sv

Konsensus!

Det som är av intressant att veta är inte om den nya världsordningen skall komma för det gör den vare sig vi vill eller inte. Det som är högaktuellt är när man presenterat denna världsordning för folken i ett välpaketerat och tillrättalagt konsensus där medborgarna skenbart tror sig ha någon demokratiskt medbestämmande och där allt styrs av de som för länge sedan har velat tillsätta en enda person som skall kunna reda ut det världskaos som är och som kommer.

Det kommer att eskalera fram där man till slut ser detta som den enda lösningen på det kaos som de själva designat och skapat för framträdandet och den synliggjorda världsordning som legat till grund under evinnerliga tider. Det här är ingenting nytt som håller på att ske och skapas fram för de har haft denna agenda sedan det forna världsriket blomstrade med det romerska imperiet.

När valutan och det kontantlösa samhället är en realitet som vi nu själva ser att det så kommer att bli, så har man lösningar på det med eftersom bankväsendet har en konkretiserad färdiglagd strategi där man inte kommer att kunna köpa och sälja om man inte accepterar deras lösning. Vilka tror ni kommer att välkomna detta koncept där medborgarna inte längre behöver tänka själva och längre ta ställning för det som är rätt och riktigt och våga ta ett eget initiativ där det kommer att kosta allt om man säger nej till detta.

Den bekväma vägen är att jag släpper allt och insätter mig i den nya världsordningen som man lägger just nu och slutar att tänka självständigt och tänker bara på mitt och det som jag kan dra fördelar av och vara en del av i detta sammanhang som kommer i slutänden att sluta i en total katastrof. Det finns hopp och det finns lösningar men det vill man inte höra talas om för det ligger så långt borta från den egna uppfattningen om att det är människan själv som styr och vill vara herre och skapa makt över sina egna och andras liv tyvärr.

Just idag står Han med öppna händer och vill frälsa den som kommer till Honom med ett förlåtande och öppet hjärta för att frälsa de som går förlorade. Jag vill berätta något för er om en dröm som har infunnit sig hos mig. Det var en rad av skönt solbelysta bergstoppar, vilkas sluttningar vore höljda i vit dimma. Då utropade han: Herre låt mig komma upp på dessa höjder! Då svarade honom en röst: Först måste du ned i dalen. Han begav sig då ned i dalen, där han snart upptäckte att han var omgiven av en mängd avskyvärda och otäcka skepnader. När han nu stod där och betraktade dem såg han att allt detta intet annat var än hans egna synder som tagit gestalt.

Han såg de synder han begått för länge sedan och de grinade emot honom på ett förfärande sätt. Plötsligt fick han höra att någon nalkades honom och han förstod genast att det var Herren. Då greps han av en sådan blygsel att han drog sin jacka över huvudet och stod där helt tyst. Men den Helige kom allt närmare och närmare och även Han stod där bredvid helt tyst. Efter en stund vågade min vän lyfta på jackan och se på Frälsaren och vad fick han se! Jo alla de fasansfulla skepnaderna hade hopats omkring och på Honom.

Du Herre lät allas vår missgärning drabba Honom. Vi har så mycket att tacka vår frälsare för att det var på Honom som all vår skuld och synd blev lagd. Jag vet att man sagt i snart tvåtusen år att Herren kommer snart tillbaka till oljeberget i Jerusalem där Han försvann framför sina lärjungar i deras åsyn. Herren sade att på samma sätt jag nu försvinner till min Fader i himmelen så kommer jag tillbaka på samma sätt som jag nu lämnar er. Då kommer Han inte som ett litet "gossebarn" eller ridande på en "åsna". Då kommer Han i majestät och konungslig för att döma de ofrälsta. Därför har jag nöd i mitt hjärta att förkunna min frälsare till alla människor så de inte går förlorade.

/Jan-Åke Henriksson