sv

5G. 60 GHZ

När man nu har så mycket fakta om vad 5G gör och när det nu finns vetenskaplig fakta så måste man ju säga sig varför inte myndigheter och regeringar tar till sig vederbörlig fakta som får dessa långtgående skadeverkningar som jag skriver om här.

Dessa fysikaliska och medicinska konsekvenser där Hemoglobinet i de röda blodkropparna inte binder och kan inte transportera syremolekyler till blodet, gör att det skapar syrebrist och det blir liknande symtom som höjdsjuka som man kan få av för hög höjd.

Det blir ett livsavgörande tillstånd där det inte spelar någon roll även om man får syrgas som inte då har någon effekt eftersom det inte finns några syremolekyler i blodet.

Det andra som händer i kroppen är att de spänningsberoende jonkanalerna i cellernas membran, eller hölje påverkas.

De här kanalerna styr in- och utsläpp av olika ämnen till cellen. Resultatet blir ett ökat flöde av kalcium in i cellen och en för hög kalciumsignal.

Det kan störa kroppen så mycket, utan att man egentligen märker det, att immunförsvaret kraschar. Om immunförsvaret kraschar och du sedan får viruset, så är man mycket mer sårbar för att få en mycket allvarlig reaktion på viruset.

Det är oerhörda spänningsfält som varje mobil orsakar i sin egen signal där man vid slutna utrymmen exponerar dig för fruktansvärda elektromagnetiska fält där alla mikrostrålar är kopplade till alla mobiltelefoner som är kopplade inom de slutna områdena.

Det är så att man vill att detta frekvens band på 60Ghz som är så kolossalt snabbare än 4Ghz där man använder sig idag på 2.4Ghz. Denna frekvens på 60Ghz med dess påverkan på syret och med många förbindelsevägar inom samma frekvensområde som undviker att störa ut varandras frekvens.

När man nu tänker bygga ut 5G nätet med dessa mångfaldiga basstationer desto större påverkan blir det på människokroppen. De lägger 60 Ghz chip i de nya WIFI routrarna på helt absurda platser som skolor och sjukhus.

 Det kommer att vara en omfattande stor mängd basstationer med 5G i vårt land och i vår övriga värld.

Jag ser Kopplingarna till att om de vill ha nya utbrott av smittan av det så kallade covid19 då kan man skapa hur mycket som helst av dessa symtom och vi utsätts för syrebrist som de i Wuhan i Kina. Man kommer då att tro och relatera till virus Covid19 eftersom du har dessa symtom.

Vi behöver nu verkligen ifrågasätta vad de håller på med där man kopplar ihop människor i dessa elektromagnetiska fält där 5G är så otroligt skadligt för människan och dess celler.

Det konstiga är att vi inte hör något alls om detta i medier.

När man påtalar angående antikroppar mot Covid19 så säger man att det finns ingen säkerställning om att man utvecklat immunitet mot viruset och då ligger det som en öppen motorväg att alla måste vaccinera sig vare sig man vill eller inte för att komma in i dessa kontrollsystem där alla medborgare kommer att vara en del av denna agenda.

Nu är det bråttom för dessa krafter att implementera denna teknik innan folk märker vad som sker innan det tillåts dessa 60GHZ mikrostrålning där vi kommer att se eskalerade tekniska lösningar som drönare och kameror och rörelsedetektorer i varje gathörn.

Vill vi ha en sådan värld som man vill skapa fram genom att lura in folken i denna nya Världsordning.

Vi kommer inte att kunna gå tillbaks till det som var innan denna planlagda agenda som är uttänkt långt förre dessa händelser vi nu ser förverkliga sig inför hela mänskligheten.

/Jan-Åke Henriksson