sv

Intrikat!

Det svåra är att tydliggöra ett intrikat problem på ett så enkelt sätt att man kan tydliggöra och synliggöra det för en allmänhet som inte förstår att vi idag befinner oss i skeende där det blir tydligare och synligare för de som har vidgat sina vyer och förstått att när man sett olika fragmenterade orsaker lagt ihop de olika värderingarna så framträder det ett pussel som om alla bitarna faller på sin tydliga plats och då framträder en bild av en verklighet som i stora delar är bara en illusion.

Det är inte många som förstår och kan ta till sig den informationen för man är så indoktrinerad och lärd att vi alla medborgare skall tänka som man blir undervisad och lärd av ett sjukt och ruttet världssystem som håller på att implementeras och förverkligas inför våra synliga ögon mitt ibland oss medborgare. . 

De som ödmjukar sig och i stillhet begrunda Guds ord skall finna en överlägsen väg som öppnar alla källor till Nådens rike. De Kristna som vill förverkliga sig själv och begrunda att man skall tjäna på att försöka finna Guds lösningar i sina egna och andras liv kommer att se att de blir bara mera förvirrade och desillusionerade.

Tack Herre för att du dolt detta evangelium för de som tror sig vara visa och kloka och öppnat de som i ödmjukhet vill lära känna dina källor i en försakelse där det kostar allt och lite till för att lära känna dig min min Fader. 

Ni döva, lyss­na!

Ni blin­da, se!
Vem är blind om in­te min tjäna­re,
vem är så döv som budbära­ren jag sänder?
Vem är li­ka blind som min utsände,
li­ka döv som Her­rens tjäna­re?

Han ser myc­ket, men bryr sig in­te om det,

hans öron är öpp­na, men han lyss­nar in­te.
Her­ren är rättfärdig, därför vill han vi­sa
att hans lag är härlig och stor. 

Jes 42: 18-21

 


/Jan-Åke Henriksson