sv

Avundsjukan!

1:Mos-4

2023-02-10

Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans. Medan de var där, överföll Kain sin bror och dödade honom. Vad blev konsekvenserna av Kains beslut? Det egna begäret blev havande och där föder den synd och när synden är fullmogen föder den slutligen död! I allt detta med avundsjuka så innefattar den många orsaker till många svåra synder och gärningar som begås genom avundsjukan!

Det är sorgligt och ledsamt att vuxna människor sänker sig ned till ett sådant lågt beteende att man tillåter sig att vara avundsjuk på de människor som är kreativa och engagerade.

Detta för att utveckla och förbättra något som är så självklart och uppenbart för varje medveten tänkande människa av något som man bör förbättra och förändra för att underlätta och göra tillvaron lite drägligare och följsammare t.ex. på sin arbetsplats.

Det är precis likadant jag själv har bemötts genom åren där jag sagt och gjort saker som uppenbarligen varit väldigt bra och innovativa, men eftersom jag vill verka i mitt hjärta "alltid" för kärleken till sanningen och vågar konfrontera och kritisera det som kan vara obekvämt att säga, så blir man tyvärr obekväm för vissa tjänstemän i ledande befattningar. Det som då kom just från mig, togs oftast aldrig emot utan man fick istället ökat motstånd!

Dessa mekanismer hos de människor som agerar och verkar för dessa tankar och åsikter är att de i själva verket är rädda och fruktar och att de inte klarar av att släppa sina egna inskränkta imaginära, infantila, tankar som låst sig så fast i sinnet och gör att man blir föraktfull och intolerant mot sin omgivning!

Det är bara det att när man förstår orsak och verkan så blir man så mycket mera medveten och får större insikt om de mekanismer som formar och utvecklar människor till de tankar och val som människan står inför i sitt liv.

Det är att man skapar värdegrunder och kollektiva incitament för att driva egna trygghetssystem som i förlängningen gör att man aldrig kommer att utvecklas till en medkännande och inkännande människa, där dessa människor slickar uppåt och sparkar nedåt!

Allt det som vi går igenom i livet formar oss både till onda eller till kärleksfulla människor, och det kan jag säga dig med all tydlighet att om inte Herren kommit in i mitt hjärta och liv så hade jag själv varit en död och begraven man idag och där de flesta av mina forna olyckskamrater ligger döda och begravna på olika begravningsplatser i Sverige och i övriga länder!

Den sanna kärleken kommer bara från Honom som visat vägen, som går emot allt det som världen ser som en stor vinst och seger, men det är en total förlust och ett liv som slutar med ensamhet och grämelse med en sur bitter bitterhet i sina egna liv.

Idag så kan jag frimodigt säga att många församlingar av idag är inget annat än satans synagogor förklädda i en fromhet och Gudsfrånvändhet där indoktrineringen nått sitt kulmen av ett förfalskat evangelium och där man förlitar sig mer till världens kunskap och doktriner än till Guds vishet och Nåd.

Där har en stor del av det så kallade Kristna ledarskapet satt sin tilltro till vacciner och vaccinationspass och världens kunskap som inget annat är än i förlängningen trolldom och ockultism.

Jag uppmanar dig idag starkt att ta avstånd från de som utövar denna sataniska påverkan på ditt kristna liv!

Utövningen av Guds ord idag är så urvattnat och förvanskat genom mångårig felaktig inriktning i utövandet av förkunnelsen av Guds ord och därigenom har Nåden och troheten och trofastheten helt blivit satt på undantag som vi idag ser i många Kristna församlingar!

Där har man informerat sönder en förvirrad och tämligen mycket skadad kristen folksjäl där inspirationen och själva upptäckten vem Herren är uteblivit. Tyvärr så har man där förlorat sin egna kritiska urskiljning av det som är ont och det som är gott och riktigt i Guds eget ord.

Man följer slaviskt det som man blir tilldelad att verka för, genom ett ledarskap som allierat sig med världens korrupta ledare och politiker och där man äter ur onda andars händer och där man förleds att förleda andra bort från en Nådefull Far, som längtar efter att få sörja och hela en bruten och skamfylld församlingsgemenskap.

Du som har frågor och tankar som du går och grunnar på rekommenderar jag att gå in i din kammare eller varför inte ut i Guds natur min vän där jag själv vistas ofta för att få inspirerande inspiration och visshet från den Evige.

Där kan du då sätta dig på en sten och tala fritt från ditt hjärta till Herren, så kommer Han att ge dig insikt och vishet med en visshet om vem Herren är om du med ett ärligt och öppet hjärta vill lära känna den Evige och där du då också på köpet förstår vem du själv är och skapad till min vän!

Tro mig jag vet hur god Han är och förvandlar hårdhet i hjärtat så kärlek kan flytta in till att göra dig till en sann ärlig medkännande och inkännande människa!

Han helade ett brutet hjärta mitt i dödens kval medans det bredde ut sig ett mörker över hela landet lät Han morgonljuset falla in i den övergivna rövarens hjärta.

Gode Gud hjälp mig att handla likt min milde Frälsare och att sluta att se på mig själv där jag bara kommer till korta och förlorar kraft och styrka genom att förlita på mig själv och mina egna styrkor och förmågor.

Vi förundras över denna övermåttan stora godhet men förklaringen ligger i Herrens förhållande till sin Fader.

Fader i dina händer befaller jag min ande, ja detta är orsaken till om vi är Ett med vår Fader. Då skall våra hjärtan förbliva som violen som står stilla i den rika jordmyllan och bli rena som morgondaggen.

Det kan bara uppbringas med en Gudsupptagenhet där självförglömmelse och där Gudsfruktan inträffar i våra hjärtan!

När nu vår Fader säger oss att komma till Honom, som då skall ge oss ro i våra själar och tankar och där vi finna trons vila genom Honom då vi tar på oss Herrens ok och lär oss av det som Han redan gjort genom det lidande på korset där allt fullbordades för oss genom och I Honom!

Han som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat vill beskydda och frälsa oss från oss själva, då skall vi sannerligen finna ro för våra själar, för Hans ok är milt och bördan blir inte tung eftersom Han redan burit vår börda och vårt straff.

Ja just däri att vi finner tröst och kärlek i Hans vila så låter vi Honom sköta hela firman själv där vi lyssnar in och blir inspirerade och påverkade av att lära känna Honom på djupet i våra hjärtan där en brinnande ande redan finner förberedda gärningar i Honom!

Vi kan bara förstå och lära känna Herrens ord genom eftertänksamhet och att begrunda i stillhet den Nåd som är oss given genom trofasthet och det vill Han så gärna uppenbara för sina barn.

/Jan-Åke Henriksson!