sv

Stå still!

                             

Vi kan inte förvänta oss att Herren skall uppenbara och öppna dörrar för oss om vi inte är villiga att gå när Han talar till oss. Vi väljer själva hur mycket vi vill växa i Honom.

När vi går in i saker som vi upplever som obekväma och jobbiga det är då vi får kraft i stunden där vi befinner oss att möjliggöra Herrens vilja i våra liv.

När jag stannar upp och vägrar gå in i det Herren sagt i mitt liv så kommer Han att älska mig lika mycket som om jag sade nej till att gå.

Tyvärr så kommer de dörrar att förbli stängda som Han vill öppna för mig när jag sagt nej till att gå. Konsekvensen blir att jag begränsas i mitt liv och jag stannar i den andliga utvecklingen i min vandring med Herren.

 De situationer som är obekväma i mitt liv och de som jag inte vågar att ta itu med kommer att uppstå om inte i samma form men i samma liknelser och jag kommer att stå inför flera val där jag väljer om jag skall gå vidare med Herren. 

Vi ropar efter väckelse att Herren skall komma och möta de som går förlorade. Hur tror vi att det skall bli väckelse om det inte börjar med dig och mig.

Det finns så mycket oförlåtelse och synd mot varandra att vi stänger Herren ute från att verka i våra liv.

Vi kan ju så bra själva att proklamera stora segrar och vi skapar kampanjer som inte blir något annat en att vi själva blir upphöjda för att vi gör något i kristenheten.

 Gemensamt för många av gamla tiders väckelseförkunnare är att de menade att väckelse börjar med förkrosselse, syndanöd, ånger, och att det börjar i församlingarna. Men det får inte stanna där.

De sa också att väckelsens hemlighet är att de kristna kommer i rätt förhållande till Gud, vänder världens tjusningskraft ryggen och får en längtan efter Gud själva och himmelen.

Detta leder i sin tur till att utomstående kan vinnas.

När vi börjar omvända oss till Herren för att be om förkrosselse och min självupptagenhet och mitt materialistiska tänkande så gör Herren det synligt i våra kristna liv att vi får en längtan att bära fram ett budskap som talar till de ofrälsta själarna. 

/Jan-Åke Henriksson