sv

Herren är En!

Jag respekterar att det jag skriver kan vara svårt att sätta sig in i alla delar i det jag skriver om. Detta med det antikristliga riket och det som vi talar om i fragmenterad form om orättvisor i vårt land och samhälle.

För att förstå och lära sig att taga in en ny åskådning och ett nytt tänkesätt är inte så lätt av en indoktrinering och hjärntvätt som pågått i decennier i vårat land. Det handlar inte om åskådning eller någon ny filosofi utan en tro på den gamle som Albert Einsteins sade och satte sin tilltro till.

Allt detta jag skriver kommer för eller senare att implementeras och förverkligas inför våra liv och det kommer att ske i den strategi som ligger som en agenda för det rike som håller på just nu att ta sin form för det jag påtalat. Jag pådyvlar ingen någon människa min tro på Herren Jesus utan var och en får själva göra sina val i livet.

Det jag skriver är det som kommer att ske vilket vi vill eller inte det kanske ter sig som "science fiction" men ni skulle bara veta vad dessa herrar gör bakom dolda kulisser där man hela tiden manipulerar människor och skapar kaos för att sedan komma med lösningarna.

De vet vad man gör, där man hela tiden skrämmer den stora massan med falsarium och designar efter sin egen världsbild och frammanar en världshärskare som kallas lucifer. Det man gjort är att göra medborgarna till lydiga redskap för sina syften och det är så många som är så bedragna och förda bakom ljuset.för man ser inte för det är fördolt för den sekulariserade och avkristna människan.

Det vi ser hända i landet, med ökad brottslighet, ökade våldtäkter, ökade antal mord och lägre eller inga straff och inga utvisningar är helt enligt planerna för att skapa det nödvändiga kaos som behövs för att skapa de förutsättningar som globalismen kräver för att kunna genomföras. Vi ser en kris som vi inte får tala om, inte protestera mot eller sätta oss emot. Gör vi det, pekas vi ut som rasister, nazister och fascister.

Det här har jag påtalat under åtskilliga tider vad som håller på att hända i Vårat land. Ni så kallade Kristna är som försurade mattor som är så intoleranta och förstockade så man intet tror att det är sant hur livrädd man är att förtydliga en verklighet som man inte vill se och höra.

Skall det bli någon förändring hos de sekulariserade och rädda kristna lemmarna så behövs det talas om den verklighet som man befinner sig med och sedan påvisa att bara förändring hos människan kan åstadkommas av en NÅDEFULL Gud som vill förändra och skapa en karaktär hos varje person som lämnat sitt liv i Herrens hand....

Vad är en False flag? Det är ett begrepp som alltmer kommit att användas i framförallt alternativa media på nätet i samband med skolskjutningar, terrorattacker och andra våldsaktioner, samtidigt som man menar att mainstreammedia, MSM, ofta döljer och förvanskar sanningen bakom det som skett.

Begreppet var ursprungligen en sjökrigsterm som innebar att man seglade under en annan flagga än sin egen, en falsk flagga, som en krigslist. Begreppet används för iscensatta terrordåd utförda av regeringar eller organisationer för att "skapa opinion för en agenda som i normala fall skulle möta massivt motstånd bland folkopinionen.

Man utför spektakulära dåd och attentat och lägger därefter skulden på en grupp eller ett land man vill demonisera

Om det pågår eller nyligen har pågått en eller flera övningar på samma plats eller i närheten som påminner om den terrorattack som sen genomförs så kan man vara vaksam. I alla kända stora attacker har det förekommit övningar.

Under 9/11 pågick inte mindre än 46 övningar samtidigt som flygplanen flög in i tvillingtornen. Detta enligt Webster Tarpley, som skrivit boken Synthetic Terror: Made in USA (2007). Makia Freeman menar att det pågick övningar med skjutning i attackerna i Oslo i Norge (2011), Sandy Hook (2012), Boston Maraton (2013), Charlestonkyrkan (2015), San Bernardino (2015), Paris-attacken (2015) och många fler.

Hon menar att syftet är att distrahera och även flytta på nyckelpersonal som annars skulle kunna vara på plats och starta oönskade undersökningar.

Det handlar också om att förvirra personal som skulle agera annorlunda om de tror att det är en övning och inte en verklig händelse. Det handlar också om att förvirra vittnen, media och allmänheten.

/Jan-Åke Henriksson