sv

Den kristnes liv!


Idag behöver man stå upp för att informera om de olika ockulta system och läror som breder ut sig över en vilsen och orolig kristenhet.

Det är så många kristna idag som har så stora problem och är förvirrade och är i behov av så mycket kärlek och bekräftelse från andra människor.

Sedan så kommer man in i en felaktig och många gånger tillrättavisande och kritiskt granskande av våra olika levnadsvillkor och uppfattningar som grundar sig i ordet. Skulle vi skärskåda varandra hur vi lever och vandrar med Herren under "Guds Ögon" så skulle inte en enda av oss våga "knysta" ett enda ord till varandra.

Idag är det än viktigare att tala om Jesu tillkommelse och att i kärlek få våra nära att förstå vad som är viktigt i livet.

 Pengar självförverkligande och att satsa på sig själv kommer inte att betyda någonting. Vi luras så att tro att bara jag gör det här först så kan jag senare tänka på Jesus. Det är liknelsen om de tio jungfrurna fem hade olja men de andra hade inte så de räckte för dem.

Det är bara när vi är fyllda med den Helige Ande som vi kommer att möta Jesus på "skyarna" och vi får se honom som han är. Därför är det så otroligt viktigt att vara nära Honom så vi inte går fel i våra liv.

Det är en lurig tid vi lever i och så mycket annat vill få vår uppmärksamhet bort från Jesus. Vi behöver varandra så mycket mera den här tiden för att uppmuntra och tillrättavisa i kärlek.

Jag vill bara säga att du bara kan be att den Helige Ande skall vidröra och uppenbara sanningen för dina kära. Jag tror att genom dina böner så kommer Herren att svara dig och du skall se att hela din familj kommer att få vara med när Herren kommer tillbaks för att hämta sin brud.

Jag säger att nåden måste verka genom ett förkrossat hjärta och vandrar så med Honom. Jag vill lära mig något nytt varje dag av Herren och ta in det i mitt liv med att begrunda vad anden säger.

Ingen är fullkomlig i sitt liv på denna jorden det blir vi när vi får vår härlighetskropp, då kommer vi att vara fullkomliga och leva ständig nära Herren. Om vi skulle bli fullkomliga i denna värld så skulle det genom den människan skapa en världsvid förändring så stor att det skulle märkas i varje land och rike. Särskilt i den stad du själv bor i.

Vi är så "barnsliga och naiva" att vi själva vill "briljera" med kunskap och vishet att jag minsann kan och får så mycket av vår Herre.

Då blir det bara köttsligt och man kommer in väldig lätt i ett kritiskt tänkande tyvärr. Vi får dra bort bjälken i vårt eget öga innan vi lösgör flisan i vår broder.

Vi skall inte ständigt gå tillrätta med varandra och påtala om vad hon eller han skal göra i sitt liv.

Då skulle vi ju få skapa ett forum för själavård och ständigt sitta i ajour och vara tillgängliga var dag som natt på nätet. Behoven är otroligt stora idag och jag önskar att varje person som är frälst och kristen börjar att själv söka svar från Honom som älskar och vill ge svar till en trött och orolig själ.

Jag kan bara reflektera över att det som händer i världen idag inte står i proportion till någon annat som hänt tidigare i vår värld. Naturkatastrofer som vi aldrig tidigare skådat och kunnat föreställa sig om.

Vi är så nära en konfrontation med kärnvapen att det kan smälla när som helst och vi får vida konsekvenser i hela vår värld.

Allt detta som händer just nu är redan förutbestämt och om någon slår upp sin bibel så kan hon själv läsa vad som komma skall. Jag vill i kärlek tala om att vända sitt hjärta till Herren Jesus Kristus innan det är försent min vän.

Just idag står Han med öppna händer och vill frälsa den som kommer till Honom med ett förlåtande och öppet hjärta för att frälsa de som går förlorade.

Jag vill berätta något för er om en dröm som har infunnit sig hos mig. Det var en rad av skönt solbelysta bergstoppar, vilkas sluttningar vore höljda i vit dimma.

Då utropade han: Herre låt mig komma upp på dessa höjder! Då svarade honom en röst: Först måste du ned i dalen. Han begav sig då ned i dalen, där han snart upptäckte att han var omgiven av en mängd avskyvärda och otäcka skepnader.

 När han nu stod där och betraktade dem såg han att allt detta intet annat var än hans egna synder som tagit gestalt.

Han såg de synder han begått för länge sedan och de grinade emot honom på ett förfärande sätt.

Plötsligt fick han höra att någon nalkades honom och han förstod genast att det var Herren.

Då greps han av en sådan blygsel att han drog sin jacka över huvudet och stod där helt tyst. Men den Helige kom allt närmare och närmare och även Han stod där bredvid helt tyst.

 Efter en stund vågade min vän lyfta på jackan och se på Frälsaren och vad fick han se! Jo alla de fasansfulla skepnaderna hade hopats omkring och på Honom.

Du Herre lät allas vår missgärning drabba Honom. Vi har så mycket att tacka vår frälsare för att det var på Honom som all vår skuld och synd blev lagd.

Jag vet att man sagt i snart tvåtusen år att Herren kommer snart tillbaka till Oljeberget i Jerusalem där Han försvann framför sina lärjungar i deras åsyn.

Herren sade att på samma sätt jag nu försvinner till min Fader i himmelen så kommer jag tillbaka på samma sätt som jag nu lämnar er. Då kommer Han inte som ett litet "gossebarn" eller ridande på en "åsna".

Då kommer Han i majestät och konung för att döma de ofrälsta. Därför har jag nöd i mitt hjärta att förkunna min frälsare till alla människor så de inte går förlorade.

/Jan-Åke Henriksson