sv

Israel först!

Det finns en otrolig okunskap om Israel där man inte förstått att det är inte till Stockholm han kommer att ställa sina fötter när Han kommer tillbaka.

Det förbund som Gud skapade med Israel är ett ovillkorlig förbund som Gud talade mad Abraham 1:mos17

Det är och inte någon prestation eller något villkor av att det som Herren kallade sitt folk sitt egendomsfolk och sin brud.

Det handlar om att en dag så kommer de döda att uppstå först som dött i Kristus sedan så skall de som tvagit sina kläder i lammets blod komma Honom till mötes i skyarna.

När nu Gud handlar med oss som har blivit frälsta av tro så är vi en del av grenarna som vi är inympade i

Vilket företräde har då judarna, vilken fördel ger omskärelsen? En stor fördel, på alla sätt. Först och främst: Guds ord anförtroddes åt dem. Och om nu några har visat sig trolösa, skall då deras trolöshet upphäva Guds trofasthet? Nej, inte alls: Gud är sann - sedan må varje människa visa sig vara en lögnare; som det står skrivet:

Du skall befinnas rättfärdig i dina ord och segra när man anklagar dig. Och om vår orättfärdighet skall bevisa Guds rättfärdighet, vad innebär då detta? Är kanske Gud mänskligt talat orättvis när han låter sin vrede drabba oss?

Nej, inte alls, ty hur skulle Gud då kunna döma världen? Men om min lögn ökar Guds härlighet genom att framhäva hans sannfärdighet, varför skall jag då dömas som syndare? Inte kan vi säga: "Låt oss göra det onda för att frambringa det goda."

 Sådana ord lägger några i vår mun, men de som förtalar oss på det sättet förtjänar sitt straff. Innan något händer som kommer att hända i Välden så uppenbarar Herren det för sitt folk först där allt kommer att utspela sig i den tid vi lever här och nu.

Vi som är inympade i Israel likaså får vetskap genom Honom som heter JAG ÄR. Jag för min del kommer att tillbringa min stund i det nya Israel där jag vandra tillsammans med Herren och jag välsignar Israel i mitt hjärta inte för deras gärningar utan för att de är Guds heliga egendomsfolk.


/Jan-Åke Henriksson