sv

Ondskans psykopater!


Just nu, håller en andra Nürnbergdomstol på att förberedas, med en grupptalan som inrättas under beskydd av tusentals advokater över hela världen bakom den amerikansk-tyska advokaten Reiner Fuellmich, som åtalar de ansvariga för
Covid-19-skandalen manipulerad av Davos Forum.

Denna rättegång man håller på att nu genomföra tror jag personligen inte man kommer att hinna med att genomföra eftersom dessa ondskans hantlangare ligger så långt före genom dessa strategiska genomförda strategier som dessa psykopater har planerat för mycket länge sedan.

Syftet med hela denna bluffpandemi och nedstängning av hela världen är just att få människorna att ta detta biokemiska stridsvapen som kommer i slutänden att decimera mänskligheten.

Det revolutionära genombrottet kom till en kanadensisk forskare som heter Derek Rossi 2010 av ett rent misstag. Den nu pensionerade Harvard-professorn hävdade i en intervju med National Post att han hittade ett sätt att "omprogrammera" de molekyler som bär de genetiska instruktionerna för cellutveckling i människokroppen, för att inte tala om alla biologiska livsformer.

Dessa molekyler kallas 'budbärarribonukleinsyra' eller mRNA och den nyfunna förmågan att skriva om dessa instruktioner för att producera någon form av celler inom en biologisk organism har radikalt förändrat västerländsk medicin och vetenskap, även om ingen har märkt det ännu. Som Rossi själv uttrycker det: "

Den verkliga viktiga upptäckten här var att du nu kunde använda mRNA, och om du fick det in i cellerna, så kunde du få mRNA att uttrycka vilket protein som helst i cellerna, och detta var den stora upptäckten att ett virus med spikprotein har som uppgift att fästa på värdens celler, men om spikproteinet ändrar sina egenskaper och muterar får vaccinet, med sina antikroppar, svårare att fästa och blockera spikproteinerna i dina egna celler.

De omskapas och omstruktureras där din egen unika cellkärna förstörs och ditt immunförsvar kraschar för att vara helt i händerna på dessa sjuka vaccinnationer.

Allt detta är för Artificiell intelligens (AI) den teknokratiska revolution och den högtekniska implementering i våra människokroppar där de sedermera kan ha full kontroll över allt vad vi företar oss med.

Pfizers och Moderna har tagits fram denna sjuka teknik där man utprovar denna genteknik där ett så kallat budbärar-RNA, vanligen beskrivs som mRNA, sprutas in i kroppen som då själv förvandlas till en vaccinfabrik och skapar ett försvar i stället för det gamla sättet att spruta in ett levande eller avdödat antigen, som vid traditionella vacciner och därigenom kan de implementera olika nanopartiklar som integreras med elektromagnetiska fält där man vill att detta frekvens band på 60Ghz som är så kolossalt snabbare än 4Ghz. Där använder sig man av idag på 2.4Ghz.

Denna frekvens på 60Ghz med dess påverkan på syret och med många förbindelsevägar inom samma frekvensområde som undviker att störa ut varandras frekvens. Jag är helt övertygad efter studier jag haft där jag tagit fram fakta baserat på vetenskaplig grund angående 5G.

Hemoglobinet i de röda blodkropparna binder inte och kan inte transportera syremolekyler till blodet som gör att det skapar syrebrist och det blir liknande symtom som höjdsjuka som man kan få vi för hög höjd.

 Det är kanske det som patienterna dör av även om de får syrgas som inte har någon effekt eftersom det inte finns några syremolekyler i blodet.

Det andra som händer i kroppen är att de spänningsberoende jonkanalerna i cellernas membran, eller hölje, påverkas. De här kanalerna styr in- och utsläpp av olika ämnen till cellen. Resultatet blir ett ökat flöde av kalcium in i cellen och en för hög kalciumsignal. Det kan störa kroppen så mycket, utan att man egentligen märker det, att immunförsvaret kraschar.

När man nu tänker bygga ut 5G 6G nätet med dessa mångfaldiga basstationer. Nu är det bråttom för dessa krafter att implementera denna teknik innan folk märker vad som sker med 60GHZ mikrostrålning där vi kommer att se eskalerade tekniska lösningar som drönare och kameror och rörelsedetektorer i varje gathörn.

Vill vi ha en sådan värld som man vill skapa fram genom att lura in folken i denna nya Världsordning. Vi kommer inte att kunna gå tillbaks till det som var innan denna planlagda agenda som är uttänkt långt före dessa händelser vi nu ser förverkliga sig inför hela mänskligheten. Desto större påverkan blir det på människokroppen som oavsett teknik blir följden att alla Covid-19 vacciner leder till svåra biverkningar och död.

(Jag lägger in vad KLas Scwab säger och det som

Isac Boman som är ledarskribent och redaktör på NyaDagbladet har skrivit.

Citat!

En tv-intervju från 2016 med den ökände ultraglobalisten Klaus Schwab och tillika grundare och ordförande för World Economic Forum väcker nu stor uppmärksamhet. Bland annat menar Schwab där att inopererade mikrochipp i människornas kroppar och hjärnor kommer att bli verklighet "definitivt inom tio år".

- Först kommer vi att sätta dem i våra kläder och sedan kan man föreställa sig att man opererar in dem i våra hjärnor eller i vår hud och i slutändan kanske det kommer att bli en direkt kommunikation mellan vår hjärna och den digitala världen, förkunnar Schwab.

Han menar vidare att mänskligheten ska vänta sig att den fysiska, digitala och biologiska världen "smälter ihop".

Programledaren för fram att människor som exempelvis vill komma i kontakt med någon med hjälp av den cybernetiska tekniken inte ens kommer att behöva röra någon digital enhet, utan att uppkopplingen automatiskt ska göras via inopererade mikrochipp i kroppen.

- Ja, du pratar och du säger att du vill kopplas upp med någon just nu och först har du personliga bottar och jag såg att Zuckerberg förutspådde att vid slutet av året skulle han ha sin egen robot, sin personliga butler som kan tjäna honom, fyller Schwab i.

Han talar också om personliga robotar som lär sig med hjälp av artificiell intelligens och som inte bara ska hjälpa människor vid fysiskt arbete utan snarare fungera som en "intellektuell partner" för dem.

Den profilerade teknokraten och transhumanisten har tidigare deklarerat att "människa och maskin ska smälta samman" och har blivit vida känd i världens fria medier för att ligga bakom slagordet "The Great Reset" och "Den fjärde industriella revolutionen" - något som Schwab fört fram som en "lösning" för coronakrisen.

Slagorden, framförallt The Great Reset - "den stora omstarten", har blivit mycket populärt bland globalistiskt sinnade politiker och var bland annat tema för årets profilerade World Economic Forum-möte Davos Agenda där Schwab konfererade med inflytelserika makthavare över hela världen. Begreppet åsyftar bland annat en omställning där det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre med långtgående digitalisering och robotisering - även av människorna själva.

Deltog i samtalen med Schwab gjorde bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Thedros Adhanom Ghebreyesus, Internationella valutafondens direktör Kristalina Georgieva, den amerikanska smittskyddsmyndighetshetschefen Anthony Fauci, den europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

"Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter", förklarade Schwab själv i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019.

Även i sin bok "Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution" förklarar Schwab på samma tema hur den nya teknologin exempelvis ska komma att användas för att tillåta myndigheter och andra samhällsaktörer att få tillgång till människors hjärnor för att avläsa deras tankar och styra deras beteende. Schwab menar dock att denna teknik, som kritiker menar är som hämtad ur en mörk dystopi, är någonting positivt och i stort sett oproblematiskt.

"I takt med att möjligheterna inom detta område utvecklas så kommer polis och domstol frestas att använda teknikerna för att bedöma sannolikhet för kriminella aktiviteter, avgöra skuld eller kanske till och med hämta minnen direkt från människors hjärnor", visionerar han.

Schwab och hans allierade har också arrangerat ett projekt som ska förbereda makthavare för att "digitalvaccinera" hela internet med världsomspännande tekno-totalitära lösningar. Detta, enligt en annan "profetia" från Schwab - för att kunna lösa en framtida "potentiell global cyberpandemi" av virusattacker och vad han benämner som falska nyheter och information.) slut citat.

När infrastrukturen och alla kommunikations vägar stängs genom att internet stängs ned så börjar helvetet att bryta ut och då blir det kaos och inbördeskrig med den konsekvens att antikrist kommer att träda fram på den offentliga arenan och återställa ett fiktivt lugn och därefter vad skriften säger så kommer de som inte tar märket på sin högra hand eller panna inte att längre kunna köpa eller sälja.

Det blir En Tid, och Tider, och en Halv Tid, som är detsamma som 1260 dagar och 42 månader som motsvarar tre och ett halvt år och en mycket svår förföljelse på alla kristna bryter ut som vägrat att mottaga antikrist villkor. Sedan så kommer alla folk att gå mot Jerusalem och Judarna i Israel och femtio procent av dessa Judar kommer att föras bort för att slaktas och förgöras.

Herren skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget gentemot Jerusalem österut och Oljeberget skall rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal i det att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Men återstoden av de femtioprocentiga Judarna som är kvar kommer att omvända sig till Honom och bli frälsta där alla de kvarvarande ser vem de stungit och korsfäst.

Jag tror att när Herren med sin muns anda förintar alla som vänt sig mot Israel kommer Judarna själva att be Herren förlåta de som gjort och sargat och dödat Judarna under årtusenden. De kommer att be Herren förlåta dessa människor och sedan så har vi det underbara tusenåriga riket där vi som är frälsta och som fått möta Honom på skyarna och sett Honom som Han är och där vi då i den stunden får en härlighetskropp där då allt som Herren representerar är vårt dyrbara liv.

Detta skeenden som då utspelas är på en och samma gång då allt får ett slut och en ny början då Han kommer som Evig Konung då Han ställer sina fötter på Oljeberget i denna nya tid där Herren skall vara EN och Hans namn Ett.

 Det finns så många olika tolkningar av dessa skeenden och denna är min tolkning av Herrens tillkommelse. Det finns mera att säga om detta men detta var en liten del av denna tolkning jag återgivit kort.

Det som förvånar mig storligen är hur en större del av den så kallade kristenheten är så fruktansvärt cementerad och bedragen där man fattar helt NOLL om av vad som just nu händer i vår värld! De som har biblisk kunskap och under många långa år förmedlat en sann riktig insikt av vad som står i Guds ord och varit föredömen för många, många andra människor som fått kunskap om olika villoläror och dogmer som skrivits i parti och minut!

En eloge till alla dem som känner sig berörda! Men här har jag inget att berömma dessa med som inte satt sig in i vad som händer just nu i vår värld om dessa händelser i fråga om denna sista tid med alla olika psykologiska operationer man skapar för att skapa det sista antikristliga världsriket som är dess huvudmål.

Man behöver inte vara så andlig eller ha en större intelligens för att förstå att detta med denna agenda är att vilseleda människor in i en illusion om att vaccinationerna i dessa kampanjer är för att hjälpa och föra människorna in i ett slut på denna covid19 bluff och att sedan kunna återgå till det normala!

"Du vaccinerar inte människor som inte riskerar en sjukdom. Du planerar inte heller att planera att vaccinera miljontals friska människor med ett vaccin som inte har testats i stor utsträckning på människor, " När man skulle utföra tester på djur där man injekterade mNRA i dessa testobjekt så dog alla djur efter de fått mRNA i sina kroppar.

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Jag har jämfört influensan i ett tidigare avsnitt på min hemsida där jag beskriver händelseförloppet 1918 efter att man injicerat hemvända soldater från skyttegravskrigen i Europa där utbrottet kom efter att man tagit vaccinet. Där gjordes tester där man lade döende människor liggande på britsar där friska personer ställde sig över de dödssjuka och lät de andas ut sin utandningsluft varpå de friska andades in dess utandning.

De friska som var test personer blev inte en enda smittade eller uppvisade några som helst symptom på sjukdom. Ni får själva bilda er en uppfattning om det jag skriver men verkligen skrämmande likt detta scenario vi har just nu över vår värld eller vad säger ni?

När pastorer och församlingar går ut med att propagera för denna vaccinationskampanj så ryser man i hela kroppen av vilken total frånvändhet och dumhet man har i sina liv när man nu har gått på denna lögn och strategi.

Jag har skrivit så mycket om dessa olika strategier och avsikter som ligger bakom denna agenda i världen men jag ser att många inte har det blekaste om vad som händer och kommer att hända i vår värld mycket snart.

Då kommer denna bluffpandemi att vara bara som en smekning jämförelsevis med vad som snart kommer att visa sig i hela vår värld. De som tagit denna vaccinspruta som inte är ett vaccin utan ett biokemiskt vapen som kommer att döda en stor del av mänskligheten där nästa fas i denna sjuka planläggning mörkas och döljs.

Snart går vi in i en total kollaps av infrastruktur och kommunikation där all elproduktion kommer att slås ut av dessa sjuka psykopater och där all matproduktion kommer att kollapsa där människor kommer att möta en tid som de aldrig tidigare fått vara med om i sina liv.

Det här jag skriver mina vänner är att dessa psykopater själva säger vad som kommer att hända och ske inom en snar framtid och det finns hur mycket information som helst om det jag skrivit och skriver om denna sena tid vi befinner oss med.

Det finns nu en räddning och ett hopp att se fram emot mina vänner och det är att finna tro genom Nåden i denna sena tid som är att erhålla segerkänslan och i varje drabbning bringar den oss rika dyrbara erfarenheter och genom tron finner jag en sann glädje och tillförsikt.

Den som tror på Guds son han har vittnesbördet inom sig själv, så kämpa många kristna i tvivel och villrådighet och deras ovisshet förminskar deras styrka och visshet i Herren. Det är den som lugnt kan säga att "JAG VET" som är fruktansvärd i striden och som driver sina fiender i oordning på slagfältet. Vår återlösnings källor finns i den oändliga kärleken där Herrens kärleks återlösning utgick inte ur vrede utan i enbart Nåd.

Vi har inte en vredgad Gud som fodrar offer, utan en medlidsam Fader som "gör" ett offer! Att tro på kärleken är att mottaga livet för när jag tror på en persons kärlek så öppnar jag villigt mina dörrar för honom och att tro på Guds kärlek är att släppa in den himmelske brudgummen i mitt liv.

Med kärleken tränger en ny underbar insikt fram där luften släpper in ljus och varm och livgivande fläkt av liv där allt blir nytt.

Det är som att släppa in våren i våra liv och vad som varit slaget i vinterns bojor vaknar och stiger upp ur sin grav.

Så kommer jag då in i Guds rika Nåd och jag blir invånare i ett nytt underbart rike där jag börjar bli acklimatiserad i dess saligast närvaro och där jag får se Guds godhet och nåd och där jag så småningom börjar att uppfatta och förstå andliga ting och där jag skådar Guds rikes underbara glans som påverkar så mitt liv.

Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige. Ljuvlig är denna mans styrka som längtar efter Nåden och kärlekens rike där han eftertraktar den förmån som den lilla sparven har, vilken bygger sitt bo under den heliga takfoten.

När han så upptäcker och finner sitt liv vara omgärdat av en outsäglig kärlek och omsorg i Nådens rika mylla så strömmar det levande vatten in i hans hjärta och dess brus av ljuvlig musik flödar i hans själ och sinne.

Dess ständiga maning följer honom vid hemmets slutmål och i hans hjärta flödar outsläcklig Nåd! Denna ständiga längtan att få smaka Herrens goda gör att varje plats gör tåredalen till en plats för källsprång. Ofta beror det på vårt sinnelag vad vi tycka om den ena eller den andra platsen.

Det är ju förvånande vilka skatter vi finna när vår själ är full av Guds strålande ljus i våra liv. När vi föra med oss av den anda som råder i Nådens rike förvandla vi varje plats till en helig mark.

Jag vill hellre vakta dörren i Herrens hus än att vara med i de ogudaktigas hyddor där det är bättre att vara besjälad av den Ande som råder i Hjärtat.

Även om man är ringa i världens ögon är det bättre än att ha ett oheligt hjärta på syndens glittrande höjder där Herrens ringaste är så mycket bättre en djävulens förnämste.

/Jan-Åke Henriksson