbara närhet i våra liv. Om inte vetekornet faller i jorden och dör så förbliver det ett ensamt korn. Ja det är bara genom döden vi går till det sanna livet i Honom och där i efterföljelsen kan det bara bli verkligt levande. Den bitande vintern är nödvändig för den grönskande och blomstrande våren. Utan grav ingen uppståndelse! I varje liv måste det finnas en grav och JAGET måste begravas i den. Vi måste dö bort från oss själva i våra böner för i många böner är jaget alltigenom pockande och fordrande och det är JAG, JAG, och åter JAG.

Detta JAG måste korsfästas och där vi öppnar upp för att lämna mer rum för andra människor i våra böner. När vi böjer knä i bön så skall egoisten falla och självförglömmelsen födas fram genom Andens inspiration och påverkan i våra liv. Om det nu får dö i Herren så kommer det att bära mycket frukt. Det finns så många människor som bekänner sig vara Kristna och som skulle erfara en underbar pånyttfödelse om de vore mera angelägna om att bevisa gästvänlighet i sitt umgänge med Herren Jesus i sina liv. Där jaget dör i våra liv så öppnar Anden upp i våra böner så att det skall komma en längtan att få vidröra det som man aldrig förr upplevt i sina böner och i relationen med Herren. Det som då uppenbaras av Anden är något som växer i den andliga mognaden där vi aldrig mera skall se på oss själva eftersom vi förstått att detta är Herrens vilja i våra Kristna liv.

Låt därför vetekornet falla i jorden och dö! Vår Herre mutade aldrig sina lärjungar genom att lova dem att de skulle få vandra på rosor genom livet. Han köper dem inte otillåtet guld och Han fäster inte upp den glittrande kronan över ingången medan Han döljer korset bakom muren. Nej! Redan över första dagsresan av vår heliga pilgrimsfärd faller korsets skugga. Tage han sitt kors på sig var dag så följe han mig som det står i skriften i Matteus 16:24 och det Jesus själv säger till oss alla. Det är just där som Herrens välsignelser ligger fördolda för oss i denna skenbara fordran! Genom att bära vårt kors så blir vi medvetna om att det inte beror på vår egen kraft och styrka utan på Herrens underbara nådefulla kraft som fyller våra kärl där det är nådens rika paradox där vi förblir svaga och Hans oerhörda kraft får verka i våra trötta lemmar. Rik kraft strömmar från våra bördor in i våra själar och vi axla modigt vår börda och vi förnimma då en hemlighetsfull fläkt i våra hjärtan och vår gång blir förunderlig lätt.

Det döda korset blir livets träd och våra själar får nytt liv. Hur dåraktigt då mitt hjärta att undvika korset och vägra att ta på sig bördan där du mister styrkan och glädjen av att efterfölja Herren. Försumma plikten och du skall inte känna någon inspiration. Spara omsorgsfullt på ditt blod och du skall för beständigt förbli blodfattig, men förlorar du ditt liv för Herren så skall du finna en helt underbar upplyst väg där Han går före och du går efter, där du förminskas och Han blir så mycket större i ditt Kristna liv. Jag behöver befinna mig i ett rätt barnaskaps förhållande till min far och vad kan grenen göra skild från vinträdet? Den kan behålla en viss grönska för tillfället men döden närmar sig raskt.

Det finns så många som säger sig vara Kristna men är som lösryckta grenar där deras andliga liv sinar och det kommer inte ann på åskådaren att utropa att han är full av liv och glädje! De kommer inte att kunna föra en livgivande kärlek till sin nästa och de har ingen glänsande karaktärsstyrka att uppvisa och därför så bär de inte inget fängslande vittnesbörd om konungen.

De förbliver inte i den evige och därför så slår ingen mäktig puls från den Oändlige. Mig förutan kan ni inget göra! För grenarna behöver förstå att vara inkorporerade i det sanna vinträdet där Herren vill uppenbara sig i mig och komma min gren att tyngas av Hans Nåds härliga frukter och om jag berövar Honom grenen och förvägrar Honom detta medel att uppenbara sig så förtörnar jag Israels Helige. Giv mig min son ditt hjärta och jag förbliver i dig! Rädda mig Herre från en ödesdiger frihets dårskap och Gode Herre frälsare förbli i mig och jag i dig!

/Jan-Åke Henriksson

Lydnadens väg!

Ps 19 7-14.

Lydnadens väg!

Ps 19 7-14.

Låt oss i dag lyssna till de ljuvliga tonerna i denna underbara psalm som säger oss hur rikt välsignad den människa blir som finner sin glädje i Guds lag. Vad är det då hon får röna på lydnadens väg månntro? Jo hon finner vederkvickelse, Herrens lag vederkvicker själen. En människa som i sitt liv är lydig mot Herrens bud finner nåd varje dag för varje nytt behov där hon upptäcker nya tillgångar och då den ena källan är uttömd öppnas en annan för henne. På rättfärdighetens väg har den gode Fadern rikliga förråd som väntar på att få vederkvicka hans trogna barn. Men den lydiga människan finner också glädje i Herrens befallningar som finner sin glädje i hjärtat och på lydnadens väg finner hon källor av fröjd likväl som förråd för näring till hennes själ.

Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor som Strömmar av frid och glädje som välla fram i pliktens väg och den frid som följer av ett rätt förhållande till Herren och förbundet med den evige. Ingen dag är utan sin fröjdekälla och fröjd i Herren är vår starkhet. Den som fruktar Herren får också ny syn då Herrens bud öppnar upp våra ögon så vi kan se med kärlekens insikt i våra liv då vi vandrar nära Honom som öppnar upp oändliga möjligheter för den som vandrar i renhetens och nådens och kärlekens och salighetens oanat härliga vägar tillsammans med vår frälsare.

Du skall veta att allt beror på var vi gömma Herrens lag i våra hjärtan. Förvaras den i vårt minne kan den lätt förloras då vardagslivets mångahanda bestyr kan utplåna den alldeles som en svamp utplånar orden på en griffeltavla. En tanke är aldrig helt vår egendom förrän den har sjunkit ner i våra hjärtan och där blivit till en önskan en längtan eller en åtrå. När Herrens lag kommer in i våra hjärtan så är det inte längre ett minnets tillhörighet utan då är det något man lärt sig älska och det som man älskar är i gott förvar i fästningens allra innersta.

Det innesluts då i hjärtats fasta borg och där ingen kan röva bort dess ting ifrån oss. Just där i våra hjärtan vill Herren lägga sin lag för Han vill att vi skall älska den och det underbara är då att när lagen läggs ned i hjärtat förändrar den gestalt och Hans befallningar bli till ljuvliga lovsånger. Lagar som vi älskar blir inte likt poliser utan medlidsamma vänner för oss. O vad jag älskar din lag, den som utropade de orden levde i ljuvlig lustgård där Herrens vilja var som idel härliga blommor och frukter och så skall det också bli för oss om vi älskar Herrens lag genom den nåd vi fått tillträde genom honom av tro.

Till dig som känner att du vill ge upp och inte orkar mer vill jag uppmana dig käre vän till att sluta kämpa och krampa. Du är värd ett bra liv. Sätt dig ner framför ett tomt papper! På pappret skriver du ner allt och alla som du är tacksam för. Som finns där just för dig! Som gör dig glad! Som vill dig väl. Tänk på goda minnen och bra saker som hänt i dit liv. Fokusera på Herren. Be till Herren att du får kraften att bli fri från dig själv och allt som förstör dig och drar ner dig och ditt sinne som förmörkas av ett dåligt samvete.

Be till Gud att du får styrkan att ge kärlek och omsorg till allt och alla som du skrivit upp på pappret. Sen kan du hänga upp din tacksamhetslista på kylskåpet eller i ditt sovrum och fokusera på det som är bra i ditt liv. Det ger dig styrka och hopp. Tänk på det som är bra! Du behövs i den här världen. Du är högt älskad och dyrbar där meningen med ditt liv finns i Honom som menat något med ditt liv och ger dig tröst och kärlek där du nu befinner dig just i denna stund.

/Jan-Åke Henriksson

Andra gudar!Du skall inga andra gudar hava jämte mig!

2 Mos. 20: 1-11.

Om vi höll detta enda bud skulle vi därmed också hålla alla de andra liksom biskötaren är säker om hela bisvärmen om han lyckas att fånga bidrottningen. Vi får inte låta något vad det vara må skymma Herren för oss! Han skall alltid vara närvarande och först placerad i våra liv. Inget eller ingen får ens ta Hans plats för en timme eller inta Hans tron. En gång i mitt liv så fick jag vid ett tillfälle tillåtelse att sitta på en jordisk kungatron, men Herren måste alltid själv få behålla sin tron i våra hjärtan. Hans makt måste vara odelad och fullkomlig .

Du skall inga andra gudar hava jämte mig säger Herren till oss. Men i själva verket finns det många andra gudar som vill låta inta Guds plats i våra liv, pengar, rykte, nöjen och bekvämlighet. Ja stundom så händer det att vi våga placera oss själva där och behålla denna plats i dagar veckor eller månader. Det egna jaget blir guden inför vilket vi falla ned och tillbedja tyvärr. Men ingen verklig frid och glädje blir följden av ett sådant herravälde för den verkliga konungen är inte död och vårt eget lilla välde är att likna vid en myggas makt. Vi blir inte delaktiga i hans nåd förrän vi erkänna konungarnas konung och Herrarnas Herre då vi uppgiva våra hjärtan och våra egna styrkor till Honom som vill att vi skall bjudas att sitta i vår Fars knä där vi finner ro för våra själar.

Detta är den samme lärjunge som en gång fick namnet "klippa" Denna gång såg Jesus i Simon en människa vars karaktär genom Guds nåd och fostran vunnit granitens fasthet. Men i denna text ser vi föga av denna orubblighet. Petrus liknar nu mera ett vacklande mähä än en man med vars fasta steg bliva en fast klippa. En tjänsteflicka mumlar några ord och strax skapar hans fega hjärta en lögn och han förnekar sin Herre.

Petrus förnekade mästaren, inte av girighet såsom Judas, men av människofruktan. Det var ju guld han åtrådde, men han var rädd för rynkande pannor och hånleenden. Han fikade inte efter ära men sökte undkomma svärdet. Fegheten bestämde över hans ord och handlingar, han ryggade tillbaka för korsfästelsen. Han skymtade korset och genast sökte han undvika det med en lögn. Men Jesus har ännu inte slutat sitt verk med Petrus. En gång skall det heta: När de såg Petrus mod förundrade de sig.

En gång darrade han inför en tjänstekvinna, nu är han upphöjd till hög tjänst, stadig och orubblig. Från feghetens ande från undanflykter och all ohelig människofruktan. Så vill Herren göra även med dig och mig att han får vaska fram guldet i oss. Det går oftast genom ett lidande och en överlåtelse helt och fullt till vår Herre. När vi står kvar och inte viker av när vi kommer i svårigheter så blir vi fastare och mera rotade i hans nåd i våra liv. Det finns bara en enda väg och den går genom korset och att då stå kvar och låta Herren strida för oss och att genom stillheten och förtröstan så blir vi starka.

Hur ser det då ut i ditt och mitt liv, vill vi påverkas av Honom och vill vi vara korsfästa med Honom där det egna jaget givit upp all strävan och önskan om att bli något stort eller viktigt. Där utrymmet förminskats till att bara vara den du är skapad till och viljan att vara någon annan förpassats till utmarkerna där den egna viljan lärt sig att vara stilla och finna näring i Guds rika nåds mylla, av outsäglig omsorg och kärlek. Hur skall vi då komma att bli som Petrus i våra liv fria från oss själva och vår ständiga längtan att få kunna komma in i en innerligen nära relation till vår mästare?

Frågan är ju helt fel ställd hur skall jag göra eller bära mig åt! Istället så frågar vi Herren i våra liv vem är du Herre! Jag vill lära känna dig där allt och allt vad som heter (hur skall jag göra) försvinner ifrån mitt liv där det omöjligt kan genom någon teknik eller metod frigöra Herrens vilja. Där är bara min stora önskan och längtan att Hans vilja får verka i min vilja så att jag blir honom lik i att tänka och förstå att bara du Herre kan uppenbara din vilja där du Herre menar att den stora upptäckten är att jag bara blir fri från mig själv.

Det var så Petrus och Paulus och alla de andra i Herrens nära krets blev förvandlade genom att de hade gjort sig små och sårbara i sina egna liv där deras egna styrkor blev bortkopplade och där självförglömmelse skapade den styrka och kraft som mäktigt verkade i dessa apostlars liv. När Paulus talar om i 2 kor: 12-10 Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark. Handen på hjärtat Ingen av oss vill med sanning kunna känna behag av misshandling i våra liv som Paulus uttrycker det med glädje, men det är den sanna vägen genom försakelsen och lidandet för Herren Jesus skull som vägen är så smal att inget kött kan vandra på den väg där både Paulus och Petrus och de andra smädade och misshandlade apostlarna upptäckte att det är den enda vägen som leder till sann befrielse och nåd och där allt handlar om att lära känna den evige.

Ja jag har fått vara med på riktigt där verkligheten bakom fasaderna uppenbarade en förljugenhet och en påklistrad rättfärdighet där man ville själv skapa förutsättningarna och driva verksamheter och olika metoder för att förverkliga Guds mening i sina egna och andras liv. Det jag skriver och förmedlar till var och en i Kristi kropp, är att upptäcka Herren i ett ljus av en egen försakelse av sitt eget liv där Han går före och jag går efter och där jag förminskas och Han blir större.

Egentligen är detta de första grunderna där lemmarna tyvärr tappat bort sig i den förvirrade och prestationsinriktade och kravfyllda undervisning man matats med under långa tider av förkunnare och församlingar som tappat bort sig själva och fokus på Herren utan att NÅDEN blir till en verklighet i varje kristens liv. Det jag skriver är väldigt enkla och grundläggande saker som man inte förstår för att det handlar bara om mig eller vad vi "borde", eller " vad vi skulle" behöva göra för att förverkliga oss själva! Allt vi behöver göra är att lära känna den evige, Honom som uppenbarar detta för varje lem som inte ser på sig själva och tror att det beror på mig om vi skall lyckas med våra upptåg. Väckelsen börjar alltid med dig och mig kära broder utan att vi har kontroll över skeendena med Herren. När vi släppt vår egen kontroll och kommit in i ett rätt barnaskaps förhållande till Herren och omvänt oss från oss själva då kan vi tacka Honom och vara tacksamma över att det är bara Han som kan och vill i våra liv.

/Jan-Åke Henriksson

I Getsemane!

Luk.22: 39-46

Sök och ni skall finna trons vila!


Förvisso möta vi här den heligaste av alla heliga där vi alla böja oss att falla ner på våra knän och tiga stilla inför vår Herre. Jag borde lyssna under tystnad till dessa heliga ord. Tag denna kalk ifrån mig till dess att jag aldrig mera tar lätt med livet med dig. I denna örtagård lär vi oss tingens rätta värde och här anar vi det oerhörda pris som vår frälsning kostade. Ingen som förbliver i Getsemane örtagård kan behålla ett tanklöst och världsligt sinnelag. Då visade sig för Honom en ängel från himmelen som styrkte Honom den ängeln har också varit hos mig och fört med sig himmelskt manna.


Alltid och varhelst min själ böjer sig för Guds vilja kommer Guds Ande och styrker mig. När det egna jaget uppgives vinner själen Herren och fylls av Honom, därför är överlåtelsens ögonblick även segerns. Då jag helgar min svaga vilja ikläds jag styrka och en medvetenhet om Guds rika nåd i mitt liv. När Herren sedan stod upp från sin bön då var Han redo till allt att mottaga förrädarens kyss och redo till att korsfästas. När vi står inför ett val i våra liv att välja den väg som verkar rätt och riktig där allt känns bara bra och där andra människor också givit sitt medgivande och gillande till mitt val men där jag inte tagit den tid i att söka och förankra mina beslut hos Honom. Det skapar bara frustration och många gånger förvirring eftersom de beslut jag fattat idag får konsekvenser imorgon utan att jag förankrat dem hos Herren.

Jag kommer bara fram till den slutsatsen i mitt Kristna liv att den som finner mening med mitt liv ombesörjer för det som för stunden ser bra ut men i förlängningen hindrar mig från att öva mina sinnen till att urskilja vad som är gott och riktigt i mina val. Herren ser till slutmålet av mina val där jag inte förstått att det som jag valde för stunden var förödande för min relation med min Fader som vill vägleda mig till att begrunda och med eftertänksamhet ta de beslut som för mig hem till slutmålet av mitt liv.

Det som gör att de kristna aldrig kommer in i trons vila är att man går omkring med ett dåligt samvete och försöker själva klara av att återställa förhållandet med Gud att verka för att man måste göra massa goda gärningar eller verksamheter där man tror att det dåliga samvetet skulle försvinna utav egna ansträngningar och krav.

Hur ser det ut idag i församlingarna där ledarna och pastorerna talar om Guds kärlek utan omvändelse från sig själva och där man skiljer sig i parti och minut från ett äktenskap som man lovat varandra om att leva tillsammans livet ut i både motgång och medgång. Där man gått så långt i sin egen kraft, att man inte längre lever med och i Herren utan man skapar egna förutsättningar där man går längre och längre bort från det som Herren manar varje lem i Kristi kropp. Att försaka sitt eget liv och börja lyssna på Honom som vill skapa en påverkan och inspirera till att lära känna Honom som är Nådens och kärlekens Herre.

Vi måste därför komma ihåg att det mörker Herren stundom för oss in i är inte målet utan medel för att föra oss närmare målet med våra liv. De mörka tunnlarna är vägar till Hans underbara ljus. När Herren har hand om oss står vi aldrig stilla utan vi är alltid på vandring mot Immanuels land där solen alltid skiner och fåglarna sjunger natt och dag . En själ som leds av Herren är alltid i rörelse Han för oss alltid framåt, ibland med kärlekens blick ibland med ett hårt grepp och inte ens i dödsskuggans dal lämnar Han oss ensamma. Var därför tålig min själ säger Herren. Mörkret är inte den sista tunneln och är inte den plats där du skall stanna. Herren skall föra dig ut på en rymlig plats där du skall lära känna Guds barns härliga frihet.

/Jan-Åke Henriksson

Endräkt och Harmoni!

Var slutligen alla endräktiga 1 petr 3: 8-17.


Detta är harmoni då en orkester utför något stort mästerverk är det harmoni mellan de olika instrumenten. Men vart och ett har sin särskilda uppgift. Det är där i olikheten i själva harmonierna, det ena instrumentet kompletterar det andra och resultatet blir en härlig tonskapelse. I den sanna kärleken tjänar den ene den andre Kärleken gör människorna till sanna bröder och systrar och förenar dem till en enda stor familj. Se på ett fält med vilda blommor vilken harmoni bland färgerna och se vilken mängd olika färgnyanser blommorna utstrålar och alla blommorna hämtar näring ur samma jord och luft. Vi behöver själva vara så rotade och grundade i kärleken, om så sker blir vi en enda familj helig i Herren om själarna är kärlekens jordmån blir det en oändlig mångfald som bildar den heliga harmonin. Den endräkt som aposteln Paulus söker är enighet i sinne och vilja han frågar inte efter det slags enighet som rabblar samma trosbekännelse utan den endräkt som grundar sig på samma förtröstan där kärlek och hopp förenar sig i ett sant brödraskap. Det är inte likheten i orden som betyder något utan gemenskapen mellan hjärtans fördolda djup.

Varför känner sig många åsidosatta och marginaliserade av bröder och systrar och de som skulle vara de sanna syskonen i Herren där kärlek och enighet skulle råda bland de troende. I världen så skapas enighet genom maktstrukturer och där alla skall vara likriktade och ställa sig i leden och stå givakt. I Guds församling så skapar Herren våra olikheter till en enhetlighet genom nåden där försakelse av mina egna villkor har upphört att gälla och där mångfalden skapar genom kärleken de sammanhållande banden. Akta sin broder för mer än sig själv sträcka ut sin hand för att visa att jag finns tillgänglig för dig och vill lyssna in vad du har på ditt hjärta att säga. Så mycket av världsliga och makt strukturer har kommit in i gemenskapen idag inte bara i lokalförsamlingsgemenskapen utan i relationer till varandra där många inte törs ta egna beslut för att inte stöta sig med andra Kristna som har en annan åsikt om någon särskild händelse. När det är uppenbart och klarlagt att en broder som har begått en orättfärdig handling och stolt hävdar sin rätt och inte ser vilket fel han gjort mot sin broder. Då är det lätt att bli sårad och bitter över det som brodern blivit utsatt för och de andra fega Kristna som har människofruktan böjer sig för de andra som inte vågat ta ställning för det som är sant och riktigt.

Så här är det många gånger då det blir splittring och förvirring i Kristi kropp och man skils i ouppklarade händelser som skapar synd i varje lem i Kristi kropp. Om inte kärleken till sanningen får råda i den kristna gemenskapen och förlåtelsen till varandra uteblir så kommer inte Guds Ande att vara med längre utan då kommer lagiskheten och kontrollen att infinna sig i det kristna livet som bara blir prestation och krav. Det profana livets realiteter brukar  vara att man först läser in saker som man slutligen får ett prov på att man är godkänd. Herren börjar många gånger med det praktiska i våra liv och lönen vi får är en fridsfrukt utan människofruktan och fördömelse. Vi behöver ingen bekräftelse eller ryggdunk att vi duger av människor. Inför Herren är vi så dyrbara och högt aktade och älskade då han gjorde oss till skapelsens krona i sitt verk. När vi själva vandrar i Honom så fyller Han alla dina behov och Han helar dina brister när vi lever och verkar efter de gudomliga principer som han gett oss i Guds ord. Där kommer vi bara att finna trons vila i våra egna liv.

/Jan-Åke Henriksson

I Korsets skugga!

Luk. 23: 33-47.


Betrakta Jesus då Han tänker på sina fiender! Fader förlåt dem ty de veta icke vad de gör. När Herren säger detta att de inte vet vad de gör så talar Han högst till de som slog in spikarna och sargade Honom och den romerska ockupationsmakten som verkade i Jerusalem. Vi bör dock veta att Fariséerna viste mycket väl vem Jesus var i det Han representerade den nya kärlekens och nådens rike där de ville röja Kärleken till sanningen ur deras väg för deras makt och inflytande på deras eget folk Judarna som var hotade. Deras bitterhet har inte förmått att göra Honom bitter i det man gjorde mot kärleken själv.

Det fanns inget som kunde förändra Hans kärlek och godhet och gjuta hämndens tankar i Herrens hjärta. Hur är det med oss i detta avseende har våra fiender makt om både vår själ och kropp. Vinner de sina syften genom sina onda gärningar. Skulle vi kunna vara högsinnade och ädelmodiga även om vi hängdes upp på ett kors. Hör nu Jesus då Han talar till den botfärdige rövaren! Idag skall du vara med mig i paradiset. Hos frälsaren kretsade inte tankarna bara kring den egna nöden utan Han var den gode läkaren medan Hans egen kropp sargades sönder.

Han helade ett brutet hjärta mitt i dödens kval medans det bredde sig ett mörker över hela landet lät Han morgonljuset falla in i den övergivna rövarens hjärta. Gode Gud hjälp mig att handla likt min milde Frälsare och att sluta att se på mig själv där jag bara kommet till korta och förlorar kraft och styrka genom att förlita på mig själv och mina egna styrkor och förmågor. Vi förundras över denna övermåttan stora godhet men förklaringen ligger i Herrens förhållande till sin Fader. Fader i dina händer befaller jag min ande ja detta är orsaken till om vi är ett med vår Fader skall våra hjärtan förbliva som violen som står still i den rika jordmyllan och blir rena som morgondaggen. Det kan bara uppbringas med en Gudsupptagenhet i självförglömmelse. När nu vår Fader säger att komma till Honom som då skall ge oss ro då vi tar på oss Herrens ok och lär av Honom som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat för då skall vi finna ro för våra själar för Hans ok är milt och bördan blir inte tung eftersom Han redan burit vår börda och straff. Vi kan förstå Herrens ord genom eftertänksamhet och att begrunda i stillhet det Han vill uppenbara för sina barn.

Om vi alla lärde känna Herren skulle vi leva fria där resultaten inte är det primära i den kristnes liv utan en längtan att få lära känna den evige vår frälsare Jesus Kristus. Om jag försöker att förverkliga och finna mitt liv i denna världen så kommer jag bara att bli besviken och förlora det. Men om jag i sanning mister mitt liv i denna världen för min Herre Jesu skull, då kommer mitt liv att finna den innehållsrika verkliga meningen med livet. Nådens och frihetens liv i Honom och jag finner till min stora glädje att jag inte längre försöker att uppnå resultat av mitt kristna liv utan jag har funnit en trons vila där tacksamheten till Herren blir större i mitt liv och där jag förminskas där Han går före och jag i efterföljelse till Honom vad som än händer i mitt liv och där jag inte försöker att alltid göra rätt för att undslippa korsets och försakelsens väg, där den enda smala vägen leder mig rakt in i famnen på min frälsare Jesus Kristus.

/Jan-Åke Henriksson

Den Planenliga ondsinta strategin!


Jag vill bara påtala om att jag inte har fått ett enda svar från strålsäkerhets myndigheten i detta brev jag skrev till dem om 5G och dess skadeverkningar på människan! Det är rätt tydligt att de har förstått att många i vårt land nu har en stor kunskap om denna skadliga elektromagnetiska spänning som implementeras i hela vår värld. Jag tror att det med stor säkerhet finns en mycket stark koppling till det så kallade Covid19 eller Corona viruset om det överhuvudtaget är något virus som man påstår florera i vår värld.

Det kan i själva verket vara kopplat till det elektromagnetiska spänningsfält som dessa hundratals eller tusentals skadliga satelliter som passerar i vår atmosfär där dessa spänningsfält går att kontrollera och rikta mot konkreta mål genom mänsklig påverkan. Det talas om en andra våg och hur i all världen kan de säga så att det kommer att hända om man inte redan har planlagt detta för sina syften för den nya världsordningen. I vilket fall som helst så kommer vi inte att vakna upp och komma tillbaka till det som var förr innan Covid19. Jag skulle kunna skriva mycket mera om dessa strategiska och planenliga strategier som man utför mitt framför en helt öppen ridå utan att många människor överhuvudtaget förstår vad som sker.

Därför säger jag att se med ett öppet sinne för det som håller på att ta sin form inför oss alla människor på vår jord. Det är FN:s agenda 2030 som ni alla kommer att mer och mer höra talas om i media där jag hörde kronprinsessan Victoria lovorda denna sataniska planläggning med dess 17 delmål som man satt som agenda. Man måste förstå detta i dess rätta ljus annars så kan man tycka att de delmål som räknas upp för mänskligheten är ju jättebra att all fattigdom och alla krig och sjukdomar skall utplånas genom människan egen styrka och makt.

Då har vi kommit till paradiset där människan själv skall lyckas med det som mänskligheten aldrig lyckas skapat fram genom egen styrka och makt. För att de skall lyckas med detta spektakel så måste en tredjedel av mänskligheten först avpolletteras sedan tror man att vi alla som är kvar skall leva lyckliga alla våra dagar i detta utopiska ondskans rike. Det är det här som är agenda 2030 mina vänner och det är inte jag som hittat på detta utan det är en lång och pragmatisk planläggning som utförs av dessa få för oss alla andra för att ingå i den nya världsordningen som just nu tar sin form. Denna tid som nu är har man längtat efter i många generationer för att kunna nu skapa detta nya världsrike. De som väntar att få komma tillbaks till den tid innan Covid19 kommer att tyvärr att bli grundligt besvikna!

Jag upplever att det finns ett så stort antal människor med vitt skilda åsikter och kunskaper där man följer bara med i största allmänhet och aldrig sätter sig in i en intrikat frågeställning som berör varje individ på vår jord. När man bara vill förlöjliga och aldrig ta reda på vad som egentligen händer bakom kulisserna så kommer en verklighet att säkerställa alla argument och frånvarande frågeställningar på ett högst osmakligt och vidrig uppvaknande verklighet inom snar framtid. Vi har under lång tid blivit skinnade och pålurade en illusion som gynnar de få ondsinnade människorna på vår planet om en verklighet som de vill att alla skall leva med så att de kan utföra sina strategiska planenliga strategier för det kommande nya världsordningen. Jag säger vakna de som fortfarande sover och börja begrunda och vara eftertänksamma mot de som vill er väl och har kunskap om det som nu sker i vår värld.

/Jan-Åke Henriksson

5G. 60 GHZ

 Långtgående konsekvenser för människan!

När man nu har så mycket fakta om vad 5G gör och när det nu finns vetenskaplig fakta så måste man ju säga sig varför inte myndigheter och regeringar tar till sig vederbörlig fakta som får dessa långtgående skadeverkningar som jag skriver om här. Dessa fysikaliska och medicinska konsekvenser där Hemoglobinet i de röda blodkropparna inte binder och kan inte transportera syremolekyler till blodet, gör att det skapar syrebrist och det blir liknande symtom som höjdsjuka som man kan få av för hög höjd. Det blir ett livsavgörande tillstånd där det inte spelar någon roll även om man får syrgas som inte då har någon effekt eftersom det inte finns några syremolekyler i blodet.

Det andra som händer i kroppen är att de spänningsberoende jonkanalerna i cellernas membran, eller hölje påverkas. De här kanalerna styr in- och utsläpp av olika ämnen till cellen. Resultatet blir ett ökat flöde av kalcium in i cellen och en för hög kalciumsignal. Det kan störa kroppen så mycket, utan att man egentligen märker det, att immunförsvaret kraschar. Och om immunförsvaret kraschar och du sedan får viruset, så är man mycket mer sårbar för att få en mycket allvarlig reaktion på viruset. Det är oerhörda spänningsfält som varje mobil orsakar i sin egen signal där man vid slutna utrymmen exponerar dig för fruktansvärda elektromagnetiska fält där alla mikrostrålar är kopplade till alla mobiltelefoner som är kopplade inom de slutna områdena.

Det är så att man vill att detta frekvens band på 60Ghz som är så kolossalt snabbare än 4Ghz där man använder sig idag på 2.4Ghz. Denna frekvens på 60Ghz med dess påverkan på syret och med många förbindelsevägar inom samma frekvensområde som undviker att störa ut varandras frekvens. När man nu tänker bygga ut 5G nätet med dessa mångfaldiga basstationer desto större påverkan blir det på människokroppen. De lägger 60 Ghz chip i de nya WIFI routrarna på helt absurda platser som skolor och sjukhus. Det kommer att vara en omfattande stor mängd basstationer med 5G i vårt land och i vår övriga värld. Jag ser Kopplingarna till att om de vill ha nya utbrott av smittan av det så kallade covid19 då kan man skapa hur mycket som helst av dessa symtom och vi utsätts för syrebrist som de i Wuhan i Kina. Man kommer då att tro och relatera till virus Covid19 eftersom du har dessa symtom.

Vi behöver nu verkligen ifrågasätta vad de håller på med där man kopplar ihop människor i dessa elektromagnetiska fält där 5G är så otroligt skadligt för människan och dess celler. Det konstiga är att vi inte hör något alls om detta i medier. När man påtalar angående antikroppar mot Covid19 så säger man att det finns ingen säkerställning om att man utvecklat immunitet mot viruset och då ligger det som en öppen motorväg att alla måste vaccinera sig vare sig man vill eller inte för att komma in i dessa kontrollsystem där alla medborgare kommer att vara en del av denna agenda. Nu är det bråttom för dessa krafter att implementera denna teknik innan folk märker vad som sker innan det tillåts dessa 60GHZ mikrostrålning där vi kommer att se eskalerade tekniska lösningar som drönare och kameror och rörelsedetektorer i varje gathörn. Vill vi ha en sådan värld som man vill skapa fram genom att lura in folken i denna nya Världsordning. Vi kommer inte att kunna gå tillbaks till det som var innan denna planlagda agenda som är uttänkt långt förre dessa händelser vi nu ser förverkliga sig inför hela mänskligheten.

/Jan-Åke Henriksson

Den sista tiden av denna värld!


Jag är helt övertygad efter studier jag haft där jag tagit fram fakta baserat på vetenskaplig grund angående 5G. Hemoglobinet i de röda blodkropparna binder inte och kan inte transportera syremolekyler till blodet som gör att det skapar syrebrist och det blir liknande symtom som höjdsjuka som man kan få vi för hög höjd. Det är kanske det som patienterna dör av även om de får syrgas som inte har någon effekt eftersom det inte finns några syremolekyler i blodet.
Det andra som händer i kroppen är att de spänningsberoende jonkanalerna i cellernas membran, eller hölje, påverkas. De här kanalerna styr in- och utsläpp av olika ämnen till cellen. Resultatet blir ett ökat flöde av kalcium in i cellen och en för hög kalciumsignal. Det kan störa kroppen så mycket, utan att man egentligen märker det, att immunförsvaret kraschar. Och om immunförsvaret kraschar och du sedan får viruset, så är man mycket mer sårbar för att få en mycket allvarlig reaktion på viruset. De frekvensband man verkar ifrån är 60-95ghz och de frekvenserna använder sig militären till sina högteknologiska vapen idag.

Jag ser med oro de master som man redan satt upp på olika ställen i Örebro där jag bor. Tyvärr så har jag ingen mätare som jag kan mäta strålningen idag. Jag skulle gärna vilja kolla spänningen eftersom min fru blött näsblod och där jag själv för någon dag sedan hade ont i huvudet i två dagar och mådde inte alls bra och skulle vilja ta reda på om vi befinner oss i ett för högt gränsvärde.

Det är FN:s agenda 2030 som ni alla kommer att mer och mer höra talas om i media där jag hörde kronprinsessan Victoria lovorda denna sataniska planläggning med dess 17 delmål som man satt som agenda. Man måste förstå detta i dess rätta ljus annars så kan man tycka att de delmål som räknas upp för mänskligheten är ju jättebra att all fattigdom och alla krig och sjukdomar skall utplånas genom människan egen styrka och makt, Då har vi kommit till paradiset där människan själv skall lyckas med det som mänskligheten aldrig lyckas skapat fram genom egen styrka och makt.

För att de skall lyckas med detta spektakel så måste en tredjedel av mänskligheten först avpolletteras sedan tror man att vi alla som är kvar skall leva lyckliga alla våra dagar i detta utopiska ondskans rike. Det är det här som är agenda 2030 mina vänner och det är inte jag som hittat på detta utan det är en lång och pragmatisk planläggning som utförs av dessa få för oss alla andra för att ingå i den nya världsordningen som just nu tar sin form. Denna tid som nu är är har man längtat efter i många generationer för att kunna nu skapa detta världsrike. De som väntar att få komma tillbaks till den tid innan Covid19 kommer att tyvärr att bli grundligt besvikna!

Allt planlagt och registrerat av världens ledare för den överenskomna strategin att skapa den nya världsordningen där 5G ligger som en fast plan och struktur för att kunna skapa kontroll över ekonomi och den stora massan av oss människor. Det man gör är så vidrigt att man törs knappt omtala det för människor att man vill mörda och få bort en stor del av mänskligheten för att kunna skapa dessa 17 delmål i FN:s agenda 2030. De som bara stirrar sig blinda på 5G och dess skadeverkningar blir bara desorienterade i en specifik enskild händelse. Det som nu händer kommer att få en helt och fullt långtgående konsekvenser för mänskligheten där våra liv blir helt kontrollerade av dessa få ondskefulla typer som inget annat vill att folken skall vara sovande och tröga att förstå sammanhangen i dessa planläggningar för det kommande riket.

Att det är skapat av människan som ett biologiskt kemiskt virus är den största sannolikheten om det nu är ett framställt skapat virus. Det är som jag skrivit i mina tidigare inlägg att detta är planen för agenda 2030 och dessa styrningar. Hur kan människor tro att man på frivillighetens väg ska klara att uppnå dessa 17 globala mål under en 15-årsperiod? Det verkar vara ett utopiskt projekt. Skulle man mot förmodan klara av det, då har man nått fram till paradiset. Var det inte det man försökte när människosläktet var ungt, då en stad och ett torn byggdes som skulle nå upp till himlen. Ett uttryck för mänskligt högmod och vilja att klara sig själv utan inblandning av Gud. Från detta uppror mot Gud kommer namnet Babel som betyder förbistring, förvirring, splittring. 1 Mos. 11:1-9. Och som Gud tog itu med det dåtida Babelsbygget så kommer Han att ta itu med samma typ av uppror bland människorna i den sista tiden. Jes. 2:12-22.

Globala mål för hållbar utveckling, kommer att användas som ett legitimt redskap för den globala maktelitens oheliga syften. Jordens kungar (läs den globala makteliten) har för avsikt att göra upp med den judisk-kristna kulturen och tron på Bibeln. Se Psalm 2. Detta är en profetisk psalm som får sin uppfyllelse i Uppenbarelsebokens beskrivning av slutet på denna tidsålder. Upp. 11:15f.; 12:1-6;16:17 ff. Detta scenario utmärker ändens tid enligt Bibelns profetiska ord, den tid Jesus kallar för Människosonens dagar och som han liknar vid Noas och Lots tid. Luk. 17:26-30.

Då kommer antikrist att vara synligt verksam och regera över jordens kungar och Babels onda väsende i ett sista försök att besegra Kristus och omintetgöra Guds rikes inflytande. Upp.17 och 18. Kommer politiska, kulturella och religiösa ledare i Sverige att tillhöra "Jordens kungar" i den sista tiden? Ser vi på den utveckling som varit de senaste 25 åren måste vi konstatera att våra ledare har gått i riktning mot Babel. Och den riktningen tycks man inte vilja ändra på i närtid, som jag påvisar i denna skrift. Men det betyder inte att läget inte kan förändras. Vi har färska exempel på att politiska ledare vänder sig till Gud för sitt folks och lands bästa. Mycket beror på om Guds folk i Sverige är aktiva i sin kallelse att vara ljus och salt och med allvar går in i förbön för "konungar och all överhet, och för alla människor ", som Paulus skriver i 1 Tim.2:1-4.

/Jan-Åke Henriksson

Vägen vid havet!

(Genom havet gick din väg)PS:77-11-20)


Havet är ju dock den väg där alla spår utplånas, havet är hemligheternas symbol och förvaringsplatsen för otaliga ting, som gått förlorade. Men Herrens väg korsar även denna värld, för Honom är inget fördolt av dolda mysterier eller förvirrade illusioner såsom det många gånger drabbar oss. Han utstakar sin väg överallt. Där vi går vilse där ser Han vägen från början till slut. Till och med havet är Herrens kungsväg. Vi kan inte alltid spåra denna väg för vi måste lära oss lydnad av att inte alltid kunna se vår väg i förväg och ovissheten vill fostra oss till en djupare visshet och förtröstan.

Vår själ tillväxer genom att vi står avklädda inför vår Herre. Därför är det oroliga havet vår vän vilket vi en dag klart kommer att se. Vi vill så gärna föras till gröna ängar och stilla vatten och Herren ger oss vad vi behöver av vila och vederkvickelse. Men vi behöver också komma ut på det hemlighetsfulla väldiga havet och de överväldiga erfarenheternas ocean där sorgernas strömmar utifrån att vi inte förstår dem på en gång när det så sker.

Om vi aldrig kommer ut på havet skulle vi aldrig kunna bli riktigt starka i vår svaghet utan vi skulle förbli veklingar i hela vårt liv. Herren för oss ut på djupen men aldrig Han oss svika eftersom Han själv gått på de djupaste ställen genom havet och blivit förtrogen med all slags prövning så känner Han hamnens väg, dit vi alla en gång som tvagit sina kläder i lammets blod skall hamna en dag. När vi står mitt i stormen med allt som händer runt omkring oss så vill Han säga till oss att inte vara oroliga och börja handla efter våra känslor och handla i panik där besluten som vi då fattar blir ödesdigra konsekvenser i våra liv.

Så många gånger jag själv varit i verklig fara i mitt liv där man kunde tycka att mitt liv skulle tillsynes vara slut så har Herren haft helt andra planer och syften. Egentligen så skulle jag inte bli född till denna jord eftersom jag var ett sladdbarn och på den tiden så ansåg man att om någon blev gravid vid fyrtioårsåldern så ansågs man alldeles för gammal. Men min mor valde ändå att föda mig trots massivt motstånd. Vid mina första barndomsår så upplevde jag en ständig Gudsnärvaro i mitt liv där jag troget gick till söndagsskolan varje söndag. Mina föräldrar var inte själva troende utan levde som de flesta, ett så kallat sekulariserat liv där arbete och vardagliga bestyr styrde ens vardag.

När jag kom i puberteten så spårade allt ur och jag gick min egen väg där droger och kriminalitet blev en vardag och Jesus blev mer och mer diffus för mig. Jag fick vänta många år av mitt liv för en verklig djup förändring, där jag helt kapitulerade och lämnade mitt liv fullt ut i Jesu händer. Där i detta mörka liv som jag levt har jag gjort många illa och skadat och lurat och bedragit många människor däribland mina älskade nu bortgångna föräldrar.

Även i mitt kristna liv så har det varit stora och svåra omvälvningar där jag krampaktigt försökt att själv passa in i en församling där man många gånger har en kultur och en agenda som bygger på prestation och krav för att passa in i ett religiöst system. Där har undervisningen och inriktningen till stora delar byggt på att man själv skall bli en bättre och duktigare kristen för att passa in i ett sammanhang där krav och prestation är de drivande krafterna och där nåden och omvändelsen från sig själv hör till undantagen.

När man till slut börjat förstå att man omgives av en allsmäktig och en kärleksfull far som har en mening och ett syfte med ens liv där det huvudsakliga målet är att lära känna den evige. Att bli påverkad och förvandlad av hans kärleks nåd och där de stora upptäckterna i livet med Herren är att med egen skötsamhet inte kunna skapa egna förbättringar och där man förstått att genom självförglömmelse är att ens egna styrkor överlämnas av fri vilja till Honom som varsamt leder en ut på de djupa vattnen. Där kan jag inte stå själv annat än med Herrens Jesu hjälp och med ett gott samvete verka och veta att jag ingenting kan göra utan min faders medgivande i mitt eget liv. När man börjar begrunda Hans ord och lärt sig att lyda och stillat ner sin själ med att leva ett rent överlåtet liv, fri från skam och skuld så kommer en överväldigande tacksamhet som är den stora drivkraften i en frälst och förlåten själ.

/Jan-Åke Henriksson

Vad är det som händer i vår värld?


Finns det något underliggande eller dolt motiv. Ja jag tror att detta som sker just nu är en planenlig strategi designad av de så kallade globalisterna och intressenterna där storföretagen och banksektorn villigt är med på det eskalerade tåget. Där har man som det yttersta målet att skapa fram en ny världsordning eller om ni så vill det antikristliga världsriket som står för dörren där media och världspressen allierat sig med denna agenda. Det man nu gör är att förlöjliga och komma med argument att det är bara konspirationsfrånvända verklighetsåsikter.  Man kallar det att inte ha en rätt värdegrund i sina snedvridna argument mot de som har en annan verklighetsuppfattning. Det är bara att se hur en liten flicka som Greta Thunberg sätter sig utanför riksdagshuset med plakat om en stundande klimatkollaps där hon inom några månader står inför tribunalen i FN och applåderas kraftigt av dessa krafter som använt Greta som ett verktyg för sina onda avsikter med det jag skriver om.

Det jag lagt märke till är att man har haft många så kallade militära övningar i vårt land som kallades b.la Havsörn och Rimfrost  där man övat olika scenarier från terrordåd och psykologisk krigföring där man övat på olika samhällsinsatser som fokus. Vi får i våra brevlådor från samhällsskydd och beredskap MSB om kriget kommer, och varifrån skulle då kriget komma ifrån när det överhuvudtaget inte finns idag ett påtagligt hot. Man vill idag påskina att det reella hotet är från Ryssland. Detta är inget annat än en operation som liknar en false flag och de som inte vet vad en false flag är för något så beskriver jag kort om det. Falsk flagg var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en annan flagga än sin egen som en krigslist. I modern tappning beskriver termen specialoperationer som lagts upp så att det framstår som om de utförs av en viss aktör snarare än den som faktiskt planerade och utförde den.

Det verkar som man nu vill skapa detta medvetna kaos för att sedermera inleda en falsk ordning där man skapar genom påtvingad massvaccinering och där man troligtvis injiserar skadlig substans i medborgarna och där man säger sig ha allt nu under kontroll över detta virusutbrott.

Det är också ett skämt med de åtgärdspaket som Regeringen lagt på 300 miljarder som går i första hand till bankerna där de lånar ut till en hög låneränta där de flesta småföretagarna inte kommer att kunna ta del av kapitalet eftersom de prövas mot en kreditprövning där man redan nu har det väldigt besvärligt. Allt för att slå undan fötterna för de små företagen och gynna de stora globala företagarintressen som verkar på världsmarknaden.

Detta hot som vi nu har i hela världen (Corona virusets) framfart kan jag med allra största säkerhet säga att det också ligger en förberedd agenda där man under en längre tid förberett detta för att kunna sedermera införa och implementera det nya världs riket som måste komma genom att manipulera den stora massan för att säkerställa och genomdriva denna planerade agenda för det antikristliga övertagandet i världen. Man skrämmer människor till vettet och kokar deras hjärnor till bristningsgränsen av en illusion som är skapade av dessa ondskans hantlangare genom att genomdriva detta kaos som vi nu står inför. Jag säger inte att det inte finns något virus som man har benämnt som (Corona Covid-19) Jag tror inte att detta kommer från någon fladdermus eller något annat djur för den delen. Det kan mycket väl handla om det utbyggda G5 nätet som är oerhört skadligt för människan med dess strålningseffekt som hade sin början i kinesiska Wuhan där allt började med detta Corona viruset.

Att det är skapat av människan som ett biologiskt kemiskt virus är den största sannolikheten om det nu är ett framställt skapat virus. Det är som jag skrivit i mina tidigare inlägg att detta är planen för agenda 2030 och dessa styrningar. Hur kan människor tro att man på frivillighetens väg ska klara att uppnå dessa 17 globala mål under en 15-årsperiod? Det verkar vara ett utopiskt projekt. Skulle man mot förmodan klara av det, då har man nått fram till paradiset. Var det inte det man försökte när människosläktet var ungt, då en stad och ett torn byggdes som skulle nå upp till himlen. Ett uttryck för mänskligt högmod och vilja att klara sig själv utan inblandning av Gud. Från detta uppror mot Gud kommer namnet Babel som betyder förbistring, förvirring, splittring. 1 Mos. 11:1-9. Och som Gud tog itu med det dåtida Babelsbygget så kommer Han att ta itu med samma typ av uppror bland människorna i den sista tiden. Jes. 2:12-22.

Jag tror att AGENDA 2030 - globala mål för hållbar utveckling, kommer att användas som ett legitimt redskap för den globala maktelitens oheliga syften. Jordens kungar (läs den globala makteliten) har för avsikt att göra upp med den judisk-kristna kulturen och tron på Bibeln. Se Psalm 2. Detta är en profetisk psalm som får sin uppfyllelse i Uppenbarelsebokens beskrivning av slutet på denna tidsålder. Upp. 11:15f.; 12:1-6;16:17 ff. Detta scenario utmärker ändens tid enligt Bibelns profetiska ord, den tid Jesus kallar för Människosonens dagar och som han liknar vid Noas och Lots tid. Luk. 17:26-30.

Då kommer antikrist att vara synligt verksam och regera över jordens kungar och Babels onda väsende i ett sista försök att besegra Kristus och omintetgöra Guds rikes inflytande. Upp.17 och 18. Kommer politiska, kulturella och religiösa ledare i Sverige att tillhöra "Jordens kungar" i den sista tiden? Ser vi på den utveckling som varit de senaste 25 åren måste vi konstatera att våra ledare har gått i riktning mot Babel. Och den riktningen tycks man inte vilja ändra på i närtid, som jag påvisar i denna skrift. Men det betyder inte att läget inte kan förändras. Vi har färska exempel på att politiska ledare vänder sig till Gud för sitt folks och lands bästa. Mycket beror på om Guds folk i Sverige är aktiva i sin kallelse att vara ljus och salt och med allvar går in i förbön för "konungar och all överhet, och för alla människor ", som Paulus skriver i 1 Tim.2:1-4.

Det här jag skrivit är för en del människor Science Fiction och bara konstiga konspirations teorier. Jag vill inte här skrämma någon utan verkligheten är bara så brutal i sin sanning. Om inte allt detta händer så kan man inte heller framskapa ett helt nytt världsrike där en världsledare lik Adolf Hitler framträder på den offentliga världsarenan där Hitler framstår som "from" i likhet med den som kommer att snart träda fram. Vi skall inte se på antikrist utan på Honom som givit oss evigt liv och som till slut kommer att stå med fötterna på Oljeberget så som Han sagt och med sin andedräkt kommer att dräpa alla dessa ondskans hantlangare.


/Jan-Åke Henriksson

Då man glömmer Herren!

Så att du inte (förgäter, glömmer) 5 Mos: 5-13.Detta är den värsta skymf vi kan tillfoga en människa. Vi kan motarbeta en människa och hindra henne i hennes arbete, vi kan direkt såra henne eller helt fullständigt ignorera henne och glömma henne. Förolämpning, förakt, glömska! I sanning en förfärande utveckling av vårt sätt att bemöta en annan människa, och ändå uppför vi oss så mot Herren själv. Vi glömmer  Honom och Hans välgärningar emot oss och kan  utan vidare tillsluta vårt sinne för Honom. Vi lever såsom Han vore död. Mina barn har glömt mig. Hur skall vi då kunna undvika denna stora olycka? Ta dig till vara!

Det betyder att sitta vid styret och inte ligga och sova i kajutan, det betyder att man styr mot ett fast mål i sitt liv och inte driver omkring med olika vanföreställningar om en förkunnelse som för en bort från målet än snarare för en in i hamn där vi håller kompassen och händerna på styrhjulet. Vi glömmer inte Herren på grund av ett beslut, utan det sker så småningom och utan att vi reflekterar över detta. Ta dig tillvara! Låt det inte vika från ditt hjärta det "ord" som i sanning är summan av Guds "ord". Om en trädgård försummas skjuter ogräset hastigt upp och de vackra blommorna utrotas och ogräset tar överhand. Detta sker också med vår själ då vi vanvårdar den. Då förkvävs de heliga blommor som heter längtan och hängivenhet, av världslighetens ogräs och Herren fördrivs bort från vår själ och det blir en vildmark av försummelse och synd.

Det är på det viset att många gånger tar vi beslut som vi inte förankrat hos Herren. När vi då har gjort våra val så kan konsekvenserna bli att vi sårar och drar synd över våra liv som skall vara ett tempel åt den Helige Ande. När det finns befogenhet att konfrontera någon så skall det vara i enlighet med Guds ord. Ingen av oss kan prestera fram någon särställning inför Herren och att vi hela tiden försöker att lyfta oss själva, skapar bara fram frustration inom oss och leder således till ännu mera synd i våra liv. Vi kommer inte att kunna hur mycket vi än vill, bli perfekta och fullkomliga på den här sidan av livet. En avslappnad tro och en förkrossad själ finner sitt liv i Herren och förstår att det inte beror på prestation och kravet vad jag gör som spelar någon roll inför vår älskade Herre.

Du kan inte bli mera älskad än du är och du är högt benådad och insatt i honom som den dyrbaraste älskade som Han har så evigt kär i sitt hjärta. Den omtanke om dig inkluderar allt som handlar om dig. En far som älskar dig med en evig kärlek. Vi skulle kunna se idag ett Sverige som är så annorlunda och förvandlat där vi talar om en väckelse som utgår från ett synda bekännande hjärta där vi gråtit för de som går förlorade mitt ibland oss. Så är inte fallet idag. Det talas om väckelse och stora ting som skall hända bland de ofrälsta i både Örebro och i övriga landet. Det är Herren själv som skapar i människor en syndanöd där omvändelse från sig själva och en längtan att bli benådad och friköpt från synd och skam.

När vi Kristna slutar att förtala varandra och med en hjärtats omvändelse ber varandra om förlåtelse där vi sårat och glömt bort vår broder och syster i Herren. Då kommer en frigörelse i varje kristen lem att väcka oss med Guds kärlek där vi tillsammans står eniga genom en sann Andens enhet som inte kommer av den falska ekumeniken. Jag tror att det förhåller sig så att många vill vara något stort idag och tala utifrån en plattform som inte kommer från en sann omvändelse. Lika fort som en rörelse (väckelse) börjat i människors hjärtan kan vi i väckelsehistorien se att det lika fort går över när vi själva vill förbättra det som Herren redan gjort.

När vi slutat att ge näring åt vårt eget kött och dött bort från oss själva där vi tagit detta på största allvar och låta den Evige allsmäktige få röra hjärtan och dra i dem som frälsningen tillkommer så som Han vill. Då kan människor få syndanöd och omvändelse och då är det inte genom någon människa som det beror på att en väckelse kommer. Det är så ledsamt att se hur man försöker åstadkomma egna resultat i att försöka att röra om i en gryta som aldrig kommer att möta människan med Guds egen eld där omvändelsen och det jag tidigare påtalat uteblir. Eftersom man inte har förstått att det inte går att frigöra Guds nåd och möjligheter på befallning av våra egna önskningar.

När en väckelse bryter fram så kommer den som en överraskning när vi minst anar det och vi själva står vid sidan om och ser på när Herren själv kommer människor till mötes där de får uppleva rening och befrielse genom att Herren själv stigit ner och tagit kommandot över de som Han beslutat över att få del av frälsningens nåd. När vi glömmer Herren och där vi själva tror att det beror på vår egen förträfflighet som människor blir frälsta genom stora kampanjer där man uttalar stora löften och där man vispar upp en stämning som slutar bara med besvikelse och missmod. Glöm inte din Herre som vill och kan i ditt liv.

/Jan-Åke Henriksson

Vårt mål är Himmelen!Har du tänkt på vad det är som kommer att saknas i det himmelska hemmet? Havet kommer inte att finnas där. När Johannes upplevde dessa syner befann han sig på ön Patmos och satt ofta och betraktade havet, som skilde honom från sitt hem och landsmän. Men i det nya Jerusalem skall det inte finnas något som skiljer oss från våra nära kära och där skall familjelivet återvinna sin dyra förtrolighet. Havet finns inte mera, inga plågor! Deras uppgift är nu till ända och därför finns de inte längre. När en byggnad är färdig tas ju ställningarna bort.

Då patienten är frisk igen kan man kasta medicinen. Så skall det ske med plågorna och allt som hör samman med dem. Inte en enda skall klaga och ropa och ingen död! Sist bland Hans fiender skall också döden bli berövad all sin makt. Ja t.o.m. döden skall släppa sin lie, och hans svage hand skall inte mera fälla någon. Döden skall själv dö! Allt som stått i dess tjänst skall tillintetgöras. Bröllopsklockorna som välkomna Lammets brud skall tillika ringa döds ringning för döden och hela hans mörka skara. När vi nu tvagit våra kläder i Lammets blod så skall vi få se Honom sådan Han är och mötas på skyarna och bli Honom lika. 1: Joh3-2

Allt skall klarna och inga mera funderingar på det jordiska. Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd. När Paulus talar om att vår kunskap är ett styckverk så kan vi inte tro att detta skulle frigöra en kunskap här och nu genom Herren. Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall ta slut, och kunskapen, den skall försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk 1 kor 13-8. När nu Paulus talar om Nådegåvorna så är det genom tacksamhet vi fått vår särskilda gåva av nåd för att bygga upp församlingen och inte oss själva.

Man kan väl säga att en nådegåva är det som flödar ur den kristne tillsammans med hans tacksamhet till Gud, och detta ger oss en avspändhet till vilken gåva vi har fått. Vi kan ställa oss inför frågan hur vi vill uttrycka vår tacksamhet. Svaret på det är i regel vår nådegåva. Herrens budskap är att alla gåvorna är ett provisorium som skall försvinna när Guds fullkomliga rike har anlänt. I himmelriket finns inget tungotal. Där känner alla Herren fullkomligt, och då finns det ingen plats för profeterande. Efter uppståndelsen är vi alla friska och då behövs inga fler nådegåvor när evigheten brutit fram.

Om vi skall se på profeterandet innan Guds rikes tillkomst så är det också ett styckverk och ofullständigt för de som levererar budskapet. Allt skall prövas genom ordet och Anden. Därför är det så viktigt idag att lyssna in vad som profeteras så vi inte sväljer allt det som man profeterar ut idag. Det man kan uppmärksamma om det kommer från en rätt källa är att församlingen som är du och jag blir till uppbyggelse, förmaning, och tröst, av budskapet som förmedlas.

Den tid vi nu har kvar på denna sida av livet så befaller Herren oss att vi skall vi älska varandra ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar han är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar han har inte lärt känna Gud ty Gud är kärleken. Johannes: 4-7. När vi låter oss påverkas av den Helige Ande i våra liv där lamporna fylls med ande och kraft genom enbart Guds nåd. Då kan vi i hoppet skåda vår frigörelse där vi kommer att möta honom och alltid få vara nära vår älskade frälsare.

När skall den kristna människan förstå att livet handlar om nådens rike och inte plagiera världens rike där jag kräver min rätt och mina rättigheter och tar vad jag kan förse mig med och söka de förnämsta platserna i detta vårt korta liv här på vår jord. När jag mister mitt eget liv för nådens rike kommer en kärleks källa att springa fram ur en givande uttömmande nåd där jag inte själv gör anspråk på det jag vill ha som en rättighet. Utan lever i den förvissningen att jag äger en sann karaktär som skapat fram det goda som jag inte förr kunnat leva i förrän jag i sanning dött från mig själv och där den stora uppenbarelsen och upptäckten är självförglömmelse. Min egen skötsamhet kan inte göra mig mer älskad av Honom som offrat sig själv för mig där nådens rike gett mig Jesus Kristus, fri från krav och prestation i Hans uppståndelse.

Om vi alla lärde känna Herren skulle vi leva fria där resultaten inte är det primära i den kristnes liv utan en längtan att få lära känna den evige vår frälsare Jesus Kristus. Om jag försöker att förverkliga och finna mitt liv i denna världen så kommer jag bara att bli besviken och förlora det. Men om jag i sanning mister mitt liv i denna världen för min Herre Jesu skull, då kommer mitt liv att finna den innehållsrika verkliga meningen med livet. Nådens och frihetens liv i Honom och jag finner till min stora glädje att jag inte längre försöker att uppnå resultat av mitt kristna liv utan jag har funnit en trons vila där tacksamheten till Herren blir större i mitt liv och där jag förminskas där Han går före och jag i efterföljelse till Honom vad som än händer i mitt liv och där jag inte försöker att alltid göra rätt för att undslippa korsets och försakelsens väg, där den enda smala vägen leder mig rakt in i famnen på min frälsare Jesus Kristus.

/Jan-Åke Henriksson

Ren och oren vrede!All vrede vare fjärran från eder och ändå har aposteln ögonblicket förut manat till vredgens men synda inte. Det är inte meningen att jag skall förlora förmågan att vredgas men att min vrede skall förvandlas och renas. Vreden kan vara lik en oren lusteld men också ett glashav i lågor. Vredes elden kan sprida mer rök än ljus och den kan ha sin orsak i själviska passioner istället för heliga syften. Bränslet kan bestå av avund, svartsjuka och agg likväl som av en helig nitälskan för Gud, som leder mig till människors frälsning. Världslig vrede tänds i helvetet, men den helige vredens låga tändes vid Guds altareld där arten av vår vrede visar vår karaktär.

Hurdan är då din och min vrede? När tänds den? Sker det för att oförrätter begås mot oss själva eller när andra lida dem. Tändes den av lumpen egennytta eller ädelt medlidande med andra. Följande ord av aposteln Paulus: Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd visar arten av hans vrede. Då Paulus såg sin nästa bringas på fall eller lida betryck, upptändes han av helig vrede. Denna eld var fullkomligt ren och det är en sådan vrede som vi också måste kunna hysa i våra liv. Vi kan inte själva arbeta oss till den. Vi måste döpas i helig ande och eld för att göra det möjligt att finna denna rena källa till helig vrede i våra liv. Paulus talar hela tiden i skriften att vi inte själva klarar av att med våra egna strävanden skapa en bättre kristen genom att försöka själva genom gärningar och egen skötsamhet finna "nåd" inför vår frälsare.

Rom 3-20 Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför Honom . Vad som kommer genom lagen är bara kännedom om synden. Det är likadant idag som då, att vi vill som Galaterna genom egen skötsamhet skapa en egen grund där vi tror att vi står på säker mark och verkar för den goda sakens skull. Paulus konfronterar dem att de som låter det bero på laggärningar de är under förbannelse. När man inte har en rätt grund i Guds ord i sina liv, där gärningarna och resultaten blir det som är det primära i en kristen där man förkunnar tro utan "nåd" då kan det bara bli en frustration och en ångest över hur jag skall bli en bättre och skötsammare kristen, där jag kan visa upp något inför andra och mig själv att jag har kommit långt i min strävan av egna förbättringar som faller naturligt platt till marken och blir till en sur gammal matta i mitt kristna liv.

När man uttalar att vi skall vara Herrens händer och fötter så förstår många kristna att det inte handlar om oss där Herren behöver våran hjälp för sina Gudomliga syften, för då skulle han ju inte vara en allsmäktig Gud. Han har skapat himmel och jord och där vi är skapelsens krona i hans händers verk. Apg. 17-25 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Så fel man kan ha i sitt liv där andra undervisat och predikat ett helt vilselett evangelium där man cementerat en fel grund och tros uppfattning i Guds ord. Vad Herren vill ha i våra liv är vår frivilliga kärlek till Honom och när Han fått det av oss så blir det inte gärningarna och kravet att vara hans händer och fötter utan det blir en trons vila där Han går före och vi efter där vi förminskas och Han blir större.

Då har vi kommit in i trons vila där jag kan stilla ner mig och börja vara eftertänksam och begrunda och lära känna Honom på djupet i mitt liv där de felaktiga och prestations inriktade resultaten försvinner bort från mitt kristna liv och istället så lär jag mig att lyssna som David som kommit till insikt när han vandrat tillsammans med Herren. Psaltaren 131:2 Nej, jag har lugnat och stillat min själ; såsom ett avvant barn i sin moders famn, ja, såsom ett avvant barn, så är min själ i mig. Det vi är kallade till är att vi låter Gud få vara en allsmäktig Gud i våra liv, annars så är faran stor att vi själva tar över hela firman.

När man inte förstår att det är enbart genom att lära känna Honom den evige som du blir förvandlad och rättfärdiggjord där allt beror på din svaghet och ditt omedelbara beroende av den "nåd" Han givit oss genom sin stora kärlek där Han offrade sig själv för hela mänskligheten på ett kors. Det som händer idag i kristenheten är olika läror och förkunnare som talar utifrån en felaktig grund i sina liv där man helt eller i stora delar kommit helt vilse i förkunnelsen i Guds ord där avsaknaden av omvändelse från sig själv och synda bekännelse är en stor avsaknad.

Lite surdeg och allt blir syrat och oätligt. Därför är det så viktigt att grunden i Guds ord är lagd rätt, om inte så kommer man att förr eller senare komma fel i sina liv och falla in i en obemärkt villfarelse där man missar målet med sitt liv. Man sätter sin tilltro till en falsk lära som smugit sig in i hela kristenheten idag och förgiftar och förför församlingarna och lemmarna i Kristi kropp.

Det är med sorg jag ser hur ovillig man är till begrundande och förståelse där klarhet i dessa frågor blir uppenbarade till omvändelse av den Helige Ande. Jag upptändes till en helig vrede som berör mig djupt i mitt hjärta där man talar och skriver till många kristna som vandrat hela sitt liv med Herren, men ändå är så förstockade att man förundras att man inte tagit lärdom av det som många skrivit och förkunnat om de falska läror och förkunnare som kommit och förfört och söndrat och splittrat många församlingar.

Där har man skapat egna plattformer för sina egna syften. Det som behövs idag är förkunnelsen om omvändelse från synd och orenhet där efterföljelsen är en uppenbarelse i varje kristen lem där man lämnar detta fält av osunda och falska läror och bygger sitt liv på en säker och sund grundad bibliskt relation med Jesus. Även jag är ibland i fängelse och endast Herren kan rädda mig undan ett vilselett samvete. Synden är ett fängelse, en mörk och kvävande håla utan morgonljus och morgonluft.

Ingen annan än Herren kan rädda mig ur detta fängelse! Sorgens fängelse är ett annat! Stundom omgives jag av sorger och bekymmer som av en trång fängelsecells kalla väggar utan fönster och dörrar. Det tycks mig som om sorgen ibland vore som ett stort vatten som frös till is och höll mig låst i sitt famntag. Ingen annan än Herren kan befria mig! Vad som är fullkomligt säkert är att jag en gång måste in i dödens fängelse! Skall jag då stanna på denna dystra plats eller skall jag finna en port som leder till Guds ljuvliga paradis. Min Herre har även denna väg i sin makt! Han säger mig att döden inte är en fast borg utan blott en genomfart på vägen till det eviga ljusets rike där jag har mitt mål fästad på Min Herre och att jag vet att allt skall prövas såsom genom eld och det som blir kvar är det som Herren nedlagt (själv) i mitt liv fri från egna prestationer och krav.

Dem Paulus vänder sig till i 1 Kor 3 är alltså dessa som har fått "pund att förvalta", dessa som har "byggt vidare på Jesu grund. När Messias kommer på himmelens skyar för att upprätta sitt rike, kommer vi att få stå till svars för hur vi förvaltat vårt pund. Kommer Herren att säga du har varit en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din Herre.' Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder. Så allvarligt är det när man tror att man själv kan i sin duglighet och skötsamhet finna en plats i Guds rike när det har hela tiden handlat om att lära känna den som kan och vill förvandla dig och mitt liv.

/Jan-Åke Henriksson

Nödens Välsignelse!I det år då konung Ussia dog, såg jag Herren. Jes.6: 1-8.

Jesaja förlorade en hjälte men fann Herren. Han greps av fruktan när en väldig pelare och ett kraftigt stöd hade fallit men han fann istället den som är hela universums upprätthållare. Han trodde att allt skulle störta omkull men se han fick lära känna styrkan av de eviga armarna. När Ussia levde hade Jesaja glömt sin Gud. Han hade så litat på det jordiska att han glömt det himmelska. Ussia hade dolt Gud för Jesaja såsom en tjock slöja döljer en människas ansikte. När Ussia dog när den jordiske konungen försvann då uppenbarade sig den himmelske konungen. Det var såsom ett stort moln skingrats och solen träder fram i all sin skönhet. Vi måste därför minnas att en olycka ofta tjäna att uppenbara Herren för oss. Stark storm rensar luften från damm och orenhet, så att vi sedan kunna se klarare. Motgångens vinande stormar fördriva molnen härnere, så att vi kunna se Herrens ansikte. Ju större sorger desto vidare vyer, tårade ögon upptäcka nya utsikter. Jordiska förluster bereda oss överraskningar i andens värld och döden blir livets tjänare. Därför kan det också ske så att dagar som börjar i dysterhet och sorg slutar med en gudomlig uppenbarelse där vi blir i stånd att uppleva årsdagarna av sorger och hårda slag med en allt djupare och rikare lov av tacksägelser.

När skall man börja gå i de urgamla vishetens källor där man börjat att lära känna den evige där efterföljelse till Herren går genom Gudsfruktan och där renhet och självförglömmelse skapar en intimitet med den evige. Vi rör oss mot Herren genom omvändelse från vår egen felaktiga grund i Guds ord och orättfärdiga läror där den reella synden är att missa målet. Det är så viktigt att vi förstår de första grunderna i Guds ord där vi lärt oss att inte hitta på olika lärosystem och tekniker för utövandet av vår kristna tro.

Det är när vi söker i usla brunnar som felaktiga läror får cementera en falsk bild av Guds ord och där man idag förvanskar och urvattnar det sanna heliga Gudsordet. Det måste finnas en urskiljningens och en ande bedömningens nådegåva där man kan se klart vad som är från Herren eller vad som kommer av ett själsligt och felaktigt budskap. Idag så vill man inte stilla ner sig och begrunda och lyssna in vad Herren vill säga utan man vill ha en lyckokristendom där man förkunnar och lär ut det som många gånger kommer från osunda och obibliska grunder.

Varifrån kommer då denna grund och lärosystem? Det som förgiftade och skapade en stor del av denna cementerade osunda lära vi ser idag kommer från Trosrörelsen där vi kan säga är uppenbarelserna som började hos Essek W. Kenyon när han kom i kontakt med Christian Science. Kenyons uppenbarelser tog Kenneth Hagin vara på och anammade till hundra procent. Hagin lade sedan till ytterligare uppenbarelsekunskap som han säger sig fått i möten eller samtal med Jesus. Kenneth Copeland är en lärjunge till Hagin och idag en nyckelperson inom Trosrörelsen. Copeland anammade Hagins alla uppenbarelser och hela hans teologi och för detta vidare in i kristenheten än idag. Ingen skulle bli gladare om det blev ett uppvaknande i Kristi kropp men tyvärr så ser jag idag på bokbordet på Livets Ord  dessa böcker med nämnda personer.

Det är så sorgligt att se att så många kristna människor inte ser denna villfarelse där man idag har facit och kan se vad dessa splittringens och förförelsens osunda läror fört med sig. Nej börja söka Herrens väg där Han går före och där vi går efter där Herren vill uppenbara sig själv där vi nedlagt alla våra egna krav och måsten och där det sanna barnaskapets förhållande får råda. Att erkänna att vi gått fel genom att söka och leva i en förljugen och konstlad egentillverkad lära där man bara blir desillusionerad och fråntagen sin Gudsgemenskap.

Sådan kärlek och omsorg av våra liv har Herren för dig och hur svårt är det inte för människan att försaka sitt liv för Jesus som står med öppna armar och väntar att få bära sina barn. Mark :8:34 Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv skall mista det men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ. Men den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också Människosonen skämmas när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. Vi håller krampaktigt tag om våra liv och vägrar att släppa kontrollen om det som är mitt liv som  denna värld lärt oss, under det vi har en drivkraft som lärt oss att förverkliga oss själva och skapa kontroll och styra våra egna liv efter de krav och normer som denna värld lärt oss att leva efter.

Idag så finns det nåd och den får vi ta del av genom hjärtats tro och munnens bekännelse att Jesus är världens frälsare som gav sitt eget liv på korset som är den största kärleksförklaring till dig och mig och hela vår övriga värld av människor. Snart är det slut på denna tidsålder och vi kommer att få se att han kommer på skyarna och varje öga skall se honom, också de som genomborrat honom och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Jag är Alfa och Omega begynnelsen och änden säger Herren han som är och som var och som skall komma den Allsmäktige.upp1:7-8

/Jan-Åke Henriksson

Falska Herdar!I dessa Herrens ord ställs vi inför falska herdar. Hurdana är då de? De söka bara efter sitt eget! De sörjer inte för hjorden! De använder ordet för sina själiska ändamål och det blir inte till en helig tjänst utan förnedras till köttslig ärelystnad. Guds ord får tjäna till deras egna syften och förhärligande av det egna jaget i stället för att vara utgivande för andra. Själviskheten uppträder i helighetens mantel och tjuven klädas i herdedräkt. Därför sakna också de falska herdarna barmhärtighet. De svaga stärkte ni i inte och de sjuka helade ni inte. Själviskheten följs alltid av känslolöshet gentemot andras behov, men barmhärtighet och självförsakelse hör samman. Ju mer vi beflita oss med barmhärtighetens gärningar desto mer lyhörda blir vi för våra medmänniskors rop om hjälp. Men om vi upphör att söka efter de förlorade och att lämna kärlek och barmhärtighet skall vi mista förståelsen för andras nöd och när de förgäves kallar på oss. Där det inte finns kärlek och medlidande bryr man sig inte heller om de förlorade. Mina får är förskingrade utan att någon frågar efter dem.

Hur kan vi söka dem som är förlorade när vi mist vår kärlek till de som går förlorade! Herren led bitter själsnöd för att kunna rädda det som var förlorat också jag måste dela Hans lidanden om jag skall bli skicklig att söka efter de som Herren vill upprätta i Hans evige rike. När man inte förmedlar en sann grund i Guds ord där renhet och befrielse från synd är en realitet så kan det inte bli något annat än självupptagenhet där synden florerar i alla vilseledda falska läror. Den sanna självförsakelsen och efterföljelsen i Jesus fotspår går genom lidanden och uppoffring av sin egen bekvämlighet där Herren går före och där vi får gå efter och Han blir större och vi förminskas i våra liv.

När man ser ut över kristenheten av idag och vad man har för undervisning där man talar om verksamheter, metoder och tekniker för att frigöra Guds kraft i sina egna och andras liv. När en stor del av Kristenheten idag är korrumperad och infekterad av orenhet där man har för länge sedan tappat kontakten med verkligheten i Guds ord. Man ställer sig själva som profeter och lärare där man förkunnar ett helt urvattnat evangelium till likställda indoktrinerade församlings medlemmar som för länge sedan förlorat egen insikt i Guds ord och okritiskt sväljer det som serveras för dem. Det finns en egen bekvämlighet att bara sitta på möten och lyssna på" borden, skullen och måsten"  och där man i stora delar blir fråntagen och tom på Gudsgemenskap och insikt.

Undervisningen från Bill Johnson och hans Bethel Church är idag mycket spridd i svensk kristenhet, detta trots att deras form av andlighet och teologi ligger långt utanför Bibelns ramar och dessutom närmar sig New Age allt mer. Dessa olika församlingar såsom Arken i Kungsängen samt Hillsong som förför en stor del av kristen ungdom idag där plattformen är riktad mot det ockulta invirat i Kristen form och där Linda Bergling ger ut en form av bön som hon kallar "Inre bönen". Linda säger sig ha fått den här bönen direkt från Jesus. I utförandet av Inre bönen är tanken att man ska överlämna hela sitt jag till Gud och att han ska få komma och vidröra en och hela en. Bönen har tre olika delar och innefattar överlämnandet av kroppen, själen och anden till Gud. I dagens församlingar är det inte ovanligt att sådana här typer av böner får ersätta den "vanliga" enkla bönen till Herren.

Efter att man har överlämnat kroppen ska man gå vidare till själen där det handlar om att överlämna sina tankar, sin vilja och känslor m.m. till Gud. Till slut ska man överlämna sin ande till Herren, och här kommer något märkligt för då menar Linda att man inte ska försöka föreställa sig en bild av Jesus utan att den Helige Ande ska komma och visa oss en bild av Herren. Jag är mycket  tveksam till att vi ska få se bilder av Jesus oavsett om det är vi själva eller någon annan som framställer dem. Att se en uppenbarelse av Jesus tror jag är någonting som är högst ovanligt och som vi ska vara mycket försiktiga att söka efter.

Det är som om kristenheten inte har förstått att dessa grunder och falsarium skapar stor splittring och där man inte har den blekaste aning om att Guds Ande viker ifrån och lämnar ett öppet fält för "Antikrists ande" att etablera sig i Kristi kropp där man i sig själv tror att man står på säker grund i sina liv. Många far mycket illa och mår dålig, andra mår till synes gott men fungerar då som talespersoner för dessa snedvridna uppfattningar. Detta leder till en desillusionerad andlighet hos många, ofta med andlig utbrändhet som följd.

När skall man börja reflektera och omvända sig emot dessa falska grunder och läror som etablerat sig som en sur matta över en stor del av den så kallade kristenheten av idag. Det är bara Guds Ande som kan öppna deras ögon så de ser hur bedragen man är av dessa lärosystem man tagit in i sina liv och stängt igen för urskillning och bedömning av den Helige Ande. Jag tror att detta som nu händer i Kristi kropp är ett led av det som står i Guds Ord och att Herren tillåter en villfarelsens ande att verka i de ohörsamma. Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet" Dan 12:9.

Tidstecknen börjar med kyrkans avfall.

Paulus upprepar samma sak: "Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram ..." 2 Tess 2:3. Återigen denna varning för avfall och laglöshet. Laglöshet står för normlöshet och relativism, där inget längre är rätt eller fel.

Mina ord till de som söker i dessa ogudaktiga källor uppmanar jag mycket starkt att ta avstånd från dessa församlingar som förför och bedrar och omvänd er från dessa Herrar som verkar från orena plattformer och källor. Vandra på den väg som leder dig Hem till din faders hjärta som vill omsluta dig och älska dig med en evig kärlek där du har ditt namn skrivet i Livets Bok.

/Jan-Åke Henriksson

En rätt och sann grund!Jag tror att varje människa måste sluta att se på varandra och att jämföra varandra mot de orättfärdiga gärningar man begår mot varandra idag. Vi är så kollektiviserade att vi bara ser till vårt eget om bara "jag" får som jag vill så är allt frid och fröjd. Ett eget ansvar för det jag gör måste ju vara på sin plats för det är väl inte barn som vi pratar om utan vuxna människor som handlar som små "barn" och överröstar varandra i falsett. Det är få människor idag i synnerhet i våra församlingar som står upp och talar om korset och omvändelse och synd i våra liv. Det har smugit sig in överallt i samhällsstrukturen och i kristenheten idag en feghet och en apati som håller fullständigt på att förstöra vårt land. Jag kan med ganska stor säkerhet säga att det är vi Kristna som bär ett stort ansvar för att det ser ut som det gör i Sverige.

När skuld och skam dominerar och får ett övertag i en människa och där man inte förstår att det är en lögn som man riktar mot sig själv och där strävan efter berömmelse är något primärt i en skuld och skam fylld fördömande människa. Det var två träd i begynnelsen. Gud ställde dessa två i lustgården och ett var livets träd och det andra var kunskapens träd om gott och ont. 1:Mos-2-7 Tillståndet innan syndafallet var att Herren gick mitt ibland Adam och Eva och de hade fullkomlig gemenskap och intet skilde dem från Gud. På grund av deras olydnad blev de medvetna om att de var nakna och skylde sig med ett fikonlöv. När de nu hörde Herren komma blev de förskräckta för Honom och gick och gömde sig. Det är där allt började då de begick denna synd där de fick en kunskap om att de kunde bli som Gud och kunna göra sig lite bättre än de var skapade till. Innan deras fall så hade de en helt och full kärleks gemenskap på alla plan i sina liv där Herren tillgodosåg alla deras behov för dem.

Om vi nu ser till dig och mig så föds vi in i en värld där konsekvenserna av deras olydnad blev en arvsynd som är kopplat till människosläktet när vi träder in i denna värld. Det är därför Herren gjorde allt åt oss människor för att det som ingen människa klarade av att upprätta genom gärningar. Gal:3-23 Innan tron kom vore vi inneslutna under lagen och hölls i förvar under den i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus för att vi skola bliva rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre mer under uppfostrare. Alla är vi Guds barn genom tron i Kristus Jesus:

Din och min identitet kommer inte av gärningar för att vi skulle kunna bli bättre eller mer accepterade och godkända av vår prestation och strävan i livet efter perfektion utan den berömmelse som vi stävar efter skapar bara fördömelse. Det kunde likaväl stå som Paulus talar i Rom 8:1-4 Så finns nu ingen"berömmelse" för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Fördömelsen i människan är en lika stor kraft som berömmelsen och det visar att detta är ett stort bedrägeri att människan drivs av dessa krafter som ingenting annat är än tomhet och mörker. Strävanden att i sig själv skapa egna acceptanser och att vilja bli någon annat än hon är skapad till. Gud är ljus och inget mörker finns i Honom.

Herren säger till dig just nu att du är högt aktat och älskad i mig för att du är skapad av mig där du inte i dig själv kan göra dig bättre och älskad inför mina ögon. Att acceptera sig själv i befintligt skick och att låta Herren få förvandla ditt liv genom att börja lära känna den evige nådefulla frälsaren är evigt liv där självförglömmelse och egen skötsamhet förpassats till utmarkerna är den stora upptäckten i ditt liv. När vi stillat ner oss och gjort oss åtkomliga där eftertänksamhet och begrundande av Guds ord blivit en del av det liv som Herren skänkt till varje frälst som tagit sin tillflykt in i trons vila där vi ingalunda sitter och latar oss eller är ineffektiva, utan tvärt om så kommer en sann väckelse i våra egna och andras liv att börja där vi slutat att försöka att själva skapa egna förutsättningar i församlingar där vi springer före Herren och tror att verksamheter och metoder och tekniker kan möjliggöra Guds favör. Där är den stora bristen idag där man inte förstått de första grundera i Guds ord utan man har genom en förkunnelse som bygger på att vi själva skall utföra och genomdriva det som falskeligen blivit prestation och krav där man skall se på sig själv hur duktig och skötsam man är genom en falsk Gudsfruktan där man bara har ett sken av denna gemenskap. Allt är av nåd och inte någon egen förtjänst har vi att berömma oss av.

Om vi tänker på Lot och sedan på en lilja! Tänk på Lots heta sinnelag och lumpna själviskhet och på liljans lugna stilla skönhet! Eller tänk på girigheten i dess avskyvärda gestalt som visar sitt rätta ansikte i prestationens och kravets vilja. Jämför nu den med markens lilja och se vilken häpnadsväckande motsats. Det vi ser här är ju i själva verket endast motsatsen mellan människors och Guds verk i våra liv. Det förra förnedrat genom syndiga egna drifter och det senare rotat och grundat i den gudomliga nådens rike. Herren har intet med att göra med det förra men allt med det senare. Men det underbara är att också vi kan bli rotade och grundade i samma rike som den rena liljan. Våra själar kan bli delaktiga av det eviga riket ja av Kristus outrannsakliga rikedomar och klädas i helighetens sköna dräkt. Tänk att Herren kunde se på oss som blommor ur Hans egen örtagård. Om någon förbliver i mig och jag i honom så bär han mycket frukt. Rotade och grundade i Honom skall vi i alla stycken växa upp till Honom i manlig mognad.


/Jan-Åke Henriksson

En sann Väckelse!


Jag vill uppmana er alla att leva och tacka Honom för vad Han gjort och gör i våra liv. Jag vill säga att bara att "tala om" Jesus hur vi skall leva och göra skapar ingen frukt i våra liv. Det är när vi lever ut vår tro på Honom som är allsmäktig och finner trons vila fri från prestation och krav  i våra liv som det blir en avslappnad tro.. Jag ser hur många som är ensamma och upplever sig missförstådda och frustrerade över att man inte förstår betydelsen av en krav lös prestations lös tro på Jesus och att man inte förstår att gå via korset och in i nåden och avsäga sig sin själviskhet och sin egen skötsamhet från sig själv. Den upprepning som jag vill dela om kravlöshet och prestations lös tro kan mycket väl bliva en egen prestation och skapa frustration över att inte andra kristna och människor ser det man vill förmedla som man fått uppenbarat i sitt eget liv.

Det går inte att försöka att ständigt tala om hur det ser ut i församlingarna och att ledarna och lemmarna i Kristi kropp lider och längtar efter väckelse som inte kommer till stånd av att tala i makt och i köttslig önskan av att få en förändring som aldrig kommer. Det vi nu ser i Sverige och i övriga länder är två olika väckelser som parallellt verkar vid sidan av varandra. En väckelse där man försöker att med kampanjer och olika metoder frambringa en förändring som faller platt och skapar frustration. Sedan har vi de människor som förstått att väckelse inte kommer av egen prestation och vilja. Idag reser Herren upp ett folk som har försakat sina liv och vandrar i nåden och kärleken till vår frälsare Herren Jesus och funnit sig att vara stilla och fria från sig själva, där saktmod och eftertänksamhet infunnit sig och leds av den Helige ande i deras liv. När lemmarna i Kristi kropp fogas samman av mänsklig påverkan skapas inga resultat. Resultaten tillhör endast Herren och vårt fokus skall sålunda riktas mot Honom som är resultatet. Idag reser Herren upp sanna profeter och förkunnare för att skapa enhetlighet genom nåden och inte genom maktstrukturer. Där har vi den väckelse som Herren vill skapa genom att vi har en kärleksnöd för de som går förlorade och inte själva tror sig kunna kontrollera skeendet av det Herren vill göra.

Livet är i Herren och att vara stilla och kunna tacka där det är som mörkast och eländigast. Paulus och Silas är ett bra exempel på detta. Om jag nu skall tala om mig själv som jag inte tycker är relevant i sammanhanget, så måste jag få säga att en gång i mitt liv då allt var mig emot, och jag var under en sådan fruktansvärd press där mitt liv var så gott som slut. Då jag gick ner på mina knän och skulle just till att be till Herren i denna svåra situation som jag befann mig i, så sade Herren hörbart att inte be till Honom utan att "tacka" Då i den stunden när Herren sade att jag skulle göra det så var det som när Paulus rycktes upp till tredje himlen han vet inte om det var i kroppsligt motto eller om han var skild från sin kropp. Likadant så var det för mig när jag fick uppleva en obeskrivlig kärlek och att jag fick se in i något som jag inte kan berätta här i skrift. Vilken omsorg Han har om oss och han vill visa oss så mycket av sin nåd i våra liv.

/Jan-Åke Henriksson


Ingen Alkohol!

Jag måste säga att något jag hatar så är det alkoholen. Att en kristen kan med självbehärskning nyttja denna drog och försvara sig med att det är bara lite vin till maten och det gör väl ingen skada att ta sig ett glas.....De borde skämmas och stå upp för ett nyktert alternativ och gå med ett föredöme som representerar ett överlåtet och kristet liv. Alltför många människor sitter fast i denna skit utan att de förstår det. De måste bara ha ett glas eller en öl i sällskapet och man är så lurad att man tror att det ger en stunds avkoppling från vardagen och jag är minsann värd en fylla jag som jobbar och sliter. Sådan lögn som man skapar inför sig själv och andra. Alla vet om alkoholens starka krafter och konsekvenser. Jag ser en skillnad på de som är frälsta och de som lever i världen. De som lever i världen vill koppla av med det bedrägliga ruset av alkoholen som är en del av vår kultur och vanor som skapat fram en acceptans för den sociala samvaron med alkoholen. Vi som är frälsta och vandrar med Herren skall inte befatta oss med denna djävulska bedrägliga kraft som förför en stor del av många människor i vårt samhälle. Den som fått smaka på ett överlåtet liv med vår frälsare och drivs av ett rättfärdighets medvetande nyttjar inte alkoholen för de har fått smaka ett heligt vin som skapar en sann glädje och ett nyktert liv långt ifrån de orättfärdiga rätterna som serveras på de många offentligheternas arena

/Jan-Åke Henriksson

  Av Nåd Genom Tro! 


            

Tron bekymrar sig inte om händelsernas sammanhängande kedja, utan fäster i stället all sin samlade uppmärksamhet på just den länk i kedjan som det för ögonblicket är fråga om. Tron är inte en kunskap om en moralisk process utan trohet i en moralisk handling. Tron överlämnar allt i Guds händer, och lyder Hans befallning och låter Honom sörja för färdens riktning och mål. Det är därför helt naturligt att tron alltid åtföljs av ett stilla lugn i våra liv. Den som tror behöver aldrig fly han grips aldrig av förskräckelse och oroar sig varken för det förflutna eller det tillkommande. Inför gårdagen säger tron du är redan förbi och inför morgondagen dig har jag inte sett. Men inför den nuvarande dagen säger tron att Herren leder mig med sin hand och varsamt trycker Hans älskade hand i min och jag förnimmer Herrens godhet och nåd i mitt liv. Tro kan du aldrig själv skapa utan det är en Guds gåva till den som satt sin tilltro till en allsmäktig Gud som vill ha din trofasthet och kärlek till Honom som gjorde allt åt oss på sitt kors där Han fullbordade sin oerhörda kärleks gärning som vi får ta emot av nåd genom tro.

Paulus tar upp i EF brevet 3:14 att han böjer sina knän för Fadern från vilken allt vad Fadern heter i himmelen och på jorden har sitt namn och beder att Han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder att i genom Hans Ande växer till i kraft till eder invärtes människa och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan och att i må vara rotade och grundade i kärleken. Där vill han tala till oss att vi kan lära känna Honom så vi till fullo förstår vad bredden, längden ,höjden och, djupet av Hans ofattbara kärlek till oss som satt sin tilltro till Hans nåd och inte till egna gärningar. När vi sätter vår tilltro till tecken och under och där vi springer efter olika förkunnare som kommer med olika budskap som är tagna ur sitt sammanhang för att passa in i ett urvattnat evangelium som inte bygger på den sanna grunden i Guds ord. 

De största förändringarna som leder till förvandling av våra liv är när det känns som tyngst och jobbigt och som om vi tappat vår kontakt med vår frälsare och där vi upplever oss som om det skulle vara något straff från Herren där vi blivit satta på undantag. Så fel vi tänker att det skulle bero på något straff vi utsätts för och att vi skall få dåligt samvete för att Herren förkastat oss. Så totalt helt fel som vi oftast tänker när motgångarna kommer emot oss och vi flyr in i självömkan och tycker synd om oss själva.

Det är i själva verket så att Herren vill skapa en karaktär och en säker grund i Guds ord i våra liv och visa att där vi befinner oss i vår svåra situation så vill Han visa oss att det är då vi är som svagast och hjälplösa som Han vill bära dig och visa dig en helt överlägsen väg där inte omständigheterna och situationerna hindrar dig i ditt liv utan att Han vill att du skall lära känna Honom där Han har full kontroll över ditt liv och visar att när du är svag så är Hans Ande i dig, den som leder dig djupare in i sin nåd och skapar en förståelse för vem Han är i ditt liv och att Han alltid varit dig nära och haft dig så kär. När David blev smord som konung och Saul som förföljde honom hela tiden och sedan när han förstod att David skulle bli den sanne och smorde konungen för Israels folk. Det var då Saul ville döda David med den vetskapen som han hade.

Då skulle man kunna tänka sig vad hade David gjort som var så fel att han hela tiden var nära döden och förföljdes av Saul ständigt. Nej han visste att det inte berodde på någon synd eller någon omständighet som gjorde att han var förföljd och utsatt för döden hela tiden utan han förtröstade på att Herren var med David i alla situationer och att han såg att det inte berodde på Davids styrka och kraft, utan att det var Herrens kraft som verkade genom Davids svaghet och förtröstan.

Likadant var det med Aposteln Paulus liv, han var ständigt utsatt för trångmål där han i fångenskap och i bojor och bedrövelse verkade i Guds kraft för Paulus visste att det var genom sin egen svaghet som kraften och kärleken verkade så kraftigt i Apostelns liv. Andra kor 12:9 Men Herren sade: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma att vila över mig. 

 Det handlar om att lära känna Herren i våra liv för det är evigt liv att lära känna vår Frälsare. Med handen på hjärtat och med sorg vill jag säga till många kristna som tror att man skall ha någon lyckokristendom där man skall förverkliga sitt liv och tjäna på det man gör och utför. De har blivit lurade och bedragna av förkunnare och lärare som cementerat en falsk bild av gemenskapen med Herren. Det är så mycket lärande om tekniker och olika metoder som man lär ut i Kristi kropp i dag och där man går olika bibelskolor där man lär medlemmarna om att kunskapen i Guds ord sätter dig fri och gör dig mer skicklig gjord för ett mer innehållsrikt liv med Herren. Herren vill att vi skall leva i nära gemenskap Honom som uppenbarar kärleken till sanningen om Honom själv i våra liv.

Problemet med dessa kunskapens bibelskolor är att man lär ut Guds ord genom strikt formade konkretiserade former där man läser ordet som om man läser ett manuskript och att man sedan inte kan tillgodogöra sig den undervisning man fått i ett praktiskt och överlåtet liv med Herren. Inte ens Jesus undervisade nämnvärt sina lärjungar när Han var tillsammans med dem under sin verksamma tid på jorden. Det var först efter uppståndelsen som han i fyrtio dagar verkligen undervisade dem om Honom själv. De hade sett och hört men inte förstått mycket när han var med dem innan uppståndelsen och Anden inspirerade och påverkade dem att det var genom Herren som de blev förvandlade i en omedelbar närhet i gemenskapen med Jesus som deras liv fick en mening. Det är så förkastligt att kunna tro att vi kan informera varandra om livet med Herren.

Herren börjar i regel först med provet sedan så kommer den teoretiska biten att falla på sin rätta plats i våra kristna liv. Det finns ingen annan väg än den väg som leder till förvandling i en människas liv av att försaka sitt eget liv genom att mista det för att söka efter meningen och livet med Herren genom försakelsens välsignade väg genom svagheten i mig själv där jag nedlagt all min egen styrka. Guds sinne, kommer åstad en bättring som leder till frälsning och som man icke ångrar, men världens bedrövelse kommer åstad död.

Det är i den nära intima förbindelsen som jag genom stillhet och förtröstan finner de största skatterna i mitt liv där jag stillat ner min själ och börjar att lyssnat in vad Herren vill tala till mig vem Han verkligen är och att jag inte behöver göra massa saker genom min egen prestation och krav för att bli mer accepterad och älskad av Honom. Han har gjort allt för dig för att det som inte längre kunde skapas av människan själv, genom vår egen "skötsamhet" och strävan efter rättfärdighet.

Det gjorde Herren åt dig genom sitt offer på sitt kors där Han vann en evig blodköpt seger. Av "nåd" allenast genom tro får vi komma in i en famn av prestationslöst och kravfritt liv genom trons underbara vila och bekännelsen av att det Han gjort just för dig och mig. Herren vill genom att vi lär känna Honom och Hans uppståndelsekraft får känna delaktighet i Hans lidanden i det att vi blir Honom lik genom en död sådan som Hans. Det är många som vandrar som fiender till Kristi kors och har sitt sinne vänt ifrån vår Herre. Vi skall ha vårt medborgarskap i himmelen och där ifrån så väntar vi på Herren Jesus Kristus som skall förvandla vår förnedringskropp så att vi blir lika den härlighets kropp som Han besitter och som vi är lovade om vi tvagit våra kläder i lammets blod. Jag behöver aldrig frukta att löftet som gavs i går inte skall gälla för i morgon. Herrens förbund uppehåller oss likt vildmarkens alltid friska källor. De drack ur klippan som följde dem och den klippan var Kristus. I varje löfte som du ser uppfyllas har du en underpant på andra löftens fullbordan. Herren har inga vägar utan källor. Om vägen går genom ödemarken skall källor välla fram i öknen och vildmarken skall blomstra som en ros.

/Jan-Åke Henriksson

Ett Gott Nytt Välsignat år!


Jag önskar att det nya året blir ett år av uppvaknande i Kristi kropp där det inte handlar om, borden skullen, och måsten. Har vi lärt oss något om att vara eftertänksamma och begrundande där vi börjar lyssna in vad Herren vill säga till oss alla vi som springer före och tror att det beror på vad vi skall utföra för Herren. Jag tror att det nya året kan vara ett år där vi tillsammans kan öppna våra hjärtan för broder och syster och där kärleken till sanningen skapar en frihet i Kristi kropp. Ett Gott Nytt År önskar jag er alla och Guds rika välsignelse över era liv. 

Livet i Herren!

Ett avfall med stora konsekvenser! Lyssna vad jag har att säga! Videon är i två delar...

Ps:131 Att inte umgås med det som är för svårt och stort! Herren är nådefull och full av sin kärlek till oss. Det spelar ingen roll om vi har framgång eller motgång för Han är densamma och förändras inte. Det är i de skeenden i våra liv där vi tycker att ingenting händer och att allt känns så hopplöst som Han vill säga att allt är under kontroll. Han vill lära oss att vara stilla och förtrösta på vetskapen om att det inte beror på oss att vi måste göra massa saker för Honom eller att kraven blir så stora att vi "bågnar" inför våra egna måsten. Att en själ finner vila och förtröstan i Hans underbara nåd är så mycket större en alla måsten och krav.

/Jan-Åke Henriksson

Att Finna Livet i Herren!

Den sunda läran i Guds ord bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i den sunda läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva. Apg: 17:24-25 Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina egna ansträngningar. Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller. Det vi ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." och en felaktig grund i Guds ord. Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna. Det enda jag gör är att vara stilla inför min Herre och infinna mig i trons vila. Jag gör ingenting i mig själv för att nå människor. Bara vara stilla och ledas ditt Herrens Ande leder oss. På kort tid är det två stycken själar som blivit frälsta av att varit stilla och trofast, bedjande och lydig. Vi får se den största närvaron av Herren när vi lär oss att lyssna och gå när Herres säger det till oss. Faran är att det blir prestation och krav i våra försök att vinna människor för Herren. Vi har ingenting att berömma oss av att vi är så duktiga och skötsamma eller att vi har olika metoder och läror som vi svänger oss med. En förkrossad ande och ett bedrövar hjärta är det offer Herren vill ha i oss där vi ödmjukar oss inför honom som är allsmäktig kärleksfull och god.

/Jan-Åke Henriksson


Några Tankar!


En rättelse! Nya testamentets grundtext är skriven på Grekiska och det Gamla testamentet på Hebreiska!

Några Lovsånger och en Bön!


Våra Egna Ansträngningar!


Det är så att när man själv vill skapa förutsättningar som man tror är rätt och att man proklamerar en falsk bild av Herren som egentligen inte bygger på sann kristen grund, då blir sannolikheten den att man gärna går över gängse bibliska gränser för att nära de köttsliga och sinnliga begären i människans liv. Så har det alltid varit med människans beskaffenhet att det är så svårt att "be" till nådens Gud om helande och befrielse. Vi är så benägna att hela tiden "begära" saker av Herren för att istället be till vår frälsare som gav sitt liv av nåd till hela mänskligheten. Typiskt västerländskt tänkande i trossammanhang i trosrörelsen att bara jag hoppar och skriker lite så löser sig det mesta av problemen. Vi får vackert lägga oss ner i ödmjukhet och be vår frälsare om de saker som han lägger på våra hjärtan. Det vi egentligen strävar efter i våra liv är att finna livet i Honom för när vi försöker att i vår egen strävan efter resultat och mening i detta liv så kommer det bara att bli besvikna och frustrerade krav som uppnås i oss själva och resulterar i ett hopplöst eget jagande efter meningen med livet.

När vi har insett att resultaten inte kommer av att vi själva skapar egna förutsättningar i vår strävan efter meningen och sammanhangen. Då först kan vi säga att när jag dött bort från mig själv och har sett min egen ofullkomlighet och strävan efter meningen med mitt liv kan jag säga att nu lever inte jag själv utan Kristus lever i och genom mig och jag finner trons vila i Honom och prestationen som plågat och vakat över mitt liv har nu dött bort från mig. Genom honom som nu lever i mig kan jag bara i nåden finna tröst och hjälp. Lagens krav på rättfärdiggörelse kan ingen människa hålla och leva med i sig själv. Nu var det ett krav från Herren att leva genom lagen och det kravet kunde bara en person åstadkomma åt oss genom ett erbjudanden av att nåden som ges fritt av ett kärleksbudskap till den som tror på att Han tagit lagens krav på sig en gång för alla på sitt kors. Han kom inte för att upphäva lagen utan att fullborda lagen i Honom.

Därför så kan vi inte själva nå fram till ett avgörande i vårat liv för det är bara genom en död människa som vi kan upptäcka livet i Honom och leva genom Honom där allt handlar om min älskade Jesus. Jag tror att Himmelen är Jesus och att allt är genom Honom och vi lever för Honom genom våra döda liv som uppstått till Honom i härlighet. Vi är ju främlingar och gäster på denna jord och vi har hopp och längtan. 1kor 1:13 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. I så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor.

Vi skådar upp till himmelen för där har vi vårt hopp och längtan. 1: Johanesbrevet 3:3 Var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren. Jag tror att det finns inga gränser för vad en människa kan få vara med om när hon fått en uppenbarelse av att vara död i Herren för då kan vi säga som Aposteln Paulus säger Filipperbrevet 4.13 allt förmår jag i Honom som ger mig kraft. Då kan vi möta alla livets hårda prövningar och krav för då är det inte längre det egna JAGET som har herraväldet i våra liv. Jag vet att det är på grund av Guds styrka att jag är den jag är och gör det jag gör.

Det finns inget sätt jag kunde göra ens hälften av vad jag gör i min egen styrka! Jag kan inte göra det. . Om Gud allsmäktig inte är vid din sida, vem kommer du då att kunna luta dig mot när världen omkring dig faller. Endast i honom finner vi fullkomlig frid, hopp och kärlek. Läran om Herren bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva. Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar. Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller. Det ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

/Jan-Åke Henriksson

Hur Jag Träffade Min Fru!


Vi firade jag och min älskade fru att vi varit gifta i 15 år den 29 maj. Det är 16 år sedan jag kom till Örebro och efter bara 8 månader så var vi gifta. Jag hade fått tag i ett radhus i Vintrosa utanför Örebro där jag bodde jag och min lilla katt. Jag var på ett möte i en församling där jag såg min blivande fru för första gången. Jag skulle gå på toaletten när mötet just skulle börja och när jag gick förbi henne så blinkade jag till henne med ett gott "öga" där jag fick höra senare att hon hade sagt till sin faster som satt bredvid henne på mötet att vad var det där för en tok.Nu var det så att jag hade min dotter med mig på mötet där min blivande frus faster lutar sig över bänken där hon satt och frågar min dotter om hon fick prata med henne efter mötet med en fika. Efter mötet så försvinner fastern utan att göra sig hörd och min blivande blir ensam med mig och dottern där vi tre sitter vid ett bord i caféet.

Jag sitter och lyssnar till samtalet som min dotter och min blivande fru har och där jag fick reda på att hon jobbade i en butik som sålde damkläder. Min dotter och min blivande avslutade samtalet och vi skildes och önskade varandra Guds välsignelse. Jag kunde inte släppa denna kvinna i mina tankar så jag sade till Herren att om det här är min fru som jag skall ha, så är det ditt ansvar att föra oss ihop. Jag åker jag ner till Centrum och parkerar min bil och jag har bett Herren om vägledning att det första skyltfönstret som jag tittar in i så skall våra blickar mötas om inte så är det inte min fru. Jag går planlöst fram på gatorna i centrum och kommer till ett skyltfönster där jag tittar in mot butiken och när jag gör detta så möts våra blickar där vi häpna stirrar på varandra och nu så firar vi våra kärleksfulla 15 år tillsammans jag och min fru.

Du Är Älskad Av Gud!


Mitt andliga tillstånd bestämmer min själs förmåga att uppfatta de andliga verkligheterna. Om mitt hjärta är slött är också är mina öron döva och mina ögon slöa. Det är när mina andliga sinnen som är skarpa eller slöa alltefter min själs beskaffenhet. Är kärleken svag så är min andliga syn dunkel men är min kärlek klar som kristall då är min andliga värld lika klar som genomskinlig luft. Det farligaste med mörkret som synden skapar är att det framställer sig själv såsom ljus. Ljuset som är i dig är mörker. Vi tro att vi ser men är dock nattens barn, vi tro att vi befinner oss i Guds härliga morgongryning och se att alltsammans är ett verk av den onde.

Han har givit oss irrbloss och vi påstår helt övermodigt att detta är morgonstjärnan. Men Herren lov och pris att det finns hopp hur blinda och korkade vi än är om vi i ödmjukhet falla ned för Jesus fötter. Vi får ha den bönen rena mig Herre från mina hemliga brister! Fräls mig från självbedrägeri och från att förväxla himmelens klara ljus med helvetets fladdrande irrbloss! Åter och åter vill jag bedja dig Herre låt mig få min syn! Varje dag med Herren ständigt levande i Honom läsande i ordet och i bönen skapar ett sinne som är skarpt och avslöjar syndens konsekvenser i mitt liv. Att infinna sig i trons vila och vara trygg där är ett måste för alla Kristna som vill vandra i Herren och finna segrar som Herren förbereder för oss.

Det profana livets realiteter brukar vara man först läser in saker som man slutligen får ett prov på att man är godkänd. Herren börjar många gånger med det praktiska i våra liv och lönen vi får är en fridsfrukt utan människofruktan och fördömelse. Vi behöver ingen bekräftelse eller ryggdunk att vi duger av människor. Inför Herren är vi så dyrbara och högt aktade och älskade så han gjorde oss till skapelsens krona i sitt verk. När vi själva vandrar i Honom så fyller Han alla dina behov och Han helar dina brister när vi lever och verkar efter de gudomliga principer som han gett oss i Guds ord. Där kommer vi bara att finna trons vila i våra egna liv.

/Jan-Åke Henriksson

Den Helige Ande förbyts mot Antikrists ande!


Jag har vid flera tillfällen pratat med den nu bortgångne Sven Reichmann om den sista tiden som vi befinner oss nu i. Där har vi pratat om olika andliga skeenden som händer idag. Jag skulle vilja dela med mig om en sak som Herren uppenbarade för mig för någon tid sedan. Jag tror att avfallet redan har skett och pågår för fullt. Kristna människor som tror att de är frälsta och vandrar med Herren har blivit bedragna och vilseledda av antikrist ande där de tror att de vandrar på vägen.

Detta som sker just nu är på grundval av den felaktiga undervisning och läror som bla kommer från den så kallade trosrörelsen med den nu avlidne Kenneth Hagin, Copeland, Benny hinn med många flera som skapat ett incitament för ett ockult system i de Kristna församlingarna och lemmarna i Kristi kropp. Det som håller honom tillbaka (antikrist) är den Helige Ande och Han kan inte vara kvar i Guds tempel som är de som är bärare av den Helige Andel utan blir skaffad ur vägen tills antikrist (fysiskt) kan sätta sig i Guds tempel och utöva sitt antikristliga välde i fullt mått.

I det sammanhanget så talar Aposteln Paulus om Guds tempel som vi Kristna är bärande av den Helige Ande och som i den grekiska grundtexten kallas (Naos) där vi är ett Guds tempel där Paulus talar om Guds Ande som bor i oss troende nio gånger i bibeln. Däremot så talas det om ett fysiskt tempel som i grekiska grundtexten kallas (Hieron) där Paulus när han omnämner tempel så är det om ett fysiskt tempel femtionio gånger i ordet.

Det är som det är en tvåstegsraket där det första steget är att bana väg för antikrist återkomst fysiskt och dess gärningar. Det här ville jag skriva till en kristenhet som är förförd och intagen av antikrist ande. Det finns så få Kristna som idag fattar och förstår vad som händer i vår samtid just nu och därför så manar Herren till att förmana och tillrättavisa för att om de möjligtvis omvänder sig och bekänner sin synd och kan på nytt vandra på den rätta vägen som Kristna lemmar i Kristi kropp.

Det är inte de former och andliga manifestationerna som betyder något i en frälst själ. De beror på hur vi lever i Herren med vårat liv med Guds nåd. Om det beror på mig så har vi kommit bort från det som Herren vill i varje människas liv. Det är inte prestationen eller kravet att manifestera Guds verk i våra liv som Herren vill i en frälst själ. Om det som Paulus talade om i rom: 7-13 Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. alltså så kan vi inte göra Herrens vilja synlig i våra egna liv i oss själva. Det är bara i Honom som vi kan på ett avslappnat vis göra Herrens vilja synlig i våra döda kroppar som vi har uppstått i Härlighet i Herren.

Detta är idag det stora problemet i Kristi kropp idag att man med metoder och undervisning försöker att verka fram en prestations lära där man sätter Jesus i karantän och låter sitt eget kött och vilja prestera fram en resultat inriktad tros undervisning. Jag har sett på nära håll vad dessa Herrar som kallar sig "profeter" och förkunnare idag gör. De förför människor och de skadar och bara tänker på sig själva dessa ondskans hantlangare och onda andars läror som de sprider sitt gift omkring sig. Jag står upp för en sanning som måste predikas och spridas till en Kristi kropp som har avfallit till onda andars läror.

/ Jan-Åke Henriksson

Att vandra med nådens Herre!


                                Nådens väg!

Det som gör att de kristna har svårt att komma in i trons vila är att man går om kring med ett dåligt samvete och försöker själva klara av att återställa förhållandet med Gud genom att verka för att man måste göra massa goda gärningar eller verksamheter där man tror att det dåliga samvetet skulle försvinna utav egna ansträngningar och krav. Hur ser det ut idag i församlingarna där ledarna och pastorerna talar om Guds kärlek utan att tala om Guds sanning utan omvändelse från sig själva och synd i sina liv och där man skiljer sig i parti och minut från ett äktenskapsförbund som man lovat varandra och Gud att leva tillsammans livet ut i både motgång och medgång. Man har gått så långt i sin egen kraft att man inte längre lever med Herren utan man skapar egna förutsättningar där man går längre och längre bort från det som Herren manar varje lem i Kristi kropp att försaka sitt eget liv och börja lyssna på Honom som vill skapa en påverkan och en inspiration till att lära känna Honom som är Nådens och kärlekens Herre.

Ett stort problem är att man tror att man kan informera dig om vad du borde eller skulle göra för att du skall bli fri från skuld och skam så kommer du bara bli besviken och desorienterad och fråntagen det liv som Herren har givit var och en som lagt ner alla sina "jag och måsten". Jesus sade att den som vill bevara sitt liv skall mista det , men den som mister sitt liv för min skull han skall finna det Matteus 16:25. När vi försöker att i egen kraft skapa förändringar genom min egen skötsamhet och ställer vår frälsare på undantag och låter Honom inte längre vara allsmäktig och där Han inte längre är allt för mig och frälsare i mitt liv. 

Istället så vill vi själva klara av och driva firman själv där jag ställer mig själv och det som är mitt och jag, på sin egen spets där till och med rättfärdigheten sitter som en smäck påklistrad på mig själv där jag inte förstår att var dag be Herren om förlåtelse för mina synder. Herren är aldrig långt borta från någon enda av oss Han är personen som är kärlek och den sanning som Han är i en och samma person där Han vill tala om sanningen för oss att Han är ljus och att inget mörker finns i honom 1joh 1:5.

När så kallade predikanter och falska lärare och profeter kommer till oss som är förklädda till får men som är som jävlar och demoner där de förvillar hela kristenheten med ett falskt och urvattnat evangelium så varnar Herren med att se upp så ni inte blir bedragna och lurade av ett budskap som får den kristne att avfalla till en avgrund och ett liv där man tror sig vara en god och from kristen med en påklistrad fasad av lögner som blir mer och mer tydlig ju lägre vi kommer till Herrens återkomst. Jesus sade: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt."

Matt 11:28-30. Det som förkunnas i den sanna läran om Herren är ingen lätt väg att vandra och det handlar om Jesu efterföljelse där vi tar på oss vårt kors och var dag förnekar sig själv där vi lär oss att vara stilla och ödmjuka där vi kan urskilja vad som är sant, och rätt, och riktigt, där Han går förre och där jag går efter och där jag förminskas och Han blir större i mitt liv.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta. Psaltaren 51:19. Det han vill i varje kärl är att Han själv skapar i mig ett rent hjärta och giver mig på nytt en frimodig ande där jag i tacksamhet får drivas av Hans Nåd i mitt kristna liv som blir helt förvandlat när jag slutat att se och titta på mig själv. Sedan så till slut vill jag skriva om ett favorit ställe där Herren säger ej heller låter Han betjäna sig av människohänder, såsom vore att Han i behövde något av oss till hjälp Han som själv åt alla giver liv anda och allt. Apg 17:25.

/Jan-Åke Henriksson

Konsensus!


Det som är av intressant att veta är inte om den nya världsordningen skall komma för det gör den vare sig vi vill eller inte. Det som är högaktuellt är när man presenterat denna världsordning för folken i ett välpaketerat och tillrättalagt konsensus där medborgarna skenbart tror sig ha någon demokratiskt medbestämmande och där allt styrs av de som för länge sedan har velat tillsätta en enda person som skall kunna reda ut det världskaos som är och som kommer.

Det kommer att eskalera fram där man till slut ser detta som den enda lösningen på det kaos som de själva designat och skapat för framträdandet och den synliggjorda världsordning som legat till grund under evinnerliga tider. Det här är ingenting nytt som håller på att ske och skapas fram för de har haft denna agenda sedan det forna världsriket blomstrade med det romerska imperiet.

När valutan och det kontantlösa samhället är en realitet som vi nu själva ser att det så kommer att bli, så har man lösningar på det med eftersom bankväsendet har en konkretiserad färdiglagd strategi där man inte kommer att kunna köpa och sälja om man inte accepterar deras lösning. Vilka tror ni kommer att välkomna detta koncept där medborgarna inte längre behöver tänka själva och längre ta ställning för det som är rätt och riktigt och våga ta ett eget initiativ där det kommer att kosta allt om man säger nej till detta.

Den bekväma vägen är att jag släpper allt och insätter mig i den nya världsordningen som man lägger just nu och slutar att tänka självständigt och tänker bara på mitt och det som jag kan dra fördelar av och vara en del av i detta sammanhang som kommer i slutänden att sluta i en total katastrof. Det finns hopp och det finns lösningar men det vill man inte höra talas om för det ligger så långt borta från den egna uppfattningen om att det är människan själv som styr och vill vara herre och skapa makt över sina egna och andras liv tyvärr. 

Just idag står Han med öppna händer och vill frälsa den som kommer till Honom med ett förlåtande och öppet hjärta för att frälsa de som går förlorade. Jag vill berätta något för er om en dröm som har infunnit sig hos mig. Det var en rad av skönt solbelysta bergstoppar, vilkas sluttningar vore höljda i vit dimma. Då utropade han: Herre låt mig komma upp på dessa höjder! Då svarade honom en röst: Först måste du ned i dalen. Han begav sig då ned i dalen, där han snart upptäckte att han var omgiven av en mängd avskyvärda och otäcka skepnader. När han nu stod där och betraktade dem såg han att allt detta intet annat var än hans egna synder som tagit gestalt.

Han såg de synder han begått för länge sedan och de grinade emot honom på ett förfärande sätt. Plötsligt fick han höra att någon nalkades honom och han förstod genast att det var Herren. Då greps han av en sådan blygsel att han drog sin jacka över huvudet och stod där helt tyst. Men den Helige kom allt närmare och närmare och även Han stod där bredvid helt tyst. Efter en stund vågade min vän lyfta på jackan och se på Frälsaren och vad fick han se! Jo alla de fasansfulla skepnaderna hade hopats omkring och på Honom.

Du Herre lät allas vår missgärning drabba Honom. Vi har så mycket att tacka vår frälsare för att det var på Honom som all vår skuld och synd blev lagd. Jag vet att man sagt i snart tvåtusen år att Herren kommer snart tillbaka till oljeberget i Jerusalem där Han försvann framför sina lärjungar i deras åsyn. Herren sade att på samma sätt jag nu försvinner till min Fader i himmelen så kommer jag tillbaka på samma sätt som jag nu lämnar er. Då kommer Han inte som ett litet "gossebarn" eller ridande på en "åsna". Då kommer Han i majestät och konungslig för att döma de ofrälsta. Därför har jag nöd i mitt hjärta att förkunna min frälsare till alla människor så de inte går förlorade.

/Jan-Åke Henriksson

  Herren Är En

Jag respekterar att det jag skriver kan vara svårt att sätta sig in i alla delar i det jag skriver om. Detta med det antikristliga riket och det som vi talar om i fragmenterad form om orättvisor i vårt land och samhälle. För att förstå och lära sig att taga in en ny åskådning och ett nytt tänkesätt är inte så lätt av en indoktrinering och hjärntvätt som pågått i decennier i vårat land. Det handlar inte om åskådning eller någon ny filosofi utan en tro på den gamle som Albert Einsteins sade och satte sin tilltro  till. 

Allt detta jag skriver kommer för eller senare att implementeras och förverkligas inför våra liv och det kommer att ske i den strategi som ligger som en agenda för det rike som håller på just nu att ta sin form för det jag påtalat. Jag pådyvlar ingen någon människa min tro på Herren Jesus utan var och en får själva göra sina val i livet. 

Det jag skriver är det som kommer att ske vilket vi vill eller inte det kanske ter sig som "science fiction" men ni skulle bara veta vad dessa herrar gör bakom dolda kulisser där man hela tiden manipulerar människor och skapar kaos för att sedan komma med lösningarna. 

De vet vad man gör, där man hela tiden skrämmer den stora massan med falsarium och designar efter sin egen världsbild och frammanar en världshärskare som kallas lucifer. Det man gjort är att göra medborgarna till lydiga redskap för sina syften och det är så många som är så bedragna och förda bakom ljuset.för man ser inte för det är fördolt för den sekulariserade och avkristna människan. 

Det vi ser hända i landet, med ökad brottslighet, ökade våldtäkter, ökade antal mord och lägre eller inga straff och inga utvisningar är helt enligt planerna för att skapa det nödvändiga kaos som behövs för att skapa de förutsättningar som globalismen kräver för att kunna genomföras. Vi ser en kris som vi inte får tala om, inte protestera mot eller sätta oss emot. Gör vi det, pekas vi ut som rasister, nazister och fascister.

Det här har jag påtalat under åtskilliga tider vad som håller på att hända i Vårat land. Ni så kallade Kristna är som försurade mattor som är så intoleranta och förstockade så man intet tror att det är sant hur livrädd man är att förtydliga en verklighet som man inte vill se och höra. Skall det bli någon förändring hos de sekulariserade och rädda kristna lemmarna så behövs det talas om den verklighet som man befinner sig med och sedan påvisa att bara förändring hos människan kan åstadkommas av en NÅDEFULL Gud som vill förändra och skapa en karaktär hos varje person som lämnat sitt liv i Herrens hand....

Vad är en False flag? Det är ett begrepp som alltmer kommit att användas i framförallt alternativa media på nätet i samband med skolskjutningar, terrorattacker och andra våldsaktioner, samtidigt som man menar att mainstreammedia, MSM, ofta döljer och förvanskar sanningen bakom det som skett. Begreppet var ursprungligen en sjökrigsterm som innebar att man seglade under en annan flagga än sin egen, en falsk flagga, som en krigslist. Begreppet används för iscensatta terrordåd utförda av regeringar eller organisationer för att "skapa opinion för en agenda som i normala fall skulle möta massivt motstånd bland folkopinionen. Man utför spektakulära dåd och attentat och lägger därefter skulden på en grupp eller ett land man vill demonisera

Om det pågår eller nyligen har pågått en eller flera övningar på samma plats eller i närheten som påminner om den terrorattack som sen genomförs så kan man vara vaksam. I alla kända stora attacker har det förekommit övningar. Under 9/11 pågick inte mindre än 46 övningar samtidigt som flygplanen flög in i tvillingtornen. Detta enligt Webster Tarpley, som skrivit boken Synthetic Terror: Made in USA (2007). Makia Freeman menar att det pågick övningar med skjutning i attackerna i Oslo i Norge (2011), Sandy Hook (2012), Boston Maraton (2013), Charlestonkyrkan (2015), San Bernardino (2015), Paris-attacken (2015) och många fler. 

Hon menar att syftet är att distrahera och även flytta på nyckelpersonal som annars skulle kunna vara på plats och starta oönskade undersökningar. Det handlar också om att förvirra personal som skulle agera annorlunda om de tror att det är en övning och inte en verklig händelse. Det handlar också om att förvirra vittnen, media och allmänheten.


/Jan-Åke HenrikssonDet antikristliga rikets ankomst!


Antikrist!

                    Förberedelse för det antikristliga styret!

Jag har skrivit och påtalat om det allvarliga läget som vi i Kristenheten befinner oss i idag . Det gäller även vårat land. Därför så mycket mer angeläget för de Kristna att tillsammans stå eniga i den luriga tid vi befinner oss i . Just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och globalister, samt katolska kyrkan som driver fram lagar för globaliseringen. Sverige ingår i ett paraplynät som heter Concord för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a. ingår för att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa .

De Kristna allierar sig mer och mer mot den Katolska kyrkans normer.
De Kristna blir mer och mer blir korrumperade av dessa falska lärosystem och trosuppfattningar som bygger på Humanismen och självförgudning i sina liv. Vi ser mer och mer i vårt land hur de demokratiska värderingarna monteras ner steg för steg där vi rör oss mot den plan som beslutsfattarna fattat och planerat för en global sammanslutning genom de avtal som man slutit med varandra där FN står som front pelare med Katolska kyrkans lärosystem.

Vi i Sverige är ett bland de värsta sekulariserade länder som står i bräschen för den falska globala ekumeniska sammanslutningen som Sveriges regering beslutar att skriva på i avtalet 2030. Är det så få som inte förstår att vi inte längre lever i ett demokratiskt land och de värderingar som vi haft under generationer håller på att förbytas mot det globala antikristliga väldet i hela världen. Vi dödar barn på löpande band här i Sverige genom aborter och förstör familjeband som varit grundpelaren i vårt fina land Sverige.

Den Svenska befolkningen kommer successivt att förbytas mot etniska folkgrupper som kommer att ingå i det globaliserade enhetliga världssystemet där en ensam världshärskare kommer att träda fram som en frälsare för folken. Vi skräms hela tiden upp om rykten om krig fattigdom och miljöförstöring och det är också ett led i denna strategi att skrämma folken till lydnad.

Vi skall be för Sverige och att vårt land blir ett Kristet land igen där vi står upp för en gemensam sann överlåtelse till Herren.
Detta är det stora problemet som Kristenheten har idag att humanismen fått ett helt insteg i den Kristna läran och där förkunnelsen förbyts av gärningar istället för Nåd där man tror att toleransen och acceptansen för det goda i människan är det gällande och man förespråkar goda gärningar som vi skall göra för att resultatet är viktigare än förståelsen av att nåden är den verkliga drivkraften i den Kristnes liv. Paulus talar i rom 4: och 4: att den som håller sig till gärningar honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd utan på grund av förtjänst.

När vi stillar ner oss och förstår att nåden är ingen självklarhet och att ingen människa förtjänar nåden genom laggärningar utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

När jag börjar lära känna Herren genom stillhet så är konsekvensen att jag börjar sträcka mig ut till de som går förlorade och jag börjar se att det inte beror på mig det som Herren vill göra i och genom sina tjänare. Ty så säger Herren, Herren Israels Helige: Om i vänder om och ären stilla skolen I bliva frälsta: genom stillhet och förtröstan varden I starka. (Men I viljen icke.) I sägen Nej på hästar vilja vi jaga fram därför skall ni också bliva jagade: På snabba springare vill vi rida åstad därför skall och edra förföljare vara snabba. Jesaja 30:15.

Det finns idag en sådan naivitet i Kristenheten att vi tror att bara entusiasmen och ihärdigheten finns så skall vi kunna bidra till att människors skall komma till tro och bli frälsta. Då tror vi att det beror på oss och våra egna ansträngningar i det vi gör.
När vi låter Herren får vara Herren den allsmäktige i våra liv så drar han de som är kallade själv till sig och vi får förlösa de ord som då Herren lägger på våra hjärtan så att de omvänder sig från sina synder och blir frälsta. 

Det är så sorgligt att se idag en församling som är förvirrad och desillusionerad av att man fört in den humanistiska läran som är grunden för det antikristliga väldet i den kristna församlingen. Om vi inte ser upp med det som Jesus gång på gång varnar oss för att bli bedragna av falska profeter och förkunnare om att i denna sena tid förvilla de utvalda så de avfaller till onda andars läror och går förlorade. Gå in genom den trånga porten ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet och många är de som går fram på den: och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och få är de som finna den

/ Jan-Åke Henriksson

                                              En svensk tiger inte, utan han ryter! 

Hur länge skall man hålla tyst och inte våga sätta kraft bakom alla dessa lögner och falsarium som dessa falska och korrumperade politiker verkar ifrån. När skall Svenska folket säga nu får det vara nog,nu avsätter man den sjuka konstellation och regering som för Sverige in i en total hopplöshet och det skarpa läge som vi i Sverige befinner oss. 

En gång sade man om Sverige att en svensk "tiger" men vi skall säga att en Svensk "ryter" och slänger av oss den sura matta av försagdhet och ljumhet där vi under generationer blivit indoktrinerade och desillusionerade av att vara tysta och att inställa oss snällt i kön där vi skall vara styrda och lita på vad politikerna säger till oss att tro på något som är en stor lögn och ett svek mot medborgarna i vårat land. 

Den feghet som jag ser hos en stor del av många människor är att man ser problemen men man törs inte ta den obekväma konfrontation som kommer av att stå för det man tror på och det som är rätt och riktigt där man säger ifrån från djupet av folksjälen att nu får det vara nog på alla lögner och svek från en regering som helt tappat kontrollen för länge sedan av att styra vårat land. 

Det är en så otrolig okunskap som dessa politiker besitter där de talar i egen sak utan att ha vedertagen evidens om den problematik vi står alla inför. Den idiotiska föreställning om en klimatkollaps där man bara har en ensidighet där man inte ser konsekvenser av det man förespråkar är för mig bara löjlig argumentation i politiska termer som inte har med den verklighet vi nu befinner oss med.

/Jan-Åke Henriksson

Ett Lands Förfall!

Klas Friberg, Säpo-chef går ut och uttalar sig i det förljugna SVT till svenska folket om högerextremisterna som är det reella hotet i Sverige där man av Regeringen troligtvis beställt detta så man kan fortsätta att projektera en falsk bild som Regeringen vill kunna fastslå i landet. Det som ligger till grund för ett folkutbyte och en islamistisk plattform i vårat land där agenda 2030 är det stora målet för Europas och Sveriges absoluta riktning. Jag förstår att många inte har en blekaste aning om agenda 2030 där det just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och katolska kyrkan driver fram lagar för globaliseringen. Sverige ingår i ett paraplynät som heter Concord för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a. ingår så att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa.Det jag skriver här är något som har pågått i evinnerliga tider där man inom Frimurarorden och Illuminati, är en samlingsbeteckning för de sammanslutningar från 1500-1700-talen som berömde sig av en högre insikt i det gudomliga.

Mest känd är Illuminate-orden som grundades 1 maj 1776 av Adam Weishaupt, juris professor i Ingolstadt. I dessa sammanslutningar finner vi att det sitter så kallade prominenta personer som sitter på mycket mycket höga poster i samhället där man frenetiskt tillber en ny världsordning och en ledare som skall träda fram som frälsare för folken. Dessa Herrar vill inte bli belysta och sammankopplade med att man har en tro på satan och tillbeder (Lucifer) och den luciferska läran. I dessa kopplingar så pågår bland våra politiker i de slutna grupperingarna som kallas Trilaterala kommissionen och Bilderberg gruppen där förövrigt många av våra folkvalda politiker är medlemmar.

Det här som jag skriver är helt allmänt känt för vissa som satt sig in i detta och tagit reda på vad som händer bakom lyckta dörrar det är bara det att den sekulariserade människan idag inte kan få ihop det med den verklighet hon lever i utan det blir en "illusion" av den verklighet som hon befinner sig utav. De vill skapa kaos så att de kan presentera en lösning på de globala världsliga problem som världen står inför.

Nationalstaterna skall undergrävas och en ny doktrin skall infinna sig där man tillslut skapat fram en världsstat som kommer att diktera villkoren för medborgarna. När ska den naive Svensken inse att hon blir skinnad och lurad av globalister och intressenter för en överstatlighet och en stormakt där de demokratiska och medborgerliga mekanismerna är satta ur spel och att klimat propagandan är bara ett sätt för att leda medborgarna in i det som kallas (Agenda 2030) där Sverige är det land som ligger i bräschen för detta antikristliga rike som kommer att uppstå vare sig vi vill eller inte!

Vi skräms om klimatångest och att vår jord kommer att gå under i morgon där politiker och dessa intressenter som står bakom detta envälde som skall framställas i sin forna glans som det Romerska imperiet framställdes.


Skulle Svensken få reda på de olika konstellationer och de korrumperade och förljugna framställningarna av ett samhälles inre konstruktion, som är till sanning en (illusion) så skulle hela samhälles apparaten sluta fungera och medborgarna skulle inte för ett ögonblick förstå vad de blivit indoktrinerade och lurade att tro på vad dessa maktutövande typer utövat under evinnerliga tider.

Nu finns det människor i vårt avlånga land och i övriga länder som inte går på denna förljugenhet och propaganda, utan tar reda på vad som händer i deras omedelbara närhet där man inte stoppar huvudet i sanden och inte vill se verkligheten som den ser ut i sitt rätta ansikte. De Kristna allierar sig mer och mer mot den Katolska kyrkans normer.

De Kristna blir mer och mer blir korrumperade av dessa falska lärosystem och trosuppfattningar som bygger på Humanismen och självförgudning i sina liv. Vi ser mer och mer i vårt land hur de demokratiska värderingarna monteras ner steg för steg där vi rör oss mot den plan som beslutsfattarna fattat och planerat för en global sammanslutning genom de avtal som man slutit med varandra där FN står som front pelare med Katolska kyrkans lärosystem.

Vi i Sverige är ett bland de värsta sekulariserade länder som står i bräschen för den falska globala ekumeniska sammanslutningen som Sveriges regering beslutar att skriva på i avtalet (agenda 2030) . Är det så få som inte förstår att vi inte längre lever i ett demokratiskt land och de värderingar som vi haft under generationer håller på att förbytas mot det globala antikristliga väldet i hela världen. Vi dödar barn på löpande band här i Sverige genom aborter och förstör familjeband som varit grundpelaren i vårt fina land Sverige.

Den Svenska befolkningen kommer successivt att förbytas mot etniska folkgrupper som kommer att ingå i det globaliserade enhetliga världssystemet där en ensam världshärskare kommer att träda fram som en frälsare för folken. Vi skräms hela tiden upp om rykten om krig fattigdom och miljöförstöring och det är också ett led i denna strategi att skrämma folken till lydnad. 

 Denna innerliga löjliga debatt om en kollaps och ett scenario om en apokalyps som inte kommer varje fall att inträffa i fråga om klimatet. När skall Svenska politiker börja samtala om de verkliga problemen vi har i dag i Sverige. Nu när hela vårt samhälle krackelerar i grund och kommer att skapa en sådan motsättning där vi har en sannolik scenario om ett inbördeskrig i vårat land inom en snar framtid så vill man inte se den verklighet som tar sin form mitt framför varje medborgare. Vi har politiker som är understödda av mörka krafter där globalisterna och den nya världsordning som sakta men säkert växer fram och flyttar fram sina positioner där ett fåtal familjer i värden dikterar de reella villkoren. Det är en så otrolig okunskap som dessa Svenska politiker besitter där de talar i egen sak utan att ha vedertagen evidens om den problematik vi står alla inför. Den idiotiska föreställning om en klimatkollaps där man inte ser konsekvenser av det man förespråkar är för mig bara löjlig argumentation i politiska termer som inte har med den verklighet vi nu befinner oss med.

Om inte detta är en eskalerande sanning som börjar tar sin form av ett lurat och vilselett land där man ljugit och bedragit medborgarna under decennier därför att man använder mainstream media att prångla ut falsarium för medborgarna ett fejk news så att man kan fortsätta på den inslagna vägen där man har satt sin tilltro till. När gemene man förstår sanningen så kommer en urladdning av undangrävda och svikna känslor och löften som bara varit en illusion och det är vad man vill hindra med alla medel idag....Jag kan bara säga att mitt liv varit hotat av att jag lagt mig i saker som inte får komma fram i ljuset och som ligger som lagda strategier för herrar med maktpositioner och som inte tvekar en sekund att avpollettera felaktiga element som vill avslöja deras mörka syften. 


/Jan-Åke Henriksson

En bild på mig själv

                              En liten stare!

Vi ser ej skönheten i en liten stares fjäderdräkt förrän solljuset faller därpå. En plikt avslöjar inte heller sin skönhet i våra gärningar om den inte ställs i Guds ljus. Det är märkvärdigt vad en tråkig väg kan bli förvandlad då solskenet faller däröver. Guds nåd uppenbarar alltings skönhet även det fördolda vilket framstår klart då den sätts i samband med Herren. Därför uppmanar aposteln Paulus till lydnad i Herren. Han vill att vi skall veta hur härliga helt vanliga ting kunna bli om det sammanbindas med Kristus. Vad han här säger om lydnaden säger han om allting i det han förkunnar för oss. I Pauli undervisning uttryckes en av de stora hemligheterna med de orden: i Herren och i Kristus. Det betyder helt enkelt en kraftkälla av ljus som lyser upp vägens alla lyktor hoppet, tron, och kärleken det dagliga arbetet och tjänande av andra. Detta är det Kristna livets hemlighet. Alla andra hemligheter inneslutas i denna enda. Om vi stannar inför det lilla ordet "i" så kunna vi intränga i det oändligas värld. Om vi är "i" Kristus är vi i det kungarike där allting skall förbliva i evighet och där vi har allt utom synd i våra liv.

När vi går utanför Hans nåd i Honom så kommer vi att falla och vi ser att vi inte förmår att upprätthålla någon slags egen rättfärdighet där vi försöker att skapa egna resultat utanför Honom. . Det finns inga gränser för vad en människa kan få vara med om när hon fått en uppenbarelse av att vara död "i" Herren för då kan vi säga som Aposteln Paulus säger Filipperbrevet 4.13 allt förmår jag i Honom som ger mig kraft. Då kan vi möta alla livets hårda prövningar och krav för då är det inte längre det egna JAGET som har herraväldet i våra liv. Jag vet att det är på grund av Guds styrka att jag är den jag är och gör det jag gör. Det finns inget sätt jag kunde göra ens hälften av vad jag gör i min egen styrka! Jag kan inte göra det. . Om Gud allsmäktig inte är vid din sida, vem kommer du då att kunna luta dig mot när världen omkring dig faller. Endast i honom finner vi fullkomlig frid, hopp och kärlek.

/Jan-Åke Henriksson

Ett efterföljande liv med Jesus!

                                                                Ett försakat liv

Jag ser att det finns Kristna som verkligen vill följa Herren i sina liv men de saknar kunskap om hur man vandrar tillsammans med Herren på ett plan där han får leda varje kärl genom att vi har givit Honom vår egen makt och kunskap som så många gånger yttrar sig i ett humanistiskt åskådliggörande, där vi sätter oss själva och våra egna uppfattningar om vem Herren är i våra liv. Det vi ser idag är många olika rörelser och manifestationer där utövaren använder sig av Jesu namn och predikar om helande i parti och minut där man lockar människor till mirakler och helanden.

 Att när man försöker undervisa om olika läror till människor som försöker att förstå och ta in information i en kristen själ så kommer det att misslyckas genom informationen eftersom den kunskap som Herren vill ha är "påverkan" och "inspiration" till omvändelse från sig själv. Därför kan man inte hur mycket man än önskar att människor skall förstå det man skriver genom information så faller det platt till marken. Man inser till slut att bara Han som är livets påverkan kan förvandla människan och att hon till slut förstår och inser att det bara handlar om en enda sak i livet och det är att lära känna Honom och lämna sig själv och sin egen kunskap och strävan efter rättfärdighet som sitter fastklistrad på oss själva.

Jag måste bestämt varna för dessa läror och system som man utövar över en desillusionerad och förvirrad Kristenhet. Allt är ett styckverk talar Paulus om i 1kor 13:9 om vi kan börja lära oss att lyssna på varandra och se att inte någon har hela sanningen om Herren och att vi börjar inse att andra får komma till tals och att vi tillsammans kan i ödmjukhet förklara vad som man har på sitt hjärta och därigenom kunna urskilja vad som är sant och riktigt. Vi tillhör inte oss själva då vi har dött bort från oss själva och min egen svaghet i Kristus får mig att inse att jag behöver min älskade broder och syster där vi kan byggas upp i det allra heligaste till Han som är huvudet för de församlade i Jesu namn

Här skulle jag säga att det stora och allvarligaste i vår Kristna vandring är att vi tror att vi vandrar med Herren och att det handlar om mig och mitt när vi läser Guds ord, där det då i själva verket handlar om att lära känna Herren på djupet av mitt hjärta och börja se att det sanna lärjungaskapet är i början av försakelsen av mitt eget liv och att i min svaghet kommer Herrens Ande mig till hjälp. Paulus som hade denna otroliga stora kunskap i ordet och förkunnelsen där han i laggärningar och kunskap som kom av lagen och dess krav och måsten, förkastade den genom en sann uppenbarelse av Herren själv i sitt liv där ingen blir rättfärdigförklarad genom egen prestation, utan av "nåd" genom tro, Där vi inte måste göra oss duktigare och bättre som människor för att få del av Herrens liv.

Nu är lagen inte den som Herren kommit för att förkasta utan snarare "bekräfta" att människan inte kan genom gärningar få Kristus kärleks liv att fungera genom människan. För den som har gärningar räknas lönen inte av nåd utan som något man har förtjänat rom 4:4. Jag skall säga med gråt och med ihärdiga böner att jag ser att detta verkar så tydlig i så många sammanhang i Kristna församlingar där laggärningar är viktigare än försakelsen av sitt eget liv min vän. Där läran och förkunnelsen bygger på vad vi skall göra och hur vi skall bli mera skickliggorda för att lägga på ett större engagemang för Guds rike och själva bli mera uppfyllda av kunskap som uppblåser och bara bygger på mig själv i centrum. Där arbetar vi i oss själva och försöker att åstadkomma resultat som bara fallet platt till marken där vi blir fråntagna och slagna av våra egna strävanden efter ett eget resultat. Resultatet är mig själv inte givet utan det kommer från Han som äger det!

När nu tecken och under och mirakler skapas fram genom att vi själva utan Herrens Ande verkar så blir resultatet där vi ser idag sådana som Bill Johnson Bethel Church eller den danske helandepredikanten Torben Søndergaard eller den svenske Peter Ahlman, grundare av den svenska grenen av The Last Reformation Sweden. Är det någon som är så naiv att tro att dessa Herrar försakat sitt liv genom svaghet, gjort sig beroende till den Helige Ande där de blir förminskade och där Herren går före i deras liv. Där handlar det om manifestationer istället för omvändelse från sig själv och synd, där nåden och kraften kommer enbart från ett försakat liv i Herren där korset är början på vårt nya liv.Akta er för falska profeter.

De kommer till er förklädda till får men är i verkligheten glupska vargar. 16 Ni kan känna igen dem på deras frukt, så som man ju inte plockar vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar. Matteus 7:15. När skall vi förstå att när vi mister vårt liv för Herren så skall vi finna det i Herren där vi slutat att arbeta i oss själva och där mitt eget kors som inte är tungt och att bördan är lätt när vi har lärt oss att vandra i ande och sanning där han går före och jag efter där jag har kapitulerat att vandra i mina egna strävanden efter meningen med mitt liv.

Konsekvensen i den Kristnes liv när vi vandrar i försakelsen blir att jag är helt beroende av den Helige Ande och lär mig att lyssna i saktmodighet där Han visar att det goda jag vill det gör jag inte men det onda som jag inte vill det gör jag. Alltså kan jag inte själv göra mig till en bättre eller godare människa utan det är när Herren får verka med sin underbara nåd i våra liv som vi kan möjliggöra och synliggöra Guds gärningar . Som Paulus nämner i rom 7:24 Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag men med köttet tjänar jag syndens lag. Det jag ser idag i Kristi kropp är att man får ingen undervisning om hur man skall vandra i försakelsen av sitt eget liv och det var lika så med Paulus som i tid och otid förklarade i sina brev att det var genom svaghet kraften verkar i våra liv. Herrens kraft fullkomnas i vår svaghet och det är så väldigt fel när förkunnare lär ut och predikar ett urvattnat evangelium som bygger på felaktiga grunder i läran om vem Herren är och vad Han vill göra i och genom oss.

Det vi ser idag är hur församlingen lider brist av sanna lärare och förkunnare som predikar omvändelse och synd från oss själva där korset och nåden får sin fulla genomslagkraft i försakelsen av mitt eget liv. Vi skulle idag få se Kristna och syndare omvända sig till Herren inte på grund av en massa verksamheter eller metoder. Väckelse i tider och generationer kommer inte av att vi springer före och gör massa saker för Herren utan där de kristna gråtit av nöd för de som går förlorade och där många icke synliga och högljudda kristna knäppt sina händer och lagt sig på sina knän och ropat till Herren i vånda och hjälplöshet. Icke genom någon människa eller Kyrka skall det ske utan genom ett överlåtet kärl som försakat sitt liv för Herren, då skall den Helige Ande skapa syndanöd för ett släkte som mer än någonsin behöver Nåd och kärlek i sitt liv.

Det är inte de former och andliga manifestationerna som betyder något i en frälst själ. De beror på hur vi lever i Herren med vårat liv. Om det beror på mig så har vi kommit bort från det som Herren vill i varje människas liv. Det är inte prestationen eller kravet att manifestera Guds verk i våra liv som Herren vill i en frälst själ. Om det som Paulus talade om i rom: 7-13 Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. alltså så kan vi inte göra Herrens vilja synlig i vara egna liv i oss själva. Det är bara i Honom som vi kan på ett avslappnat vis göra Herrens vilja synlig i våra döda kroppar som vi har uppstått i Härlighet i Herren.

Detta är idag det stora problemet i Kristi kropp idag att man med metoder och undervisning försöker att verka fram en prestations lära där man sätter Jesus i karantän och låter sitt eget kött och vilja prestera fram en resultat inriktad tros undervisning. Jag har sätt på nära håll vad dessa Herrar som kallar sig "profeter" och förkunnare idag gör. De förför människor och de skadar och bara tänker på sig själva dessa ondskans hantlangare och onda andars läror som de sprider sitt gift omkring sig. Jag står upp för en sanning som måste predikas och spridas till en Kristi kropp som har avfallit till onda andars läror.

/Jan-Åke Henriksson

Trons vila


Den sunda läran bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i den sunda läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva. Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar. Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller. Det vi ser vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna. Det enda jag gör är att vara stilla inför min Herre. 

Jag gör ingenting i mig själv för att nå människor. Bara vara stilla och ledas ditt Herrens Ande leder oss. På kort tid är det två stycken själar som blivit frälsta av att praktisera varit stilla bedjande och lydig. Vi får de största resultaten när vi lär oss att lyssna och gå när Herres säger det till oss. Faran är att det blir prestation och krav i våra försök att vinna människor för Herren. Vi har ingenting att berömma oss av att vi är så duktiga eller att vi har olika metoder och läror som vi svänger oss med.

Genom stillheten och förtröstan blir vi starka Jesaja 30:15. Vilan i Herren är beredd för alla som lämnat sitt eget liv i Hans hand. Vetskapen om att det inte beror på mig eller mina prestationer eller krav för att lyckas i livet är genom en uppenbarelse som bara Han kan visa den människa som nedlagt allt i Hans goda händer. Den helige ande vill bara uppenbara sanningen om Jesus i våra liv och det är att Han strider för oss och då kan vi vara stilla i stormen som rasar runt om kring oss. Till och med huvudhåren är räknade på våra huvuden Matt 10:30. I den grekiska grundtexten står det t.o.m. att huvudhåren är numrerade.

Sådan omsorg och sådan kontroll av våra liv då kan vi inte annat en ge upp våra egna strävanden. Hur svårt är det inte för människan att försaka sitt liv för Jesus som står med öppna armar och väntar att få bära sina barn. Mark :8:34 Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv skall mista det men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ. Men den som skäms för mig och mina ord i detta horiska och syndiga släkte, för honom ska också Människosonen skämmas när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. Vi håller krampaktigt tag om våra liv och vägrar att släppa kontrollen om det som är mitt liv som i denna värld lärt oss under det vi har en drivkraft som lärt oss att förverkliga oss själva och skapa kontroll och styra våra egna liv efter de krav och normer som denna värld lärt oss att leva efter.

Idag så finns det nåd och den får vi ta del av genom hjärtats tro och munnens bekännelse att Jesus är världens frälsare som gav sitt eget liv på korset som är den största kärleksförklaring till dig och mig och hela vår övriga värld av människor. Snart är det slut på denna tidsålder och vi kommer att få se att han kommer med skyarna och varje öga skall se honom, också de som genomborrat honom och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Jag är Alfa och Omega begynnelsen och änden säger Herren han som är och som var och som skall komma den Allsmäktige. upp 1:7-8

/Jan-Åke Henriksson