sv

En sann Väckelse!

Jag vill uppmana er alla att leva och tacka Honom för vad Han gjort och gör i våra liv. Jag vill säga att bara att "tala om" Jesus hur vi skall leva och göra skapar ingen frukt i våra liv.

 Det är när vi lever ut vår tro på Honom som är allsmäktig och finner trons vila fri från prestation och krav i våra liv som det blir en avslappnad tro.

 Jag ser hur många som är ensamma och upplever sig missförstådda och frustrerade över att man inte förstår betydelsen av en krav lös prestations lös tro på Jesus och att man inte förstår att gå via korset och in i nåden och avsäga sig sin själviskhet och sin egen skötsamhet från sig själv.

Den upprepning som jag vill dela om kravlöshet och prestations lös tro kan mycket väl bliva en egen prestation och skapa frustration över att inte andra kristna och människor ser det man vill förmedla som man fått uppenbarat i sitt eget liv.

Det går inte att försöka att ständigt tala om hur det ser ut i församlingarna och att ledarna och lemmarna i Kristi kropp lider och längtar efter väckelse som inte kommer till stånd av att tala i makt och i köttslig önskan av att få en förändring som aldrig kommer.

Det vi nu ser i Sverige och i övriga länder är två olika väckelser som parallellt verkar vid sidan av varandra.

En väckelse där man försöker att med kampanjer och olika metoder frambringa en förändring som faller platt och skapar frustration.

Sedan har vi de människor som förstått att väckelse inte kommer av egen prestation och vilja.

 Idag reser Herren upp ett folk som har försakat sina liv och vandrar i nåden och kärleken till vår frälsare Herren Jesus och funnit sig att vara stilla och fria från sig själva, där saktmod och eftertänksamhet infunnit sig och leds av den Helige ande i deras liv.

När lemmarna i Kristi kropp fogas samman av mänsklig påverkan skapas inga resultat. Resultaten tillhör endast Herren och vårt fokus skall sålunda riktas mot Honom som är resultatet. Idag reser Herren upp sanna profeter och förkunnare för att skapa enhetlighet genom nåden och inte genom maktstrukturer.

Där har vi den väckelse som Herren vill skapa genom att vi har en kärleksnöd för de som går förlorade och inte själva tror sig kunna kontrollera skeendet av det Herren vill göra.

Livet är i Herren och att vara stilla och kunna tacka där det är som mörkast och eländigast. Paulus och Silas är ett bra exempel på detta.

Om jag nu skall tala om mig själv som jag inte tycker är relevant i sammanhanget, så måste jag få säga att en gång i mitt liv då allt var mig emot, och jag var under en sådan fruktansvärd press där mitt liv var så gott som slut.

 Då jag gick ner på mina knän och skulle just till att be till Herren i denna svåra situation som jag befann mig i, så sade Herren hörbart att inte be till Honom utan att "tacka"

 Då i den stunden när Herren sade att jag skulle göra det så var det som när Paulus rycktes upp till tredje himlen han vet inte om det var i kroppsligt motto eller om han var skild från sin kropp.

Likadant så var det för mig när jag fick uppleva en obeskrivlig kärlek och att jag fick se in i något som jag inte kan berätta här i skrift. Vilken omsorg Han har om oss och han vill visa oss så mycket av sin nåd i våra liv.

/Jan-Åke Henriksson