sv

Mina Älskade Barnbarn!


Det här är mina älskade barnbarn Clara, Wera, och lilla Viktor! Clara är femton år och Wera tretton år och Viktor är sex år. 

Min dotter och jag!

En bild på min dotter och jag tillsammans som jag är så glad och tacksam, för att vi har en sådan ärlig och nära relation med varandra!

Min fru och dotter!


En bild på mina älskade! Min fru och min dotter!

Mina älskade barn!

Rickard och Isabelle!

Här är vi församlade hemma hos min son Rickard som bor på ett gruppboende i Västerås. Min son fick vara med om en svår förlossning där han fick navelsträngen lindad om halsen och det resulterade i att han blev utvecklingsstörd. Sedan så kom min dotter som också bor i Västerås som är gift och har själv tre barn. Älskar mina tvillingar och har en mycket god relation med bägge två.

Min älskade fru och jag tillsammans!

Vi har en husbil som vi åker med på somrarna jag och min fru och en cab BMW Z4 som är kul att köra med på sommaren.

Jag är lite förtjust i bilar så det är ett intresse jag delar med min fru.

En gång i tiden var mitt intresse ballistik och vapen där jag förfogade över en hel arsenal av olika kalibrar och vapen.

Jag gjorde mina kulor själv från hylsa till färdig patron.

Jag prövade olika anslagsenergier genom olika kulor och krut mängd och fick se
hur hålspetskulor med ett krut som kallas akurat nr 9
som är ett snabbverkande krut med
oerhörda konsekvenser när kulan träffade sitt mål!

Jag fascinerades av olika tekniska lösningar där
jag prövade mig fram till bästa lösning för den absoluta
möjliga precisionen.

Idag så finns inte längre den fascinationen för vapen och teknik
utan jag har lagt hela mitt liv i Guds händer där jag under många långa år studerat och sökt och upptäckt Herren i mitt liv för att lära känna Honom och begrunda vad NÅD
är i eftertänksamhet.

Det jag förmedlar idag till människor är det jag får från Herren
som lägger det på mitt hjärta, det som jag skall skriva
och förmedla till de som vill läsa efterfoljelse.

Lika hängiven som jag en gång var till mina vapen så mycket större är det att hänge sig till den som kan omskapa och förvandla ditt liv!

Herren Jesus Kristus förvandlar ditt liv om du
bara lägger ner dina egna vapen och låter Honom i NÅD vara den Allsmäktige. Allt är under Guds kontroll men inte under vår!

Mitt intresse handlade om pistolskytte som jag tyckte var väldig trevligt. Jag hade många olika vapen där b.l.a. var jag med i svartkruts federationen där vi sköt med våra Western Revolvrar. Jag hade en Colt Army cal: 44 1860 som jag sköt med. Jag gjorde alla kulor till mina vapen själv från hylsa till färdigladdad patron. Här lägger jag ut lite video klipp när jag skjuter med mina vapen!

Det går att förändra sitt liv och kunna komma tillbaks till att man tar ansvar och är betrodd i samhället där man idag har förtroendeuppdrag samt att man kunnat innehaft licenser på flertalet vapen i min ägo där man agerat skjutledare på pistolskyttebanan. Idag så har jag inte längre kvar mina vapen utan jag sålde av alla jag hade. De enda vapen idag jag har är Guds ord och det är betydligt kraftigare en alla vapen som överhuvudtaget finns i denna värld. 

En kort presentation om mig själv. Jag är i dag fyllda 63 år. Jag har en underbar fru som jag varit gift med i 19 år och jag har två barn från ett annat förhållande innan jag blev frälst. Jag har varit frälst i över trettio år och det har varit många tuffa år där jag inte har förstått att det går att komma in i en trons vila, och sluta att försöka kämpa själv och förbättra den jag är skapad till, utan en tro på en Allsmäktig Gud som har allt under kontroll där jag släppt min kontroll till Herren där Han går före och jag efter, där jag förminskas och Han blir större. Jag har under många år levt ett kriminellt liv där droger och skjutvapen varit en stor del av mitt forna liv. 

Jag har varit och besökt de flesta anstalterna i Sverige där jag slapp stänga dörrarna från insidan så att säga. Jag är utbildad undersköterska och jag har jobbat under många år med människor med särskilda behov från missbruksproblematik till utvecklingsstörning. Jag har även haft olika förtroende uppdrag i Kommunen Örebro och lite annat smått och gått. Herren har lagt på mitt hjärta att skriva och förkunna ett nådens budskap fri från krav och prestation där jag ser med sorg att många Kristna och församlingar idag har en felaktig trosuppfattning som resulterar i en förvirring och desorientering i sina liv. Kan jag på detta sätt var ett verktyg för Herren för att tydliggöra trosfrågor där man kan begrunda och stilla ner sig så man kan söka hjälp hos Honom som vill och gjort allt åt oss genom sin kärleksfulla nåd.

Egentligen så skulle jag inte bli född till denna jord eftersom jag var ett sladdbarn och på den tiden så ansåg man att om någon blev gravid vid fyrtioårsåldern så ansågs man alldeles för gammal. Men min mor valde ändå att föda mig trots massivt motstånd. Vid mina första barndomsår så upplevde jag en ständig Gudsnärvaro i mitt liv där jag troget gick till söndagsskolan varje söndag. Mina föräldrar var inte själva troende utan levde som de flesta, ett så kallat sekulariserat liv där arbete och vardagliga bestyr styrde ens vardag.

När jag kom i puberteten så spårade allt ur och jag gick min egen väg där droger och kriminalitet blev en vardag och Jesus blev mer och mer diffus för mig. Jag fick vänta många år av mitt liv för en verklig djup förändring, där jag helt kapitulerade och lämnade mitt liv fullt ut i Jesu händer. Där i detta mörka liv som jag levt har jag gjort många illa och skadat och lurat och bedragit många människor däribland mina älskade nu bortgångna föräldrar.

Även i mitt kristna liv så har det varit stora och svåra omvälvningar där jag krampaktigt försökt att själv passa in i en församling där man många gånger har en kultur och en agenda som bygger på prestation och krav för att passa in i ett religiöst system. Där har undervisningen och inriktningen till stora delar byggt på att man själv skall bli en bättre och duktigare kristen för att passa in i ett sammanhang där krav och prestation är de drivande krafterna och där nåden och omvändelsen från sig själv hör till undantagen.

När man till slut börjat förstå att man omgives av en allsmäktig och en kärleksfull far som har en mening och ett syfte med ens liv där det huvudsakliga målet är att lära känna den evige. Att bli påverkad och förvandlad av hans kärleks nåd och där de stora upptäckterna i livet med Herren är att med egen skötsamhet inte kunna skapa egna förbättringar och där man förstått att genom självförglömmelse är att ens egna styrkor överlämnas av fri vilja till Honom som varsamt leder en ut på de djupa vattnen. Där kan jag inte stå själv annat än med Herrens Jesu hjälp och med ett gott samvete verka och veta att jag ingenting kan göra utan min faders medgivande i mitt eget liv. När man börjar begrunda Hans ord och lärt sig att lyda och stillat ner sin själ med att leva ett rent överlåtet liv, fri från skam och skuld så kommer en överväldigande tacksamhet som är den stora drivkraften i en frälst och förlåten själ.

/Jan-Åke Henriksson