sv

Ett nytt liv!Denna tid som vi nu lever med har på ett sofistikerat sätt förbytts från sanning till lögn! Det har man gjort under hundratals eller tusentals år och skapat illusioner för folken där dessa maktgiriga hänsynslösa politiker utnyttjat människors godhet och naivitet och spelat på de psykologiska grundpelarna i människors liv.

Där har de maximalt och pragmatiskt vetat hur man designar och skapar illusioner och kaos för att sedermera komma med lösningarna som folken skriker efter.

Detta måste få ett snabbt uppvaknande! Dessa involverade i denna planläggning måste obönhörligen avslöjas! Vakna upp mina vänner! Vi lägger inte vårt hopp på en så kallad falsk och strategisk vaccinationskampanj!

Nu behöver vi alla sätta ner foten och säga Nej till allt som falskeligen händer i Sverige och i övriga världen.


De kommer att förfölja folket i Sverige och de som inte tar vaccinet kommer att separeras ifrån det "vanliga beskyddade vaccinerade folket" där man då blir stigmatiserad av de som tagit detta förhatliga mRNA.

Vi är inga boskapsdjur utan skapade av vår Gud och har rätt till att äga våra egna kroppar.

Tro inte på forskarna och vetenskapsmännen och regering med folkhälsomyndigheten och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det kommer att bli nationell kris och kollektiva bestraffningar. Man kommer att tvingas till ett vaccin som folket har fått skadliga och mycket långtgående bieffekter av.

Vi måste säga nej till ämnen som är helt skadliga och förödande för människan och dessutom också dessa samhällets psykologiska påverkansoperationer som man gör mot folket.

Våra Svenska grundlagar kommer inte att kunna ta oss ur detta slaveri eftersom man sätter dem ur spel. De kommer att använda ursäkter som att "tar du inte vaccinet" så är du en fara för samhället och Cheferna kommer att få krav utav folkhälsomyndigheten att begära Coronatest och vaccin av sina anställda.

Sverige har försökt med 1,5 meters distans och munskydd och handsprit men detta har inte varit lösningen på denna Corona bluff. Även om dessa rekommendationer har varit, så har statistiken ökat.

Jag kan ge ett bra exempel, I matbutikerna begär de att man följer rekommendationerna och ändå så får alla i slutet vid kassan betala med sitt kort och slå in pinkoden. Vad är det för innehållslösa rekommendationer folkhälsomyndigheten kommer ut med. Det här är världens visdom mina vänner och det är en fullkomlig dårskap inför Gud.

Jag varnar er alla som lägger ert hopp och liv på ett vaccin som inte är säkerhets och kliniskt testat och sluta att lyssna på alla nyheter som sprider falska och subtila nyhetssammandrag som är en del av den planenliga strategin att hjärntvätta folken till att tro på lögnen.

Det är sådana som har arbeten inom olika yrkesgrupper som vågar stå upp och säga som det är och riskera sina jobb och i slutänden bli av med sina jobb och sedermera bli stigmatiserade.

Du hör ju att det jag skriver är inte så vidare bekvämt och därför så säger man inget för att inte förlora sin inkomst och bli uthängd som en trasa och förlora vänner och respekt.

Men det är då man får respekt och ett patos där man står upp för sanningen i sina liv och ju fler inom olika yrkeskategorier med samhällsstatus som säger sanningen kommer fler och fler att lyssna och förstå hur grundlurade man varit i generationer.

Tyvärr så kommer inte alla att kunna greppa detta eftersom det är för intrikat och subtilt att förstå för den vanliga Svensson!

Om vi kristna som vill så väl men så många gånger blir så missförstådda utav det kristna etablissemanget som har cementerats och bildat sig en fel inriktning i sina kristna liv.

Där har man i regel ett fokus som handlar om oss själva och hur vi skall genom konsten frigöra Guds favör i våra egna liv genom måsten, borden och skullen.

Skulle man sätta sig ner och begrunda och vara eftertänksam med det man förmedlar till många kristna där man inte kan göra skillnad på sak och person tyvärr. Jag har varit med så länge och sett hur man hela tiden försöker att i sig själv vara en god kristen där resultatet alltid uteblir.

Det är bara genom Herrens underbara nåd vi kan närma oss Herren genom tron på att det är Han som fyller alla behov och önskningar i våra kristna liv.

Där vår egen strävan efter rättfärdighet faller bort från varje lem i Kristi kropp där en rätt Gudsfruktan infinner sig genom att vi varje dag bekänner våra tillkortakommanden och synder vi begår mot oss själva och varandra och mot Gud själv!

Det är inte många kristna idag som har insikt om denna tid och vad som händer i Sverige och i vår sjuka värld! Vi måste se den verklighet vi befinner oss med!

 Man blir kritiserad för inlägg som man skriver och uttrycker om en tid som så många sovande kristna och icke kristna lever med där de inte har en blekaste aning om vad som händer.

Det är därför de lyssnat på fel källor där många pastorer och förkunnare sprider ett falskt och urvattnat evangelium där man inte har en blekaste insikt i Guds ord och där man förvanskar och talar om vad vi Kristna borde och skulle och måste göra för att uppfylla våra egna och Guds krav på den frälste.

Tyvärr så kan man inte längre tänka självständig utan någon måste tala om vad man skall tänka och hur man skall handla.

 Det är så sorgligt att se denna indoktrinering av många kristna och icke kristna idag! Det är inte nog om detta utan man talar också i egen sak om det som sker idag i Sverige och i världen om denna stora bluff pandemi och vaccination till människor som blir förledda av dessa herrar som vill många gånger vara stora och präktiga predikanter.

När de nu i själva verket är verktyg för satan själv. Idag är det högst angeläget att skapa relationer med de människor som Herren drar till varandra och där vi tillsammans skapar nätverk för att hjälpa och styrka varandra. Det blir så mycket värre och då behöver vi varandra så mycket mera.

Jag har blivit så urless på dessa former och metoder man ideligen serverar till kritenheten av många förkunnare och pastorer som uttrycker att om vi gör på det ena eller det andra viset så skall det bli resultat och vi skall får inbärga en stor skörd!

Jag säger tvärt om att sluta leta resultat och sluta att försöka åstadkomma villkor som kommer av att vi kavlar upp skjortärmarna.

 Den sunda påverkan i Guds ord bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss. Det är inte vårt eget jag som har en plats till något i den sunda relationen med Herren. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror att det beror på mig.

Han behöver överhuvud taget inte vår hjälp. Apg 17:24 Inte heller låter Han betjäna sig av människohänder som om Han behövde något, Han som åt alla ger liv och anda och allt. Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar.

Där ser vi vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårt kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

Jag tror att vi inte skall ge satan för stort utrymme i våra liv och att börja förstå att Jesus vann en evig seger på Golgata. Jesus tog dödens nycklar och snuvade satan på hans inflytande på människorna.

Det är inte vår kamp det beror på utan Herrens. Jesus strider för oss och striden är redan vunnen. Om vi är döda i Herren så vad kan satan göra mot en person som är död och har uppstått i härlighet i Herren.

Klart är att så länge vi ger utrymme till att tala om vad satan kan göra mot oss så blir det många gånger fokus på att vi måste strida själva för att få resultat.

Det är Herren som strider för oss och går före för att bereda rum för våra liv. Fokusera på Jesus och att han gav alla människor sin kärleksnåd genom en evig seger som kommer av att Han försonade allt med sig på "korset".

När vi överlåter allt i våra liv i Herrens händer så beror det inte på "mig" utan på Honom som ger mig segern.

Det är inte fokus på människan själv som skall uträtta något. Då beror det ju på mig vad resultatet blir och då ligger kraven och prestationen och villkoren på mina egna resultat.

Då blir man bara uppblåst och se på sig själv vad man klarar. Se på Herren som går före och finn vila i nåden som han berett för var och en som är död i Honom.

 När resultaten driver oss i kristenheten så kommer vi att famla i blindo och kommer helt bort från att det är Han som ger resultaten i våra liv.

Att lyssna i tro innebär inte bara att sitta i kyrkbänkarna och höra tills öronen trillar av.

När vi nu förstår att ordet Tro har grundbetydelsen trofasthet, förstår vi också vilket sorts lyssnade det handlar om.

Begreppet är ett uttryck för en Gudsrelation som är så personlig att människan själv kan lyssna in Guds tilltal och låta det forma hennes liv.

I Galatien hade man börjat att äta av kunskapens träd.

Man släppte Gudsgemenskapen och började handla efter den gammaltestamentliga lagen. Gal 3:3" Hur kunde ni vara så oförståndiga.

 Ni började i Anden men slutade i köttet". En väckelse dör inte genom att satan bjuder motstånd, utan den gör det när satan lyckas fresta Guds folk till att förbättra Guds verk.

Det är överdriften som är det första steget bort från väckelsens överflödande liv. Jesaja 30:15-19 "Nej på hästar vill ni jaga fram därför skall ni också bli jagade".

På snabba springare vill ni rida iväg därför skall också era förföljare vara snabba. Det finns alltid en frestelse för den kristne att springa före och försöka åstadkomma resultat utan att Herren är med på det. Herren vill inte att vi skall springa före för att nära vårt kött.

 Han behöver sannerligen ingen draghjälp. Han vill göra det först i oss och sedan genom oss så utför han sitt goda verk.

Vi har inget att berömma oss av för vår kraft och styrka. Det är bara när vi ger upp våra egna strävanden efter att lyckas som vi kommer att förstå att det är inte genom vår egen kraft det skall ske utan genom Herrens ande. Matteus 10:39 "

Den som söker att finna sitt liv i denna världen skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

Det är en väsentlig skillnad att dö bort från sin egen skötsamhet för att sträva efter något som vi själva vill åstadkomma utan Herrens Ande.

Verksamheter och metoder är jag så fruktansvärt trött på och det är inte undra på att kristna människor är så vilsna och trötta över att vi försöker att skapa resultat i oss själva.

 Det är ledarna idag som inte förstår att man kan inte göra allt själv, utan att vi behöver förstå att ledas av Anden i våra liv.

När delarna i Kristi kropp kommer på plats genom Anden då kommer vi att se många människor komma till tro.

/Jan-Åke Henriksson