sv

Den lurade Svensken!

           

När ska den naive Svensken inse att hon blir skinnad och lurad av globalister och intressenter för en överstatlighet och en stormakt där de demokratiska och medborgerliga mekanismerna är satta ur spel och att klimat propagandan är bara ett sätt för att leda medborgarna in i det som kallas (Agenda 2030) Där är Sverige det land som ligger i bräschen för detta antikristliga rike som kommer att uppstå vari sig vi vill eller inte!

Vi skräms om klimatångest och att vår jord kommer att gå under i morgon där politiker och dessa intressenter som står bakom detta envälde som skall framställas i sin forna glans som det Romerska imperiet framställdes.

Skulle Svensken få reda på de olika konstellationer och de korrumperade och förljugna framställningarna av ett samhälles inre konstruktion, som är till sanning en (illusion) så skulle hela samhälles apparaten sluta fungera och medborgarna skulle inte för ett ögonblick förstå vad de blivit indoktrinerade och lurade att tro på vad dessa maktutövande typer utövat under evinnerliga tider.

Nu finns det människor i vårt avlånga land och i övriga länder som inte går på denna förljugenhet och propaganda, utan tar reda på vad som händer i deras omedelbara närhet där man inte stoppar huvudet i sanden och inte vill se verkligheten som den ser ut i sitt rätta ansikte.

Habackuk : 1:2-4 Hur länge Herre skall jag ropa ,utan att du hör, klaga inför dig över våld utan att du frälser? Varför låter du mig se sådan ondska? Hur kan du själv skåda på sådan orättrådighet, på det fördärv och det våld jag har inför mina ögon? Så uppstår ju kiv och så upphäva sig trätor.

 Därigenom att lagen vanmäktig, och rätten kommer aldrig fram. Ty de ogudaktiga snärjer den rättfärdige: så framstår rätten förvrängd. Slut citat!

/ Jan-Åke Henriksson