sv

Falskhet!

                      

Jag säger att det är underbart när människor kommer till tro på Herren men det jag motsätter mig emot är de falska läror och trosuppfattningar som man bygger sitt Kristna liv på!

Yonggi Cho, Kenneth Copeland , Heidi Baker med många flera och förkunnelsen bygger på Trosrörelsen som kommer i första hand från Essek W. Kenyon som är den som räknas som upphovsmannen till teologin i Trosrörelsen.

Kenneth E.Hagin var den förkunnare som drev denna trosuppfattning och skapade ett system och ett imperium som aldrig är ett bevis på äkthet, snarare är det tvärtom. Många rapporter kom också som visade att frukten av rörelsen många gånger var bitter och rutten.

Själv såg jag sådan frukt i massor redan i mitten på 80-talet. Den som for illa av rörelsens teologi pekades ut som klen i sin tro eller i värsta fall som driven av demoner och satan.

Samma förkunnelse finns än idag, men rörelsens mer kända förkunnare är lite mer strategiska nu för tiden och talar inte längre öppet på det sättet. Men grunden ligger där den ligger; inget är ångrat av förkunnelsen!

Jag ser att när kristenheten idag har nått sin fullhet av en falsk och en felaktig ande som inte kommer från den (Helige ande). Då kan han som håller antikrist tillbaka den(helige ande) Komma att vilseleda alla de som tror att det är Herrens ande man leds av.

Då är det fritt fram för antikrist att träda in på den offentliga arenan. Det är så hårfint idag och så tillrättalagt så det som Jesus varnade för gång på gång om de falska profeterna som är så tydliga i denna tiden att de Kristna inte ser vad som händer.

Klart är att han inte skulle behövde varna så otroligt många gånger om de falska profeterna om det skulle vara så tydligt och klart att vi kan uppfatta de som falska profeterna i den sista tiden där vi befinner oss just nu.

Det stora problemet idag är att det förkunnas i Jesu namn och de utför mirakler och under och tecken som om det skulle vara Jesus som utför dessa gärningar. Jesus varnar otaliga gånger om falska profeter som skall komma och har kommit.

Det blir inte lätt för den troende att urskilja om man inte håller sig nära Herren och ordet. Jag kan med stor frimodighet säga att Sveriges Kristenheten är på väg bort från det sanna evangeliet och man frimodigt importerar de falska läror som skapar ett incitament för en "jag" centrerad Kristendom.

/Jan-Åke Henriksson