sv

Trons vila!

Den sunda läran bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i den sunda läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva.

Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar. Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller.

Det vi ser vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna. Det enda jag gör är att vara stilla inför min Herre.

Jag gör ingenting i mig själv för att nå människor. Bara vara stilla och ledas ditt Herrens Ande leder oss. På kort tid är det två stycken själar som blivit frälsta av att praktisera varit stilla bedjande och lydig.

Vi får de största resultaten när vi lär oss att lyssna och gå när Herres säger det till oss. Faran är att det blir prestation och krav i våra försök att vinna människor för Herren. Vi har ingenting att berömma oss av att vi är så duktiga eller att vi har olika metoder och läror som vi svänger oss med.

Genom stillheten och förtröstan blir vi starka Jesaja 30:15. Vilan i Herren är beredd för alla som lämnat sitt eget liv i Hans hand. Vetskapen om att det inte beror på mig eller mina prestationer eller krav för att lyckas i livet är genom en uppenbarelse som bara Han kan visa den människa som nedlagt allt i Hans goda händer.

Den helige ande vill bara uppenbara sanningen om Jesus i våra liv och det är att Han strider för oss och då kan vi vara stilla i stormen som rasar runt om kring oss. Till och med huvudhåren är räknade på våra huvuden Matt 10:30. I den grekiska grundtexten står det t.o.m. att huvudhåren är numrerade.

Sådan omsorg och sådan kontroll av våra liv då kan vi inte annat en ge upp våra egna strävanden. Hur svårt är det inte för människan att försaka sitt liv för Jesus som står med öppna armar och väntar att få bära sina barn. Mark :8:34

Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv skall mista det men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ.

Men den som skäms för mig och mina ord i detta horiska och syndiga släkte, för honom ska också Människosonen skämmas när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.

Vi håller krampaktigt tag om våra liv och vägrar att släppa kontrollen om det som är mitt liv som i denna värld lärt oss under det vi har en drivkraft som lärt oss att förverkliga oss själva och skapa kontroll och styra våra egna liv efter de krav och normer som denna värld lärt oss att leva efter.

Idag så finns det nåd och den får vi ta del av genom hjärtats tro och munnens bekännelse att Jesus är världens frälsare som gav sitt eget liv på korset som är den största kärleksförklaring till dig och mig och hela vår övriga värld av människor.

Snart är det slut på denna tidsålder och vi kommer att få se att han kommer med skyarna och varje öga skall se honom, också de som genomborrat honom och alla jordens stammar skall jämra sig över honom.

Jag är Alfa och Omega begynnelsen och änden säger Herren han som är och som var och som skall komma den Allsmäktige. upp 1:7-8

/Jan-Åke Henriksson