sv


                       Kasta bort den sura mattan! För att klassificera en pandemi måste den vara tjugo procent av befolkningen i ett land! Jag har bevis och dokument där PCR testerna köptes in av världens regeringar (2017) och det var innan någon alls visste officiellt om detta falska Covid19.

Allt är en planenlig strategi för Deep State att lura världens befolkning med denna covid19 för att implementera den nya världsordningen för en kontantlös värld bl.a och att få världens befolkning att gå med på alla 17 delmål som ligger i FNs: agenda 2030.

Det finns dokument och helt klara strategier för att vaccinera hela jordens befolkning med detta vaccin som kommer att verka så att människor kommer att dö istället för att hjälpa människor. Detta vaccin sponsras av Bill Gates Foundation som i förläggningen är en produkt av Bill & Melinda Gates, Rockefeller Foundation.

Där har man som strategi att alla världens befolkningar tvingas att vaccinera sig och där det handlar om i stora stycken om att mörklägga den sataniska planläggningen att eliminera en stor del av jordens befolkning.

Om nu större delen av befolkningen vaccineras så kan man skylla på att det är viruset som dödar utan att fokus läggs vid vaccinationen av befolkningen. Under första världskriget vaccinerades alla krigsförande soldater med ett influensaliknande vaccin som skulle verka mot influensan.

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor. Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5 procent, vilket kan jämföras med mer normala influensaepidemier, där högst 0,1 procent dör. Spanska sjukan hade tre olika influensavågor.

Den första vågen började i mars eller april 1918 och spreds över världen i samma takt som en vanlig säsongsinfluensa. Åtminstone USA, Frankrike, England och Tyskland drabbades tidigt, i maj följda av bland andra Spanien, Italien, Skottland, Grekland, Egypten och Balkan. I juni fanns rapporter från England, Tyskland, Schweiz, Österrike och Norge.

Influensavågen liknade en vanlig säsongsinfluensa där symptomen var milda, dödligheten låg och de som dog oftast riktigt gamla eller riktigt unga.

I augusti kom den våldsamma och förödande andra vågen, vilket är en ovanlig tidpunkt för en influensaepidemi. Dödligheten var hög (5-25 gånger högre än normalt) och drabbade i ovanligt hög grad personer i åldersgruppen 20-40 år. Drygt hälften av dödsfallen inträffade i denna åldersgrupp. Denna andra våg spreds i ovanligt hög hastighet över världen. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktober 1918.

Pandemin mattades av kring årsskiftet, men tog sedan ny fart i en tredje våg i början av 1919. Återigen drabbades åldersgruppen 20-40 år mest, även om dödstalen inte kom i närheten av den andra vågen. Efter dessa tre huvudvågor förekom spridda utbrott här och var, bland annat i Sverige våren 1920.

De tre influensavågorna kom med ovanligt korta mellanrum. Alla uppstod inom cirka ett år, och man vet inte exakt hur virusstammarna i de tre vågorna var besläktade säger man.

Man gjorde tester där man lade döende människor liggande på britsar där friska personer ställde sig över de dödssjuka och lät de andas ut sin utandningsluft varpå de friska andades in dess utandning. De friska som var test personer blev inte en enda smittade eller uppvisade några som helst symptom på sjukdom. Ni får själva bilda er en uppfattning om det jag skriver men verkligen skrämmande likt detta scenario vi har just nu över vår värld eller vad säger ni?

De och andra rikaste i världen planerar nu att skapa en helt ny värld där de anser att vi är för många på jorden och att de vill se till så att en tredjedel av jordens befolkning dör och det säger just Bill Gates själv i en video till världens befolkning. Ta inte detta gift som är en produkt av satan själv jag har nu varnat er och mer kan jag inte göra tyvärr.

Sverige som experiment land har under flera generationer utprovat olika strategier och agendor innan man i övriga världen implementerat och fastställt sin utprovning genom ett folk som cementerat och hjärntvättats till att tro på myndigheter och där de förslavats genom en massiv lögnpropaganda. Det är mainstream media (MSB eller folkhälsomyndigheten samt Socialtjänsten) som agerar som ett organ där man skapar illusioner för medborgarna.

De som skall vara till för att skydda Sveriges befolkning när det nu är helt tvärt om där dessa organ skapas fram för att möjliggöra deras onda planenliga strategier där vi bara sett början av ett totalitärt styre där likheterna med Nazitysklands indoktrinering av det tyska folket är väldigt slående likt.

Urvalsprocessen av etniciteter och oliktänkande där man idag har lärt sig genom decennier att verkställa mördande av jordens befolkning genom att genomföra den planenliga strategin att skrämma befolkningen där man till slut accepterar de åtgärder som leder till en fruktansvärd konsekvens och utplåning av människor där etnicitet och oliktänkande av ideologiska aspekter är irrelevanta.

Jag säger till er att vakna och inse det vansinniga i detta förfarande som ligger mycket långt framskridet planenligt genom agenda 2030.

Det finns idag genom lagförslag att kunna i hela världen utgå från Noahide Lagarna som är en del av detta FNs 17 delmål som skall implementeras i hela världen.

Amerika har sedan Jimmy Carter på 1970-talet varit de största vurmarna för denna lag och USA är det land i världen som har störst påverkan på andra länder, och därför anses USA vara viktigaste målet för att uppnå en Ny Världsordning - NWO. Om någon kan nå in i maktens korridorer i USA kan denne också nå in hos andra länders lagstiftning och utbildning. Ronald Reagan skriver under House Joint Resolution 447 to set aside April 4, 1982, as a "National Day of Reflection."

Ronald Reagan skrev in bestämmelsen om En Tyst Minut i Amerikanska skolor, på initiativ av Chabad-Lubavitch. Ronald Reagan och Schneerson var goda vänner och Presidenten var en entusiastisk anhängare av Noahide-Lagarna, som senare President George H.W. Bush skrev in som Offentlig Lag 102-14.

Likaledes den nuvarande presidenten i USA som själv undervisas i dessa lagar och skrivit på underlag för möjliggörande av dessa långt framskridande planer. Det finns spaltmil med mera underlag för att detta jag skriver är relevant och sant det är bara att söka så kan man själv börja få ihop en intrikat och sjuk upp och nedvänd värld vi befinner oss alla med.

Jag tackar min Herre för att Han idag vill öppna sinnena på de människor som vill kasta av sig den sura religiösa invanda föreställningen om att det är vi som kristna som skall vara Herrens fötter och armar och att vi skall kavla upp skjortärmarna och ta nya tag. Mitt andliga tillstånd bestämmer min själs förmåga att uppfatta de andliga verkligheterna. Om mitt hjärta är slött är också mina öron döva och mina ögon slöa. Det är när mina andliga sinnen som är skarpa eller slöa alltefter min själs beskaffenhet.

Är kärleken svag så är min andliga syn dunkel men är min kärlek klar som kristall då är min andliga värld lika klar som genomskinlig luft. Det farligaste med mörkret som synden skapar är att det framställer sig själv såsom ljus. Ljuset som är i dig är mörker. Vi tror att vi ser men är dock nattens barn, vi tro att vi befinner oss i Guds härliga morgongryning och se att alltsammans är ett verk av den onde.

Han har givit oss irrbloss och vi påstår helt övermodigt att detta är morgonstjärnan. Men Herren lov och pris att det finns hopp hur blinda och korkade vi än är om vi i ödmjukhet falla ned för Jesus fötter. Vi får ha den bönen rena mig Herre från mina hemliga brister!

 Fräls mig från självbedrägeri och från att förväxla himmelens klara ljus med helvetets fladdrande irrbloss! Åter och åter vill jag bedja dig Herre låt mig få min syn! Varje dag med Herren ständigt levande i Honom läsande i ordet och i bönen skapar ett sinne som är skarpt och avslöjar syndens konsekvenser i mitt liv.

Att infinna sig i trons vila och vara trygg där är ett måste för alla Kristna som vill vandra i Herren och finna segrar som Herren förbereder för oss. Det profana livets realiteter brukar vara att man först läser in saker som man slutligen får ett prov på att man är godkänd.

Herren börjar många gånger med det praktiska i våra liv och lönen vi får är en fridsfrukt utan människofruktan och fördömelse. Vi behöver ingen bekräftelse eller ryggdunk att vi duger av människor. Inför Herren är vi så dyrbara och högt aktade och älskade så han gjorde oss till skapelsens krona i sitt verk.

När vi själva vandrar i Honom så fyller Han alla våra behov och Han helar våra brister när vi lever och verkar efter de gudomliga principer som han gett oss i Guds ord. Där kommer vi bara att finna trons vila i våra egna liv.

/Jan-Åke Henriksson

Kasta bort den sura mattan!