sv

Det antikristliga riket!

            Antikrist!

Förberedelse för det antikristliga styret!

Jag har skrivit och påtalat om det allvarliga läget som vi i Kristenheten befinner oss i idag . Det gäller även vårat land. Därför så mycket mer angeläget för de Kristna att tillsammans stå eniga i den luriga tid vi befinner oss i .

Just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och globalister, samt katolska kyrkan som driver fram lagar för globaliseringen. Sverige ingår i ett paraplynät som heter Concord för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a. ingår för att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa .

De Kristna allierar sig mer och mer mot den Katolska kyrkans normer.
De Kristna blir mer och mer blir korrumperade av dessa falska lärosystem och trosuppfattningar som bygger på Humanismen och självförgudning i sina liv.

Vi ser mer och mer i vårt land hur de demokratiska värderingarna monteras ner steg för steg där vi rör oss mot den plan som beslutsfattarna fattat och planerat för en global sammanslutning genom de avtal som man slutit med varandra där FN står som front pelare med Katolska kyrkans lärosystem.

Vi i Sverige är ett bland de värsta sekulariserade länder som står i bräschen för den falska globala ekumeniska sammanslutningen som Sveriges regering beslutar att skriva på i avtalet 2030. Är det så få som inte förstår att vi inte längre lever i ett demokratiskt land och de värderingar som vi haft under generationer håller på att förbytas mot det globala antikristliga väldet i hela världen. Vi dödar barn på löpande band här i Sverige genom aborter och förstör familjeband som varit grundpelaren i vårt fina land Sverige.

Den Svenska befolkningen kommer successivt att förbytas mot etniska folkgrupper som kommer att ingå i det globaliserade enhetliga världssystemet där en ensam världshärskare kommer att träda fram som en frälsare för folken. Vi skräms hela tiden upp om rykten om krig fattigdom och miljöförstöring och det är också ett led i denna strategi att skrämma folken till lydnad.

Vi skall be för Sverige och att vårt land blir ett Kristet land igen där vi står upp för en gemensam sann överlåtelse till Herren.

Detta är det stora problemet som Kristenheten har idag att humanismen fått ett helt insteg i den Kristna läran och där förkunnelsen förbyts av gärningar istället för Nåd där man tror att toleransen och acceptansen för det goda i människan är det gällande.

Där förespråkar man goda gärningar som vi skall göra för att resultatet är viktigare än förståelsen av att nåden är den verkliga drivkraften i den Kristnes liv. Paulus talar i rom 4: och 4: att den som håller sig till gärningar honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd utan på grund av förtjänst.

När vi stillar ner oss och förstår att nåden är ingen självklarhet och att ingen människa förtjänar nåden genom laggärningar utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

När jag börjar lära känna Herren genom stillhet så är konsekvensen att jag börjar sträcka mig ut till de som går förlorade och jag börjar se att det inte beror på mig det som Herren vill göra i och genom sina tjänare. Ty så säger Herren, Herren Israels Helige: Om i vänder om och är stilla skall I bliva frälsta: genom stillhet och förtröstan var I starka. (Men I vill icke.) I säger, Nej på hästar vilja vi jaga fram därför skall ni också bliva jagade: På snabba springare vill vi rida fram därför skall och edra förföljare vara snabba. Jesaja 30:15.

Det finns idag en sådan naivitet i Kristenheten att vi tror att bara entusiasmen och ihärdigheten finns så skall vi kunna bidra till att människors skall komma till tro och bli frälsta. Då tror vi att det beror på oss och våra egna ansträngningar i det vi gör.
När vi låter Herren får vara Herren den allsmäktige i våra liv så drar han de som är kallade själv till sig och vi får förlösa de ord som då Herren lägger på våra hjärtan så att de omvänder sig från sina synder och blir frälsta.

Det är så sorgligt att se idag en församling som är förvirrad och desillusionerad av att man fört in den humanistiska läran som är grunden för det antikristliga väldet i den kristna församlingen.

Om vi inte ser upp med det som Jesus gång på gång varnar oss för att bli bedragna av falska profeter och förkunnare om att i denna sena tid förvilla de utvalda så de avfaller till onda andars läror och går förlorade. Gå in genom den trånga porten ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet och många är de som går fram på den: och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och få är de som finna den

/ Jan-Åke Henriksson