sv

Då man glömmer Herren!

Detta är den värsta skymf vi kan tillfoga en människa. Vi kan motarbeta en människa och hindra henne i hennes arbete, vi kan direkt såra henne eller helt fullständigt ignorera henne och glömma henne.

Förolämpning, förakt, glömska! I sanning en förfärande utveckling av vårt sätt att bemöta en annan människa, och ändå uppför vi oss så mot Herren själv.

Vi glömmer Honom och Hans välgärningar emot oss och kan utan vidare tillsluta vårt sinne för Honom.

Vi lever såsom Han vore död. Mina barn har glömt mig. Hur skall vi då kunna undvika denna stora olycka? Ta dig till vara!

Det betyder att sitta vid styret och inte ligga och sova i kajutan, det betyder att man styr mot ett fast mål i sitt liv och inte driver omkring med olika vanföreställningar om en förkunnelse som för en bort från målet än snarare för en in i hamn där vi håller kompassen och händerna på styrhjulet.

Vi glömmer inte Herren på grund av ett beslut, utan det sker så småningom och utan att vi reflekterar över detta.

Ta dig tillvara! Låt det inte vika från ditt hjärta det "ord" som i sanning är summan av Guds "ord".

Om en trädgård försummas skjuter ogräset hastigt upp och de vackra blommorna utrotas och ogräset tar överhand.

Detta sker också med vår själ då vi vanvårdar den.

Då förkvävs de heliga blommor som heter längtan och hängivenhet, av världslighetens ogräs och Herren fördrivs bort från vår själ och det blir en vildmark av försummelse och synd.

Det är på det viset att många gånger tar vi beslut som vi inte förankrat hos Herren. När vi då har gjort våra val så kan konsekvenserna bli att vi sårar och drar synd över våra liv som skall vara ett tempel åt den Helige Ande.

När det finns befogenhet att konfrontera någon så skall det vara i enlighet med Guds ord. Ingen av oss kan prestera fram någon särställning inför Herren och att vi hela tiden försöker att lyfta oss själva, skapar bara fram frustration inom oss och leder således till ännu mera synd i våra liv.

Vi kommer inte att kunna hur mycket vi än vill, bli perfekta och fullkomliga på den här sidan av livet. En avslappnad tro och en förkrossad själ finner sitt liv i Herren och förstår att det inte beror på prestation och kravet vad jag gör som spelar någon roll inför vår älskade Herre.

Du kan inte bli mera älskad än du är och du är högt benådad och insatt i honom som den dyrbaraste älskade som Han har så evigt kär i sitt hjärta.

Den omtanke om dig inkluderar allt som handlar om dig. En far som älskar dig med en evig kärlek.

Vi skulle kunna se idag ett Sverige som är så annorlunda och förvandlat där vi talar om en väckelse som utgår från ett synda bekännande hjärta där vi gråtit för de som går förlorade mitt ibland oss. Så är inte fallet idag.

Det talas om väckelse och stora ting som skall hända bland de ofrälsta i både Örebro och i övriga landet. Det är Herren själv som skapar i människor en syndanöd där omvändelse från sig själva och en längtan att bli benådad och friköpt från synd och skam.

När vi Kristna slutar att förtala varandra och med en hjärtats omvändelse ber varandra om förlåtelse där vi sårat och glömt bort vår broder och syster i Herren.

Då kommer en frigörelse i varje kristen lem att väcka oss med Guds kärlek där vi tillsammans står eniga genom en sann Andens enhet som inte kommer av den falska ekumeniken.

Jag tror att det förhåller sig så att många vill vara något stort idag och tala utifrån en plattform som inte kommer från en sann omvändelse. Lika fort som en rörelse (väckelse) börjat i människors hjärtan kan vi i väckelsehistorien se att det lika fort går över när vi själva vill förbättra det som Herren redan gjort.

När vi slutat att ge näring åt vårt eget kött och dött bort från oss själva där vi tagit detta på största allvar och låta den Evige allsmäktige få röra hjärtan och dra i dem som frälsningen tillkommer så som Han vill.

Då kan människor få syndanöd och omvändelse och då är det inte genom någon människa som det beror på att en väckelse kommer.

Det är så ledsamt att se hur man försöker åstadkomma egna resultat i att försöka att röra om i en gryta som aldrig kommer att möta människan med Guds egen eld där omvändelsen och det jag tidigare påtalat uteblir.

Eftersom man inte har förstått att det inte går att frigöra Guds nåd och möjligheter på befallning av våra egna önskningar.

När en väckelse bryter fram så kommer den som en överraskning när vi minst anar det och vi själva står vid sidan om och ser på när Herren själv kommer människor till mötes där de får uppleva rening och befrielse genom att Herren själv stigit ner och tagit kommandot över de som Han beslutat över att få del av frälsningens nåd.

När vi glömmer Herren och där vi själva tror att det beror på vår egen förträfflighet som människor blir frälsta genom stora kampanjer där man uttalar stora löften och där man vispar upp en stämning som slutar bara med besvikelse och missmod.

Glöm inte din Herre som vill och kan i ditt liv.

/Jan-Åke Henriksson