sv

Den Helige Ande förbyts mot antikrists ande!


Jag har vid flera tillfällen pratat med den nu bortgångne Sven Reichmann om den sista tiden som vi befinner oss nu i.

 Där har vi pratat om olika andliga skeenden som händer idag. Jag skulle vilja dela med mig om en sak som Herren uppenbarade för mig för någon tid sedan. Jag tror att avfallet redan har skett och pågår för fullt. Kristna människor som tror att de är frälsta och vandrar med Herren har blivit bedragna och vilseledda av antikrist ande där de tror att de vandrar på vägen.

Detta som sker just nu är på grundval av den felaktiga undervisning och läror som bla kommer från den så kallade trosrörelsen med den nu avlidne Kenneth Hagin, Copeland, Benny hinn med många flera som skapat ett incitament för ett ockult system i de Kristna församlingarna och lemmarna i Kristi kropp. Det som håller honom tillbaka (antikrist) är den Helige Ande och Han kan inte vara kvar i Guds tempel som är de som är bärare av den Helige Andel utan blir skaffad ur vägen tills antikrist (fysiskt) kan sätta sig i Guds tempel och utöva sitt antikristliga välde i fullt mått.

I det sammanhanget så talar Aposteln Paulus om Guds tempel som vi Kristna är bärande av den Helige Ande och som i den grekiska grundtexten kallas (Naos) där vi är ett Guds tempel där Paulus talar om Guds Ande som bor i oss troende nio gånger i bibeln. Däremot så talas det om ett fysiskt tempel som i grekiska grundtexten kallas (Hieron) där Paulus när han omnämner tempel så är det om ett fysiskt tempel femtionio gånger i ordet.

Det är som det är en tvåstegsraket där det första steget är att bana väg för antikrist återkomst fysiskt och dess gärningar. Det här ville jag skriva till en kristenhet som är förförd och intagen av antikrist ande.

Det finns så få Kristna som idag fattar och förstår vad som händer i vår samtid just nu och därför så manar Herren till att förmana och tillrättavisa för att om de möjligtvis omvänder sig och bekänner sin synd och kan på nytt vandra på den rätta vägen som Kristna lemmar i Kristi kropp.

Det är inte de former och andliga manifestationerna som betyder något i en frälst själ. De beror på hur vi lever i Herren med vårat liv med Guds nåd. Om det beror på mig så har vi kommit bort från det som Herren vill i varje människas liv.

Det är inte prestationen eller kravet att manifestera Guds verk i våra liv som Herren vill i en frälst själ. Om det som Paulus talade om i rom: 7-13 Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. alltså så kan vi inte göra Herrens vilja synlig i våra egna liv i oss själva. Det är bara i Honom som vi kan på ett avslappnat vis göra Herrens vilja synlig i våra döda kroppar som vi har uppstått i Härlighet i Herren.

Detta är idag det stora problemet i Kristi kropp idag att man med metoder och undervisning försöker att verka fram en prestations lära där man sätter Jesus i karantän och låter sitt eget kött och vilja prestera fram en resultat inriktad tros undervisning.

Jag har sett på nära håll vad dessa Herrar som kallar sig "profeter" och förkunnare idag gör. De förför människor och de skadar och bara tänker på sig själva dessa ondskans hantlangare och onda andars läror som de sprider sitt gift omkring sig. Jag står upp för en sanning som måste predikas och spridas till en Kristi kropp som har avfallit till onda andars läror.

/ Jan-Åke Henriksson