sv

Den ondsinta Strategin!


Det är så vidrigt sjukt att lägga en skuld på ett offer som drabbas av andras våld för att sedan komma med en snedvriden sjuk förklaring som sätter förövaren i en bättre dager för att förminska en oerhört vidrig och skamlig gärning.

Det kan bara vara rätt och konkret att kalla våldsverkaren vid sitt rätta namn där vederbörande får ta konsekvenserna för sitt handlande. Det spelar ingen roll vad man sätter för etiketter på en flaska om giftet i flaskan är ett och samma! Demokrati är tyvärr något som inte existerar utan det är något som man använder för sina egna syften för att skapa illusioner och verktyg som används för att kunna implementera och sublimera för folken sina sjuka strategier.

Jag skulle nog kunna vidhålla att det som sker idag i Sverige är något som man planerat och designat under lång tid för att skapa detta oerhörda kaos som vi har i vårt land och i övriga länder i världen.

Psykologisk krigföring är dess rätta namn där medborgarna förstår väldigt lite av vad som sker bakom dolda kulisser eftersom man indoktrineras att tänka och förstå efter en uppdiktad och subtil strategi där man till slut kunnat lägga en dimridå över folken.

 Det finns många krafter idag som skulle vilja få till en statskupp i Sverige där man skulle lägga om hela kursen i detta genomsållade och förruttnade styre av vårt land.

Tyvärr så handlar det om en global strategisk agenda där hela världen inbringas i denna planlagda strategi för ett frambringande av ett nytt världssystem som är så långt framskriden att även om en statskupp skulle hända i Sverige så skulle den ha ringa eller ingen effekt eftersom alla partiledare vet att de är marionetter i denna globala eskalerande ankdamm.

Detta är förskräckligt hur dessa En procentare designat och varit arkitekter till denna stora och sjuka omställning av världen för att implementera och skapa denna teknik som de vill införa i varje människa för att den gamla människotypen skapad av Herren inte passar och är lämpad för denna fruktansvärda teknik.

Där vill man skapa den perfekta människotypen genom DNA manipulation. Det är för att sedan kunna styra och härska där man tror att detta är den ultimata och fulländade världsordning som människosläktet skall anamma.

Där har de fullständigt fel och att deras intuition för denna tid kommer att komma över dessa avskum där de kommer att få känna på Guds vrede där de förintas och går ett vedervärdigt slut till mötes genom Herrens utplånande av dessa vedervärdiga ondskans människa.

 Se upp och var stilla så att Herren kan göra det han vill genom sina grenar för om du tror att du själv kan skapa förändring så tror du helt fel. Det är bara genom Honom som allt kommer att ske i denna tid och det vi skall göra som grenar i Herren är att låta Han få göra det som han redan bestämt genom urtidens beslut med sitt allmakts ord!

Självklart så skall vi agera och sätta oss emot dessa strategier där vi synliggör och tydliggör denna tid för alla sovande i världen. Det är inte lätt att förklara det jag skriver eftersom jag först skriver att vi intet kan och att vi inte själva förmår att förändra det som sker. Begrunda och låt er uppfyllas av Anden i era liv så kommer en vila och en stillhet av insikt där Herren har fullständig och odelad kontroll över allt detta som nu händer i vår värld.

Det vi upplever i Sverige nu är att "landet slits isär,
med en politik som är så långt bort från folket det går att komma där alla viktiga frågor försvunnit. Istället har människor förlorat sin framtidstro, tilliten till varandra och förtroendet för våra samhällsinstanser.
Vi står inte enade mot ett etablissemang som söndrar allt vi strävat efter och byggt upp under många år.

Många människor har de senaste åren fått uppleva hur banden till sina närmaste brutits på grund av propaganda hets om värdegrund och en tsunami av hatretorik.
Vänner arbetskamrater, barn, föräldrar, syskon och andra släktingar har splittrats av den mest människofientliga politik vi skådat. Rätten att ha en åsikt finns inte längre.

En av medias uppgifter idag är att förfölja, hänga ut och döma människor som inte inrättar sig i den politiska korrekthetens mittfåra.
Människor i Sverige mår fruktansvärt dåligt. Man kan inte alltid lura hjärnan. Känsla och intuition, tillsammans med läckande sanningar, formar en övertygelse som kan vara svår att leva med.

Konflikten uppstår när många missar detta.
När människor förlorat tillit, förtroende och framtidstro befinner sig samhället i en mycket farlig situation. Det påverkar precis allt i vardagen. Ett folk utan framtidstro och tillit kan inte bevara och bygga ett fritt land.

Det totalitära socialistiska styret, som också omhuldas av de andra partierna i denna alliansens snedvridna konstellation som nu lägger grunden till ett land, som miljontals människor i Europa kämpat för att komma bort ifrån.
Socialismens fula tryne visar sitt sanna jag när människor som tänker fritt fördöms som högerextremister, nazister, fascister och rasister. Ord som fungerar som redskap att tysta ned sunda och fullt befogade åsikter.

Det framkommer inte i media men oerhört många är i dag sjukskrivna i psykiska diagnoser. Allt härrör inte till en ökad arbetsbelastning utan många människor fungerar inte på grund av sin rädsla, oro och ångest.
Många yngre mår väldigt dåligt. De som på ett eller annat sätt drabbats av vår "nya" kultur får inte den hjälp och omhändertagande de behöver.

Hopplösheten finns så länge våra politiker vägrar inse vad de ställt till med och ställer till med. Valfläsk kommer att serveras. Men bara för att håva in bytet.
Om de inte förstår detta så är det nödvändigt att folket reagerar innan det är alldeles för sent.
Ett förlamat och sjukt folk är ett av målen i ett totalitärt samhälle.
Det är inte pest, kolera och krig som förintar vårt land. Det är en totalitär socialism som i tyst överenskommelse med fyra partier som nu ödelägger allt vi strävat efter.

När man idag skärskådar vad som händer i de så kallade kristna församlingarna idag så ryser man över den ljumhet och okunskap som man byggt upp genom att ingå i den ekumeniska konstellationen Kristna rådet med Daniel Alm som pingstledare och Peter Halldorf som knähund.

När man nu är med i den sataniska Concord som är Sveriges plattform för spridningen av agenda 2030, där många olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige är medlemmar så häpnar man över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskapsnämnare jag skriver om.

Just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och EU, samt katolska kyrkan som driver fram lagar för globaliseringen där Sverige ingår i paraplynätverket för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a. ingår för att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa .

Världen behöver ekumenik säger kyrkoledarna i Sveriges kristna råd (SKR) Det låter ju bra att SKR säger sig vilja arbeta för kristen enhet. Jesu bön i Johannes 17 om att "de alla skall vara Ett" lyfts upp som argument. Men vad är det för enhet som SKR:s ledning och teologer egentligen är ute efter om inte att föra alla kristna sammanhang till den katolska kyrkans lärosystem och dogmer.

Vad vi behöver är Andens sanna gemenskap som inte kan genom människans egen styrka skapa enighet som för Kristi lemmar tillsammans och skapar en äkta sann gemenskap där kärlek och nåd får råda utan de falska dogmer och doktriner som råder i dessa lärosystem.

/Jan-Åke Henriksson