sv

Lydnadens väg!Låt oss i dag lyssna till de ljuvliga tonerna i denna underbara psalm som säger oss hur rikt välsignad den människa blir som finner sin glädje i Guds lag. Vad är det då hon får röna på lydnadens väg månntro? Jo hon finner vederkvickelse, Herrens lag vederkvicker själen. En människa som i sitt liv är lydig mot Herrens bud finner nåd varje dag för varje nytt behov där hon upptäcker nya tillgångar och då den ena källan är uttömd öppnas en annan för henne.

På rättfärdighetens väg har den gode Fadern rikliga förråd som väntar på att få vederkvicka hans trogna barn. Men den lydiga människan finner också glädje i Herrens befallningar som finner sin glädje i hjärtat och på lydnadens väg finner hon källor av fröjd likväl som förråd för näring till hennes själ.

Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor som Strömmar av frid och glädje som välla fram i pliktens väg och den frid som följer av ett rätt förhållande till Herren och förbundet med den evige. Ingen dag är utan sin fröjdekälla och fröjd i Herren är vår starkhet.

Den som fruktar Herren får också ny syn då Herrens bud öppnar upp våra ögon så vi kan se med kärlekens insikt i våra liv då vi vandrar nära Honom som öppnar upp oändliga möjligheter för den som vandrar i renhetens och nådens och kärlekens och salighetens oanat härliga vägar tillsammans med vår frälsare.

Du skall veta att allt beror på var vi gömma Herrens lag i våra hjärtan. Förvaras den i vårt minne kan den lätt förloras då vardagslivets mångahanda bestyr kan utplåna den alldeles som en svamp utplånar orden på en griffeltavla. En tanke är aldrig helt vår egendom förrän den har sjunkit ner i våra hjärtan och där blivit till en önskan en längtan eller en åtrå. När Herrens lag kommer in i våra hjärtan så är det inte längre ett minnets tillhörighet utan då är det något man lärt sig älska och det som man älskar är i gott förvar i fästningens allra innersta.

Det innesluts då i hjärtats fasta borg och där ingen kan röva bort dess ting ifrån oss. Just där i våra hjärtan vill Herren lägga sin lag för Han vill att vi skall älska den och det underbara är då att när lagen läggs ned i hjärtat förändrar den gestalt och Hans befallningar bli till ljuvliga lovsånger. Lagar som vi älskar blir inte likt poliser utan medlidsamma vänner för oss.

O vad jag älskar din lag, den som utropade de orden levde i ljuvlig lustgård där Herrens vilja var som idel härliga blommor och frukter och så skall det också bli för oss om vi älskar Herrens lag genom den nåd vi fått tillträde genom honom av tro.

Till dig som känner att du vill ge upp och inte orkar mer vill jag uppmana dig käre vän till att sluta kämpa och krampa. Du är värd ett bra liv. Sätt dig ner framför ett tomt papper! På pappret skriver du ner allt och alla som du är tacksam för. Som finns där just för dig! Som gör dig glad! Som vill dig väl. Tänk på goda minnen och bra saker som hänt i ditt liv. Fokusera på Herren. Be till Herren att du får kraften att bli fri från dig själv och allt som förstör dig och drar ner dig och ditt sinne som förmörkas av ett dåligt samvete.

Be till Gud att du får styrkan att ge kärlek och omsorg till allt och alla som du skrivit upp på pappret. Sen kan du hänga upp din tacksamhetslista på kylskåpet eller i ditt sovrum och fokusera på det som är bra i ditt liv. Det ger dig styrka och hopp. Tänk på det som är bra! Du behövs i den här världen. Du är högt älskad och dyrbar där meningen med ditt liv finns i Honom som menat något med ditt liv och ger dig tröst och kärlek där du nu befinner dig just i denna stund.

/Jan-Åke Henriksson