sv

                           Sakarja:14!


Det är tyvärr sådan okunskap idag om framställningen i Guds ord att det man predikat och förvanskat är att man har en kunskap som inte når in till hjärtats uppenbarelse av den Helige Ande, utan man är så bibelsprängd att man inte förstår ens de första grunderna i Guds ord och så har man en tradition och en inlärd felaktig förkunnelse.

Man pratar om Herren men man lär sig aldrig att lära känna Honom i sina hjärtan eftersom det handlar i stora stycken om att frigöra sitt eget JAG där man blir bara större och större i sina liv. Det är helt tvärt om där du lär dig att dö från dig själv där du blir mindre och mindre och där den sanna ödmjukheten böjer sig för Herren där du blir som ett barn i relationen till vår Far och där beroendet enbart handlar om Nåd.

Den struktur och församlingsinriktning liknar mer och mer idag ett företag och de grunderna har legat till grund i generationer för felaktigt utövande av församlingslivet än en levande församling där Anden får leda grenarna till tillväxt och där vi församlas tillsammans i Herrens namn utan att ha felaktig kontroll och utövande över de som församlas i Jesu namn.

Det kommer nu en längtan att församla sig där Herren själv drar till sig människor till varandra och där Anden för oss tillsammans utan mänsklig påverkan så som det gjorde i den första tiden där man samlades i hemmen och lovade och prisade vår Herre. Den tiden är nu kommen där vi alla längtar efter en sann påverkan av Anden i våra liv.

Låt dig då inte bedragas och luras till att lyssna till de många röster idag som talar om stora väckelser och mirakler som skall ske i dessa sista tider av lögnpredikanter som använder Guds ord för sina egna syften och som förkläder sig i en mantel av fromhet där Gudsfruktan är milsvida från deras hjärtan.

 Där har man för länge sedan tappat bort den sunda och enkla undervisningen som bygger på Andens påverkan där man begrundat och förankrat Herrens ord i en mylla av trofasthet till Herren där sanningen till kärleken genom stillhet och förtröstan skapar en sund och ett enkelt barnaskaps förhållande till den evige.

Allt som är skrivet i ordet är summan av sanningen och det inkluderar även uppryckandet. Bland det som florerar är teorin om det så kallade "uppryckandet" av församlingen före vedermödan.

Så denna tolkning innebär då att man tror att uppryckandet av de kristna skall ske före det att Antikrist träder fram och före den yttersta tidens lidanden som vanligen kallas för vedermödan. Pre-Trib-tolkningen innebär då faktiskt att man tror att Jesus kommer två gånger: en gång osynligt för att rycka upp de troende och en gång fullt synlig för att upprätta Tusenårsriket.

Denna lära har sedan 1800-talet varit allmänt förhärskande bland de flesta evangelikala och pingstkarismatiska kristna, så kallade väckelsekristna. Den säger i korta drag, att Jesus kommer i flera omgångar och som vi vet så kommer Han bara en gång då allt har utspelats och alla profetior är uppfyllda.

Det är två sidor idag av kristenhet. De som går längre och längre i villfarelse och de som inte har sin grund i Guds ord och som lyssnar till det som kliar dem i öronen. Sedan har vi dem som genom Herrens ord och ande låter sig helgas och ledas av Guds Andes trofasthet och där man lever ett rent och gudfruktigt liv där Gudsfruktan skapar vishet och förståelse om vem Herren är.

Se, Herrens dag kommer! Då ska man plundra dig och fördela bytet.

Jag ska samla alla folk till strid mot Jerusalem. Staden ska intas, husen plundras, kvinnorna våldtas och halva staden föras bort i fångenskap, men resten av folket ska inte fördrivas.

Då ska Herren dra ut och strida mot dessa folk, så som han stred på drabbningens dag. Hans fötter ska den dagen stå på Olivberget, som ligger mitt emot Jerusalem, i öster. Olivberget ska dela sig mitt itu från öster till väster, till en mycket stor dal. Halva berget ska falla åt norr och halva berget åt söder.

 Ni ska fly genom dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig ända fram till Asal. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen på judakungen Ussias tid. Då ska Herren, min Gud komma och alla heliga med honom.

Den dagen ska det inte finnas något ljus, himlaljusen ska förmörkas. Det blir en unik dag, utan växling mellan dag och natt. När det blir kväll är det fortfarande ljust. Herren vet allt om hur den dagen ska bli.

Den dagen ska friskt vatten rinna fram från Jerusalem, hälften mot östra havet, hälften mot västra havet, både sommar och vinter ska det bli så.

Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara En och hans namn det Enda.

När nu detta underbara har utspelats sig när Herren står med fötterna på Olivberget så har de som dött i Herren först kommit Honom tillmötes i skyarna och sedan så har vi alla som har våra namn skrivna i livets bok fått se Honom sådan Han är!

Vi är snart där mina vänner och jag längtar så fruktansvärt efter den dagen att få möra min förlossare och frälsare där alla frågetecken suddas ut och allt som Herren representerar i sig själv blir till slut att det enda jag vet är att nåden räckte enda hem till faderns hjärta.

Den tid vi lever i just nu är den tid där de gamla profeterna längtade att få vara med om och skåda in i den sista tiden innan Alfa och Omega kommer på skyarna och sätter ner sina fötter på Oljeberget. Jag säger att den tid som nu är har människan ett val att välja väg och inriktning i sina liv. Det är människors ondska och ovilja att lyssna till Kärleken till sanningen som gör att vi har den ondska som verkar i de ohörsamma.

Han kommer att döma de som inte omvänt sig till Herren Jesus Kristus och det blir en sann verklighet inom en snar framtid.

Börja att se att det är människan själv som skapat det som nu är och att hon vill sätta sig som en gud och tro att hon själv kan leka allsmäktig. Bibeln beskriver andra tecken som också skall ske. Bibeln säger i Lukasevangeliet 21:25-26 Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.

Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Vilka moraliska förhållanden skall känneteckna samhället i den sista tiden?

Bibeln säger i 2 Tim 3:1-5 Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud.

De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det enda som kan omvända en människa är syndanöd och den kommer av Gud själv eftersom ingen kommer till Jesus om inte Gud först drar i honom och där efterföljelsen till Herren är det som vi dagligen ber om skall ske till makthavare och medmänniskor i vår närhet.

/Jan-Åke Henriksson