sv

Endräkt och Harmoni!

Detta är harmoni då en orkester utför något stort mästerverk är det harmoni mellan de olika instrumenten.

Men vart och ett har sin särskilda uppgift.

Det är där i olikheten i själva harmonierna, det ena instrumentet kompletterar det andra och resultatet blir en härlig tonskapelse.

I den sanna kärleken tjänar den ene den andre Kärleken gör människorna till sanna bröder och systrar och förenar dem till en enda stor familj.

Se på ett fält med vilda blommor vilken harmoni bland färgerna och se vilken mängd olika färgnyanser blommorna utstrålar och alla blommorna hämtar näring ur samma jord och luft.

Vi behöver själva vara så rotade och grundade i kärleken, om så sker blir vi en enda familj helig i Herren om själarna är kärlekens jordmån blir det en oändlig mångfald som bildar den heliga harmonin.

Den endräkt som aposteln Paulus söker är enighet i sinne och vilja han frågar inte efter det slags enighet som rabblar samma trosbekännelse utan den endräkt som grundar sig på samma förtröstan där kärlek och hopp förenar sig i ett sant brödraskap.

Det är inte likheten i orden som betyder något utan gemenskapen mellan hjärtans fördolda djup.

Varför känner sig många åsidosatta och marginaliserade av bröder och systrar och de som skulle vara de sanna syskonen i Herren där kärlek och enighet skulle råda bland de troende.

I världen så skapas enighet genom maktstrukturer och där alla skall vara likriktade och ställa sig i leden och stå givakt.

I Guds församling så skapar Herren våra olikheter till en enhetlighet genom nåden där försakelse av mina egna villkor har upphört att gälla och där mångfalden skapar genom kärleken de sammanhållande banden.

 Akta sin broder för mer än sig själv sträcka ut sin hand för att visa att jag finns tillgänglig för dig och vill lyssna in vad du har på ditt hjärta att säga.

Så mycket av världsliga och makt strukturer har kommit in i gemenskapen idag inte bara i lokalförsamlingsgemenskapen utan i relationer till varandra där många inte törs ta egna beslut för att inte stöta sig med andra Kristna som har en annan åsikt om någon särskild händelse.

När det är uppenbart och klarlagt att en broder som har begått en orättfärdig handling och stolt hävdar sin rätt och inte ser vilket fel han gjort mot sin broder.

 Då är det lätt att bli sårad och bitter över det som brodern blivit utsatt för och de andra fega Kristna som har människofruktan böjer sig för de andra som inte vågat ta ställning för det som är sant och riktigt.

Så här är det många gånger då det blir splittring och förvirring i Kristi kropp och man skils i ouppklarade händelser som skapar synd i varje lem i Kristi kropp.

Om inte kärleken till sanningen får råda i den kristna gemenskapen och förlåtelsen till varandra uteblir så kommer inte Guds Ande att vara med längre utan då kommer lagiskheten och kontrollen att infinna sig i det kristna livet som bara blir prestation och krav.

Det profana livets realiteter brukar vara att man först läser in saker som man slutligen får ett prov på att man är godkänd.

Herren börjar många gånger med det praktiska i våra liv och lönen vi får är en fridsfrukt utan människofruktan och fördömelse.

Vi behöver ingen bekräftelse eller ryggdunk att vi duger av människor. Inför Herren är vi så dyrbara och högt aktade och älskade då han gjorde oss till skapelsens krona i sitt verk.

 När vi själva vandrar i Honom så fyller Han alla dina behov och Han helar dina brister när vi lever och verkar efter de gudomliga principer som han gett oss i Guds ord.

Där kommer vi bara att finna trons vila i våra egna liv.

/Jan-Åke Henriksson