sv

Att Finna Livet I Herren!

Den sunda läran i Guds ord bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss. Det är inte Jaget som har en plats till något i den sunda läran om Jesus.

Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig.

Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva. Apg: 17:24-25.

Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina egna ansträngningar.

Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller.

Det vi ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." och en felaktig grund i Guds ord.

Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det.

Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

Det enda jag gör är att vara stilla inför min Herre och infinna mig i trons vila.

Jag gör ingenting i mig själv för att nå människor. Bara vara stilla och ledas ditt Herrens Ande leder oss.

På kort tid är det två stycken själar som blivit frälsta av att varit stilla och trofast, bedjande och lydig.

Vi får se den största närvaron av Herren när vi lär oss att lyssna och gå när Herres säger det till oss.

Faran är att det blir prestation och krav i våra försök att vinna människor för Herren.

Vi har ingenting att berömma oss av att vi är så duktiga och skötsamma eller att vi har olika metoder och läror som vi svänger oss med.

En förkrossad ande och ett bedrövar hjärta är det offer Herren vill ha i oss där vi ödmjukar oss inför honom som är allsmäktig kärleksfull och god.

/Jan-Åke Henriksson