sv

I Korsets skugga!

Betrakta Jesus då Han tänker på sina fiender! Fader förlåt dem ty de veta icke vad de gör. När Herren säger detta att de inte vet vad de gör så talar Han högst till de som slog in spikarna och sargade Honom och den romerska ockupationsmakten som verkade i Jerusalem.

Vi bör dock veta att Fariséerna visste mycket väl vem Jesus var i det Han representerade den nya kärlekens och nådens rike där de ville röja Kärleken till sanningen ur deras väg för deras makt och inflytande på deras eget folk Judarna som var hotade. Deras bitterhet har inte förmått att göra Honom bitter i det man gjorde mot kärleken själv.

Det fanns inget som kunde förändra Hans kärlek och godhet och gjuta hämndens tankar i Herrens hjärta. Hur är det med oss i detta avseende har våra fiender makt om både vår själ och kropp. Vinner de sina syften genom sina onda gärningar.

Skulle vi kunna vara högsinnade och ädelmodiga även om vi hängdes upp på ett kors. Hör nu Jesus då Han talar till den botfärdige rövaren! Idag skall du vara med mig i paradiset. Hos frälsaren kretsade inte tankarna bara kring den egna nöden utan Han var den gode läkaren medan Hans egen kropp sargades sönder.

Han helade ett brutet hjärta mitt i dödens kval medans det bredde sig ett mörker över hela landet lät Han morgonljuset falla in i den övergivna rövarens hjärta. Gode Gud hjälp mig att handla likt min milde Frälsare och att sluta att se på mig själv där jag bara kommet till korta och förlorar kraft och styrka genom att förlita på mig själv och mina egna styrkor och förmågor.

Vi förundras över denna övermåttan stora godhet men förklaringen ligger i Herrens förhållande till sin Fader. Fader i dina händer befaller jag min ande ja detta är orsaken till om vi är ett med vår Fader skall våra hjärtan förbliva som violen som står still i den rika jordmyllan och blir rena som morgondaggen. Det kan bara uppbringas med en Gudsupptagenhet i självförglömmelse.

När nu vår Fader säger att komma till Honom som då skall ge oss ro då vi tar på oss Herrens ok och lär av Honom som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat för då skall vi finna ro för våra själar för Hans ok är milt och bördan blir inte tung eftersom Han redan burit vår börda och straff. Vi kan förstå Herrens ord genom eftertänksamhet och att begrunda i stillhet det Han vill uppenbara för sina barn.

Om vi alla lärde känna Herren skulle vi leva fria där resultaten inte är det primära i den kristnes liv utan en längtan att få lära känna den evige vår frälsare Jesus Kristus. Om jag försöker att förverkliga och finna mitt liv i denna världen så kommer jag bara att bli besviken och förlora det.

Men om jag i sanning mister mitt liv i denna världen för min Herre Jesu skull, då kommer mitt liv att finna den innehållsrika verkliga meningen med livet.

Nådens och frihetens liv i Honom och jag finner till min stora glädje att jag inte längre försöker att uppnå resultat av mitt kristna liv utan jag har funnit en trons vila där tacksamheten till Herren blir större i mitt liv och där jag förminskas där Han går före och jag i efterföljelse till Honom vad som än händer i mitt liv och där jag inte försöker att alltid göra rätt för att undslippa korsets och försakelsens väg, där den enda smala vägen leder mig rakt in i famnen på min frälsare Jesus Kristus.

/Jan-Åke Henriksson