sv

Dra i handbromsen!

                                                       

Jag tror att alla behöver dra i handbromsen och starkt fråga sig själv vad man vill i sitt Kristna liv.

Det finns två världar ett är världens rike och ett är det rike du har i ditt hjärta. Om vi vill vandra fullt ut med Herren i våra hjärtan så kostar det allt och lite till.

Jag ser att många brottas och försöker att nå fram till en lösning på det man har problem med i sina liv.

 Det man försöker att hjälpa och trösta med att förmedla till bröder och systrar om korset och hur viktigt det är att begrunda och stilla ner sig för att förstå det man skriver från sitt hjärta.

Ta det inte som ett krav utan se det som ett erbjudande till förvandling av ett liv till helgelse och en vandring i kärlek.

Jag upplever att många inte har en fast grund i ordet och att man hellre rycker olika sammanhang och verser från bibeln och bygger sin trosuppfattning utifrån sitt ryckta sammanhang och det kan inte annat bli än en instabil grund som skapar frustration och oro i den Kristna själen. Johannes 12:25

Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall behålla det och skall hava evigt liv.

Det är så mycket viktigare i den Kristnes liv att finna trons vila och förtröstan att det är Han som har kontrollen. Filipperbrevet 3:8
Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.

Ty det är för hans skull som jag har övergett alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus. 1 kor: Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

Det är ju skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigast förstånd skall jag slå ned. Vad säger Paulus till oss från sina brev i bibeln.

Jag tror att Paulus funnit nycklar som inte kommer från någon människa utan från en uppenbarelse från Herren själv i hans liv.

Det han vill säga är att när man inte längre försöker i sig själv att uppnå några resultat i sitt liv utan finner att man dött bort från sina egna krav och måsten så kan man finna tröst och kraft i sin svaghet och överlåta allt till vår Herre som bereder en vila till alla sina barn. De som inte bara "hör" utan "gör" vad Herren sagt till oss att göra för att träda in i trons vila som är berett för alla hans barn som lyder Honom och gör vad Han sagt i deras liv.

Det är det som Paulus ständigt förkunnar en nådens förkunnelse där vi själva dött bort från vårt stora JAG.

Detta jag skriver om är egentligen de första grunderna i det Kristna livet och vi kan inte komma vidare i vår strävan att frigöra Guds kraft över våra liv med mindre än att vi börjar att sträva åt det hållet som jag här skrivit om.

Allt i hela bibeln handlar om att älska varandra så som Han har älskat oss. Han råder oss inte att älska varandra utan Han befaller oss att älska varandra så som Han älskar oss Joh 15:17 Gör vi detta som en regel i våra liv så kommer vi att få se stora förändringar i både ditt och mitt liv.

/Jan-Åke Henriksson