sv

Springa på snabba hästar!


Den sunda läran i Guds ord bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss. Det är inte vårt eget jag som har en plats till något i den sunda läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva.

Apg  17:24 Inte heller låter Han betjäna sig av människohänder som om Han behövde något, Han som åt alla ger liv och anda och allt. Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar. Det ser vi vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

Jag tror att vi inte skall ge satan för stort utrymme i våra liv och att börja förstå att Jesus vann en evig seger på Golgata. Jesus tog dödens nycklar och snuvade satan på hans inflytande på människorna.

 Det är inte vår kamp det beror på utan Herrens. Jesus strider för oss och striden är redan vunnen. Om vi är döda i Herren så vad kan satan göra en person som är död och har uppstått i härlighet i Herren.

 Klart är att så länge vi ger utrymme till att tala om vad satan kan göra mot oss så blir det många gånger fokus på att vi måste strida själva i Jesus för att få resultat.

Det är Herren som strider för oss och går före för att bereda rum för våra liv.

Fokusera på Jesus och att han gav alla människor sin kärleks nåd genom en evig seger som kommer av att Han försonade allt med sig på "korset". När vi överlåter allt i våra liv i Herrens händer så beror det inte på "mig" utan på Honom som ger mig segern.

Det är inte fokus på det egna jaget som skall uträtta något. Då beror det ju på mig vad resultatet blir och då ligger kraven och prestationen och villkoren på mina egna resultat. Då blir man bara uppblåst och se på mig vad jag klarar.

Se på Herren som går före och vila i nåden som han berett för var och en som är död i Honom. När resultaten driver oss i kristenheten så kommer vi att famla i blindo och kommer helt bort från att det är Han som ger resultatet i våra liv.

Att lyssna i tro innebär inte bara att sitta i kyrkbänkarna och höra tills öronen trillar av. När vi nu förstår att ordet tro har grundbetydelsen trofasthet, förstår vi också vilken sorts lyssnade det handlar om.

Begreppet är ett uttryck för en Gudsrelation som är så personlig att människan kan lyssna in Guds tilltal och låta det forma hennes liv. I Galatien hade man börjat att äta av kunskapens träd. Man släppte Gudsgemenskapen och började handla efter den gammaltestamentliga lagen. Gal 3:3" Hur kunde ni vara så oförståndiga .

Ni började i Anden men slutade i köttet". En väckelse dör inte genom att satan bjuder motstånd, utan den gör det när satan lyckas fresta Guds folk till att förbättra Guds verk. Det är överdriften som är det första steget bort från väckelsens överflödande liv. Jesaja 30:15-19 "Nej på hästar vill vi jaga fram därför skall ni också bli jagade".

På snabba springare vill vi rida iväg därför skall också era förföljare vara snabba. Det finns alltid en frestelse för den kristne att springa före och försöka att åstadkomma resultat utan att Herren är med på det. Herren vill inte att vi skall springa före för att nära vårt kött.

 Han behöver ingen drag hjälp. Han vill göra det först i oss och sedan genom oss så utför han sitt verk. Vi har inget att berömma oss av för vår kraft och styrka.

Det är bara när vi ger upp våra egna strävanden efter att lyckas som vi kommer att förstå att det är inte genom vår kraft det skall ske utan genom Herrens ande. Matteus 10:39 "Den som söker att finna sitt liv i denna världen skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull skall finna det".

Det är en väsentlig skillnad att dö bort från det egna jaget för att sträva efter något som vi själva vill åstadkomma utan Herrens Ande. Verksamheter och metoder är jag så fruktansvärt trött på att det är inte undra på att kristna människor är så vilsna och trötta över att vi försöker att skapa resultat i oss själva.

Det är ledarna idag som inte förstår att man kan inte göra allt själv, utan att vi behöver förstå att ledas av Anden i våra liv. När delarna i Kristi kropp kommer på plats genom Anden då kommer vi att se många människor komma till tro.

/Jan-Åke Henriksson