sv

Falska Herdar!

I dessa Herrens ord ställs vi inför falska herdar. Hurdana är då de? De söka bara efter sitt eget! De sörjer inte för hjorden! De använder ordet för sina själiska ändamål och det blir inte till en helig tjänst utan förnedras till köttslig ärelystnad.

 Guds ord får tjäna till deras egna syften och förhärligande av det egna jaget i stället för att vara utgivande för andra. Själviskheten uppträder i helighetens mantel och tjuven klädas i herdedräkt.

Därför sakna också de falska herdarna barmhärtighet. De svaga stärkte ni i inte och de sjuka helade ni inte.

Själviskheten följs alltid av känslolöshet gentemot andras behov, men barmhärtighet och självförsakelse hör samman.

Ju mer vi beflita oss med barmhärtighetens gärningar desto mer lyhörda blir vi för våra medmänniskors rop om hjälp.

Men om vi upphör att söka efter de förlorade och att lämna kärlek och barmhärtighet skall vi mista förståelsen för andras nöd och när de förgäves kallar på oss. Där det inte finns kärlek och medlidande bryr man sig inte heller om de förlorade. Mina får är förskingrade utan att någon frågar efter dem.

Hur kan vi söka dem som är förlorade när vi mist vår kärlek till de som går förlorade! Herren led bitter själsnöd för att kunna rädda det som var förlorat också jag måste dela Hans lidanden om jag skall bli skicklig att söka efter de som Herren vill upprätta i Hans evige rike.

När man inte förmedlar en sann grund i Guds ord där renhet och befrielse från synd är en realitet så kan det inte bli något annat än självupptagenhet där synden florerar i alla vilseledda falska läror.

Den sanna självförsakelsen och efterföljelsen i Jesus fotspår går genom lidanden och uppoffring av sin egen bekvämlighet där Herren går före och där vi får gå efter och Han blir större och vi förminskas i våra liv.

När man ser ut över kristenheten av idag och vad man har för undervisning där man talar om verksamheter, metoder och tekniker för att frigöra Guds kraft i sina egna och andras liv.

När en stor del av Kristenheten idag är korrumperad och infekterad av orenhet där man har för länge sedan tappat kontakten med verkligheten i Guds ord.

Man ställer sig själva som profeter och lärare där man förkunnar ett helt urvattnat evangelium till likställda indoktrinerade församlings medlemmar som för länge sedan förlorat egen insikt i Guds ord och okritiskt sväljer det som serveras för dem.

Det finns en egen bekvämlighet att bara sitta på möten och lyssna på" borden, skullen och måsten" och där man i stora delar blir fråntagen och tom på Gudsgemenskap och insikt.

Undervisningen från Bill Johnson och hans Bethel Church är idag mycket spridd i svensk kristenhet, detta trots att deras form av andlighet och teologi ligger långt utanför Bibelns ramar och dessutom närmar sig New Age allt mer.

Dessa olika församlingar såsom Arken i Kungsängen samt Hillsong som förför en stor del av kristen ungdom idag där plattformen är riktad mot det ockulta invirat i Kristen form och där Linda Bergling ger ut en form av bön som hon kallar "Inre bönen". Linda säger sig ha fått den här bönen direkt från Jesus.

I utförandet av Inre bönen är tanken att man ska överlämna hela sitt jag till Gud och att han ska få komma och vidröra en och hela en.

Bönen har tre olika delar och innefattar överlämnandet av kroppen, själen och anden till Gud. I dagens församlingar är det inte ovanligt att sådana här typer av böner får ersätta den "vanliga" enkla bönen till Herren.

Efter att man har överlämnat kroppen ska man gå vidare till själen där det handlar om att överlämna sina tankar, sin vilja och känslor m.m. till Gud.

Till slut ska man överlämna sin ande till Herren, och här kommer något märkligt för då menar Linda att man inte ska försöka föreställa sig en bild av Jesus utan att den Helige Ande ska komma och visa oss en bild av Herren.

Jag är mycket tveksam till att vi ska få se bilder av Jesus oavsett om det är vi själva eller någon annan som framställer dem. Att se en uppenbarelse av Jesus tror jag är någonting som är högst ovanligt och som vi ska vara mycket försiktiga att söka efter.

Det är som om kristenheten inte har förstått att dessa grunder och falsarium skapar stor splittring och där man inte har den blekaste aning om att Guds Ande viker ifrån och lämnar ett öppet fält för "Antikrists ande" att etablera sig i Kristi kropp där man i sig själv tror att man står på säker grund i sina liv.

Många far mycket illa och mår dålig, andra mår till synes gott men fungerar då som talespersoner för dessa snedvridna uppfattningar. Detta leder till en desillusionerad andlighet hos många, ofta med andlig utbrändhet som följd.

När skall man börja reflektera och omvända sig emot dessa falska grunder och läror som etablerat sig som en sur matta över en stor del av den så kallade kristenheten av idag.

Det är bara Guds Ande som kan öppna deras ögon så de ser hur bedragen man är av dessa lärosystem man tagit in i sina liv och stängt igen för urskillning och bedömning av den Helige Ande.

Jag tror att detta som nu händer i Kristi kropp är ett led av det som står i Guds Ord och att Herren tillåter en villfarelsens ande att verka i de ohörsamma. Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet" Dan 12:9.

Tidstecknen börjar med kyrkans avfall.

Paulus upprepar samma sak: "Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram ..." 2 Tess 2:3.

Återigen denna varning för avfall och laglöshet. Laglöshet står för normlöshet och relativism, där inget längre är rätt eller fel.

Mina ord till de som söker i dessa ogudaktiga källor uppmanar jag mycket starkt att ta avstånd från dessa församlingar som förför och bedrar och omvänd er från dessa Herrar som verkar från orena plattformer och källor.

Vandra på den väg som leder dig Hem till din faders hjärta som vill omsluta dig och älska dig med en evig kärlek där du har ditt namn skrivet i Livets Bok.

/Jan-Åke Henriksson