sv

Förmana!

                                                                     

Jag tänker att när man konfronterar olika villoläror och förkunnare där man starkt ifrågasätter deras lärosystem som skapar ett fundament och en felaktig grund i den kristnes liv. Resultatet blir ödesdigert av att många kommer bort från den sanna grunden i Guds ord och kommer att gå helt vilse och skada sig själv och andra.

Nu är det så allvarligt att om vi inte har kärlek till det vi gör när vi förmanar och konfronterar olika församlingar och personer som står i en församlingstjänst så skall man veta att det är inte något som man gör lättvindigt.

Går du ut i dig själv för att skapa rubriker eller få ryggdunk då har man kommit långt bort från det sanna "hjärtat" i Herren.

Vi måste förstå att det är en särskild kallelse att vara i en specifik tjänst där man fått ett förmyndigande att göra det i Herren .

Tyvärr tror jag att många vill vara någonting och kunna visa upp mera än vad man har täckning för då skadar man sig själv och sedan blir konsekvensen att andra människor blir sårade och ledsna.

Man kan inte verka utifrån ens egna sår i sitt liv som orsakats av att bitterhet och hat kommit in i den frälsta själen.

Vi skall älska varandra som Herren älskar oss och vi gör det i ett hjärta som är förkrossat och överlåtet helt till Herren.

Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder han är alltjämt i mörkret. Det här skriver jag för att vi alla skall vara på det klara med hur allvarligt Herren ser på detta.

/Jan-Åke Henriksson