Vår missgärning!

                                                       

Jag kan bara reflektera över att det som händer i världen idag inte står i proportion till någon annat som hänt tidigare i vår värld. Naturkatastrofer som vi aldrig tidigare skådat och kunnat föreställa sig om.

Vi är så nära en konfrontation med kärnvapen att det kan smälla när som helst och vi får vida konsekvenser i hela vår värld. Allt detta som händer just nu är redan förutbestämt och om någon slår upp sin bibel så kan hon själv läsa vad som komma skall. Jag vill i kärlek tala om att vända sitt hjärta till Herren Jesus Kristus innan det är försent min vän.

Just idag står Han med öppna händer och vill frälsa den som kommer till Honom med ett förlåtande och öppet hjärta för att frälsa de som går förlorade. Jag vill berätta något för er om en dröm som har infunnit sig hos mig.

Det var en rad av skönt solbelysta bergstoppar, vilkas sluttningar vore höljda i vit dimma. Då utropade han: Herre låt mig komma upp på dessa höjder!

Då svarade honom en röst: Först måste du ned i dalen. Han begav sig då ned i dalen, där han snart upptäckte att han var omgiven av en mängd avskyvärda och otäcka skepnader. När han nu stod där och betraktade dem såg han att allt detta intet annat var än hans egna synder som tagit gestalt.

Han såg de synder han begått för länge sedan och de grinade emot honom på ett förfärande sätt. Plötsligt fick han höra att någon nalkades honom och han förstod genast att det var Herren.

Då greps han av en sådan blygsel att han drog sin jacka över huvudet och stod där helt tyst. Men den Helige kom allt närmare och närmare och även Han stod där bredvid helt tyst. Efter en stund vågade min vän lyfta på jackan och se på Frälsaren och vad fick han se!

Jo alla de fasansfulla skepnaderna hade hopats omkring och på Honom.

Du Herre lät allas vår missgärning drabba Honom. Vi har så mycket att tacka vår frälsare för att det var på Honom som all vår skuld och synd blev lagd.

Jag vet att man sagt i snart tvåtusen år att Herren kommer snart tillbaka till oljeberget i Jerusalem där Han försvann framför sina lärjungar i deras åsyn.

Herren sade att på samma sätt jag nu försvinner till min Fader i himmelen så kommer jag tillbaka på samma sätt som jag nu lämnar er.

Då kommer Han inte som ett litet "gossebarn" eller ridande på en "åsna".

Då kommer Han i majestät och konungslig för att döma de ofrälsta. Därför har jag nöd i mitt hjärta att förkunna min frälsare till alla människor så de inte går förlorade.

/Jan-Åke Henriksson