sv

klimat bluffen

Denna lögn och dessa så kallade klimatforskare och professorer som basunerar ut en total kollaps av klimatet av FN framlagda icke vetenskapliga evidens som man lägger otrolig vikt vid dess sanningshalt.

Allt detta är lögn och åter lögn temperaturen har bara stigit en grad på 170 år och siffror som visar att havsnivån har bara stigit med 2 mm. Allt för att man nu ser att tiden är kommen för att bygga att världsrike där man slår sönder nationer och skapar ett förhållande till världens medborgare som bygger på skräck och falsarium.

De kommer sannolikt att komma med en lösning på dessa fabricerade och skapade problem till världens medborgare inom en snar framtid där man säger att vi har lösningen för Nationerna.

Allt detta vi ser är designat av personer som under generationer velat att denna tid skall komma där man kan etablera ett rike där medborgarna skenbart har bestämmande rätt.

 De som har insikt och kunskap om detta som händer är det ingen nyhet jag skriver om, men många är de medborgare som fattar noll och som är indoktrinerad och hjärntvättade att tänka och dra slutsatser som inte är verklighets anpassade utan att följa det som sägs av en korrumperad världsordning dikterad av ett fåtal människor och mäktiga familjer som styr bakom kulisserna över FN och EU......

/Jan-Åke Henriksson 


Forskarvärlden är kluven i synen på klimatförändringarna. I dagarna vände sig 500 forskare med ett öppet brev till FN. Budskapet: Det råder ingen nödsituation. 

Världen har uppvärmts med mindre än hälften av den ursprungligen förutspådda hastigheten och med mindre än hälften av den hastighet som kan förväntas på grundval av antropogen påverkan och strålningsobalans. Det säger att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringar, skriver de.
Professor Guus Berkhout
Catsheuvel 93, 2517 KA Haag
guus.berkhout@clintel.org
23 september 2019
Sr António Guterres, generalsekreterare, Förenta nationerna,
Förenta nationernas huvudkontor,
New York, NY 10017, USA.
Patricia Espinosa Cantellano, verkställande sekreterare,
FN: s ramkonvention om klimatförändringar,
UNFCCC: s sekretariat, FN: s campus, Platz der Vereinten Nationen 1,
53113 Bonn, Tyskland
Era Excellenser,
Det finns ingen klimatnödsituation
Ett globalt nätverk med mer än 500 kunniga och erfarna forskare och yrkesverksamma inom klimat och relaterade områden har äran att rikta den bifogade europeiska klimatdeklarationen till era excellenser, för vilka undertecknarna till detta brev är de nationella ambassadörerna.
De allmänna cirkulationsmodellerna för klimat som den internationella politiken för närvarande bygger på är olämpliga för sitt syfte. Därför är det grymt såväl som olämpligt att förespråka bortslösandet av miljarder på grundval av resultat från sådana omogna modeller. Den nuvarande klimatpolitiken undergräver poänglöst, smärtsamt det ekonomiska systemet och sätter liv i fara i länder som nekas tillgång till prisvärd, kontinuerlig elkraft.
Vi uppmanar er att följa en klimatpolitik baserad på sund vetenskap, realistisk ekonomi och äkta oro för dem som skadas av dyra men onödiga försök till mildring.
Vi ber er att placera förklaringen på dagordningen för er förestående session i New York.
Vi inbjuder er också att organisera ett konstruktivt möte på hög nivå mellan forskare i världsklass på båda sidor av klimatdebatten i början av 2020. Mötet kommer att bli uttryck för den sunda antika principen, lika mycket för sund vetenskap som för naturlig rättvisa, att båda sidor ska höras fullt ut och rättvist. Audiatur et altera pars! (Även den andra parten må höras.)
Låt oss veta dera tankar om ett sådant gemensamt möte.
Med vänlig hälsning, ambassadörer för den europeiska klimatförklaringen,
Professor Guus Berkhout Nederländerna
Professor Richard Lindzen USA
Professor Reynald Du Berger, franska Kanada
Professor Ingemar Nordin Sverige
Terry Dunleavy Nya Zeeland
Jim O'Brien Rep. Från Irland
Viv Forbes Australien
Professor Alberto Prestininzi Italien
Professor Jeffrey Foss Engelska Kanada
Docent Benoît Rittaud Frankrike
Morten Jødal Norge
Professor Fritz Vahrenholt Tyskland
Rob Lemeire Belgien
Viscount Monckton of Brenchley UK
---------
Det finns ingen klimatnödsituation
Ett globalt nätverk med 500 forskare och proffs har utarbetat detta brådskande meddelande.
Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta itu med osäkerheterna och överdrifterna i sina förutsägelser om global uppvärmning, medan politiker lidelsefritt bör beräknr de verkliga fördelarna såväl som de föreställda kostnaderna för anpassning till den globala uppvärmningen och de verkliga kostnaderna och de föreställda fördelarna med att mildra (effekterna).
Naturliga och antropogena faktorer orsakar uppvärmning
Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat så länge planeten har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Den lilla istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu upplever en uppvärmningsperiod.
Uppvärmningen är mycket långsammare än förutsagt
Världen har uppvärmts med mindre än hälften av den ursprungligen förutspådda hastigheten och med mindre än hälften av den hastighet som kan förväntas på grundval av antropogen påverkan och strålningsobalans. Det säger att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringar.
Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller
Klimatmodeller har många brister och är inte pålitliga som politiska verktyg. Dessutom överdriver de troligen effekten av växthusgaser som CO2. Dessutom ignorerar de det faktum att det är fördelaktigt att berika atmosfären med CO2.
CO2 är växtmat, basen för allt liv på jorden
CO2 är inte ett förorenande ämne. Det är viktigt för allt liv på jorden. Fotosyntes är en välsignelse. Mer CO2 är gynnsamt för naturen och göder jorden: ytterligare koldioxid i luften har främjat tillväxt i global växtbiomassa. Det är också bra för jordbruket och ökar avkastningen av grödor över hela världen.
Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer
Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer eller gör dem mer frekventa. Men koldioxidreducerande åtgärder är lika skadliga som de är kostsamma. Till exempel dödar vindkraftverk fåglar och fladdermöss, och palmoljeplantager förstör regnskogens biologiska mångfald.
Politik måste respektera vetenskapliga och ekonomiska verkligheter
Det råder ingen klimatnödsituation. Därför finns det ingen anledning till panik och larm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska CO2-nollpolitiken som föreslagits för 2050. Om bättre tillvägagångssätt dyker upp, och det kommer säkert att ske, har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Syftet med den internationella politiken bör vara att tillhandahålla pålitlig och prisvärd energi hela tiden, och över hela världen.