sv

Kristet ansvar!

                                                                        

Jag tror att om vi bara kan stilla ner oss och vara hörande vad Anden säger till oss att göra. Då skulle vi få de stora resultat som Herren vill att vi skall vara en del av i den här sista tiden innan Jesu återkomst.

Vi har så otroligt med andlig kunskap i det teoretiska att det kan kväva det andliga livet. Vi skall praktiskt göra det som Herren vill i våra liv. Det innebär att lyssna och vara stilla tills Anden ger oss klartecken att verka i det Han sagt.

Vi slår ofta i luften efter resultat i en desperation av att det måste hända när jag agerar. Det gör det ju inte om inte Herren sanktionerar det och Han har gått före för att bereda vägen för de under, tecken, helande som han vill.

Lyssna Bröder och systrar på det som Herren säger det kommer inte att ske något i våra liv och i andras om inte Herren får detta utrymme och att vi börjar att röra oss ut bland de förlorade i en praktisk kristendom att i kärlek till Jesus med en stilla och ett hörande hjärta lyfta upp de förlorade som Herren vill frälsa.

Jag tror att varje kristen människa måste sluta att se på varandra och att jämföra varandra mot de orättfärdiga gärningar man begår mot varandra idag.

Vi är så kollektiviserade att vi bara ser till vårt eget och bara "jag" får som jag vill så är allt frid och fröjd.

Ett eget ansvar för det jag gör måste ju vara på sin plats för det är väl inte barn som vi pratar om, utan vuxna människor som handlar som små "barn" och överröstar varandra i falsett.

Det är få människor idag i synnerhet i våra församlingar som står upp och talar om korset och omvändelse och synd i våra liv.

Det har smugit sig in överallt i samhällsstrukturen och i kristenheten idag en feghet och en apati som håller fullständigt på att förstöra vårt land idag. Jag kan med ganska stor säkerhet säga att det är vi Kristna som bär ett stort ansvar för att det ser ut som det gör i Sverige.

/Jan-Åke Henriksson