sv

Nödens Välsignelse!

Det år då konung Ussia dog, såg jag Herren. Jes.6: 1-8.

Jesaja förlorade en hjälte men fann Herren. Han greps av fruktan när en väldig pelare och ett kraftigt stöd hade fallit men han fann istället den som är hela universums upprätthållare. Han trodde att allt skulle störta omkull men se han fick lära känna styrkan av de eviga armarna.

När Ussia levde hade Jesaja glömt sin Gud. Han hade så litat på det jordiska att han glömt det himmelska. Ussia hade dolt Gud för Jesaja såsom en tjock slöja döljer en människas ansikte. När Ussia dog när den jordiske konungen försvann då uppenbarade sig den himmelske konungen.

Det var såsom ett stort moln skingrats och solen träder fram i all sin skönhet. Vi måste därför minnas att en olycka ofta tjäna att uppenbara Herren för oss. Stark storm rensar luften från damm och orenhet, så att vi sedan kunna se klarare. Motgångens vinande stormar fördriva molnen härnere, så att vi kunna se Herrens ansikte.

Ju större sorger desto vidare vyer, tårade ögon upptäcka nya utsikter. Jordiska förluster bereda oss överraskningar i andens värld och döden blir livets tjänare. Därför kan det också ske så att dagar som börjar i dysterhet och sorg slutar med en gudomlig uppenbarelse där vi blir i stånd att uppleva årsdagarna av sorger och hårda slag med en allt djupare och rikare lov av tacksägelser.

När skall man börja gå i de urgamla vishetens källor där man börjat att lära känna den evige där efterföljelse till Herren går genom Gudsfruktan och där renhet och självförglömmelse skapar en intimitet med den evige.

Vi rör oss mot Herren genom omvändelse från vår egen felaktiga grund i Guds ord och orättfärdiga läror där den reella synden är att missa målet. Det är så viktigt att vi förstår de första grunderna i Guds ord där vi lärt oss att inte hitta på olika lärosystem och tekniker för utövandet av vår kristna tro.

Det är när vi söker i usla brunnar som felaktiga läror får cementera en falsk bild av Guds ord och där man idag förvanskar och urvattnar det sanna heliga Gudsordet. Det måste finnas en urskiljningens och en ande bedömningens nådegåva där man kan se klart vad som är från Herren eller vad som kommer av ett själsligt och felaktigt budskap.

Idag så vill man inte stilla ner sig och begrunda och lyssna in vad Herren vill säga utan man vill ha en lyckokristendom där man förkunnar och lär ut det som många gånger kommer från osunda och obibliska grunder.

Varifrån kommer då denna grund och lärosystem? Det som förgiftade och skapade en stor del av denna cementerade osunda lära vi ser idag kommer från Trosrörelsen där vi kan säga är uppenbarelserna som började hos Essek W. Kenyon när han kom i kontakt med Christian Science.

Kenyons uppenbarelser tog Kenneth Hagin vara på och anammade till hundra procent. Hagin lade sedan till ytterligare uppenbarelsekunskap som han säger sig fått i möten eller samtal med Jesus. Kenneth Copeland är en lärjunge till Hagin och idag en nyckelperson inom Trosrörelsen.

Copeland anammade Hagins alla uppenbarelser och hela hans teologi och för detta vidare in i kristenheten än idag. Ingen skulle bli gladare om det blev ett uppvaknande i Kristi kropp men tyvärr så ser jag idag på bokbordet på Livets Ord dessa böcker med nämnda personer.

Det är så sorgligt att se att så många kristna människor inte ser denna villfarelse där man idag har facit och kan se vad dessa splittringens och förförelsens osunda läror fört med sig.

Nej börja söka Herrens väg där Han går före och där vi går efter där Herren vill uppenbara sig själv där vi nedlagt alla våra egna krav och måsten och där det sanna barnaskapets förhållande får råda. Att erkänna att vi gått fel genom att söka och leva i en förljugen och konstlad egentillverkad lära där man bara blir desillusionerad och fråntagen sin Gudsgemenskap.

Sådan kärlek och omsorg av våra liv har Herren för dig och hur svårt är det inte för människan att försaka sitt liv för Jesus som står med öppna armar och väntar att få bära sina barn. Mark :8:34

Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv skall mista det men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ. Men den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också Människosonen skämmas när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.

Vi håller krampaktigt tag om våra liv och vägrar att släppa kontrollen om det som är mitt liv som denna värld lärt oss, under det vi har en drivkraft som lärt oss att förverkliga oss själva och skapa kontroll och styra våra egna liv efter de krav och normer som denna värld lärt oss att leva efter.

Idag så finns det nåd och den får vi ta del av genom hjärtats tro och munnens bekännelse att Jesus är världens frälsare som gav sitt eget liv på korset som är den största kärleksförklaring till dig och mig och hela vår övriga värld av människor.

Snart är det slut på denna tidsålder och vi kommer att få se att han kommer på skyarna och varje öga skall se honom, också de som genomborrat honom och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Jag är Alfa och Omega begynnelsen och änden säger Herren han som är och som var och som skall komma den Allsmäktige.upp1:7-8

/Jan-Åke Henriksson