sv

Bibelfokus! New Age-tendenserna i Bill Johnssons Bethel Church

New Age-tendenserna i Bill Johnssons Bethel Church

Utskriftsvänlig version

Undervisningen från Bill Johnson och hans Bethel Church är idag mycket spridd i svensk kristenhet, detta trots att deras form av andlighet och teologi ligger långt utanför Bibelns ramar och dessutom närmar sig New age allt mer.

Eftersom vi ser denna undervisning som ett av de största hoten mot en sund kristen tro i vårt land publicerar vi här en text som härstammar från ett häfte med titeln THE NEW AGE PROPENSITIES OF BETHEL CHURCH'S BILL JOHNSON.

Originaltexten är författad av John Lanagan och utgivet av den apologetiska organisationen Lighthouse Trails i USA. Vår svenska översättning är gjord av Agneta Holmberg och är publicerad med tillåtelse av Lighthouse Trails.

New Age-tendenserna i Bill Johnssons Bethel Church

"Då kunde jag inte finna en enda kristen ledare som delade ett liknande intresse av att försöka förstå om det fanns dolda sanningar i New Age.

Nu börjar vi höra mer och mer uppenbarelser som är i linje med vad New Age:are har sagt hela tiden, och vi hör mer och mer undervisning om kristna som 'tar tillbaka sanningar' från New Age som egentligen tillhör Gudsrikets invånare." 1
Ellyn Davis, medförfattare, The Physics of Heaven.

I Redding, Kalifornien, har Bethel Church blivit en av de största evangelikala kyrkorna i Nordamerika. Många människor ifrån hela världen reser till Redding för att gå i Bethel School of Supernatural Ministry och C. Peter Wagner ("grundare" av rörelsen The New Apostolic Reformation) har kallat Bethels föreståndare, Bill Johnson, för en "apostel".

Med den titeln och med anspråken som Bethel gör på sin webbsida att de har ett "globalt inflytande som en väckelseresurs och ett utrustningscenter," 2 så är det både lägligt och ansvarsfullt att undersöka Johnson och avgöra om han verkligen är en apostel som är sänd av Gud till Kristi kropp.

The Physics of Heaven [Himlens fysik],en ny bok som Bill Johnson skrivit tillsammans med sin personliga assistent och medförfattare, avslöjar en mycket annorlunda bild än den bild av apostlarna som Bibeln beskriver.

Det visar sig att i stället för att vara en Guds apostel kan Bill Johnson vara redo att användas som ett redskap som för in New Age och falsk andlighet djupt in i Kristi kropp.

Det är inget nytt för Bethels ledare att tilltalas av New Age-idéer. I en bok från 2006 med titeln Dreaming with God [Drömma med Gud], skriver Johnson, när han refererar till en företeelse som associeras med New Age:

"Många framstående pastorer och konferenstalare lägger bränsle på rädslans eld genom att utgå från att ursprunget är från djävulen bara för att New Age stöder det. Jag upplever den formen av resonemang som svagt, minst sagt. Om vi följer det tankesättet kommer vi fortsätta att ge djävulen de verktyg som Gud har gett oss till framgång i livet och tjänsten." 3 [betoning tillagd]

Stanna upp nu och tänk efter vad som sägs här: "de verktyg som Gud har gett oss" hamnade på något sätt i New Age! Hur gick det till? Och vilka verktyg talar han om? Varför skulle en bekännande kristen säga något liknande? Undervisningen inom New Age är totala motsatsen till Guds ord. Att påstå att New Age-läran faktiskt bara är kidnappade kristna sanningar är synnerligen absurt.

Forskaren och analytikern Ray Yungen förklarade grunden för New Age:

"Allting som existerar, synligt och osynligt, består av energi - små partiklar av vibrerande energi, atomer, molekyler, protoner, etc. Allt är energi. Den energin, tror de, är Gud, och därför är allt Gud. De tror att eftersom vi alla är delar av denna 'Gudsenergi', så är vi också Gud. Gud ses inte som en Varelse som bor i himlen, utan som själva universum." 4

Bill Johnson och Bethel Church utövar ett betydelsefullt inflytande på Kristi kropp. Och vilken väg Bethel och dess ledare än går kommer de att få många efterföljare. Vi behöver vara uppmärksamma på vad som händer där, med hjälp av urskiljning och gudomlig vishet.

Medan Bill Johnsons inställning till bön och tillbedjan och den extrema betoningen på under och tecken har oroat många, är det boken The Physics of Heaven, utgiven 2012 (där Johnson är en av elva författare) som tydligt visar i vilken riktning Johnson och Bethel går.

Förutom Johnsons eget bidrag till boken (ett helt kapitel) är hans personliga assistent, Judy Franklin, medförfattare.

Förordet till The Physics of Heaven har skrivits av Kris Vallotton, biträdande föreståndare i Bethel. Vallotton prisar medförfattarna som "siare". 5 Banning Liebscher, direktor för Bethels Jesus Culture, bidrar också med lovord.6 Bill Johnsons fru, Beni Johnson, har också ett kapitel i boken.

Allt detta sammantaget gör att boken The Physics of Heaven tveklöst har Bethels ledares erkännande.

Så, vad är det då som The Physics of Heaven avslöjar?

GUDS NÄSTA STEG?

Ellen Davis, en av författarna till The Physics of Heaven säger så här:

"[Bokens medförfattare] är alla överens om att Guds nästa steg kommer att orsaka ett skifte på den djupaste nivån i vårt inre - kanske den verkliga 'vibrationsnivå' som New Age har utforskat.

De är också överens om att det finns värdefulla sanningar dolda i New Age som tillhör oss som kristna och behöver bli separerade från det värdelösa." 7

Medförfattaren Jonathan Welton tillägger:

"Jag har i Skriften funnit åtminstone 75 exempel på saker som New Age har förfalskat, som t.ex. att ha en andlig guide, trans, meditation, auras, kraftobjekt, klärvoajans, kläraudiens, m.m.

Detta tillhör i själva verket kristenheten, men de har stulits och blivit ompaketerade på ett smart sätt." 8

Welton tror:

"Vi måste börja använda [New Age] förfalskningar som vägvisare. Varje gång en förfalskning dyker upp, ta det som ett tillfälle som Herren visar dig för att återerövra... kristenhetens stulna tillhörighet!" 9

Det här är som att ta en flaska med en "Gift!"-varning och byta ut etiketten till "Honung". Kontemplativ bön, som i grunden är en österländsk/New Age-meditation förklädd i kristen terminologi, kom in i kristenheten exakt på detta sätt.

Medförfattaren Ellyn Davis säger:

"Det var inte så att jag ville bli en New Age:are, jag ville bara veta om de hade upptäckt några sanningar som kristenheten inte hade upptäckt." 10

Davis försöker sedan försvara sin position genom att hänvisa till mycket av vad hon uppfattade som "förkroppsligade bibliska principer" och "som kan stödjas av Skriften".11

I kontrast till ett sådant tankesätt, uppmanar Skriften oss:

Ef 5:11: "Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället."

Jämför Davis önskan att utforska New Age-visdom med beslutsamheten hos de nykristna i Apostlagärningar 19. Dessa heliga tog avstånd från det ockulta; de studerade inte sin ockulta litteratur en sista gång för att se om det eventuellt fanns någon "sanning" där. De oheliga böckerna samlades ihop och brändes upp:

Apg 19:19: "Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer."

Dessa modiga troendes handlingar ledde till evangeliets spridning:

Apg 19:20: "På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka."

Genom att sakna urskiljning och beblanda sig med New Age, så har medförfattaren Davis, Bethels ledning och de andra medarbetarna gjort Kristi kropp en stor otjänst. Framför allt kan Bethels medarbetare potentiellt orsaka den största skadan på grund av sin popularitet och synlighet.

Bill Johnssons bibelsyn kan ge oss en hint om hur det kom sig att han blev attraherad av utombibliska influenser. Enligt Johnson själv:

"De som känner sig säkra på grund av sitt intellektuella grepp om Skriften upplever en falsk känsla av säkerhet. Ingen av oss har fullt grepp om Skriften, men vi har alla den Helige Ande. Han är vår gemensamma nämnare som alltid leder oss till sanningen. Men för att följa Honom, måste vi vara villiga att följa honom utanför kartan - att gå bortom det vi känner till." 12

Det här är ett farligt tankesätt. Bibeln är vår karta. Att gå "bortom det vi känner till" är att gå bortom Skriftens gräns.

Ps 119:103-105: "Hur ljuvligt smakar inte ditt tal! Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

The Physics of Heaven, vare sig det är medvetet eller omedvetet, illustrerar hur en falsk kristenhet kommer att formas - eller rättare sagt, hur den håller på att formas. New age-läror kommer att bli mer och mer välkomna in i Kristi församling.

 Dessa läror kommer att presenteras som återerövrade eller kristna till sitt ursprung. Kristenheten kommer att bli förvanskad, vänd mot österländsk/New Age kvantmystik.

Språk, ord och symboler kommer till och med att förbli väsentligen "kristna", men acceptansen av den bibliska Kristus kommer att avta.

EN BRO TILL NEW AGE?

Bill Johnson har en intressant undervisning om Kristus som kan ses som en bro mellan de två trossystemen: New Age och biblisk kristendom.

Johnson tror på en undervisning som kallas för kenosis, en oortodox hednisk tro på att den inkarnerade Kristus lade åt sidan sin gudomlighet och vandrade på jorden som en fullständigt begränsad människa.13 Enligt Johnson så:

"utförde Kristus mirakler, under och tecken som en människa med en rätt relation till Gud... inte som Gud. Om han utförde mirakler därför att han var Gud, så skulle de vara ouppnåeliga för oss. Men om han gjorde dem som en människa, har jag ansvaret att ta efter hans livsstil. Att återerövra denna enkla sanning förändrar allting." 14

Med andra ord tror Bill Johnson att miraklerna som Jesus utförde kom till för att han, som en människa, och bara som en människa, hade tillgång till den Helige Andes kraft. Därför lär Johnson att kristna borde vara kapabla till underbara helanden och mirakler tack vare vår relation med den Helige Ande.

Johnsons kenosislära förminskar därför den bibliska Kristus och höjer upp människan. Som en apologet påpekar:

"Jesus är inte längre unik, utan bara en speciell upplyst person som kunde staka ut vägen för många sådana upplysta människor i framtiden. Följaktligen har vi en New Age-kristus." 15

Kenosis kommer från en felaktig förståense av Filipperbrevet 2:7.

Den är bevisligen falsk genom det enkla faktum att Kristus inte bara skapade universum utan också uppehåller det.

 Om Kristus hade gett upp sin gudomlighet och verkat enbart som människa fram till uppståndelsen, så skulle hela skapelsen ha fallit sönder! (Kol: 1:17)

Dessutom, när Jesus sa "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till" (John 8:58) hävdade han med eftertryck att han är både Gud och människa - i presens!

EN ANDRA PINGST OCH KVANTVIBRATIONER

Bill Johnson tror dessutom att den yttersta tidens utvalda kristna kommer att vara begåvade med stor makt att utföra mirakler, helande, tecken och under. Dessa kristna med superkrafter - "Elia-generationen" - kommer att frambringa en väckelse utan motstycke. Johnson konstaterar:

"[En] generation formas nu... som kommer att gå i en smörjelse som aldrig tidigare varit känd av mänskligheten, lärjungarna inkluderade." 16

År 2014 deltog Johnson i konferensen Empowered 21, en samling kristna som är säkra på att en "Andra pingst" kommer år 2033.17 Genom inflytandet från Bethel Church, "apostlarna" i New Apostolic Reformation och andra, tror nu en stor del av kristenheten att en övernaturlig händelse kommer att inträffa i den yttersta tiden: ett utgjutande av stor kraft.

Denna förmodade händelse är inte uppryckandet. Som The Physics of Heavens medförfattare och Johnssons personliga assistent Judy Franklin säger:

"Det största misstaget vi någonsin kan göra är att tro att den här världen kommer att bli så dålig att Han kommer att snabbt rycka oss härifrån innan vi alla dör." 18

"Detta är inte... att visa världen hur mäktiga vi är eftersom Gud har gett oss sin kraft." 19

Många i detta läger är dominionister. De tror att Adam och Eva förlorade herraväldet över världen till Satan. Den uppståndne Kristus gav församlingen uppdraget att ta tillbaka det, och Kristus antingen kan inte eller ska inte komma tillbaka förrän församlingen har utfört sitt uppdrag. Om du aldrig hittat den här teologin i Bibeln så beror det på att den inte finns där.

Dr. Orrel Steinkamp konstaterar:

"Den här herraväldesmentaliteten föds fram som en gigantisk yttersta tiden-väckelse, vilken kommer att svepa fram över hela världen ... Ett elitsällskap av övervinnare från den större delen av kristenheten kommer att besegra allt och kommer att bli så utrustad med övernaturlig kraft att den första kyrkans apostlar kommer att bli avundsjuka på de sista dagarnas apostlar." 20

QUANTUMLJUD

I ljuset av detta låt oss se på hur The Physics of Heaven beskriver vad Gud förväntas göra. Ett tema i boken är att Gud på något sätt kan utgjuta otrolig kraft över troende genom vibrationer/ljud/frekvenser/energier, med "ljud" - vilket nämns ett antal gånger i boken:

"Den här boken är bara en föregångare till uppenbarelsen som Gud kommer att ge oss när han utlöser ett nytt, transformerande ljud." 21

"Vi talar om en kraft omkring 10 gånger starkare än den som utlöstes vid den första pingsten." 22

"Ljudet som Gud önskar frambringa kommer att jaga ut religionen från kristenheten och föra med sig sanning." 23

"[Vi] misstänker att Gud har något nytt på gång, någonting som kommer att transformera oss på vår djupaste nivå av vår personlighet och kommer att aktiveras i en ny form av 'ljud' eller 'vibration'." 24

"Detta kommande nya ljud... kan förändra DNA så vi växer upp genetiskt. Din genetik är densamma som Han hade. Vår genetik kom från Fadern in i vår ande. Vi blir som ett instrument som blir stämt, då vår genetik håller på att anpassas till Faderns genetik, i harmoni med Honom." 25

"Tänk om det verkligen finns 'goda vibrationer' som Gud har byggt in i allting Han skapade och vi behöver bara vara öppna för att uppleva dem!" 26

"[Vi] blev intresserade av sådana märkliga och underbara fenomen som energier, frekvenser, vibrationer och kvantfysik." 27

Det The Physics of Heaven gör är att förvandla Gud till något som mer liknar en kosmisk kvantkraft som genomsyrar allt istället för en Skapare som är skild från sin skapelse som det beskrivs i Bibeln (t.ex. Rom 1:24; Jes 42:8, 46:9). New Age:are talar ofta om ljud och vibrationer som tecken på den här "guds-kraften". Den ockulta "profetissan" Alice Bailey sa:

"Det finns en grupp människor som integreras nu... på vilka bördan av att leda mänskligheten har lagts. De har startat en rörelse som i sig har den nya vibrationen, de säger saker som är universella i sin ton, de förklarar principer som är kosmiska.28

Att författarna tror att företrädare för New Age kan förstå sättet på vilket ett påstått "Guds nästa steg" kommer att hända, är skrämmande. Är det en tillfällighet att New Age-ledaren Barbara Marx Hubbard också förutsa ett kommande betydelsefullt andligt skifte?

Hubbard förutspådde en "planetarisk pingst som kommer att innebära att skiljemuren mellan religionerna kommer att försvinna" 29 Hon förklarade:

"Vi kommer alla att veta att Gud är inom oss... Om alla som känner att vi är förenade med varandra, med naturen, och med Gud förenas i en planetarisk pingst, kommer vi att transformeras under vår livstid. Jag tror på en fredlig andra tillkommelse." 30

Den falska "kristus" som talade med Hubbard under decennier uppenbarade att denna världsomfattande pingst på ett ögonblick kommer att transformera de flesta människorna (förutom kristna och andra som inte tror att Gud är i alla) till en andligt utvecklad ras.

Tänk om "Guds nästa steg" 31 som The Physics of Heaven väntar på och den "Planetariska pingsten" är samma händelse. Kan det vara så att de väntar på samma "kristus" som ska utföra detta "vibrerande" skifte i mänskligheten? Är det möjligt? Skulle detta kunna vara det oheliga bedrägeri som vi blivit varnade för i Bibeln?

Matt 24:23-24: "Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda."

Före detta New Age:aren Warren B. Smith varnade för detta för många år sedan:

"Kommer kristenheten bli lurad av den som kommer i Kristi namn och förespeglar sig vara Han eftersom de går och väntar på en väckelse och en återkomst av den sanne Kristus? Kommer kristenheten - som ovetande har fångats in - missta den falska kristus 'Planetariska pingst' för den stora ´Guds väckelse´ som de hade blivit tillsagda att vänta på?" 32

BETHEL OCH KONTEMPLATIV BÖN

Några kanske undrar vad som skulle kunna göra en evangelisk kyrka mottaglig för idéer och företeelser från New Age.

För Johnson och Bethel, precis som för många kristna ledare och kyrkor idag, har kontemplativ bön spelat en betydande roll när det gäller att vänja människorna inom Bethel att gå i en New Age-riktning. Det finns mycket ironi i antagandet: "Varje gång en förfalskning dyker upp, se det som att Herren visar er ett tillfälle att återerövra kristenhetens stulna ägodelar" 33 eftersom det var så här som kontemplativ bön smög sig in i Kristi kropp i ett första läge.

Anhängare av kontemplativ bön, bland andra Richard Foster, har övertygat kristna om att österländsk meditation och New Age-meditation i själva verket är förfalskningar av det sanna (t.ex. kontemplativ bön). Kontemplativ bön presenteras som en gammal kristen tradition.

Men kontemplativ bön är inte bön. Den är i själva verket österländsk/New Age-meditation som bär ett tunt täcke av kristen terminologi. Målet med kontemplativ bön är att stoppa tankeprocessen och att gå in i vad som är känt som tystnaden. Detta uppnås genom att repetera ett ord eller en fras gång på gång (eller fokusera på andningen) tills ordet förlorar sin betydelse och man töms på tankar.

I denna tomhet - denna tystnad - kan många underbara bedrägerier uppstå; andliga guider, uppstigande mästare, "oneness", lycka, falska "kristusgestalter". Villfarelsen som uppstår genom kontemplativ bön förstör sundheten gentemot läran och till slut även tron.

En jämförelse: när vi verkligen "mediterar" över Guds Ord, då förblir våra sinnen aktiva och vi reflekterar över och tänker på Guds Ord. Aldrig försöker vi få stopp på vårt aktiva tänkande med avsikt att tömma våra tankar, eller som Ray Yungen sa, försätta våra tankar i "neutralläge" 34 så att Gud förmodligen kan fylla dem.

Var står Bethel när det gäller kontemplativ bön? Det finns massor av bevis på att Bethel har anammat det. Bill Johnsons fru Beni är t.ex. ansvarig för Bethels förebedjare och Prayer House (Bönehus). I en bok som Beni sammanställt skrev hon angående bön i ett kapitel med titeln Mystik, mystiska upplevelser och kontemplativ Bön:

"Kapitlet tillägnas mystikerna, de kontemplativa, de i nutid och de som har gått före oss." 35

Precis likt alla hängivna som ägnar sig åt kontemplativ bön, säger Beni Johnson:

"När det gäller bön och tillbedjan är ord viktiga men inte nödvändiga." 36

Genom att praktisera kontemplativ bön förändras vår förståelse av andliga ting. Beni skriver:

"Himmel och jord är nära och möts på en tunn plats. Det är lättare att uppleva den andliga världen på dessa platser." 37

Som Roger Oakland förklarar det i sin bok Faith Undone: the emerging church - a new reformation or an end-time deception, så har termen "tunna platser" sitt ursprung i Keltisk andlighet (dvs. kontemplativ) och ligger i linje med panenteism.38 Beni tror att Ashland, Oregon, delar av Irland och New Age-fästet i Sedona i Arizona är "tunna platser". Hon säger:

"I kontemplativ bön upptäcker du att atmosfären runt omkring blir så tunn att det inte finns någon åtskillnad mellan himmel och jord." 39

Fundera på följande beskrivning av meditation av Bill Johnson:

"Meditation har ett tyst hjärta och ett 'inriktat' sinne. Meditation är att repetera ett ord i ditt hjärta med en strävan som har sitt ursprung i ett frågvist barns sinne." 40

Ironiskt nog, strax innan instruktionen om den repetitiva användningen ("repetera ett ord i ditt hjärta") konstaterar Johnson:

"Alltmedan religiösa kulter lär människor att tömma sina sinnen som en meditationsteknik så lär Bibeln oss att fylla våra sinnen med Guds ord." 41

Johnson varnar uppenbarligen för att tömma tankarna och visar sedan på hur man ska uppnå detsamma!

Kontemplativ bön har också lärts ut i klassrum på Bethel.

Beni Johnsons kurs The Secret Place handlade om "Instruktion och aktivering i meditation och kontemplativ bön" med emfas på den katolska mystikern Bernard of Clairvaux.42 Hennes verk Union with God: A Study of Mystics, Meditation, & Miracles, finns i Bethels onlinebutik.43

Bethels Alabaster Prayer House är öppet dygnet runt. Kyrkans webbsida säger: "Bönehuset Alabaster och omgivande trädgård är lugna och fridfulla platser att visas i under kontemplativ bön och soaking" 44. De är avsedda för "människor att möta Guds närvaro". 45

Detta Prayer House beskrivs inte som en plats för bibelstudier eller för tillbedjan och andakter. Det är ämnat att underlätta den kontemplativa bönen och kontemplativ bön har i sin tur underlättat inträdet i New Age.

EN KVANT-TRANSFORMATION

Utan tvekan valde Ellyn Davis och Judy Franklin titeln The Physics of Heaven till deras bok på grund av deras fascination av kvantfysik och kvantmystik. Davis noterar:

"Kvantfysiken säger att allt är 'vibrationer' - fält av vibrerande energi. Kvantmystiken menar emellertid att till och med våra tankar och känslor ger ifrån sig vibrationer eller energier." 46

Kvantandligheten eller kvantmystiken är en andlig tolkning av kvantfysiken, kan man säga. New Age-företrädare anammar det eftersom de känner att det ger giltighet till deras tro att inte endast allt är sammankopplad energi, men att allt är Gud. Därför är vi alla Ett. Allt är förenat. Helt klart, om detta vore sant, då skulle det inte finnas något behov av korset som ett medel till frälsning för mänskligheten.

Judy Franklin har kommit fram till tron att:

"om denna värld faktiskt ska kunna bli vad den var skapat till att vara i begynnelsen, nu när Jesus har återlöst allting, behöver vi veta vad denna kraft är, detta 'hav av kvantljus' som omgjordar allting. Och ännu viktigare, vi behöver veta hur vi ska få tillgång till den." 47

Om det inte fanns någon universell förbindelse, varför skulle Gud behandla oss som "alla i Adam" eller "alla i Kristus?" frågar sig Elly Davis.48

Men Warren Smith varnar:

"New Age/nyandligheten lär att kvantfysiken är en 'vetenskaplig' grund för deras tro att Gud inte bara är transcendent utan också immanent - 'i' allt och alla." 49

I The Physics of Heaven står det att Guds "röst fyller varje atom i universum" 50. Det är en sorts förklädd panenteistisk åsikt och det är vad New Age lär. Matthew Fox citerar Pierre Teilhard du Chardin som säger att Gud är "i den minsta atomen". 51 New Age:are lär att genom kvantandligheten kommer människan förstå sin egen gudomlighet och kommer att förstå att han/hon förkroppsligar den "kosmiska kristus" (en kristus-medvetenhet).

Annette Capps, dotter till den bästsäljande författaren och karismatiska ledaren Charles Capps, har varit ett verktyg till att introducera kvantandligheten i kristenheten. I en bok hon skrev med titeln Quantum Faith, konstaterar hon:

"När jag studerade kvantfysikens teorier blev jag påmind om en profetia som min far förmedlade... 'Några saker som har krävts tro för att tro kräver inte längre tro, för det kommer att bevisas vara vetenskapliga fakta.' " 52

Definitionen och förståelsen av "Gud" förändras hos många. Detta har pågått gradvis men accelererar nu till en punkt där Bethel Reddings "movers och shakers" [medlemmar med mycket inflytande] och andra är mottagliga för "sanningar" från New Age.

Gud är inte i alla människor. Bibeln säger oss att bara de som känner Kristus har Gud inom sig:

Rom 8:9: "Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom."

Gud är inte en opersonlig energikraft och människor är inte "Gud" som en del av denna energikraft. Kvantmystiken och New Age är raka motsatsen till Bibeln.

Huruvida Bill Johnson och andra ledare i Bethel inser omfattningen av sina gärningar eller inte, så gör deras deltagande i och gillande av boken The Physics of Heaven att frågan väcks: Hotar Bethel att utgöra en spjutspets in i Kristi kropp med en syntes av ockultismen inom New Age och kvantmystiken?

/John Lanagan

Referenser

1. Ellyn Davis, The Physics of Heaven (Crossville, TN: Double Portion Publishing, Kindle Edition, 2013), Kindle location: 405.
2. Bethel Redding website, https://bethelredding.com/about.
3. Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to Redesigning Your World Through God's Creative Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.
4. Ray Yungen, For Many Shall Come In My Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 17.
5. Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 96.
6. Ibid., Banning Liebscher, Kindle location: 85.
7. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 447.
8. Ibid., Jonathan Welton, Kindle location: 808.
9. Ibid.
10. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 392.
11. Ibid.
12. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles (Shippensburg, PA., Destiny Image Publishers Inc., 2003, Kindle edition), p. 1113.
13. Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise Blog, https://notunlikelee. wordpress.com/2011/06/16/kenosis-christology-and-bill-johnson-part-ii.
14. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles, op. cit., Kindle location: 259.
15. Bob Dewaay, "An Invasion of Error" (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013, https://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm).
16. Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers Inc., 2005, Kindle edition), Kindle location: 1959.
17. Chris Mitchell, "Spirit-Empowered Believers Praying For Second Pentecostal Outpouring" (Charisma, 4/1/14, http: empowered21.com/about).
18. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op.cit., Kindle location: 202.
19. Ibid., Kindle location: 203.
20. Dr. Orrel Steinkamp, "Assessing Current Teachings, Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?" (https://www.deceptionin18 | THE NEW AGE PROPENSITIES thechurch.com/secondpentecost.html).
21. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 188.
22. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 522.
23. Ibid., Ray Hughes, Kindle location: 1125.
24. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 471.
25. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 534.
26. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 860.
27. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 470.
28. Alice Bailey & Djwhal Khul, "The Labors of Hercules-Labor XII," Lecture by A.A.B.-1936, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), https://www.netnews.org, https://laluni.helloyou.ws/ netnews/bk/hercules/herc1062.html.
29. "Barbara Marx Hubbard and the Armageddon Alternative" Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 49.
30. Ibid.
31. The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 447, 1462.
32. Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010), pp. 119-120.
33. Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 808.
34. Ray Yungen, For Many Shall Come in My Name, op. cit., p. 19.
35. Compiled by Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2012), p. 51.
36. Ibid, p. 11.
37. Ibid, p. 65.
38. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.
39. Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.
40. https://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation; (#3).
41. Ibid.
42. The Secret Place, class, Bonnie Johnson https://bethelredding.com/get-involved/classes/secret-place.
43. https://shop.ibethel.org/products/union-with-god.
44. https://bethelredding.com/ministries/prayer-house.
45. Ibid. 19 | OF BETHEL CHURCH'S BILL JOHNSON
46. Ellyn Davis, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 1742.
47. Ibid., Judy Franklin, Kindle location: 317.
48. Ibid., Kindle location: 1825.
49. Warren B. Smith, A "Wonderful" Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.
50. Larry Randolph, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle Location: 1425.
51. Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.
52. Annette Capps, Quantum Faith (England, AR: Capps Publishing, 2003, 2007), p. 6.

Språk Svenska